Muizen bestrijden in huis

wat te doen tegen muizen in huis?

Muizen in huis kunnen schade toebrengen aan kabels en meubilair. Ook zorgen ze voor stankoverlast, geluidsoverlast en brengen ze met hun ontlasting de nodige gezondheidsrisico's met zich mee.

 

Het kan een uitdaging zijn om de muizen te pakken te krijgen omdat ze zich goed verstoppen en erg voorzichtig zijn. Op deze pagina vertellen wij wat u het beste kunt doen om de muizen te bestrijden.

Zelf bestrijden of liever laten doen?

Muizen laten bestrijdenSoms is het makkelijker om direct een deskundige in huis te hebben die u voorziet met de juiste spullen en aanwijzingen. Ga dan naar onze pagina over muizen in huis laten bestrijden

 

Wilt u kosten besparen? Dan kunt u het altijd eerst zelf proberen. Echter, om te voorkomen dat u straks opgescheept zit met allerlei dure apparaten, verkeerd muizengif of dieronvriendelijke muizenvallen die niet werken, raden wij u aan om eerst enige kennis te verwerven.

 

Hieronder leest u de belangrijkste informatie omtrent muizen in huis. Vooral de "waarom-vraag" speelt een belangrijke rol.

Waarom zitten muizen in uw huis?

Muizen dringen graag onze leefomgeving binnen. Maar waarom doen ze dat eigenlijk? Als men op een goede manier muizen in huis wilt bestrijden moet vooral nagedacht worden over deze vraag. Hier volgen enkele aanwijzingen;

Veiligheidkat en muis gevaar muizen in huis

Net als wij hebben muizen ook behoefte aan een veilige en geschikte leefomgeving. Muizen zijn gewilde prooidieren. Buitenshuis liggen er veel gevaren op de loer, zoals roofvogels en marters. 

 

gevaar muizen roofvogelOok zwerven er altijd katten rond. Katten jagen veelal voor hun plezier en hebben ook nog eens de gewoonte om nog een tijdlang door te spelen met hun opbrengst. Voor muizen is dit een serieuze bedreiging.

 

Onze woningen en gebouwen bieden meestal voldoende bescherming tegen deze gevaren. In huis kunnen muizen veilig nestelen in de kleine ruimten tussen de spouwmuren en de vloeren.

Temperatuur

In de herfst en de winter dringen muizen graag binnen in huisIn Nederland ondervinden wij relatief veel problemen met muizen in huis vanwege ons klimaat. Net als wij houden muizen niet van kou, wind en regen. Daarom neemt de overlast in huis meestal toe in het najaar zodra de temperaturen dalen en meer regenval ontstaat. 

 

Zeer lage temperaturen onder het vriespunt kunnen zelfs dodelijk zijn voor muizen. Tijdens de winter kan het dus ook bittere noodzaak voor ze zijn om onze woningen binnen te dringen. Voor de professionele muizenbestrijders is dit ook de drukste periode van het jaar.

Gedwongen verhuizing

werkzaamhedenHet komt ook regelmatig voor dat muizen al een geschikte plek hadden, maar noodgedwongen een andere plek moeten zoeken omdat de leefomgeving ernstig verstoord wordt. Dit is bij sloopwerkzaamheden meestal het geval of wanneer bijvoorbeeld een sterk vervuilde woning waar al een muizenplaag bestond wordt ontruimd..

Waar komen muizen op af?

In huizen en gebouwen zijn meestal voedselvoorraden aanwezig. Producten die wij graag eten zijn ook voor muizen zeer aantrekkelijk.

Muizen in huis eten graag iedere dag

Een muis in huis is bijna iedere dag op zoek naar voedsel. In onze woningen en kantoren wordt het ze soms erg makkelijk gemaakt. Voorraad is niet altijd goed afgesloten. Ook zijn ze in staat om met hun scherpe knaagtanden door vele soorten verpakkingen heen te knagen.

Zwerfvoedsel

muizen in huis door voedsel

Als er geen voorraad beschikbaar is leven de muizen in huis meestal van zwerfvoedsel zoals kruimels of andere restanten. Ook in woningen waar goed schoongemaakt wordt kan aanhoudende overlast ondervonden worden. Als de muizen niks vinden, maar op dat moment ook geen beter alternatief hebben kunnen ze geduldig afwachten. Muizen zijn in staat om van drie gram voedsel per dag te leven.

Wat muizen verder graag eten

Muizen zijn dol op graanproducten en zoete kleverige producten. Ze eten meestal dezelfde producten als wat kinderen graag eten, zoals pindakaas. Wanneer muizen de voorraadkast gevonden hebben, dan kiezen ze meestal voor plastic verpakkingen met poeder, koeken of zelfs deegwaren. Echter, Pitten, noten en diervoeding staan bovenaan op het lijstje.

Waar zitten de muizennesten?waar zijn de muizen in huis

Muizen in huis nestelen het liefst op beschutte plekjes waar het warm is en waar ze zonder gevaren ongestoord kunnen leven met elkaar. De plekken bij ons in huis waar de muizennesten het meeste voorkomen, dat zijn onze spouwmuren, onze zolders en onze kruipruimten.

Muizen in de spouwmuur

Muizen in de spouwmuurDe meeste woningen zijn voorzien van spouwmuur. Een ruimte tussen twee dragende muren waar meestal isolatiemateriaal in zit. Metselaars laten tijdens de bouw openingen vrij tussen de stenen voor de ventilatie. Meestal zijn deze openingen groot genoeg voor muizen om binnen te dringen.

Vooral in het najaar vanwege de weersomstandigheden lopen muizen vaak langs de muren op zoek naar een ingang.

 

Vanwege de noodzakelijke ventilatieopeningen naar de spouwmuur is het veelal mogelijk voor de muizen om binnen te dringen. Ook zijn muizen in staat om aan de buitenzijde tegen bakstenen muren omhoog te klimmen en via de dakaansluiting de spouwmuur binnen te dringen. Vanwege het isolatiemateriaal is de spouwmuur een uiterst geschikte plek om te nestelen. Vooral glaswol is aantrekkelijk voor muizen.

Muizen op zolder

Wanneer het de muizen gelukt is om de spouwmuur binnen te dringen zijn ze meestal ook in staat om naar boven te klimmen. De dakrand leunt meestal op de draagmuren van de eerste of de tweede verdieping.

 

muizen op zolder in huis

De constructie van een schuin dak biedt de muizen meestal de gelegenheid om via het spouwmuur binnen te dringen naar het dakbeschot of tussen de zoldervloeren. In veel woningen bevindt zich ook de centrale verwarming op zolder. De verwarmingsleidingen die door de woning lopen bieden de muizen de gelegenheid om zich via dezelfde route door het huis te bewegen.

Muizen in de kruipruimte

Ook de kruipruimte moet geventileerd worden. In tegenstelling tot de spouwmuur worden de ventilatieopeningen voor kruipruimten wel beter beschermd vanuit de bouw. Echter, er hoeft maar ergens een opening groter dan een centimeter te zijn en de muizen zijn binnen.

muizen in de kruipruimte

 

Muizen leven niet graag in een vochtige kruipruimte, maar desondanks bieden kruipruimten met vloerisolatie wel regelmatig goede schuilplekken. Ook biedt de kruipruimte vaak toegang tot de keuken langs de afvoerleidingen. Als de muizen geluk hebben kunnen ze vanuit daar de keukenkastjes binnendringen.  

Gevolgen

Gezondheidsrisico's

muizen in huis gezondheidsrisico'sGrootste punt van zorg dat zijn de gezondheidsrisico's. Meer hierover leest u hier

Financiële schade

Muizen in huis kunnen serieuze financiële schade teweegbrengen. Kabels van verlichting boven het plafond of kabels van keukenapparatuur en geluidsinstallaties zijn een aantrekkelijk doelwit. Reparaties zijn vaak kostbaar en nog moeilijker is het soms om de oorzaak van elektrische storingen op te zoeken. Deze zitten meestal zeer inwendig en op ontoegankelijke punten.

muizen in huis kabels schade

 

Restaurants en bedrijven kunnen ook veel schade ondervinden door het op grote schaal kapot knagen van verpakkingen. Kapot gevreten verpakkingen dienen vanwege de voedselveiligheid direct weggegooid te worden. De kosten van een muizenprobleem kunnen hierdoor behoorlijk oplopen.

Geluidsoverlast

Muizen in huis kunnen behoorlijk wat herrie maken. Via een uitbouw of de spouwmuur hebben ze vaak toegang tot een verlaagd plafond waar men ze luidruchtig heen en weer kan horen rennen. Dit kan zo veel kabaal maken, dat we soms denken met ratten te maken te hebben.

geluiden muizen in huis

 

Muizen zijn zeer aktieve dieren die niet alleen gehorig op het plafond kunnen lopen en rennen, maar ook graag slepen met allerlei los materiaal wat er te vinden is, zoals steentjes en los stucwerk. Geluiden van muizen in huis kunnen ook door bosmuizen veroorzaakt worden. Dit begint meestal tegen het einde van de avond.

 

In de spouwmuur kunnen we ze ook soms horen. Meestal hoor je ze omhoog of omlaag klimmen. Ze knagen tevens aan houtwerk wat goed te horen is. Dit doen ze enerzijds om een opening te creëren, anderzijds om de tandjes bij te houden. Deze groeien altijd door, waardoor ze genoodzaakt zijn om deze te slijpen. Dit kan veel herrie veroorzaken.

 

Muizen bestrijden in huis

Onze werkwijze rondom muizenbestrijding bij particulieren aan huis is sinds de nieuwe regelgeving op enkele punten gewijzigd. Voordeel hiervan is dat de kosten beperkt blijven.  

hoe wij muizen bestrijden in huis

Inwoners die muizenoverlast ondervinden in huis, worden met één bezoek geholpen door de gediplomeerde muizenbestrijder waar wij mee samenwerken. Hij heeft diverse bestrijdingsmiddelen en andere materialen in de auto welke direct ingezet kunnen worden. Hieronder leest u meer over de werkwijze en de kosten.

Afspraak maken

Telefoonnummer: 0900-2556677 (lokaal tarief)

Waarom bestrijden?

muis in huisOnze woningen in Nederland zijn niet altijd even goed bestand tegen het binnendringen van muizen. Wanneer de muizen eenmaal binnen zijn en zich inmiddels ook al thuisvoelen, dan is bestrijding helaas noodzakelijk.

 

Bij een enkele muis in huis zou u nog kunnen overwegen om het eerst zelf te proberen , maar de bestrijding van muizen kan meestal beter uitbesteed worden aan een specialist. De keuze hangt natuurlijk ook samen met de omvang van het probleem, de oorzaak en de persoonlijke omstandigheden. 

 

Wie het ook doet, het is van cruciaal belang dat het op de juiste wijze gebeurt. Anders kan het probleem in hoog tempo toenemen of wordt men geconfronteerd met onsmakelijke toestanden. Muizen kunnen zich razendsnel doorontwikkelen en schade veroorzaken aan kabels en meubilair.

 

Lees verder