Ongedierte en volksgezondheid

Ongedierte en volksgezondheid worden vaak in samenhang gebracht omdat sommige soorten ongedierte ziektedragers kunnen zijn waarmee we besmet kunnen worden. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, kunnen inwoners altijd met hun vragen en zorgen inzake de aanwezigheid van ongedierte bij hen terecht.

 

Echter, de overheid kan in de meeste gevallen niet aansprakelijk gesteld worden voor een individueel probleem rondom ongedierte, tenzij kan worden aangetoond dat de overheid dit veroorzaakt heeft. Een individueel probleem vormt tenslotte geen bedreiging voor de volksgezondheid.

 

Als een ongedierteplaag zich echter dusdanig verspreid dat een hele buurt, wijk of zelfs het hele land geconfronteerd wordt met de risico’s op ziekten die een bepaald diersoort met zich meebrengt, denk aan bijvoorbeeld ratten ( ziekte van Weil ) of teken ( ziekte van Lyme ), pas dan kan worden gezegd dat het een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Wanneer ook de oorzaak niet duidelijk is, rest er alleen nog de overheid die verantwoordelijk kan worden gehouden voor het vinden van een oplossing.

 

Omdat de aanwezigheid van ongedierte en plaagdieren door de toenemende bevolking wel degelijk een steeds serieuzere rol speelt binnen onze samenleving en Europa steeds meer gezamenlijk optreedt, is er in 2009 een uitgebreid rapport van de World Health Organisation verschenen welke meer inzicht geeft in de gevaren van ongedierte in stedelijk gebied. 

 

Lees hier de samenvatting van het WHO rapport.

                                                                                                                                                                                                                            

Lees verder