Wat kunt u verwachten?

Afspraak maken met ongediertebestrijderZodra u een afspraak heeft gemaakt met de bestrijdingsdeskundige zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden.

Wie komt er?

planningDe bestrijdingsdeskundige die bij u langskomt is aangesloten bij ons Meldpunt Ongedierte, het platform welke naast het verzamelen van meldingen eveneens informatie en voorlichting geeft rondom ongediertebestrijding- en preventie.

 

Wie komt er.jpgTijdens het maken van de afspraak krijgt u de bedrijfsgegevens van de deskundige. Hiermee heeft u direct een vast aanspreekpunt met betrekking tot de voortgang. 

Wat doet de deskundige?

Wat doet de expert.jpgOverlast van (knaag)dieren dient altijd eerst aan de hand van een inspectie en uw informatie geanalyseerd te worden. Sporen zoals bijvoorbeeld uitwerpselen of knaagschade alsmede vermoedens van de aanwezigheid van knaagdieren door bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast worden met u besproken.

 

Bevindingen en strategieDe bevindingen van u en van de expert leiden meestal tot de inzet van materialen die de vermoedelijke aanwezigheid van knaagdieren verder kunnen monitoren. 

 

In sommige gevallen blijft het onduidelijk wat de overlast veroorzaakt. Het komt ook regelmatig voor dat de deskundige aan de hand van uw informatie en zijn bevindingen tot de conclusie komt dat de inzet van bestrijdingsmaterialen niet zinvol zijn. Er wordt dan enkel geadviseerd.

Middelen en materialen

Meestal wordt gebruik gemaakt van mechanische vangmaterialen die knaagdieren zowel kunnen monitoren als doden nadat ze geactiveerd worden. Deze wijze is effectief, schoon en duurzaam (mits u de instructies goed naleeft).

 

Het gebruik van rodenticiden (gif) is sinds 2023 met strenge regelgeving aan banden gelegd. Deze optie wordt enkel nog toegepast onder bijzondere omstandigheden en brengt hogere kosten met zich mee in verband met noodzakelijke nacontroles. Bespreek goed met de deskundige wat voor implicaties en kosten de inzet van professionele rodenticiden met zich meebrengen.

Wat kost een bezoek?

kostenHet starttarief is altijd €75,- tenzij u anders met de deskundige bent overeengekomen tijdens het maken van de afspraak. Dit bedrag omvat het voorrijden, de inspectie, eventueel een diagnose en het advies wat hieruit voortkomt.

 

Indien bestrijdingsmaterialen geplaatst worden komt daar €40,- bij, tenzij u ter plekke met de deskundige overeenkomt dat meer, minder of ander type materialen of middelen ingezet worden. Bespreek dit altijd goed met de deskundige. 

 

Geavanceerde materialen behoren soms tot de optie. De mogelijkheden tot de inzet hiervan dient u in goed overleg met de deskundige te bespreken. Er kan sprake zijn van een borgbedrag, transportkosten of noodzakelijke nacontroles. 

Wering en preventie

Bovenstaande tarieven gelden enkel voor het eerste bezoek en hier zitten géén werings- en preventiewerkzaamheden bij inbegrepen. Werkzaamheden rondom wering en preventie dient u zelf met de deskundige te bespreken. Dergelijke werkzaamheden vergen altijd een strategie die samenhangt met de situatie en de materialen die eventueel geplaatst worden.

Vervolgbezoeken

nacontrolesNacontroles dienen eveneens met de deskundige afgesproken te worden. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer de regie van het bestrijdingstraject in zijn geheel uit handen wordt gegeven. In de regel gebeurt dit enkel wanneer besloten is tot de inzet van actieve bestrijdingsmiddelen met rodenticiden (gif) of geavanceerde materialen.

 

 

 

 

Lees verder