Werkwijze muizenbestrijding

Inspectie

Onze deskundige voert eerst een inspectie uit. Hierbij wordt gezocht naar sporen van muizen en schade die ze toegebracht kunnen hebben in huis.

 

Ook de toedracht van het muizenprobleem wordt geanalyseerd. Op basis van de bevindingen bespreekt hij met u de mogelijkheden om de muizen te bestrijden en te weren.

Aanwijzingen en advies

Aanwijzingen en advies muizen.jpgIeder professioneel bedrijf op het gebied van plaagdierbeheersing is tegenwoordig verplicht om aanwijzingen en advies te geven voordat bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

 

Habitat managementDe aanbevelingen welke onze bestrijdingsdeskundige geeft gaan met name over 'habitat-management'. Hiermee worden maatregelen bedoeld ter preventie van (nieuwe) problemen rondom muizen en ratten. Het is belangrijk dat u deze opvolgt voordat u de materialen activeert.

Bestrijding

Indien er voldoende aanleiding is om tot bestrijding over te gaan, plaatsen wij materialen die u helpen om de muizen te bestrijden. U krijgt hierbij instructie van de bestrijdingsdeskundige.

Mechanische muizenbestrijding

Muizen\muizen vangen\muizen zelf bestrijden en vangen.pngBij particulieren in huis plaatsen wij bijna alleen nog mechanische vangmaterialen. Dit zijn professionele valsystemen met lokmiddelen waarmee de muizen worden gevangen en direct gedood. U dient de vallen zelf te activeren op het juiste moment. De bestrijdingsdeskundige geeft u de juiste instructies.

 

Tenzij u anders afspreekt met de bestrijdingsdeskundige, wordt er in de regel maar één bezoek afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. Daarom is het van groot belang dat u onze instructie en aanbevelingen goed opvolgt. Alleen dan kunt u met het geleverde materiaal tot een goed resultaat komen. 

 

Alle materialen die wij inzetten zijn met de meegeleverde instructies geschikt voor particulier gebruik, dus de veiligheid is gewaarborgd.

Kosten 

Wij hanteren een starttarief van €75,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de voorrijkosten, de inspectie en het advies. Indien bestrijdingsmaterialen vereist zijn om tot een oplossing te komen, dan betaalt u hiervoor €40,- extra. U komt dus op een totaalbedrag van €115,-

 

Indien het alleen bij een inspectie en advies blijft, dan betaalt u enkel het starttarief van €75,-

 

Let op! In verband met nieuwe regelgeving kunnen wij enkel mechanische bestrijdingsmaterialen plaatsen. U krijgt instructie hierbij en u dient de materialen zelf te activeren. In de regel is dit (mits u ook gehoor geeft aan onze aanbevelingen) voldoende om een muizenprobleem op te lossen.

Toch liever gif?

Muizen\muizen op de werkplek\professioneel muizen bestrijden met muizengif.pngWilt u toch dat de muizen door ons bestreden worden met rodenticiden (muizengif)? Dan zijn extra bezoeken van de bestrijdingsdeskundige vereist. Dat heeft te maken met strenge regelgeving. Het hele bestrijdingsproces blijft dan onder onze eigen regie. De kosten lopen daarom behoorlijk op, meestal tussen de €300,- en €400,-. Er moet dan tevens een nieuwe afspraak gemaakt worden. Wij raden dit desondanks af. Muizengif is écht een allerlaatste redmiddel en meestal ook niet nodig.

Wering en preventie

Muizen\muizen bestrijden\muizen in huis bestrijden.jpgBespreek goed met de bestrijdingsdeskundige wat u kunt verwachten met betrekking tot weringsmaatregelen en preventie. Of er direct maatregelen getroffen kunnen worden hangt af van de situatie en de strategie. Ook kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Vervolg

Omdat wij maar één bezoek verrichten, zult u na dit bezoek zo goed mogelijk de adviezen die onze deskundige geeft moeten opvolgen. Bestrijdingsmiddelen hebben meestal alleen effect wanneer onze raadgeving wordt opgevolgd met betrekking tot mogelijke aanpassingen binnen het huishouden of de omgeving. Ook de buren kunnen een rol spelen.


Het direct afdichten van gaten en openingen die muizen gebruiken is niet altijd de juiste strategie. De juiste volgorde is afhankelijk van de situatie. Laat u goed informeren door onze deskundige. Hij helpt u met de juiste keuze van materialen en wanneer deze toegepast moeten worden.

Aanhoudende overlast

Onze deskundigen zijn getraind om de risico's van mogelijke aanhoudende overlast te kunnen voorzien. Voordat bestrijdingsmiddelen ingezet worden zal hierover gesproken worden.

 

Muizenoverlast kan ondanks de beste materialen en het beste advies soms toch onverhoopt aanhouden. Meestal heeft dit te maken met factoren die door ons niet direct beïnvloed kunnen worden, zoals de invloed van buren, een kwetsbare omgeving of bijvoorbeeld verhuurders die niet willen meewerken. Het kan natuurlijk ook zijn dat u om persoonlijke of financiële reden zelf niet in staat bent om alle aanbevelingen te realiseren.

 

Uiteindelijk is overal een oplossing voor, maar soms beslaat het een lang of complex proces waar meerdere partijen aan moeten bijdragen. Onze deskundige kan u helpen met voorlichting over de volgorde van stappen die genomen kunnen worden. 

 

 

Lees verder