Onze werkwijze

inspectie muizen in huis bestrijdenInspectie

Onze deskundige voert eerst een inspectie uit. Hierbij wordt gezocht naar sporen van muizen en schade die ze toegebracht kunnen hebben in huis. Ook de toedracht van het muizenprobleem wordt geanalyseerd. Op basis van de bevindingen bespreekt hij met u de mogelijkheden om de muizen te bestrijden en te weren.

muizen bestrijden in huis mechanischBestrijding

Indien gewenst wordt de bestrijding direct in gang gezet. De wijze van bestrijding wordt met u besproken aan de hand van uw wensen en ons advies. 

 

Muizen in huis bestrijden wij mechanisch of toxicologisch:

muizen in huis bestrijden professioneelMechanische muizenbestrijding

Met een mechanische bestrijding bedoelen wij dat met behulp van één of meerdere professionele valsystemen met speciale lokstof de muizen worden gevangen en direct gedood.

 

muizen in huis bestrijden muizenvallenMet deze bestrijdingswijze wordt maar één bezoek afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. De nadruk ligt dan ook op instructie en advies die wij geven om met het geleverde materiaal tot een goed resultaat te komen. 

 

Alle materialen die wij inzetten zijn met de meegeleverde instructies geschikt voor particulier gebruik, dus de veiligheid is gewaarborgd.

 

muizen in huis bestrijden toxicologischToxicologische muizenbestrijding

Met toxicologisch bestrijden wordt muizengif bedoeld. Soms adviseert de specialist om deze methode in te zetten. Dit wordt enkel geadviseerd wanneer de omstandigheden het toelaten. Zonder onze regie (nacontrole en opruimwerkzaamheden) kan enkel worden gewerkt met muizengif wat verpakt en bestemd is voor niet-professioneel gebruik. Dergelijke producten zijn tot 2023 ook nog verkrijgbaar in sommige winkels. 

Kosten 

Wij hanteren een starttarief van €59,-. Hierbij is de inspectie inbegrepen. Wanneer het dus bij alleen advies blijft op basis van de bevindingen en bestrijdingsmiddelen niet nodig of ongewenst zijn, dan komen hier geen extra kosten bij.

 

Voor het inzetten van onze bestrijdingsmiddelen brengen wij €40,- in rekening, ongeacht welke soort materialen of middelen dat zijn. 

 

Voor alle werkzaamheden inclusief de materialen en de middelen komt u dus op een totaalbedrag van €99,-

Vervolg

Omdat wij maar één bezoek verrichten, zult u na dit bezoek zo goed mogelijk de adviezen die onze deskundige aan u geeft op moeten volgen. Bestrijdingsmiddelen hebben meestal alleen effect wanneer onze raadgeving wordt opgevolgd met betrekking tot mogelijke aanpassingen binnen het huishouden of de omgeving. Ook de buren kunnen een rol spelen.


Het direct afdichten van gaten en openingen die muizen gebruiken kan het probleem soms verergeren of andere problemen veroorzaken. Hier moet een duidelijke strategie aan vooraf gaan met een juiste volgorde aan maatregelen. Laat u goed informeren door onze specialist.

Aanhoudende overlast

Onze deskundigen zijn getraind om de risico's van mogelijke aanhoudende overlast te kunnen voorzien en te beperken. Na de inspectie zal, voordat de bestrijdingsmiddelen ingezet worden hierover gesproken worden. Indien desondanks de overlast onverhoopt toch aan blijft houden, dan heeft dit meestal te maken met factoren die door ons helaas niet verder beïnvloed kunnen worden.

Zelf bestrijden

Muizen in huis kunt u soms zelf vangen of bestrijden met muizengif of muizenvallen uit de winkel. Echter, door veelal gebrek aan kennis en goed materiaal draait dit veel te vaak uit op nare bloedige toestanden of zelfs een toename van de muizenplaag.

Lees verder