Muizenbestrijding bij kinderdagverblijven en Scholen

Muizen preventie bij kinderenKinderdagverblijven, Basisscholen en ook hogescholen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast. Omdat dit risico’s vormt voor zowel de kinderen, de leerlingen alsook de medewerkers moeten muizen voorkomen en bestreden worden. Muizenbestrijding gaat altijd gepaard met preventie en detectie. Neem hiervoor contact met ons op.

Muizenbestrijding met kinderenKinderdagverblijven

Muizen bestrijden op kinderdagverblijven vereist een veilige werkwijze met middelen die geen gevaar vormen voor de kinderen. Wij hebben daarom materialen die speciaal bestemd zijn om muizenbestrijding in kinderdagverblijven te kunnen realiseren en de veiligheid gewaarborgd blijft.

Hoe bestrijden wij muizen?Waar en hoe?

Onze middelen en materialen plaatsen wij uiteraard op plekken waar kinderen geen toegang hebben terwijl de doeltreffendheid niet beperkt wordt. Wij concentreren ons vooral ook op de oorzaak en hoe de muizen binnendringen en waarom. Onze detectie installeren wij vooral boven systeemplafonds, onder de keukens en onder de vloeren. 

muizen bestrijden waar en hoe?Kwetsbare plekken

Ruimtes met keukens zijn erg kwetsbaar. Leidingwerk verdwijnt in kruipruimtes die weer in verbinding zijn met de spouwmuur. Muizen nestelen hier graag. Ook hebben veel kinderdagverblijven een verlaagd systeemplafond waar muizen zich verplaatsen.

Niet zelf bestrijden

Medewerkers van kinderdagverblijven moeten vanzelfsprekend niet zelf aan de slag gaan met muizenbestrijding. Wij treffen tijdens inspecties soms nog steeds muizenvallen en zelfs oude doosjes met gif aan die ooit zijn neergezet door personeel. Wij begrijpen dat wanneer u muizen signaleert bij de kinderen dat u dan direct wilt bestrijden, maar vragen u met klem af te zien van consumentenproducten uit de winkel. Deze zijn niet bedoeld om in te zetten binnen bedrijfsvoering en zeker niet waar met kinderen gewerkt wordt.

Afspraak maken voor muizenbestrijding

Bel ons op voor het maken van een afspraak met de bestrijdingsdeskundige. Hij is gediplomeerd en heeft de juiste ervaring en materialen om muizenbestrijding op uw kinderdagverblijf uit te voeren.

Muizenbestrijding op scholen

\Muizen\muizen op de werkplek\muizenoverlast schoolplein.jpgMuizen dringen regelmatig scholen binnen waar ze klaslokalen en schoolkantines kunnen besmetten met uitwerpselen en urine. Muizenbestrijding op een school gaat gepaard met preventieve maatregelen en adequate detectie met materialen die bestemd zijn voor zowel basisscholen als hogescholen.

Muizenbestrijding schoolPlan van aanpak

Leerlingen gaan niet altijd even netjes om met het voedsel wat vanuit huis wordt meegenomen of gekocht wordt in de kantine. Tijdens de pauzes treffen wij regelmatig zwerfafval aan in de aula’s op schoolpleinen en zelfs in de klaslokalen.

Wanneer wij muizen bestrijden op een school vestigen wij ook de aandacht op samenwerking om de hygiëne zo optimaal mogelijk te houden.  Zodoende proberen wij een structurele oplossing te realiseren.

Muizen\muizen bestrijden\muizen weren in bedrijven.pngPreventie

Schoolgebouwen en schoolpleinen zijn vaak gedateerd en zijn daarom kwetsbaar voor het binnendringen van muizen. Muizenbestrijding in schoolgebouwen gaat daarom ook gepaard met maatregelen die een preventieve bijdrage kunnen leveren. Wij hebben materialen waarmee bijvoorbeeld spouwmuren en kruipruimtes beschermd kunnen worden.

Hoe muizen bestrijden op een schoolWaar en hoe?

Bestrijding van muizen in klaslokalen op een basisschool of in het voortgezet onderwijs vergt net als bij kinderdagverblijven een zeer veilige werkwijze. Gelukkig hebben wij materialen die niet in het zicht op kwetsbare plekken neergezet hoeven te worden. Onze moderne detectiemiddelen worden meestal geïnstalleerd in technische ruimtes, boven systeemplafonds of onder de vloer.

Lees verder