Zilvervisjes en Papiervisjes

Wat zijn het nu eigenlijk?

Zilvervliesjes, ovenvisjes, papierbeestjes, zilvervliesbeestjes en zilverbeestjes. Zomaar een paar termen die regelmatig de revue passeren. Zelfs binnen de wetenschap is er lange tijd misverstand geweest over de naamgeving van bepaalde soorten. Inmiddels staan de twee soorten die bij ons in huis voorkomen bekend als het zilvervisje en het papiervisje.
Ondanks het feit dat ze erg op elkaar lijken zijn er toch enkele verschillen. De schubben waar het lichaam mee bedekt wordt zijn bij het zilvervisje meer egaal zilverachtig gekleurd dan bij het papiervisje en ze zijn ook wat kleiner, zo’n 7 tot 12 mm. Ook is er een klein verschil in de leefwijze. Zilvervisjes hebben een hogere luchtvochtigheid nodig om te kunnen overleven.

Geschiedenis

Het is ongeveer 300 miljoen jaar geleden dat de eerste , op zilvervisjes lijkende dieren het daglicht zagen. Ze zijn zonder twijfel zeer talrijk en wijd verspreid geweest. Men is zelfs van mening dat alle verschillende insectentypen die wij tegenwoordig kennen, zich in de loop der tijden uit deze oerinsecten hebben ontwikkeld. Enkele soorten, waaronder het zilvervisje zijn in de loop van de vele jaren onveranderd gebleven.                                                                                                                        

Het waren de zilvervisjes die aanwezig waren toen de eerste vissen het land gingen veroveren. Ondanks hun ouderdom hebben de zilvervisjes kans gezien om de nieuwe levensmogelijkheden die de mens had geschapen, te benutten. In Zuid-Europa en in delen van Azie leven ze in de vrije natuur onder stenen, in gaten e.d. maar in andere gebieden zijn ze volkomen aan huizen gebonden.

Levenswijze

Ze hebben hun bekendheid te danken aan het feit dat wij bijna allemaal weleens met hun aanwezigheid geconfronteerd zijn. De meeste mensen hebben deze diertjes weleens zien wegrennen naar hun schuilplaats als men ’s avonds het licht aandeed of heeft ze weleens in de badkuip of wastafel gevonden. Ze komen echter niet zoals velen geloven uit de afvoer, maar raakten gevangen nadat ze van de gladde wanden omlaag gegleden waren op hun nachtelijke speurtocht naar voedsel. Zowel zilver – als Papiervisjes zijn lichtschuw en kunnen niet tegen zonlicht.

Schade papiervisjes

Papiervisjes leven veelal van koolhydraten die veel aanwezig zijn in bijvoorbeeld stijfsel, lijm en papier. Dit is ook de reden dat ze vaak worden verspreid tijdens verhuizingen in dozen of tussen kleding.  In geschakelde gebouwen verspreiden ze zich makkelijk via leidingdoorvoeren en openingen. Omdat ze ook vaak in bouwmaterialen zitten, komt men ze ook regelmatig in nieuwbouw tegen. Papiervisjes kunnen wanneer ze maar genoeg tijd krijgen veel vraatschade aanrichten aan oude archieven of bijvoorbeeld postzegelverzamelingen of langdurig opgeborgen papierwerk zoals boeken en bladmuziek.

Zelf bestrijden

Zilver – en papiervisjes zijn zeer moeilijk zelf te bestrijden. Ze zitten vaak verspreid door het hele huis en op goed verscholen plekken. Ook de eitjes vormen een probleem. Spuitbussen hebben meestal alleen effect bij lichte besmettingen.

Professioneel laten bestrijden

Wij kunnen een bestrijdingsdeskundige langs sturen om een professionele bestrijding uit te voeren. Meer informatie over de werkwijze en de kosten vindt u hier.

 

Lees verder