Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingBent u op zoek naar professionele muizenbestrijding? Of wilt u alleen informatie over het bestrijden van muizen? Hieronder leest u meer over de mogelijkheden.

Inhoudsopgave;

 

Muizenbestrijding in Huis

Muizenbestrijding bij KDV's en Scholen

Muizenbestrijding bij Opvang en Clientenzorg

Muizenbestrijding bij Bedrijven en Kantoren

Muizenbestrijding bij Supermarkten en Horeca

Tel: 0800-2900200

muizen bestrijden in huisMuizenbestrijding in huis

Muizen in huis kunnen voor veel ellende zorgen. Stankoverlast, geluidsoverlast en knaagschade aan kabels en meubilair zijn bekende voorbeelden.

 

Grootste punt van zorg is echter de hygiëne. Speeksel en ontlasting van muizen brengt gezondheidsrisico's met zich mee.

Muizen\muizen bestrijden\muizen in huis bestrijden.jpgBescherming & Bestrijding

Woningen moeten beschermd worden tegen muizen. Als ze eenmaal in huis zitten, dan is bestrijding het laatste redmiddel.

 

Muizen in huis kunt u door ons laten bestrijden, maar soms ook zelf bestrijden met onze aanwijzingen. Ga voor meer informatie hierover naar onze pagina over bestrijding van muizen in huis

Muizen bestrijden op het werk

Muizen\muizen in bedrijf\muizen bedrijfskantine.jpgNaast het bestrijden van muizen in huis zijn wij vooral bezig met muizenbestrijding en preventie op de werkplek. Personeel, cliënten, opslag en kantines moeten beschermd worden tegen ontlasting en knaagschade.

Muizen\muizen op de werkplek\muizen bestrijden op kantoor.pngAlleen professioneel

Instellingen en bedrijven met muizenoverlast vergen een professionele benadering met veilige en doeltreffende middelen.

 

Muizen\muizen op de werkplek\muizen in instelling.jpgDenk hierbij aan kantoren en bedrijfspanden, maar vooral ook instellingen zoals opvang- en zorglocaties, kinderdagverblijven, sportverenigingen en basisscholen. 

Muizen\muizen op de werkplek\muizen in kinderdagverblijf.jpgVeiligheid

Binnen dergelijke instellingen kan niet zomaar met gif gewerkt worden of met verkeerde muizenvallen. Deze kunnen een hoop narigheid veroorzaken m.b.t. stankoverlast, doorvergiftiging en aansprakelijkheid.

Tijdig ingrijpen

Muizen\muizen op de werkplek\muizen magazijn.jpgOok tijdige signalering en de doeltreffendheid is van groot belang. Muizenproblemen worden soms helaas onderschat of niet serieus genomen. Totdat belangrijke kabels beschadigd worden, personeel ziek wordt of het imago een deuk oploopt. 

Muizen\muizen op de werkplek\professioneel muizen bestrijden met muizengif.pngDetectie & Preventie

Met professionele detectiemiddelen kunnen potentiële problemen met muizen direct aangepakt en voorkomen worden.

Muizenbestrijding bij Kinderdagverblijven en Scholen

Muizen\muizen bestrijden\muizen bestrijden kinderdagverblijf.jpgKinderen en scholieren brengen veel plezier met zich mee op de werkplek, maar helaas is het onder deze doelgroepen ook een heils karwei om alles continu schoon en opgeruimd te houden.

Muizen\muizen op de werkplek\muizenoverlast schoolplein.jpgRisico's

Kinderen en scholieren houden zich weinig bezig met muizenpreventie in klaslokalen en speelruimten. Tegelijkertijd zijn juiste deze doelgroepen zeer kwetsbaar voor de risico's die muizen met zich meebrengen. Leraren, zorgverleners en locatiemanagers hebben dus een grote verantwoordelijkheid om deze risico's uit te sluiten.

Hoe bestrijden wij?

Heeft u last van muizen op uw school of in uw kinderdagverblijf? Dan kan onze deskundige de muizenbestrijding voor u uitvoeren. Hij doet dit veilig en discreet. Daarna beschermen wij uw gebouw tegen nieuwe problemen.

ratten\rattenbestrijding\school.jpgStructurele bescherming 

Het spreekt voor zich dat het bestrijden van muizen op een school of op een kinderdagverblijf wordt uitbesteed aan de expert.

 

Scholen, kinderdagverblijven en andere gebouwen met kwetsbare doelgroepen beschermen wij met speciaal daarvoor bedoelde detectie- en bestrijdingsmiddelen.

Afspraak maken

U maakt een afspraak met ons via: 0800-2900200

Muizenbestrijding bij Opvang en Cliëntenzorg

Muizen\muizen op de werkplek\muizen in verzorgingshuis.jpgMuizen houden zich graag op in ruimtes waar gegeten wordt. Kantoren, woningen en verzamelgebouwen welke bestemd zijn voor zorgverlening zijn daarom zeer kwetsbaar. Van kleine wooneenheden voor dagbesteding tot grote bejaardentehuizen voor ouderen. Overal zijn kantines, pantries of zelfs complete restaurants aanwezig.

 

Muizen\zelf muizen bestrijden\huurwoning muizen.jpgOok wordt veelal gegeten aan het bureau of zelfstandig in de kamer. Dit vergroot de kans op muizenoverlast aanzienlijk. Verder staan om de gebouwen meestal containers of prullebakken die niet altijd goed afsluiten.

Hoe bestrijden wij?

In woningen en gebouwen van organisaties die cliënten opvangen en verzorgen bestrijden wij muizen met detectie en bestrijdingsmiddelen die geheel veilig zijn voor de omgeving.

Muizen\muizenoverlast.jpgStructurele bescherming van dergelijke gebouwen kan alleen gerealiseerd worden door een degelijk plan van aanpak, effectieve middelen en frequente inspectie en controle op de zwakke plekken. Wij bezoeken deze objecten meestal zes tot acht keer per jaar.

Muizenbestrijding bij Bedrijven en Kantoren

Muizen\muizen op de werkplek\muizen binnen kantoor.jpgBedrijven en kantoren ondervinden veelal last van muizen in magazijnen, boven plafonds van kantoorruimtes en bedrijfsrestaurants. Ook in loodsen en binnenterreinen bestrijden wij regelmatig muizen. De maatregelen die wij hier treffen kennen een soortgelijke werkwijze als bij instellingen.

Muizen\muizen bestrijden\muizen bestrijden groot bedrijf.jpgMuizenbestrijding professioneel

Wij zien soms dat binnen een bedrijf de muizenbestrijding wordt opgepakt door een medewerker zelf, maar hiermee worden onverantwoorde risico's genomen. Resistentie, bloedige toestanden en gif wat door de muizen meegesleept wordt over de vloer zorgen regelmatig voor een onveilige en onhygiënische werkruimte.

Structurele bescherming tegen muizen

Muizen\muizen bestrijden\spouwmuurbescherming.jpgDe meeste bedrijven en kantoren kiezen voor structurele bescherming tegen muizen. Het kost weinig en onze deskundigen hebben veilige en moderne bestrijdingsmiddelen welke geschikt zijn om preventief en duurzaam in te zetten. Vooral bedrijven die te maken hebben met magazijnen, kantines en bedrijfsrestaurants zijn gebaat bij een gecontinueerd bestrijdingsplan.

Hoe bestrijden wij muizen?

Indien u muizen signaleert op kantoor, op school, in een kantine of in een magazijn, dan komt onze bestrijdingsdeskundige langs om de bestrijding van de muizen te realiseren met middelen die aansluiten op de situatie en omstandigheden.

 

Muizen\muizen bestrijden\inspectie muizen bedrijf met zaklamp.jpgHij inspecteert, inventariseert en bespreekt met u de mogelijkheden met betrekking tot structurele preventie. Aan een muizenbestrijding zijn meestal meerdere bezoeken gekoppeld.

Samenwerking

samenwerking muizen bestrijden gemeente gebouwenbeheerOok kunnen er andere partijen aan te pas komen zoals de gemeente of gebouwenbeheer. De communicatie over wie welke verantwoordelijkheid heeft is van groot belang

 

Hierbij kan worden gedacht aan initiatieven ten aanzien van wering, bouwtechnische maatregelen, en het beleid rondom hygiëne en opslag zowel binnenin als rondom het pand.

 

Muizenbestrijding in een bedrijf is meestal een proces van één tot drie weken. Onze muizenbestrijder voert in beginsel drie bezoeken uit. Daarna bespreekt hij met u de mogelijkheden voor structureel vervolg en muizenpreventie.

Incidenteel of structureel?

Wanneer wij een bestrijding in gang zetten, dan volgt er tevens nog een nacontrole en een eindcontrole. Het verwijderen van de muizen is een proces wat gemiddeld één tot drie weken duurt. Voor de zekerheid laten we de spullen meestal nog wat langer staan nadat de bestrijding is afgerond.

 

Als de muizen bestreden zijn kunt u ervoor kiezen om de bescherming te behouden. In veel gevallen doet men hier verstandig aan. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hier tijdens het bestrijdingsproces over adviseren. 

vuilnisemmer wering en hygiëne muizen bedrijvenWering en Preventie

Het is tevens onze taak om tijdens het proces de aandacht te vestigen op maatregelen die getroffen kunnen worden om op de langere termijn de kans op muizenoverlast te minimaliseren.

muizen wering bedrijven

 

Hierbij kan worden gedacht aan weringsmaatregelen, bouwtechnische maatregelen, communicatie en het beleid rondom hygiëne en opslag.

Kosten

Bestrijding op incidentele basis komt meestal neer op 3 bezoeken van ieder  €90,-. Let op! Dit is een richtlijn. 

Wanneer onze bestrijdingsdeskundige ter plekke constateert dat deze richtlijn niet realistisch is t.o.v. de omvang van het probleem, dan bespreekt hij met u de daadwerkelijke kosten of dat er op structurele wijze verder gewerkt wordt teneinde een preventief beheersplan te realiseren.

Muizenbestrijding bij Supermarkten en Horeca

Ondernemingen die als hoofdactiviteit bezig zijn met de productie of bereiding van etenswaren en voedingsmiddelen, adviseren wij om direct een gecontinueerd beheersplan betreffende ongedierte te realiseren. Velen zijn hiertoe zelfs verplicht. Vooral eetcafe's en restaurants, maar ook kleine supermarkten dienen goed beschermd te zijn tegen muizen omdat zij verantwoordelijk zijn voor een goede hygiëne en de voedselveiligheid.

 

Om dezelfde reden werken wij binnen deze branche ook niet met rodenticiden (muizengif).

Tijdens ons bezoek bespreekt onze bestrijdingsdeskundige met u de mogelijkheden met mechanische bestrijdingsmiddelen. De instructies die wij hierbij geven moeten in combinatie met onze aanwijzingen m.b.t. de hygiëne en opslag, serieus opgevolgd worden. Anders leidt onze service niet tot het gewenste resultaat.

Muizenoverlast muizenoverlast bestrijden

Muizenoverlast kan veel discussie veroorzaken tussen buren, huurders en verhuurders, collega's en inwoners en gemeenten. Voordat men naar elkaar wijst is het van groot belang dat iedere partij bewust is van de verantwoordelijkheden die hij of zij heeft. Niet alleen welke zijn ingekaderd binnen de wet, maar ook vanuit een stukje gezond verstand. Meer hierover leest u op onze pagina over muizenoverlast

 

Lees verder