Meldpunt Ongedierte Friesland

Meldpunt Ongedierte Friesland coördineert alle meldingen rondom ongedierte en plaagdieren welke bestreden of geweerd mogen en kunnen worden ten gunste van onze leefbaarheid en gezondheid. Toename of afname van ongewenste diersoorten in huis, in een gebouw of in een buurt, kunnen op deze manier in kaart worden gebracht en indien noodzakelijk worden gecommuniceerd met de betrokken partijen.

Ongediertebestrijding

Voor incidentele bestrijding van ongedierte bij u thuis, in de instelling of in het bedrijf kunt u terecht bij onderstaande servicepunten :

 

Ongediertebestrijding Harlingen

Ongediertebestrijding Franekeradeel

Ongediertebestrijding Littenseradiel

Ongediertebestrijding Menameradiel

Ongediertebestrijding Het Bildt

Ongediertebestrijding Leeuwarderadeel

Ongediertebestrijding Ferwerderadiel

Ongediertebestrijding Tytsjerksteradiel

Ongediertebestrijding Leeuwarden

Ongediertebestrijding Dongeradeel

Ongediertebestrijding Dantumadiel

Ongediertebestrijding Kollumerland en Nieuwkruisland

Ongediertebestrijding Achtkarspelen

Ongediertebestrijding Smallingerland

Ongediertebestrijding Opsterland

Ongediertebestrijding Ooststellingwerf

Ongediertebestrijding Heerenveen

Ongediertebestrijding Weststellingwerf

Ongediertebestrijding De Fryske Marren

Ongediertebestrijding Sudwest Fryslan