Gemeenten

Meldpunt Ongedierte biedt een ondersteunde rol bij de bestrijding en beheersing van plaagdieren in zowel de openbare ruimte als op privaat terrein. Meldingen kunnen geregistreerd, gerapporteerd en onderzocht worden. Bestrijdingen kunnen in overleg direct uitgevoerd worden.

Onderzoek & Bestrijding

Wanneer problemen rondom plaagdieren van individuele aard zijn, dan zal de burger in de meeste gevallen gewoon zelf contact met ons op moeten nemen en zelf de kosten moeten betalen.

 

Wanneer de burger echter van mening is dat de volksgezondheid in gevaar is, dan kan deze een beroep doen op de gemeente. De gemeente kan dan opdracht aan ons verstrekken om onderzoek te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de risico's op een substantiële toename van bijvoorbeeld rattenoverlast.

 

Tevens bieden wij met onze deskundigheid een bemiddelende rol tussen gemeente en inwoners indien zich problemen met ongedierte voordoen.

Wie is verantwoordelijk?

Er is helaas veel onduidelijkheid rondom de verantwoordelijkheden bij de aanwezigheid van ongedierte. Zowel technisch als moreel. Er zijn veel regels en verplichtingen in Nederland, maar al deze regels en verplichtingen zitten elkaar ook in de weg om tot eenduidig beleid te komen.

 

Zo is er in Nederland behoorlijk veel verschil ontstaan in de richtlijnen die gemeenten hanteren bij de benadering van meldingen rondom ongedierte. Wel zien wij een trend ontstaan dat de bestrijding van ongedierte steeds meer aan de markt wordt overgelaten, ook in de openbare ruimte.

 

De belangrijkste handvaten om meer inzicht in de verantwoordelijkheid te krijgen treft u hier 

Ook vindt u hier het laatste rapport van de World Health Organisation over ongedierte in stedelijk gebied. 

Onze visie

Wij zijn van mening dat inwoners vooral moeten worden voorzien van de juiste informatie en instructie bij de aanwezigheid van ongedierte. Dit vereist veel kennis en aandacht. Met name bij rattenoverlast. Daarom ondersteunen wij gemeenten met de plaagdierbeheersing in de stad en op het platteland. Wij leggen de nadruk op voorlichting en preventie. 

 

De beheersing en preventie van ongedierte begint altijd bij onszelf. Een stukje verantwoordelijkheid, een stukje gedragsverandering en goed materiaal kunnen een hoop problemen en verspreiding voorkomen.

 

Deze website is tevens ingericht om inwoners ook van afstand al op weg te helpen.

Via onze insectengids en plaagdierengids komen bezoekers terecht bij informatie over hoe om te gaan met ongedierteoverlast.

Toekomst rattenbestrijding

De regels rondom het buitengebruik van rodenticiden zijn steeds meer aan banden gelegd. Dit is geheel terecht, maar ondertussen nemen de meldingen van rattenoverlast in sommige steden toe.

 

Daarom zijn wij al enkele jaren bezig met onderzoek naar een gifvrije methode om ratten te vangen en te doden, zonder negatieve effecten aan de omgeving. Wij hebben inmiddels onze bestrijdingswijze hierop aangepast en behalen goede resultaten. 

 

Meer informatie over het 'nieuwe bestrijden' leest u hier

 

Lees verder