Wespen opsluiten. Kan dat?

Het lijkt een logische gedachtengang om de in- en uitvliegopening naar het wespennest af te dichten in de hoop dat de wespen stikken of verhongeren. Maar pas op! Een gat afdichten voor het wespennest kan nare gevolgen hebben.

Wespen kunnen goed knagen

Regelmatig leiden blokkades van openingen naar het wespennest tot nare situaties. Een opgesloten wespenvolk is in staat om zich door vele materialen heen te knagen. In sommige gevallen komen ze dan allemaal onbedoeld in huis of binnen het gebouw terecht. Dit kan tot kritieke toestanden leiden. 

 

Wespen kunnen dus knagen. En flink ook. Tevens gebruiken ze hun speeksel om materialen zacht te maken. De kaken en het speeksel van de wespen is ontwikkeld om hout om te vormen tot zacht wespenpapier waarmee ze het wespennest verder vormgeven. daarom kunnen ook kit, purschuim en vele andere materialen om gaten af te dichten de wespen niet tegenhouden.

Tussen de 1000 en 5000 wespen

Verder zijn het meestal ook niet een paar wespen die knagen, maar een heel volk wat keihard samenwerkt om te kunnen ontsnappen aan de dood. Tussen de maanden juni en september groeit een wespenvolk uit naar duizenden individuen. 

Wespen in huis

Omdat ze de weg van de minste weerstand zoeken, komen ze ook regelmatig in huis terecht. Dit kan tot nare toestanden leiden. Vooral wanneer de wespen in de spouwmuur worden opgesloten bestaat dit risico. 

Eerst wespennest bestrijden

Laat altijd eerst het wespennest bestrijden. Daarvoor kunt u met ons een afspraak maken. Nadat het wespennest uitgeschakeld is kunt u de ventilatieopeningen beschermen tegen wespen in de toekomst. Een wespennest voorkomen is uiteraard altijd het beste.

Wespennest verwijderen

Soms kan men nadat de bestrijding succesvol is uitgevoerd, het wespennest verwijderen. Echter, meestal wanneer het nest verstopt zit tussen de muren of een plafond, dan is het verwijderen de moeite niet waard. Een oud nest vormt geen direct gevaar noch vergroot het de kans op een nieuw nest volgend jaar. 

Heeft u het wespennest al afgedicht?

Wanneer u per ongeluk de toegang en de uitgang van het wespennest geblokkeerd heeft dan zal het materiaal wat u heeft gebruikt om de ingang te blokkeren eerst verwijderd moeten worden voordat u met ons een afspraak maakt. Onze wespenbestrijder kan de bestrijding namelijk niet goed uitvoeren wanneer de wespen niet makkelijk naar het nest kunnen kruipen. Onze stuifpoeder moet op een goede manier tot het nest reiken waar de koningin ook zit.

 

Omdat een wespennest alleen maar optimaal bestreden kan worden wanneer de oorspronkelijke in- en uitvliegopening duidelijk gebruikt wordt door de wespen, zult u na het verwijderen van het materiaal dus nog even moeten wachten totdat de wespen weer gebruik maken van de oorspronkelijke opening. Dit kan soms enkele dagen duren.

Is de wespenbestrijder al ter plekke?

Als u nog niet op de hoogte was van het averechtse effect van blokkades, dan kan het zijn dat u ons al gebeld heeft voor een wespenbestrijding. Omdat onze wespenbestrijder dan toch al voor de deur staat, zal hij de situatie bekijken om een inschatting te maken van de slagingskans. Is er een reëele kans dat een bestrijding toch effect zal hebben, dan wagen wij direct een poging. Mocht er toch een nabehandeling noodzakelijk zijn, dan is deze helaas niet kostenloos.

 

Is de in- en uitvlieg opening echt teveel dichtgestopt met allerlei klodders kit en andere lijmen- en plakwerk? Dan heeft het geen zin om een poging te wagen. Het risico is hierbij tevens groot dat onze spuitmaterialen verstopt of beschadigd raken. Wanneer onze wespenbestrijder constateert dat het niet de moeite loont voor zowel u als onszelf, dan betaalt u alleen het starttarief van €55,- (voorrijden, opname en advies)

 

 

Lees verder