Rattenbestrijding voor bedrijven en instellingen

ratten\rattenbestrijding\ratten op de werkplek.jpgBedrijven en instellingen kunnen te maken krijgen met rattenoverlast. Ratten kunnen binnendringen in bedrijfspanden, magazijnen, kantoorruimten of zelfs klaslokalen.

 

Ratten vormen risico's voor medewerkers en bezoekersDe aanwezigheid van ratten gaat veelal gepaard met stankoverlast en schade aan kabels of goederen. Grootste punt van zorg zijn de risico's voor de gezondheid van medewerkers, bezoekers, kinderen en cliënten.

Afspraak maken

Afspraak makenU kunt met ons een afspraak maken. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan bij u langs om de oorzaak te achterhalen en eventueel direct materialen te plaatsen om de ratten te bestrijden.

 

Let op! Rattenbestrijding bij bedrijven en instellingen gaat gepaard met wet- en regelgeving rondom de veiligheid en dierenwelzijn. Lees verder over onze werkwijze

Wat doen wij?

home\ratten bestrijden.jpgOnze expert voert inspectie uit en bespreekt naar aanleiding van de bevindingen met u een plan van aanpak. De bestrijdingswijze is onder anderen afhankelijk van de bedrijfsvoering en de omgeving waar de ratten gesignaleerd worden.

 

Rattenbestrijding kunnen wij direct uitvoeren. Meestal plaatsen wij materialen die de ratten direct bestrijden en het gebouw structureel beschermen tegen de gevolgen van een nieuwe rattenplaag. Wij komen in de regel zes keer per jaar langs voor controle, service en onderhoud.

Instellingen en schoolpleinen

Binnenplaatsen van instellingen en schoolpleinen zijn erg kwetsbaar voor rattenoverlast. De oorzaak moet meestal worden gezocht in open containers of prullenbakken met restafval of zwerfafval. Bezoekers, kinderen en leerlingen dienen te allen tijde beschermd te worden tegen de risico's die ratten met zich meedragen.

 

Signaleert u ratten? Dan kunt u een afspraak maken voor inspectie en bestrijding.

Terreinen en binnenplaatsen

ratten\rattenbestrijding\zorglocatie.jpgWanneer ratten op een bedrijventerrein gesignaleerd worden of bijvoorbeeld op een binnenplaats van een winkelier, dan plaatsen wij enkel materialen wanneer de actuele overlast door ons beoordeeld wordt als een risico voor de gezondheid van medewerkers, bezoekers, kinderen of cliënten. Er zijn sinds 1 januari 2023 beperkingen opgelegd met betrekking tot de bestrijding van ratten rondom bedrijfspanden en kantoorgebouwen.

Loodsen en magazijnen

Loods en magazijn.jpgZodra ratten in een loods of magazijn voor problemen zorgen, dan kunnen wij de ratten bestrijden met rodenticiden (rattengif). Wij inspecteren goederen en producten op schades die veroorzaakt kunnen zijn door het knagen van ratten en installeren detectiematerialen die ratten signaleren en bestrijden.

Kantoren en plafonds

ratten op plafond kantoorWij krijgen regelmatig meldingen van ratten op een systeemplafond van een kantoorruimte. Ratten kunnen op het plafond terecht komen via spouwmuren of leidingwerk. Hier kunnen ze een hoop stank en herrie veroorzaken. Bestrijden op een plafond met gif is ongewenst i.v.m. met het risico op kadavergeur en andere gevaren. In dergelijke omstandigheden analyseren wij vooral de toedracht en proberen de materialen dan op strategische wijze te plaatsen zonder overlast te veroorzaken. 

Het 'nieuwe bestrijden'

Ratten bestrijden met behulp van rattenkisten en rodenticiden is inmiddels onderhevig aan een streng protocol en specifieke voorwaarden. Lees meer hierover op onze werkwijze 2023 

 

Lees verder