Rattenbestrijding

rattenbestrijdingDe manier waarop wij ratten bestrijden is behoorlijk veranderd de laatste jaren. Rattengif buiten in de tuin, op terreinen en in de open omgeving is aan banden gelegd. 

Afspraak maken: 0900-2556677

rattenoverlast thuisThuis of op de werkplek?

De locatie waar de rattenoverlast wordt ondervonden speelt een belangrijke rol.

 

Eerst vertellen wij over de mogelijkheden van bestrijding bij u in de tuin of op het erf. Daarna vertellen wij over rattenbestrijding bij instellinginstellingen zoals op schoolpleinen, VVE's, huurcomplexen en binnenplaatsen van zorginstellingen, klinieken en opvangcenta.

 

Tot slot rattenbestrijding bij bedrijfkomen de bedrijventerreinen, de kantoorgebouwen en de openbare ruimte aan bod.

Ratten bestrijden in de tuin

ratten bestrijden in de tuinZodra u ratten signaleert in de tuin of zelfs in huis, dan dient u zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Ratten bestrijden vergt het juiste materiaal, een goede strategie en een stukje geduld.

ratten bestrijden in de tuinDeskundig laten bestrijden

Wenst u liever direct een deskundige rattenbestrijder thuis? Klik dan hier

 

Voordeel hiervan is dat u direct de juiste materialen in huis heeft. Hiermee worden de risico's op bloedige toestanden en toename van de problemen voorkomen. Het is de meest diervriendelijke manier en tevens is de kans op een structurele oplossing veel groter.

ratten zelf bestrijdenZelf ratten bestrijden 

Let op dat het bestrijden van ratten tot problemen kan leiden wanneer u verkeerde middelen gebruikt. Kennis over de toedracht van het probleem is noodzakelijk voordat u begint met bestrijden. 

 

Toch direct aan de slag? Ga dan naar onze pagina over zelf ratten bestrijden

Schoolpleinen en Zorglocaties

ratten bestrijden schoolplein kwetsbaarOp bijvoorbeeld een schoolplein of een binnenterrein van instellingen als een kinderdagverblijf, een verzorgingshuis of een ziekenhuis is een veilige en discrete werkwijze essentieel. Hier kunnen niet zomaar rattenkisten met bestrijdingsmiddelen worden geplaatst.

 

zorglocatieSchoon & Veilig

Omdat de aanwezigheid van ratten gevaarlijk is voor kinderen, cliënten en personeel, hanteren wij een nieuwe moderne bestrijdingswijze met electrotechnisch aangestuurde vangunits welke beschermd en gecamoufleerd worden met een aluminium beschermkast.

Bedrijven

ratten bij bedrijvenBij bedrijven op terreinen aan de buitenzijde bestrijden wij ratten volgens dezelfde methode als hierboven.

 

Binnenin het bedrijfspand of in het kantoor werken wij soms nog met rattengif (rodenticiden) in kisten die vergrendeld worden. Uiteraard hangt onze bestrijdingswijze sterk af van de omstandigheden. Meer hierover leest u op onze pagina over rattenbestrijding voor bedrijven

rattenbestrijding openbare ruimteOpenbare ruimte

In de openbare ruimte ondersteunen wij diverse gemeenten met de beheersing van rattenoverlast. Signaleert u ratten in de openbare ruimte en wilt u dat de gemeente hiertegen actie onderneemt? Meldt dit dan via de website van uw gemeente. Wij voeren hier alleen bestrijding uit wanneer zij ons opdracht verstrekken hiervoor. 

Rattenbestrijding gemeente

De meeste gemeenten bestrijden niet meer op particulier terrein tenzij de oorzaak van een rattenprobleem is toe te wijden aan een mankement binnen de publieke voorziening. Vanzelfsprekend komt de gemeente ook in actie wanneer de volksgezondheid in het geding is.

 

Sommige gemeenten voeren ook nog rattenbestrijding uit op particulier terrein, maar ze zijn hier niet toe verplicht. Dit mag gezien worden als een service. Lees meer hierover in onze rubriek wettelijke kaders en verantwoordelijkheden.  

Samenwerking

Bent u binnen de gemeente betrokken bij de plaagdierbeheersing? klik hier

nieuwe regelgevingNieuwe regelgeving

In verband met nieuwe regelgeving rondom het gebruik van rodenticiden is de bestrijding van ratten op particulier terrein een haast onmogelijke taak geworden voor de gemeenten. Het wordt steeds belangrijker dat inwoners goed geinformeerd en geinstrueerd worden. Onze bestrijdingstechnici zijn hiervoor opgeleid.

Voorlichting & instructie

Wij leggen tijdens ons bezoek duidelijk de nadruk op voorlichting en ondersteuning. Betrouwbare en veilige bestrijdingsmiddelen zijn cruciaal evenals onze instructie die hierbij gegeven wordt.

Oorzaak rattenplaag

Afval

rattenplaag door vuilnis en zwerfafvalEen rattenplaag heeft meestal een duidelijk toe te wijzen oorzaak. Zwerfafval of vuilniszakken die te lang in de tuin of op straat liggen worden meestal al snel opgemerkt door ratten. Wanneer hier dan geen verandering in optreedt, dan kunnen de ratten zich ongestoord vermeerderen en heeft bestrijding maar beperkt effect.

Afsluiten

Let er daarom op dat u in ieder geval bij u thuis of voor de deur een goed beleid hanteert rondom het afval. Wanneer afval te lang bewaard moet worden omdat bijvoorbeeld de ophaaldienst niet frequent genoeg langskomt, dan dient u de afvalzakken goed af te sluiten in een kliko of een afvalcontainer.

 

afvalcontainer

Let er tevens op dat de afvalcontainer onbereikbaar is en/of goed afsluit, ook onderin. Soms zit er een gat onder de container voor de ontluchting en afwatering. Hier moet dan een rooster of korfje op aangebracht worden.

Kippen, konijnen en vogelvoer

ratten komen op vogelvoer en kippenvoer afAls onze rattenbestrijders bij de mensen thuis komen, constateren zij regelmatig dat de overlast van ratten is toe te wijzen aan de aanwezigheid van diervoeding in de tuin. Vooral kippenvoer en vogelvoer hebben een grote aantrekkingskracht. 

 

Het vangen of bestrijden van ratten in dergelijke omstandigheden vergt goed materiaal in combinatie met een slimme strategie. Als men het voer verwijdert zonder daar tegenover goede vangmaterialen te plaatsen, kunnen de ratten omdat ze honger krijgen nog voor veel meer overlast zorgen. Dit moet voorkomen worden. 

ratten in de kruipruimte door defect rioleringRiool

Wanneer een rattenprobleem gepaard gaat met een defect aan de riolering, dan adviseren wij om eerst dit probleem te verhelpen.

 

Wanneer u het vermoeden heeft dat het de hoofdriolering betreft dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Indien het uw eigen afvoer betreft, dan kunt u contact opnemen met een loodgieter.

Nieuwe werkwijze 2019

De laatste decennia heeft de toegenomen inzet van rodenticiden (ratten- en muizengif) onder anderen geleid tot verminderde gevoeligheid voor de toegelaten werkzame stoffen. Er zijn zelfs gevallen bekend van volledige resistentie in sommige delen van Nederland.

 

Onjuist gebruik heeft ook nadelige gevolgen gehad voor andere dieren. Na onderzoek is gebleken dat vele vogels en andere zoogdieren het gif binnenkrijgen omdat ze leven van (reeds besmette) ratten en muizen.

Hoe ging bestrijding voorheen?

De zwarte kisten op de grond om woontorens, fabrieken, pompstations en fastfood-restaurants vallen al gauw op. Maar wat doen ze eigenlijk?

Meestal zat er vergiftigd lokaas in, ook wel Rodenticiden genoemd. De bedoeling hiervan was dat ratten in de kist gelokt werden en enkele malen van het giftige lokaas aten waarna ze elders moesten sterven.

 

De nadelen waren echter significant, zowel voor de klant als het milieu, alsook voor het dier zelf. Ook de effectiviteit was zeer twijfelachtig. 

Waarom nadelig?

Om te beginnen de perceptie. Omstanders die deze deze kisten in het oog vallen associëren de aanwezigheid hiervan al gauw met rattenoverlast.

Geen prettige indruk dus, met name wanneer zij aankopen moeten doen binnen het betreffende gebouw. 

 

Verder kunnen de ratten die vergiftigd zijn op een ongelukkige plek doodgaan, of ze zijn dusdanig verzwakt en versuft door het gif dat deze lijdensweg zich binnen ons gezichtsveld afspeelt. Er volgen meldingen van dode ratten op straat en roofvogels, marters en katten krijgen ook het gif binnen.

 

De werkwijze is tevens erg kostbaar. Om de veiligheid en effectiviteit van deze bestrijdingswijze te garanderen dienen ze regelmatig gecontroleerd te worden door de bestrijdingsdienst. Dit zorgt voor onaangename facturen. 

 

Dan zijn er ook nog de nieuwe opgelegde verplichtingen en beperkingen vanuit de overheid m.b.t. de inzet van Rodenticiden. De overheid dwingt de bestrijdingsdienst tot wekelijkse controles zolang er rodenticiden zijn. De achterliggende gedachte hiervan vinden wij terecht. Natuurlijk is er veel weerstand onder de bestrijdingsbranche, maar men mag niet ontkennen dat de inzet van gif onze creativiteit en wilskracht voor betere oplossingen een tijdlang heeft ondermijnd.

En de klapval dan?

Sommige bestrijdingsdiensten hebben de Rodenticiden in de zwarte kisten simpelweg vervangen met onvergiftigd lokaas. Zo zijn ze niet gebonden aan een bezoekfrequentie en kunnen de rekeningen betaalbaar blijven. Het is de bedoeling dat de ratten dan met klapvallen worden afgevangen.

 

Terug naar de vorige eeuw dus... Terwijl klapvallen in de loop van de tijd niet voor niets vervangen zijn met Rodenticiden. Ratten bestrijden met klemmen vergt namelijk enorm veel aandacht en controle.

 

Als de kisten niet dagelijks gecontroleerd worden kan een dode rat gaan ontbinden en hevige stankoverlast veroorzaken. Tevens zullen andere ratten het gevaar direct herkennen.

Ironisch genoeg zorgt het lokaas verder voor juist meer aantrekkingskracht zonder dat de ratten gevangen kunnen worden. Een averechtse werking dus.

 

Deze bestrijdingswijze is daarom eigenlijk alleen maar geschikt wanneer er dagelijkse controle plaats kan vinden, dus alleen voor particulieren aan huis of wanneer bijvoorbeeld personeel bereid is de controles dagelijks uit te voeren.

Onze nieuwe techniek

Al lange tijd waren wij op zoek naar een geschikt alternatief. Deze is er nu.

Na twee jaar getest te hebben zijn we nu overtuigd.

Het resultaat is een hoge effectiviteit tegen relatief lage kosten.

 

Met deze methode kunnen wij alle nadelen van gif, klapvallen en hoge bezoekfrequenties omzeilen en tegelijkertijd een goede curatieve en gecontinueerde bestrijding van ratten realiseren.

Hoe werkt het?

Het apparaat wat wij nu inzetten bezit een fijne mechanische techniek. Het is geintegreerd in een aluminium kast die middels 3 inloopopeningen toegankelijk is voor de ratten. Deze kast beschermt de vangunit en is bestendig tegen weersinvloeden en vandalisme. Het ziet eruit als een kleine brandkast.

 

Eenmaal in de kast worden de ratten verder aangetrokken door onze lokmiddelen en klimmen ze in de vangunit. Daar worden ze afgevangen d.m.v. een draaisysteem die electronisch wordt aangestuurd door een 'actuator'. Deze wordt geactiveerd bij aanraking.

 

De ratten verdwijnen dan direct in een afgesloten opvangbak met 'ethylaclohol' waardoor de dieren direct buiten bewustzijn raken en buiten het zicht en reukloos opgeslagen en geconserveerd worden in de vloeistof. Doordat dit proces zich afspeelt buiten het zicht van de andere ratten, zullen zij dezelfde vergissing maken en allemaal afgevangen worden.

 

De noodzakelijke onderhoudservice die hieraan vast zit bestaat uit 6 keer per jaar reiniging, ( electro ) - technisch onderhoud en het afvoeren van de kadavers.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken met onze bestrijdingsdeskundige voor demonstratie.

 
Tel.Nr : 0900-2556677
 
Email : info@meldpuntongedierte.nl
 
 

 

 

Lees verder

menu