Meldpunt Ongediertebestrijding Zwolle

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Zwolle. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Zwolle een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Zwolle. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Zwolle

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Zwolle bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Zwolle woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Zwolle komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Zwolle bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Zwolle

Vanaf het voorjaar komen in Zwolle al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Zwolle razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Zwolle bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Zwolle bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Zwolle kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Zwolle voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Zwolle een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Zwolle bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Zwolle zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Zwolle zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Zwolle hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Zwolle en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Zwolle bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Zwolle kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Zwolle

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Zwolle, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Zwolle

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Zwolle, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

zaterdag 30 juli 2022 12:41

“Wespen. Tussenmuur 2 balkons. Vliegen aan en af. Kan dit worden bestreden en wat zijn de kosten. Forelkolk”

dinsdag 19 juli 2022 13:01

“Wespennest in de grond bij agnieten plas, vanaf toiletgebouw, veld oplopen . Nest zit in de grond voorbij de 1e boom voor het bosje met bomen N ”

donderdag 7 juli 2022 16:39

“Steenmarters, Vornkenstraat Zwolle 2e etage flat steenmarter binnen geweest. + in een auto signalen van steenmarter ontdekt. Etenswaar en ontlasting ”

vrijdag 17 juni 2022 12:44

“Wespennest in vogelkastje boven wandelpad. Wit/zwart vogelhuisje op de hoek van de Verhoefbelt en Oldermannenlaan”

zondag 12 juni 2022 21:59

“Erg veel overlast van muizen in de Zwolse wijk Kamperpoort”

zondag 15 mei 2022 18:11

“Ratten lopen over parkeerplaats bij flat aan Wanningstraat bij de vijver”

zaterdag 14 mei 2022 17:00

“Rat aan de Tesselschadestraat bij het appartementencomplex. ”

maandag 2 mei 2022 20:28

“Ratten in de tuin, anemoonstraat, zwolle”

zaterdag 9 april 2022 15:22

“Ratten in achtertuin”

maandag 28 maart 2022 18:25

“We hebben sinds een paar weken geregeld een paar ratten in de tuin aan de Dreessingel in Zwolle”

woensdag 9 maart 2022 12:26

“vandaag na een tijd zeuren van overlast van ratten op zolder en in de tuin hebben ze vandaag weer voor de 3de keer de riool opgegraven en rookmachine erop aan gezet en zo kwamen ze er achter dat de rioolleidingen kapot zijn en dat ze een nest met maandverband en billen doeken hebben opgegraven met jonge ratten erin tijdens dit typen hoor ik op zolder een rattenklem afgaan dit is aan de groeneweg assendorp”

vrijdag 31 december 2021 08:52

“Ratten in de achtertuin - Kortenhorststraat, Ittersumerbroek”

vrijdag 31 december 2021 08:51

“Ratten in de achtertuin - Ittersumerbroek, kortenhorststraat ”

vrijdag 26 november 2021 13:53

“Ratten en muizen onder de vloer. ”

donderdag 4 november 2021 07:52

“Verzakkingen in de straat en tuinen door ratten onder de woningen in de van galenstraat”

vrijdag 17 september 2021 13:49

“al tijd getrippel in dak erker voor - sinds een paar dagen ook in dakgoot / regenpijp achter - vanochtend zag ik een jonge rat (of heel grote muis) op en onder de vlonder achter huis”

vrijdag 27 augustus 2021 19:47

“Ratten bij en rondom kleine waterpartij aan de straat Van Blankenheimlaan in de wijk Brinkhoek (Agnietenberg) Zwolle.”

maandag 23 augustus 2021 16:07

“Drie bollen van nesten op een tak van een dennenboom, in de speeltuin aan de Fruitweidestraat gesignaleerd.”

woensdag 21 juli 2021 01:08

“Mediterraan draaigatje”

dinsdag 20 juli 2021 11:38

“Rat, Assendorp Zwolle”

maandag 12 juli 2021 14:39

“Steenmarter aan de Voorsterweg in Westenholte”

dinsdag 15 juni 2021 12:59

“Rat of muis in kruipruimte te Zwolle”

donderdag 10 juni 2021 21:24

“Ik zie onder de dakgoot wespen in en uit vliegen.. Mogelijk zit er een wespennest”

vrijdag 19 februari 2021 22:42

“4 ratten waargenomen bij de prullenbak Febo drive. Burgerking KFC Ceintuurbaan zwolle. ”

dinsdag 19 januari 2021 13:19

“ER ZITTEN RATTEN ONDER DE VLOER , 1 RAT ZIT DOOD IN EEN LUCHT ROOSTER”

donderdag 3 december 2020 11:49

“regelmatige meerdere bruine ratten gezien (soms wel 3 in 1 kleine stukje), ter hoogte van het groen aan de waterkant recht tegenover de school Landstede. Dit is aan de dokter Denekampweg. Waarschijnlijk nest ook in de buurt van de school. Ze zijn niet echt bang van mensen, erg vervelend als je van het ziekenhuis naar PEC Zwolle parkeerplaats moet lopen. Zet er een paar vallen neer, succes verzekerd. wat zeker daar niet helpt, is dat vangnet voor afval. Wordt zeer slecht en bijna nooit geleegd. Zo blijf je daar ongedierte krijgen. Ik zou zeggen, doe er iets aan. Alvast bedankt.”

zaterdag 14 november 2020 13:07

“Kleine rat in de keukenkast..vd waterafvoer”

dinsdag 13 oktober 2020 08:22

“Wespennest in de berm. Vlak naast een druk fiets en wandelpad. Dit is op het Koeweidepad in aalanden bij lantaarnpaal nr 12”

maandag 17 augustus 2020 00:17

“Wespennest Kapelsteeg, hoek van dak tegenover blauwdruk”

dinsdag 30 juni 2020 02:35

“Rat in tuin en huis, heeft hol gemaakt in tuin en zit volgens mij nu in keuken ik heb een schot geplaatst kan iemand zsm komen om hem weg te halen? Ik heb een hond, jack russel. ”

woensdag 24 juni 2020 20:54

“Wespennest Timmermeesterslaan”

maandag 15 juni 2020 22:29

“Hoek bastionstraat /frankhuizerallee het veld bij het water en het veld aan grensend van de grote containers.. Allemaal hornets/horsels rondom de bomen en verkeersborden savonds moet je rennend langs dat stuk... Ze vallen je aan en hangen aan je jas. Vorig jaar waren ze met een hele zwerm aan de hasselterdijk Wil weten of ze gevaarlijk zijn ik vind ze doodeng met zoveel Ik durf er gewoon niet meer langs ”

dinsdag 19 mei 2020 17:59

“Ratten zichtbaar op klaarlichte dag aan de Posthoornsbredehoek 21 Zwolle. Zowel voor het pand als op het balkon. Gr Onno Knaack”

zaterdag 9 mei 2020 19:34

“Hoornaarnest in open gedeelte van de schuur”

vrijdag 24 april 2020 15:51

“Steenmarter in de straat al paar dagen, zit onder de auto’s.”

vrijdag 10 april 2020 09:04

“Vorm een hele grote rat op de kruising Herenweg-top Naeffstraat gisteravond om 23.30. Stak de weg over en leek heel erg op een zeer grote rat, grote van een stevige poes”

maandag 9 maart 2020 15:01

“Overlast Ratten, Monteverdilaan 2 - 198 heel veel hollen van ratten om de flat in, ook in algemene ruimte's ”

vrijdag 17 januari 2020 13:22

“dode rat langs fietspas, Meppelerstraatweg, viaduct bij garage van Mossel”

maandag 25 november 2019 13:57

“Vermoeden van overlast van rat(ten) rondom huis en buitenschuur in Sombeek.”

dinsdag 12 november 2019 18:26

“Ik woon in een appartement aan de ruusbroecstraat te Zwolle. Bovenste laag. Ik heb veel overlast van muizen gehad, maar nu kwam er een mis of rat uit m'n afzuigkapafvoer. Deze was al helemaal kapot geknaagd. Zelf ben ik heel netjes maar hen het idee dat ze op het dak vd flat lopen. ”

maandag 14 oktober 2019 14:11

“Muizenoverlast in Assendorp aan de Van Ittersumhof. Gemeld bij Gemeente, Delta Wonen en jullie.”

maandag 30 september 2019 08:53

“Een rat om 8.40 aan de larixstraat Hij liep op t gras veld en ging daarna de bosjes in. Liep vlak voor mijn zoontje langs😮”

woensdag 28 augustus 2019 18:21

“Wespen in de grond voor puntkroosflat. Graven alle zand tussten tegels weg.”

donderdag 15 augustus 2019 10:51

“een rat aan de Thorbeckewal t.h.v. vuilcontainers”

donderdag 15 augustus 2019 08:04

“Bij container onder brandtrap Monteverdiflat liep een rat ”

dinsdag 13 augustus 2019 11:02

“Muizen gasthuisplein”

zaterdag 27 juli 2019 10:53

“Wespennest aan kant van een stoep. Wespen vliegen over stoep waar ook veel kinderen en dieren lopen. Stoep zit aan de abel tasmanstraat aan de kant waar de 3 appartementen complexen zitten. ”

woensdag 26 juni 2019 14:33

“Eikenprocessie rups. Op de Schellerberg weg zag ik «  iets » tegen een boom. Door de nieuwsbrief van vroege vogels . Radio omroep VARA, weet ik nu dat het de eikenprocessie rups was. Heb helaas niet gekeken naar het huisnummer dichtbij. Het was te warm. Er hing een rode drad om de boom. Later zag ik dat dit bij meer bomen het geval was. ”