Meldpunt Ongedierte Friesland

Meldpunt Ongedierte Friesland coördineert alle meldingen rondom ongedierte en plaagdieren welke bestreden of geweerd mogen en kunnen worden ten gunste van onze leefbaarheid en gezondheid. Toename of afname van ongewenste diersoorten in huis, in een gebouw of in een buurt, kunnen op deze manier in kaart worden gebracht en indien noodzakelijk worden gecommuniceerd met de betrokken partijen.

Ongediertebestrijding

Voor incidentele bestrijding van ongedierte bij u thuis, in de instelling of in het bedrijf kunt u terecht bij onderstaande servicepunten :

 

Harlingen

Franekeradeel

Littenseradiel

Menameradiel

Het Bildt

Leeuwarderadeel

Ferwerderadiel

Tytsjerksteradiel

Leeuwarden

Dongeradeel

Dantumadiel

Kollumerland en Nieuwkruisland

Achtkarspelen

Smallingerland

Opsterland

Ooststellingwerf

Heerenveen

Weststellingwerf

De Fryske Marren

Sudwest Fryslan

Lees verder

< Regios
menu