Rattenbestrijding

rattenbestrijdingDe manier waarop wij ratten bestrijden is behoorlijk veranderd de laatste jaren. Rattengif buiten in de tuin, op terreinen en in de open omgeving is aan banden gelegd. 

Nieuwe werkwijze 2019

Sinds vorig jaar werken wij met nieuwe technieken zonder gif.

Informatie en oplossingen voor kantoren en bedrijfspanden leest u hier

 

Op deze pagina geven wij ook informatie over de rattenbestrijding in de tuin, in de openbare ruimte en op bijvoorbeeld schoolpleinen en binnenplaatsen.

Direct een afspraak met onze deskundige? Bel dan: 0900-2556677

rattenoverlast thuisThuis of op de werkplek?

De locatie waar de rattenoverlast wordt ondervonden speelt een belangrijke rol.

 

Eerst vertellen wij over de mogelijkheden van bestrijding bij u in de tuin of op het erf. Daarna vertellen wij over rattenbestrijding bij instellinginstellingen zoals op schoolpleinen, VVE's, huurcomplexen en binnenplaatsen van zorginstellingen, klinieken en opvangcenta.

 

Tot slot rattenbestrijding bij bedrijfkomen de bedrijventerreinen, de kantoorgebouwen en de openbare ruimte aan bod.

Ratten bestrijden in de tuin

ratten bestrijden in de tuinZodra u ratten signaleert in de tuin of zelfs in huis, dan dient u zo snel mogelijk maatregelen te treffen. Ratten bestrijden vergt het juiste materiaal, een goede strategie en een stukje geduld.

ratten bestrijden in de tuinDeskundig laten bestrijden

Wenst u liever direct een deskundige rattenbestrijder thuis? Klik dan hier

 

Voordeel hiervan is dat u direct de juiste materialen in huis heeft. Hiermee worden de risico's op bloedige toestanden en toename van de problemen voorkomen. Het is de meest diervriendelijke manier en tevens is de kans op een structurele oplossing veel groter.

ratten zelf bestrijdenZelf ratten bestrijden 

Let op dat het bestrijden van ratten tot problemen kan leiden wanneer u verkeerde middelen gebruikt. Kennis over de toedracht van het probleem is noodzakelijk voordat u begint met bestrijden. 

 

Toch direct aan de slag? Ga dan naar onze pagina over zelf ratten bestrijden

Schoolpleinen en Zorglocaties

ratten bestrijden schoolplein kwetsbaarOp bijvoorbeeld een schoolplein of een binnenterrein van instellingen als een kinderdagverblijf, een verzorgingshuis of een ziekenhuis is een veilige en discrete werkwijze essentieel. Hier kunnen niet zomaar rattenkisten met bestrijdingsmiddelen worden geplaatst.

 

zorglocatieSchoon & Veilig

Omdat de aanwezigheid van ratten gevaarlijk is voor kinderen, cliënten en personeel, hanteren wij een nieuwe moderne bestrijdingswijze met electrotechnisch aangestuurde vangunits welke beschermd en gecamoufleerd worden met een aluminium beschermkast. Bekijk hieronder de video:

Bedrijven

ratten bij bedrijvenBij bedrijven op terreinen aan de buitenzijde bestrijden wij ratten volgens dezelfde methode als hierboven.

 

Binnenin het bedrijfspand of in het kantoor werken wij soms nog met rattengif (rodenticiden) in kisten die vergrendeld worden. Uiteraard hangt onze bestrijdingswijze sterk af van de omstandigheden. Meer hierover leest u op onze pagina over rattenbestrijding voor bedrijven

rattenbestrijding openbare ruimteOpenbare ruimte

In de openbare ruimte ondersteunen wij diverse gemeenten met de beheersing van rattenoverlast. Signaleert u ratten in de openbare ruimte en wilt u dat de gemeente hiertegen actie onderneemt? Meldt dit dan via de website van uw gemeente. Wij voeren hier alleen bestrijding uit wanneer zij ons opdracht verstrekken hiervoor. 

Rattenbestrijding gemeente

De meeste gemeenten bestrijden niet meer op particulier terrein tenzij de oorzaak van een rattenprobleem is toe te wijden aan een mankement binnen de publieke voorziening. Vanzelfsprekend komt de gemeente ook in actie wanneer de volksgezondheid in het geding is.

 

Sommige gemeenten voeren ook nog rattenbestrijding uit op particulier terrein, maar ze zijn hier niet toe verplicht. Dit mag gezien worden als een service. Lees meer hierover in onze rubriek wettelijke kaders en verantwoordelijkheden.  

Samenwerking

Bent u binnen de gemeente betrokken bij de plaagdierbeheersing? klik hier

nieuwe regelgevingNieuwe regelgeving

In verband met nieuwe regelgeving rondom het gebruik van rodenticiden is de bestrijding van ratten op particulier terrein een haast onmogelijke taak geworden voor de gemeenten. Het wordt steeds belangrijker dat inwoners goed geinformeerd en geinstrueerd worden. Onze bestrijdingstechnici zijn hiervoor opgeleid.

Voorlichting & instructie

Wij leggen tijdens ons bezoek duidelijk de nadruk op voorlichting en ondersteuning. Betrouwbare en veilige bestrijdingsmiddelen zijn cruciaal evenals onze instructie die hierbij gegeven wordt.

Oorzaak rattenplaag

Afval

rattenplaag door vuilnis en zwerfafvalEen rattenplaag heeft meestal een duidelijk toe te wijzen oorzaak. Zwerfafval of vuilniszakken die te lang in de tuin of op straat liggen worden meestal al snel opgemerkt door ratten. Wanneer hier dan geen verandering in optreedt, dan kunnen de ratten zich ongestoord vermeerderen en heeft bestrijding maar beperkt effect.

Afsluiten

Let er daarom op dat u in ieder geval bij u thuis of voor de deur een goed beleid hanteert rondom het afval. Wanneer afval te lang bewaard moet worden omdat bijvoorbeeld de ophaaldienst niet frequent genoeg langskomt, dan dient u de afvalzakken goed af te sluiten in een kliko of een afvalcontainer.

 

afvalcontainer

Let er tevens op dat de afvalcontainer onbereikbaar is en/of goed afsluit, ook onderin. Soms zit er een gat onder de container voor de ontluchting en afwatering. Hier moet dan een rooster of korfje op aangebracht worden.

Kippen, konijnen en vogelvoer

ratten komen op vogelvoer en kippenvoer afAls onze rattenbestrijders bij de mensen thuis komen, constateren zij regelmatig dat de overlast van ratten is toe te wijzen aan de aanwezigheid van diervoeding in de tuin. Vooral kippenvoer en vogelvoer hebben een grote aantrekkingskracht. 

 

Het vangen of bestrijden van ratten in dergelijke omstandigheden vergt goed materiaal in combinatie met een slimme strategie. Als men het voer verwijdert zonder daar tegenover goede vangmaterialen te plaatsen, kunnen de ratten omdat ze honger krijgen nog voor veel meer overlast zorgen. Dit moet voorkomen worden. 

ratten in de kruipruimte door defect rioleringRiool

Wanneer een rattenprobleem gepaard gaat met een defect aan de riolering, dan adviseren wij om eerst dit probleem te verhelpen.

 

Wanneer u het vermoeden heeft dat het de hoofdriolering betreft dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Indien het uw eigen afvoer betreft, dan kunt u contact opnemen met een loodgieter.

 

 

Lees verder

menu