Ongedierte in huis herkennen

Ongedierte in huis komt regelmatig voor in Nederland. Soms is direct duidelijk om wat voor soort diersoort het gaat. Soms moet er een deskundige aan te pas komen. 

Muizen en ratten herkennen

Wanneer de overlast wordt veroorzaakt door de wat grotere plaagdieren zoals muizen, ratten of steenmarters dan verraden meestal de vorm en grootte van de keutels het diersoort.

Keutels van muizen zijn zwart/donkerbruin van kleur en zo groot als rijstkorrels. Keutels van ratten zijn een stuk groter, ongeveer een centimeter en banaanvormig.

Geuren herkennen 

Stank kan ook het soort ongedierte verraden. Lees hierover meer in onze rubriek stankoverlast

Insecten en onbekende beestjes in huis herkennen 

Om u te helpen met het vaststellen van onbekende insecten en beestjes in huis, stellen wij u enkele vragen. Zodoende doorloopt u het menu teneinde bij het diersoort terecht te komen waar het vermoedelijk om gaat. 

Let op!

Het spreekt voor zich dat met deze wijze van determineren nooit 100% zekerheid gegenereerd kan worden. Enkel de meest voorkomende insecten die bij ons in huis voorkomen staan in ons bestand. Wanneer onduidelijkheid blijft bestaan, dan zal het insect opgestuurd of meegenomen moeten worden om officieel te laten determineren door een enthomoloog. 

 

Start Determinatie :

Betreft het één of meerdere vliegende insect(en)? Ga verder naar vliegende insecten

Betreft het één of meerdere kruipende insect(en)? Ga verder naar kruipende insecten

Algemene informatie 

Algemene informatie vindt u in onze plaagdierengids of insectengids

Contact :

Voor vragen kunt u ook een email sturen naar : info@meldpuntongedierte.nl

 

Lees verder