Muizenbestrijding

muizenbestrijdingWij bestrijden en voorkomen muizen in woningen en gebouwen van bedrijven of instellingen. Muizenbestrijding is sinds 2023 gebonden aan strenge regelgeving. Onze werkwijze en de kosten zijn afhankelijk van het type object.

 

Gaat het om een particuliere woning? Klik dan hier

Bedrijfspanden en instellingen

Muizenbestrijding in bedrijfspanden en instellingenBedrijfspanden, kantoren en gebouwen van instellingen krijgen regelmatig te maken met muizenoverlast. Als u met ons een afspraak maakt dan komt een professionele muizenbestrijder bij u op bezoek voor een inspectie en een plan van aanpak.

 

De vervolgstappen die onze bestrijdingsdeskundige na de inspectie neemt zijn afhankelijk van de aard, de omvang en de doelgroep. Klik hieronder op het type object welke op u van toepassing is. 

 

 

 

 

Bedrijven en Kantoren

muizen bestrijden bij bedrijf of instellingBedrijven en kantoren kunnen vooral geconfronteerd worden met muizen in het magazijn of in de productieruimte, maar ook boven de systeemplafonds of zelfs binnenin de kantoorruimtes.  Personeel en bezoekers kunnen een sterk gevoel van onbehagen krijgen hierdoor.

 

muizen op systeemplafond schadeBehalve de bevuiling van de werkplek en gezondheidsrisico's voor personeel en klanten bestaan er ook financiële risico's welke meestal te maken hebben met reputatieschade of knaagschade aan vitale kabels en producten.

 

Lees meer over de gevolgen die muizen kunnen hebben voor uw bedrijf

Wat doen wij?

Muizenbestrijding inspectieMuizenbestrijding begint altijd met een grondige inspectie in en rondom het bedrijfspand of het kantoorgebouw. Onze bestrijdingsdeskundige maakt een diagnose en een inventarisatie. Aan de hand van sporen en meldingen van het personeel wordt geanalyseerd waar de muizen op af komen en waar ze vandaan komen. Er wordt tevens een risico-analyse gemaakt en er worden hulpmiddelen ingezet om de aktiviteit van muizen te monitoren.

 

muizenbestrijding bij bedrijven en instellingenAan de hand van de verkregen informatie volgt direct een plan van aanpak en worden afspraken gemaakt met de opdrachtgever met betrekking tot maatregelen die genomen kunnen worden aangaande hygiëne en bouwtechnische wering. Tijdens het hele proces ligt de nadruk vooral op structurele bescherming en preventie.

Maatwerk

muizenbestrijding is maatwerkIeder bedrijf is anders. Daarom is muizenbestrijding maatwerk. De nadruk kan liggen op bescherming van het imago of juist op bescherming van de infrastructuur.

 

Sommige bedrijven hebben te maken met kwetsbare producten en andere bedrijven hebben juist weer te maken met medewerkers waarbij de onrust moet worden weggenomen.

 

Voor de meeste bedrijven waar wij werkzaam zijn is professionele muizenbestrijding- en preventie ook gewoon een vanzelfsprekendheid. 

Werkwijze

Uitgebreide informatie over onze aanpak en de kosten leest u op onze pagina over muizenbestrijding voor bedrijven 

gecontinueerde bescherming tegen muizen

 

Als onze bestrijdingsdeskundige tijdens de inspectie constateert dat het om een noodsituatie gaat, dan zetten wij in overleg met u direct een bestrijding in gang. Wij maken direct een risico-analyse en plannen met u twee nacontroles in.

 

Meestal werken wij meteen naar een structurele samenwerking toe. Voordeel hiervan is gecontinueerde bescherming tegen relatief lagere kosten. Tijdens het eerste bezoek worden deze mogelijkheden besproken.

Muizenbestrijding in huis

muizen bestrijden in huisMuizen in huis kunnen voor veel ellende zorgen. Stankoverlast, geluidsoverlast en knaagschade aan kabels en meubilair zijn bekende voorbeelden.

 

Grootste punt van zorg is echter de hygiëne. Speeksel en ontlasting van muizen brengen gezondheidsrisico's met zich mee. Zitten de muizen al in huis? Dan kunt u met onze informatie en aanwijzingen de muizen zelf bestrijden

 

Een andere optie is om de muizen te bestrijden met hulp van een specialist.

Kosten van een specialist

Werkwijze muizen bestrijden in huisWanneer de professionele muizenbestrijder bij u in huis langskomt moet u rekening houden met in ieder de volgende kosten:

 

Starttarief van €75,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de voorrijkosten, de inspectie en het advies. Indien bestrijdingsmaterialen vereist zijn om tot een oplossing te komen, dan betaalt u hiervoor €40,- extra. U komt dus op een totaalbedrag van €115,-

 

Indien het alleen bij een inspectie en advies blijft, dan betaalt u enkel het starttarief van €75,-

 

Wanneer u wilt dat de bestrijdingsdeskundige aanvullende maatregelen treft met betrekking tot wering en preventie, dan kunt u dit ter plekke overleggen met de uitvoerder. In dat geval moet u rekening houden met extra kosten.

 

Let op! In verband met nieuwe regelgeving worden aanvankelijk enkel mechanische bestrijdingsmaterialen geplaatst. U krijgt instructie hierbij en u dient de materialen zelf te activeren. Bestrijding met muizengif (rodenticiden) geschiedt enkel nog onder uitzonderlijke omstandigheden en vergt extra bezoeken van de bestrijdingsdeskundige. De kosten lopen dan behoorlijk op. Bespreek daarom goed met de bestrijdingsdeskundige de nut en noodzaak hiervan.

Preventie

De nadruk komt tegenwoordig steeds meer te liggen op preventie. Het is dus belangrijk dat onze aanwijzingen en adviezen goed worden opgevolgd. Onze bestrijdingsdeskundige geeft aanwijzingen en advies rondom 'habitat-management'. Dit zijn maatregelen die genomen kunnen worden om woningen beter te beschermen tegen het binnendringen van muizen.

Kinderdagverblijven en Scholen

Muizen\muizen bestrijden\muizen bestrijden kinderdagverblijf.jpgGebouwen van scholen en kinderdagverblijven zijn een aantrekkelijk doelwit voor muizen. Er is vaak voedsel aanwezig en de muizen vinden regelmatig fijne schuilplekken in de spouwmuren of boven de systeemplafonds.

 

Kinderen en scholieren dienen uiteraard beschermd te worden tegen de nadelige gevolgen die muizen kunnen hebben voor de gezondheid. 

 

Ga voor uitgebreide informatie over onze werkwijze en de kosten naar deze pagina

Risico's

muis op kinderdagverblijfBaby's en kinderen raken van alles aan met de handen. Ontlasting van muizen wordt niet altijd opgemerkt door medewerkers. Zodoende kunnen kinderen en baby's besmet worden.

 

De schoolleiding of de locatiemanagers dragen de verantwoordelijkheid om deze risico's uit te sluiten. Het is daarom gebruikelijk om een professioneel bedrijf hiervoor in huis te hebben. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Hoe bestrijden wij?

detectie en bestrijding muizen op een kinderdagverblijfHeeft u op het moment last van muizen op uw school of in uw kinderdagverblijf? Dan zetten wij direct een incidentele bestrijding in gang. Wij voeren dit uit volgens het IPM-protocol. Dat is een verplicht stappenplan in het kader van veiligheid en doeltreffendheid. De nadruk ligt hierbij op preventie en samenwerking.

Structurele bescherming 

Bescherming tegen muizen is belangrijk voor de scholierenNadat de muizen zijn bestreden, is het zaak om een gecontinueerde bescherming te realiseren. Voor scholen, kinderdagverblijven en andere gebouwen met kwetsbare doelgroepen hebben wij hiervoor specifieke detectie- en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast krijgt u een logboek waarin onze periodieke bezoeken en adviezen worden vastgelegd.

Zorginstelling of een opvangcentrum

Muizen\muizen op de werkplek\muizen in verzorgingshuis.jpgKantoren, tijdelijke woningen en verzamelgebouwen waar 24 uur per dag geleefd en gewerkt wordt zijn zeer kwetsbaar voor muizen. Van kleine wooneenheden voor dagbesteding tot grote verzorgingshuizen. Er is meestal wel een kantine, een pantry of een catering aanwezig waar eten bereid wordt. Veelal kunnen de cliënten ook op de kamers eten. De kans op een muizenplaag is hierdoor aanzienlijk.

 

Uitgebreide informatie over onze aanpak in zorginstellingen leest u hier

Welke risico's zijn er?

muizen opvangcentrum Cliënten van zorginstellingen kunnen ziek worden als gevolg van uitwerpselen en urine van muizen. Vooral de urine van muizen wordt meestal niet opgemerkt.

 

Als een instelling te maken heeft met een muizenplaag, dan kan de ontlasting zich verspreiden door het hele gebouw. Een opvangcentrum voor jongeren heeft bijvoorbeeld verschillende kamers en keuken die ieder besmet kunnen worden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar ook voor de reputatie.

 

Verder kunnen ook kabels of andere infrastructuur beschadigd worden door het knagen van muizen. 

Hoe bestrijden wij?

Detectie en bestrijdingIn een zorginstelling of een opvangcentrum dienen wij rekening te houden met de veiligheid van de cliënten en hanteren wij een discrete werkwijze. Wij voeren altijd eerst een inspectie uit.

 

Aan de hand van de bevindingen volgt een plan van aanpak. Meestal plaatsen wij detectiematerialen welke worden gemonitoord. Bestrijding wordt uitgevoerd met behulp van rodenticiden.

Preventie

Structurele bescherming kan alleen gerealiseerd worden door een degelijk plan van aanpak, effectieve middelen en frequente inspectie en controle op de zwakke plekken. Wij bezoeken deze objecten meestal zes tot acht keer per jaar.

Muizenbestrijding bij Supermarkten en Horeca

Ondernemingen die als hoofdactiviteit bezig zijn met de productie of bereiding van etenswaren en voedingsmiddelen, adviseren wij om direct een gecontinueerd beheersplan betreffende ongedierte te realiseren. Velen zijn hiertoe zelfs verplicht. Vooral eetcafe's en restaurants, maar ook kleine supermarkten dienen goed beschermd te zijn tegen muizen omdat zij verantwoordelijk zijn voor een goede hygiëne en de voedselveiligheid.

 

Om dezelfde reden werken wij binnen deze branche ook niet met rodenticiden (muizengif).

Tijdens ons bezoek bespreekt onze bestrijdingsdeskundige met u de mogelijkheden met mechanische bestrijdingsmiddelen. De instructies die wij hierbij geven moeten in combinatie met onze aanwijzingen m.b.t. de hygiëne en opslag, serieus opgevolgd worden. Anders leidt onze service niet tot het gewenste resultaat.

Muizenoverlast muizenoverlast bestrijden

Muizenoverlast kan veel discussie veroorzaken tussen buren, huurders en verhuurders, collega's en inwoners en gemeenten. Voordat men naar elkaar wijst is het van groot belang dat iedere partij bewust is van de verantwoordelijkheden die hij of zij heeft. Niet alleen welke zijn ingekaderd binnen de wet, maar ook vanuit een stukje gezond verstand. Meer hierover leest u op onze pagina over muizenoverlast

 

Lees verder