Wespenbestrijding

wespenbestrijdingZodra u een wespennest in huis of in de tuin signaleert, dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak.

Bel: 0900-2556677

 

Onze wespenbestrijder komt bij u langs om het wespennest te bestrijden. Dit is bijna altijd noodzakelijk omdat wespen in de buurt van een nest zeer gevaarlijk kunnen zijn. Een wespennest kan ook schade toebrengen aan het huis.  

wespennest hoogZit het wespennest hoog?

Lees deze pagina a.u.b. aandachtig door!

 

Onder de video geven wij zo goed mogelijk uitleg over garanties, bereikbaarheid, mogelijkheden en beperkingen.

Hoe bestrijden wij?

Hoe bestrijden wij wespen?Een wespenbestrijding voeren wij uit met beschermende kleding en hogedruk- en uitschuifbare telescoopapparatuur.

 

Wanneer duidelijk is waar het wespennest zich bevindt, dan kan de bestrijding direct uitgevoerd worden. Dit geschiedt middels het inbrengen van een gifpoeder onder hoge druk in de vliegopening.

bestrijdingsmiddel wespenProduct

Het product waar wij gebruik van maken is een professioneel bestrijdingsmiddel verwerkt in een speciale stuifpoeder om tot diep in de holle ruimtes te reiken.

 

De bedoeling is tevens dat de wespen gedeeltelijk zichzelf uitroeien door de werkzame stof mee te dragen naar het nest en de koningin. 

Bekijk de video:

 

Kosten

kosten wespenbestrijdingVoor de bestrijding van een wespennest brengen wij altijd €69,- in rekening, ongeacht de duur van de behandeling of de locatie van het wespennest. Dit bedrag is alles inclusief.

Garantie / Nabehandeling

Het komt een enkele keer voor dat het wespennest toch nog actief blijft ondanks de bestrijding. Indien dit het geval is komen wij kostenloos terug voor een herhaling.

 

In het uitzonderlijke geval dat een behandeling na een tweede actie nog steeds niet voldoende effectief blijkt te zijn geweest, dan kunnen wij u alleen nog adviseren over de vervolgstappen die eventueel nog genomen kunnen worden.

Bereikbaarheid

Met onze lichaamslengte meegerekend reikt onze apparatuur tot ongeveer 7 meter hoogte. Dat wil zeggen dat bijna iedere invliegopening naar het wespennest bereikbaar is voor ons zolang het lager is dan 7 meter. Er zijn echter enkele uitzonderingen die meestal te maken hebben met de dakrand of de dakkapel.

bereikbaarheidDakrand lager dan 3 meter

Wanneer de dakrand op de eerste bouwlaag ligt (dus lager dan 3 meter) zoals de foto hier links laat zien, dan kunnen wij de behandeling gewoon vanaf de grond uitvoeren. Onze apparatuur is hiervoor geschikt.

 

Wij hebben ook een kleine ladder bij ons waarmee wij vanaf de eerste bouwlaag kunnen bestrijden of op een uitbouw kunnen klimmen (zie foto en video hierboven). Op de video ziet u tevens het maximaal haalbare voor onze bestrijders. 

Wij klimmen niet op schuine daken

U ziet op de foto ook dat wij de zijkant van de dakkapel kunnen bereiken met onze uitschuifapparatuur. Maar let op! Als de wespen zouden verdwijnen boven de dakkapel waardoor de invliegopnening niet goed zichtbaar is, dan is het noodzakelijk om op de dakkapel te klimmen. Op de video ziet u een situatie waarbij dit mogelijk is, maar de dakkapel die u op de foto ziet, daar klimmen wij niet op, ook al ligt de dakkapel op dit voorbeeld lager. Dit heeft alles te maken met het feit dat wij niet omhoog klimmen op schuine daken.

Dakrand hoger dan 3 meter

wespen bestrijden boven tweede bouwlaagWanneer de dakrand hoger is dan 3 meter zoals op de foto hier rechts en de wespen verdwijnen boven de dakrand onder de dakpannen, dan is de kans groot dat wij geen behandeling uit kunnen voeren. Lange uitschuifladders hebben wij niet bij ons omdat wij niet op dergelijke hoogtes mogen balanceren. Wij hebben beide handen nodig voor een wespenbestrijding. De risico's op fatale ongelukken zijn hierbij te groot.

Twijfelgevallen

Soms kunnen wij onze trap op een uitbouw plaatsen of van binnenuit vanuit een raam bestrijden, maar de eerste rij dakpannen boven de dakgoot is een beruchte plek onder de wespenbestrijders omdat deze plek ook niet vanuit een raam behandeld kan worden, terwijl vanuit een raam soms wel bijvoorbeeld de nok behandeld kan worden. 

Geen bestrijding, geen kosten

Bezoeken waarbij geen bestrijding uitgevoerd kan worden door dergelijke omstandigheden worden uiteraard niet in rekening gebracht.

 

Bijen, Hommels en Veldwespen

duitse wespAlle informatie die u op deze pagina leest over bestrijding geldt in principe alleen voor de Duitse Wesp (Vespula Germanica) en de Gewone Wesp (Vespula Vulgaris) omdat deze soorten hoofdzakelijk voor overlast en gevaar zorgen.

 

Bovendien stichten deze twee soorten één nest met één koningin, waardoor meestal één bestrijdingsactie afdoende moet zijn met het bestrijdingsmiddel wat ook specifiek ter bestrijding van deze twee soorten bedoeld is. 

Bijen en Hommels

bijensoortHet komt regelmatig voor dat onze wespenbestrijder ter plekke constateert dat een bestrijding niet zinvol of niet geoorloofd is. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat er sprake is van (solitaire) bijen, een bijenvolk of een hommelsoort.

 

BijenvolkHet is onze taak en ook verantwoordelijkheid om zuinig met deze nuttige beestjes om te gaan. Wij willen niet bijdragen aan onnodige sterfte.

 

hommelIn de praktijk bestrijden wij dus alleen als er serieus gevaar dreigt of dermate hinder dat er niet fatsoenlijk geleefd kan worden. Denk hierbij aan risico's m.b.t. kleine kinderen, allergiën of fobiën.

 

Bestrijding is absoluut een laatste redmiddel. Zoek altijd eerst een diervriendelijke oplossing, raadpleeg een imker of wacht geduldig af tot ze vanzelf weer vertrekken. In de maand juni laten ze zich meestal niet meer zien. Het zijn typische voorjaarsinsecten.

 

communicatie bestrijdingWanneer onze expert samen met u ter plekke tot de conclusie komt dat bestrijding ongewenst is, dan zullen wij alleen ons starttarief in rekening brengen (€55,-) Wij geven desondanks aanwijzingen en advies om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan.

Franse Veldwespen

franse veldwespIeder jaar nemen de meldingen toe over Franse Veldwespen. Vooral van april tot mei zijn de veldwespen actief. Vanwege de geelzwarte kleuren lijkt deze wespensoort ook vrij veel op de Gewone Wesp. De levenswijze verschilt echter sterk.

 

nestje franse veldwespEr zijn meerdere koninginnen die ieder op diverse plekken op grote oppervlakten een eigen nestje kunnen maken. Men treft ze vooral aan rondom de dakpannen.

 

Omdat het opzoeken van ieder individueel nestje haast onmogelijk is, zijn wij genoodzaakt om bij ieder bezoek voor herhaling opnieuw €69,- in rekening te brengen. Verder willen wij u erop attenderen dat deze soort ook voor relatief weinig gevaar zorgt, dus bestrijding is meestal niet nodig.

Zelf wespen bestrijden 

Een wespenbestrijding kan meestal alleen door een vakman uitgevoerd worden. Soms wagen mensen zelf een poging, maar dit heeft meestal weinig tot geen effect. Bovendien is het erg risicovol. Als het misgaat, gaat het meestal ernstig mis.

Wanneer wespen zich bedreigd voelen zullen ze hun angel gebruiken. Dit is niet alleen pijnlijk, maar kan ook ernstige gevolgen hebben vanwege bijvoorbeeld allergie. Wanneer het nest bedreigd wordt kunnen de wespen ook met meerderen tegelijk steken. Dit is voor iedere persoon gevaarlijk.

In- en uitvliegopening NOOIT afdichten!

Voor sommige mensen komt deze waarschuwing te laat. Het is immers een logische gedachtengang om de in- en uitvliegopening af te dichten. Dit kan echter tot nare situaties leiden. een opgesloten wespenvolk is in staat om zich door vele materialen heen te vreten. In sommige gevallen komen ze dan allemaal onbedoeld in huis of binnen het gebouw terecht. Dit kan tot kritieke toestanden leiden. 

Bestrijdingstechnisch zijn dergelijke acties voor onze deskundigen ook een doorn in het oog. een wespennest kan alleen maar optimaal bestreden worden wanneer de oorspronkelijke in- en uitvliegopening duidelijk gebruikt wordt door de wespen.

of een situatie waarbij de bestrijding niet uitgevoerd kan worden omdat de bewoners de in- en uitvliegopening hebben afgedicht of met wespenspray of schuim aan de gang zijn gegaan waardoor wij geen efficiënte bestrijdingsactie meer uit kunnen voeren. In dergelijke gevallen zullen wij ons starttarief in rekening brengen ( €55,- )

menu