Muizen

muizen

Zodra de muizen onze woning of onze kantoor- en werkruimte binnendringen ontstaat er overlast.

 

Geluidsoverlast, stank, onenigheid met buren en beschadigingen aan kabels, opslag en meubilair zijn bekende gevolgen. Muizen in huis of op de werkplek kunnen voor een hoop narigheid zorgen. Lees meer over de oorzaken en gevolgen van muizenoverlast

muizen bestrijdenMuizen bestrijden

Muizen bestrijden is soms noodzakelijk. Wij raden aan om hiervoor een afspraak te maken met ons. Muizen zijn namelijk lastig te bestrijden zonder de juiste strategie, professionele materialen en goede aanwijzingen. 

 

Verder hebben we te maken met actuele problemen zoals resistentie, doorvergiftiging en verspreiding van dierplagen door gebrek aan kennis. Muizengif, ook wel 'rodenticide' genoemd, wordt daarom steeds minder effectief.

Herkennenmuizen herkennen vergrootglas

Muizen laten zich niet graag zien. Dit verandert pas zodra ze inmiddels bekend zijn met hun leefomgeving. Ze zijn dan niet meer zo voorzichtig met het verkennen van de buurt en laten zich dus makkelijker zien. Voor veel mensen begint hier de noodzaak om in te grijpen. Eigenlijk is dat al te laat. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen. Om dit te kunnen doen moeten we wel de sporen van muizen herkennen al lang voordat we de muizen daadwerkelijk beginnen te zien. Lees verder

verantwoordelijkheid muizenoverlastVerantwoordelijkheden

Het komt regelmatig voor dat een woning, een bedrijf of instelling muizenoverlast ondervindt terwijl de oorzaak verder weg ligt. Wanneer de bereidwilligheid er is om gezamenlijk tot een oplossing te komen dan vormt het geen probleem. De bestrijding is enkel wat omvangrijker.

 

Helaas zien wij ook regelmatig dat er onenigheid bestaat over het muizenprobleem en de vermoedelijke oorzaak ervan. Daarmee verdwijnt helaas ook de bereidheid om samen tot een oplossing te komen. Lees verder

Lees verder