Muizenbestrijding bij kinderdagverblijven en Scholen

Muizen preventie bij kinderenBinnen het onderwijs en de opvang bestaat veel risico op muizenoverlast in het gebouw. Meestal heeft dit te maken met het aanbod van voedsel en het gebrek aan bescherming.

 

muizen dragen risico's met zich meeMuizen vormen gezondheidsrisico's voor kinderen, leerlingen en personeel. Voor directe hulp bij bestrijding en preventie kunt u contact met ons opnemen.

Bescherm uw doelgroep

kinderdagverblijf waar muizen kunnen komenBaby's, peuters, kinderen en tevens de medewerkers binnen de instelling moeten zo goed mogelijk worden beschermd tegen de risico's die muizen met zich meebrengen.

 

U kunt zelf al een aantal dingen doen, maar meestal is aanvullende hulp nodig van een professionele muizenbestrijder. Er worden dan veilige materialen geplaatst en u krijgt ondersteuning bij preventie en beleid rondom de hygiëne.

Afspraak maken

Afspraak maken voor muizenbestrijding in een schoolSignaleert u muizen in de school of in het kinderdagverblijf? Neem dan contact met ons op. De bestrijdingsdeskundige komt dan bij u langs. Wij voeren een inspectie uit en plaatsen in overleg met u materialen. Er wordt ook gekeken naar een oplossing voor de lange termijn.

Zijn muizen gevaarlijk voor de kinderen?

Zijn muizen gevaarlijk gevaarlijk voor kinderen?De eerste vraag die wij terecht altijd krijgen is hoe gevaarlijk muizen zijn voor baby's en kinderen. Wij willen benadrukken dat muizen niet gevaarlijk zijn met betrekking tot bijten of krabben. Er zijn geen gevallen bij ons bekend dat baby's of kinderen gebeten of gekrapt zijn door muizen.

Welke risico's zijn er dan wél?

gezondheidsrisico's muizen voor kinderen en baby'sWaar wél serieus aan gedacht moet worden, dat zijn de gezondheidsrisico's voor kinderen. Muizen zorgen voor veel ontlasting. Keutels en urine kunnen verspreid terecht komen op de vloer, in het speelgoed en op de bureau's. De muizenkeutels zijn al gauw zichtbaar, maar de urine is veelal niet te zien. Muizen plassen en poepen overal. Kinderen kunnen er zodoende met hun handen aanzitten en baby's komen ermee in aanraking door het kruipen over de vloer.

Kinderdagverblijven

muizenoverlast op een kinderdagverblijfMuizen bestrijden op kinderdagverblijven vereist een veilige werkwijze met middelen die geen gevaar vormen voor de kinderen. Wij hebben daarom materialen die specifiek bestemd zijn om muizenbestrijding in kinderdagverblijven te kunnen realiseren en de veiligheid gewaarborgd blijft.

Hoe bestrijden wij muizen?Waar en hoe?

Onze middelen en materialen plaatsen wij uiteraard op plekken waar kinderen geen toegang hebben terwijl de doeltreffendheid niet beperkt wordt. Wij concentreren ons vooral ook op de oorzaak en hoe de muizen binnendringen en waarom. Onze detectie installeren wij vooral boven systeemplafonds, onder de keukens en onder de vloeren. 

muizen bestrijden waar en hoe?Kwetsbare plekken

Ruimtes met keukens zijn erg kwetsbaar. Leidingwerk verdwijnt in kruipruimtes die weer in verbinding zijn met de spouwmuur. Muizen nestelen hier graag. Ook hebben veel kinderdagverblijven een verlaagd systeemplafond waar muizen zich verplaatsen.

Niet zelf bestrijden

Medewerkers van kinderdagverblijven moeten vanzelfsprekend niet zelf aan de slag gaan met muizenbestrijding. Wij treffen tijdens inspecties soms nog steeds muizenvallen en zelfs oude doosjes met gif aan die ooit zijn neergezet door personeel. Wij begrijpen dat wanneer u muizen signaleert bij de kinderen dat u dan direct wilt bestrijden, maar vragen u met klem af te zien van consumentenproducten uit de winkel. Deze zijn niet bedoeld om in te zetten binnen bedrijfsvoering en zeker niet waar met kinderen gewerkt wordt.

Afspraak maken voor muizenbestrijding

Bel ons op voor het maken van een afspraak met de bestrijdingsdeskundige. Hij is gediplomeerd en heeft de juiste ervaring en materialen om muizenbestrijding op uw kinderdagverblijf uit te voeren.

Muizenbestrijding op scholen

Muizen dringen regelmatig scholen binnen waar ze klaslokalen en schoolkantines kunnen besmetten met uitwerpselen en urine. Muizenbestrijding op een school gaat gepaard met preventieve maatregelen en adequate detectie met materialen die bestemd zijn voor zowel basisscholen als hogescholen.

Muizenbestrijding schoolPlan van aanpak

Leerlingen gaan niet altijd even netjes om met het voedsel wat vanuit huis wordt meegenomen of gekocht wordt in de kantine. Tijdens de pauzes treffen wij regelmatig zwerfafval aan in de aula’s op schoolpleinen en zelfs in de klaslokalen.

Wanneer wij muizen bestrijden op een school vestigen wij ook de aandacht op samenwerking om de hygiëne zo optimaal mogelijk te houden.  Zodoende proberen wij een structurele oplossing te realiseren.

Muizen\muizen bestrijden\muizen weren in bedrijven.pngPreventie

Schoolgebouwen en schoolpleinen zijn vaak gedateerd en zijn daarom kwetsbaar voor het binnendringen van muizen. Muizenbestrijding in schoolgebouwen gaat daarom ook gepaard met maatregelen die een preventieve bijdrage kunnen leveren. Wij hebben materialen waarmee bijvoorbeeld spouwmuren en kruipruimtes beschermd kunnen worden.

Hoe muizen bestrijden op een schoolWaar en hoe?

Bestrijding van muizen in klaslokalen op een basisschool of in het voortgezet onderwijs vergt net als bij kinderdagverblijven een zeer veilige werkwijze. Gelukkig hebben wij materialen die niet in het zicht op kwetsbare plekken neergezet hoeven te worden. Onze moderne detectiemiddelen worden meestal geïnstalleerd in technische ruimtes, boven systeemplafonds of onder de vloer.

 

Lees verder