Rattenbestrijding voor bedrijven en instellingen

ratten\rattenbestrijding\ratten op de werkplek.jpgBedrijven en instellingen kunnen te maken krijgen met rattenoverlast. Ratten kunnen binnendringen in bedrijfspanden, magazijnen en kantoorruimten. Dit gaat veelal gepaard met stankoverlast, schade aan kabels of goederen en risico's voor de gezondheid van klanten en personeel.

Instellingen en schoolpleinen

Ook binnenplaatsen en schoolpleinen hebben regelmatig te maken met rattenactiviteit. Bezoekers, kinderen en leerlingen dienen te allen tijde beschermd te worden tegen de risico's die ratten met zich meebrengen.

 

Wanneer ratten gesignaleerd worden rondom het gebouw of op het bedrijventerrein, dan kunt u ons bellen voor inspectie en bestrijding.

Service & Contact : 0900-2556677

Werkwijze

home\ratten bestrijden.jpgOnze expert voert inspectie uit en bespreekt naar aanleiding van de bevindingen met u een plan van aanpak. De bestrijdingswijze is onder anderen afhankelijk van de bedrijfsvoering en de omgeving waar de ratten gesignaleerd worden.

 

Rattenbestrijding kunnen wij direct uitvoeren. Meestal plaatsen wij moderne vangkasten die de ratten direct bestrijden en het gebouw structureel beschermen tegen de gevolgen van een nieuwe rattenplaag. Wij komen in de regel zes keer per jaar langs voor controle, service en onderhoud.

Terreinen en binnenplaatsen

ratten\rattenbestrijding\zorglocatie.jpgWanneer ratten op een bedrijventerrein gesignaleerd worden of bijvoorbeeld op een binnenplaats van een winkelier, dan zijn wij enkel aangewezen op de moderne wijze van bestrijden. Regelgeving rondom het bestrijden met rattengif heeft beperkingen opgelegd voor het bestrijden van ratten rondom bedrijfspanden en kantoorgebouwen.

Loodsen en magazijnen

Loods en magazijn.jpgZodra ratten in een loods of magazijn voor problemen zorgen, dan kunnen wij de ratten ook bestrijden met rodenticiden (rattengif). Wij inspecteren goederen en producten op schades die veroorzaakt kunnen zijn door het knagen van ratten en installeren detectiematerialen die ratten signaleren en bestrijden.

Kantoren en plafonds

ratten op plafond kantoorWij krijgen regelmatig meldingen van ratten op een systeemplafond van een kantoorruimte. Ratten kunnen op het plafond terecht komen via spouwmuren of leidingwerk. Hier kunnen ze een hoop stank en herrie veroorzaken. Bestrijden op een plafond met gif is ongewenst i.v.m. met het risico op kadavergeur en andere gevaren. In dergelijke omstandigheden analyseren wij vooral de toedracht en proberen de materialen dan op strategische wijze te plaatsen zonder overlast te veroorzaken. 

Het 'nieuwe bestrijden'

Ratten bestrijden met behulp van rattenkisten met gif is inmiddels een ouderwetse manier van bestrijden. In de buitenruimte wordt het al helemaal niet meer toegestaan. Er woprdt door veel bestrijdingsbedijven nog gewerkt met rattenklemmen in kisten. Dit is echter geen efficiënte manier van rattenbestrijding. De bezoekfrequentie die hiermee gepaard gaat zorgt tevens voor ongewenste facturen. Met onze nieuwe werkwijze kan dit voorkomen worden. Onze rattenbestrijder kan bij u langskomen om doeltreffende alternatieven te demonstreren.

Waarom is rattengif aan banden gelegd?

dode rat zorgt voor stankDe toepassing van rattengif heeft veel ellende veroorzaakt. Ratten zijn resistent geworden door verkeerd gebruik (vooral door particulieren en de agrarische sector) en het is zeer dieronvriendelijk omdat ratten dagenlang veel pijn lijden voordat ze daadwerkelijk sterven.

 

 

 

 

Lees verder