De Bruine Rat - 'Rattus Norvegicus'

ratten in het straatbeeldDe Bruine Rat , of beter gezegd de 'Rattus Norvegicus' laat zich overal in Nederland zien. Ze houden zich vooral op in de rioolstelsels, maar laten zich soms ook zien op straat, op bedrijventerreinen, in de tuin of zelfs in huis of op de werkplek.

Afspraak maken

Zodra ratten gesignaleerd worden dienen er direct adequate maatregelen getroffen te worden. Wij kunnen hierbij helpen. Ga hiervoor naar onze pagina over rattenbestrijding

Overlast neemt toe

ratten\rattenbestrijding\ratten op de werkplek.jpgRatten zijn vooral sinds het najaar van 2019 veelvuldig in het nieuws. Het gevoel heerst dat de rattenoverlast in sterke mate toeneemt. Experts denken dat dit het gevolg is van de huidige strenge regelgeving met betrekking tot rattengif.

 

Ook bij ons nemen de meldingen van rattenoverlast toe. Wij willen echter wel de algemene aanname die er heerst enigzins nuanceren. 

 

Lees verder over onze kennis en aanpak van de huidige rattenoverlast

Bezint eer ge begint

Muizen\muizen bestrijden\zelf muizen bestrijden.jpgVoordat u impulsieve maatregelen treft met (verboden) rattengif of rattenvallen, is het eerst van belang om enige informatie in te winnen over de achtergrond van het probleem. Het kan anders veel frustratie tot gevolg hebben en wellicht ook onbedoelde toestanden die het probleem van kwaad tot erger maken.

 

Vooral de kennis over de levenswijze is van groot belang voordat men tot bestrijding van de ratten overgaat. Pas wanneer men het gedrag en de motivaties van de dieren beter begrijpt, kan er op een betere manier mee worden omgegaan, wat uiteindelijk zal resulteren in een efficiëntere en diervriendelijkere bestrijdingswijze.

 

Goede informatie en hulp leest u hier

 

Lees verder