Wespenbestrijding

Zodra duidelijk is dat zich een wespennest in huis, in de tuin of in een gebouw bevindt, dan is bestrijding in bijna alle gevallen wenselijk of zelfs noodzakelijk. Wespen kunnen namelijk behoorlijk wat schade aanrichten.

Vooral een wespennest in de spouwmuur of een wespennest in de grond kunnen behoorlijk risicovol zijn.

Verder kunnen ze een gevaar vormen omdat ze het nest te allen tijde zullen verdedigen. Ook al hebben wij geen kwade bedoelingen, de wespen kunnen dit wel als zodanig inschatten waardoor ze hun angel zullen gebruiken zodra wij het nest naderen of trillingen veroorzaken.

Afspraak maken

Service & Contact : 0900-2556677

Werkwijze wespenbestrijding

Een wespenbestrijding voeren wij uit met beschermende kleding en hogedruk- en uitschuifbare telescoopapparatuur. Wanneer duidelijk is waar het wespennest zich bevindt, dan kan de bestrijding direct uitgevoerd worden. Dit geschiedt middels het inbrengen van een gifpoeder in de in- en uitvliegopening. Met onze apparatuur komen wij tot 9 meter in de hoogte als het moet.

Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de invliegopening niet bereikbaar is, ook met onze ladder niet. Dit kan te maken hebben met ver overstekende dakranden, zeer dichte begroeiing rondom de nestingang of teveel spullen die in de weg staan zoals pallets of andere opslag.

Bezoeken waarbij geen bestrijding uitgevoerd kan worden door dergelijke omstandigheden worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Kosten wespenbestrijding

Voor de bestrijding van een wespennest brengen wij €69,- in rekening. Dit is alles inclusief.

Het komt een enkele keer voor dat het wespennest toch nog actief blijft ondanks de bestrijding. Indien dit het geval is komen wij kostenloos terug voor een herhaling. In het uitzonderlijke geval dat een behandeling na een tweede actie nog steeds niet voldoende effectief blijkt te zijn geweest, dan zullen wij u moeten doorverwijzen.

Let op! Het kan zijn dat onze bestrijdingsdeskundige ter plekke constateert dat een bestrijding niet zinvol of geoorloofd is. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat er sprake is van een bijenvolk, of een situatie waarbij de bestrijding niet uitgevoerd kan worden omdat de bewoners de in- en uitvliegopening hebben afgedicht. In dergelijke gevallen zullen wij enkel ons starttarief in rekening brengen ( €55,- )

Indien de bestrijding niet uitgevoerd kan worden door onbereikbaarheid brengen wij geen kosten in rekening.

Zelf wespen bestrijden? 

Een wespenbestrijding kan meestal alleen door een vakman uitgevoerd worden. Soms wagen mensen zelf een poging, maar dit heeft meestal weinig tot geen effect. Bovendien is het erg risicovol. Als het misgaat, gaat het meestal ernstig mis.

Wanneer wespen zich bedreigd voelen zullen ze hun angel gebruiken. Dit is niet alleen pijnlijk, maar kan ook ernstige gevolgen hebben vanwege bijvoorbeeld allergie. Wanneer het nest bedreigd wordt kunnen de wespen ook met meerderen tegelijk steken. Dit is voor iedere persoon gevaarlijk.

In- en uitvliegopening NOOIT afdichten!

Voor sommige mensen komt deze waarschuwing te laat. Het is immers een logische gedachtengang om de in- en uitvliegopening af te dichten. Dit kan echter tot nare situaties leiden. een opgesloten wespenvolk is in staat om zich door vele materialen heen te vreten. In sommige gevallen komen ze dan allemaal onbedoeld in huis of binnen het gebouw terecht. Dit kan tot kritieke toestanden leiden. 

Bestrijdingstechnisch zijn dergelijke acties voor onze deskundigen ook een doorn in het oog. een wespennest kan alleen maar optimaal bestreden worden wanneer de oorspronkelijke in- en uitvliegopening duidelijk gebruikt wordt door de wespen.