Werkwijze muizenbestrijding

Inspectie

De bestrijdingsdeskundige voert eerst een inspectie uit. Hierbij wordt gezocht naar sporen van muizen zoals keutels en knaagschade. Ook worden de kwetsbaarheden van de woning aangekaart.

 

Waar komen de muizen binnenSamen met u wordt eveneens de toedracht van het muizenprobleem geanalyseerd. Op basis van de bevindingen bespreekt de deskundige met u de mogelijkheden om de muizen te bestrijden en te weren.

Aanwijzingen en advies

Aanwijzingen en advies muizen.jpgIeder professioneel bedrijf op het gebied van plaagdierbeheersing is tegenwoordig verplicht om aanwijzingen en advies te geven voordat bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

 

Habitat managementDe aanbevelingen welke de muizenbestrijder geeft gaan met name over 'habitat-management'. Hiermee worden maatregelen bedoeld ter preventie van (nieuwe) problemen rondom muizen en ratten. Het is belangrijk dat u deze gelijktijdig opvolgt met het activeren van de materialen.

Bestrijding

Indien er voldoende aanleiding is om tot bestrijding over te gaan plaatsen wij materialen die u helpen met de bestrijding van de muizen. U krijgt hierbij instructie van de bestrijdingsdeskundige.

Mechanische muizenbestrijding

Muizen\muizen vangen\muizen zelf bestrijden en vangen.pngBij particulieren in huis plaatsen wij bijna alleen nog mechanische vangmaterialen. Dit zijn professionele valsystemen met lokmiddelen waarmee de muizen worden gevangen en direct gedood. U dient de vallen zelf te activeren op het juiste moment. De deskundige geeft u de juiste instructies.

 

Tenzij u anders afspreekt met de deskundige, wordt er in de regel maar één bezoek afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. Daarom is het van groot belang dat u onze instructie en aanbevelingen goed opvolgt. Alleen dan kunt u met het geleverde materiaal tot een goed resultaat komen. 

 

Alle materialen die wij inzetten zijn met de meegeleverde instructies geschikt voor particulier gebruik, dus de veiligheid is gewaarborgd.

Kosten 

Wij hanteren een starttarief van €75,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de voorrijkosten, de inspectie en het advies. Indien bestrijdingsmaterialen vereist zijn om tot een oplossing te komen, dan betaalt u hiervoor €40,- extra. Met dit (eenmalige) bezoek komt u dus meestal op een totaalbedrag van €115,-

 

Indien het alleen bij een inspectie en advies blijft, dan betaalt u enkel het starttarief van €75,-

Extra bezoeken

Meestal blijft het bij één bezoek. Vanuit praktisch oogpunt hanteren wij als uitgangspunt dat u zelf tot het gewenste resultaat komt met onze materialen, tips en aanwijzingen. Wenst u toch meer bezoeken? Bespreek dit dan met de deskundige. 

Wering en preventie

Muizen\muizen bestrijden\muizen in huis bestrijden.jpgBespreek goed met de bestrijdingsdeskundige wat u kunt verwachten met betrekking tot weringsmaatregelen en preventie. Of er direct maatregelen getroffen kunnen worden hangt af van de situatie en de strategie. Extra bezoeken en preventiemaatregelen brengen extra kosten met zich mee. 

Bestrijden met rodenticiden (giftig lokaas)

Muizen\muizen op de werkplek\professioneel muizen bestrijden met muizengif.pngWilt u toch dat de muizen door ons bestreden worden met rodenticiden (muizengif)? Dat kan enkel onder strikte voorwaarden. Ook zijn extra bezoeken van de bestrijdingsdeskundige vereist. Dat heeft te maken met strenge regelgeving. Het volledige bestrijdingsproces blijft dan onder de regie van de bestrijdingsdeskundige. De kosten met deze methode zijn daarom aanzienlijk. U moet denken aan gemiddeld €300,- tot €500,-. Ook bestaat de plicht om preventieve maatregelen te treffen.

Vervolg na ons bezoek

Wij verrichten dus in de regel maar één bezoek met mechanische vangmaterialen. Omdat wij maar één bezoek verrichten, zult u na dit bezoek zo goed mogelijk de adviezen die onze deskundige geeft moeten opvolgen. Bestrijdingsmiddelen hebben meestal alleen effect wanneer onze raadgeving wordt opgevolgd met betrekking tot mogelijke aanpassingen binnen het huishouden of de omgeving. Ook de buren kunnen een rol spelen.


Het direct afdichten van gaten en openingen die muizen gebruiken is niet altijd de juiste strategie. De juiste volgorde is afhankelijk van de situatie. Laat u goed informeren door onze deskundige. Hij helpt u met de juiste keuze van materialen en wanneer deze toegepast moeten worden.

Garanties

Garanties binnen de branche van ongediertebestrijding zijn niet realistisch. Wij geven daarom geen garanties. Ook niet met muizenproblemen. Dit is geen kwestie van onwil, maar met realistische verwachtingen waar wij graag eerlijk over zijn. Hieronder staat meer uitleg over de eventuele oorzaak van aanhoudende overlast.

Wat te doen met aanhoudende muizenoverlast?

Onze deskundigen zijn getraind om de risico's van mogelijke aanhoudende muizenoverlast te kunnen voorzien. Daarom zal in sommige situaties de nut en noodzaak van bestrijdingsmiddelen besproken worden alvorens ze ingezet worden.

 

Muizen kunnen ook van de buren komenMuizenoverlast kan namelijk ondanks de beste materialen en het beste advies onverhoopt aanhouden. Meestal heeft dit te maken met factoren die door ons niet direct beïnvloed kunnen worden, zoals de invloed van buren, een kwetsbare omgeving of bijvoorbeeld verhuurders die niet willen meewerken.

Persoonlijke omstandigheden

Soms blijft muizenoverlast bestaan door persoonlijke omstandighedenHet kan natuurlijk ook zijn dat u om persoonlijke of financiële reden zelf niet in staat bent om alle aanbevelingen te realiseren. Ook kan het liggen aan een gebrek aan discipline (van medebewoners) rondom de hygiëne in huis. Het kan op het oog schoon lijken, maar muizen zijn getraind om met enkele kruimels op rantsoen te leven. 

Voedselbron cruciaal

vogelvoer in de tuin trekt muizen aanHoe minder de muizen voorhanden hebben, hoe sneller ze gedwongen zijn om in de val te lopen. Aanhoudende overlast ondanks het bezoek van onze deskundige heeft bijna altijd te maken met de aanwezigheid van voedsel. Dit kan een voedselbron zijn die niet direct opvalt. Dit kan buitenshuis zijn, bij de buren of op een andere plek waar u niet bij kunt..

Buren

Muizenproblemen blijven soms aanhouden door toedoen van de burenHet komt regelmatig voor dat aanhoudende muizenoverlast te wijten is aan een voedselbron bij de buren. Dit kan bijvoorbeeld kattenvoer zijn, vogelvoer of zwerfvoedsel. Een oplossing vergt dan een tactische of teneinde zelfs een juridische benadering.

 

Lees verder over aanhoudende muizenoverlast door de buren

 

 

Lees verder