Muizenbestrijding

muizen bestrijdenMuizen bestrijden in huis en op de werkplek is een vak apart. Kennis en goed materiaal ligt niet zomaar op straat.

 

Toch zijn bepaalde materialen en biociden noodzakelijk om muizen effectief aan te pakken. Onze specialisten zijn gediplomeerd en bezitten de juiste materialen. Wij kunnen daarom de bestrijding van muizen voor u uitvoeren. Zowel in huis als op het werk.

klantenservice mieren bestrijden

Tel: 0800-2900200

 

muizen bestrijden in huisMuizen bestrijden in huis

Wij verdelen het werkveld in twee categorieën. Muizen in huis kunt u door ons laten bestrijden, maar soms ook zelf bestrijden met onze aanwijzingen. Ga voor beide opties naar muizen in huis bestrijden

 

Muizen bestrijden op het werk

Muizen bestrijden op de werkplekVerder doen wij vooral muizenbestrijding op de werkplek bij instellingen en bedrijven. Denk hierbij aan opvang- en zorglocaties, kinderdagverblijven, sportverenigingen en basisscholen. Muizen lopen meestal door de klaslokalen of centrale keukens en kantines.

muizen bestrijden kinderdagverblijfKDV, Scholen en Cliëntenzorg

Indien muizen worden gesignaleerd bij instellingen zoals op een school, een kinderdagverblijf, een opvangcentrum of een zorginstelling dan dienen er direct adequate maatregelen getroffen te worden.

 

Laat onze deskundige in dat geval zo snel mogelijk langskomen voor een plan van aanpak. Wij bestrijden de muizen met urgentie en overleggen met u hoe preventie het beste gerealiseerd kan worden.

Bedrijven en Kantoren

muizen bestrijden in bedrijven en kantoren

Bedrijven en kantoren ondervinden veelal last van muizen in magazijnen, boven plafonds van kantoorruimtes en bedrijfsrestaurants. Ook in loodsen en binnenterreinen bestrijden wij regelmatig muizen. De maatregelen die wij hier treffen kennen een soortgelijke werkwijze als bij instellingen.

Neem geen onverantwoorde risico's

Helaas zien wij nog steeds soms dat bijvoorbeeld de conciërge of een medewerker zelf het initiatief neemt, maar hiermee worden onverantwoorde risico's genomen. Resistentie, bloedige toestanden en gif wat door de muizen meegesleept wordt over de vloer draagt uiteraard niet bij aan een frisse en veilige woon- en werkplek.

Structurele bescherming

De meeste instellingen (vooral scholen, gehandicaptenzorg en kinderopvang ) kiezen voor structurele bescherming. Het kost weinig en onze deskundigen hebben veilige en moderne bestrijdingsmiddelen welke geschikt zijn om duurzaam in te zetten bij instellingen waar met kinderen en cliënten gewerkt wordt.

Hoe bestrijden wij?

Hoe bestrijden wij?Indien u muizen signaleert op kantoor, op school, in een kantine of in een magazijn, dan komt onze bestrijdingsdeskundige langs om de bestrijding van de muizen te realiseren met middelen die aansluiten op de situatie en omstandigheden.

 

inspectie muizen in bedrijf en magazijnHij inspecteert, inventariseert en bespreekt met u de mogelijkheden met betrekking tot structurele preventie. Aan een muizenbestrijding zijn meestal meerdere bezoeken gekoppeld.

Kwetsbare doelgroepen

Muizen bestrijden in bijvoorbeeld kinderdagverblijven, zorginstellingen en opvancentra gaat gepaard met extra aandachtspunten in het kader van veiligheid en restricties.

 

Er zullen goede overwegingen gemaakt worden met betrekking tot de keuze tussen toxicologische bestrijdingsmiddelen en mechanische vangmaterialen. Instellingen die werken met kwetsbare groepen adviseren wij altijd preventieve oplossingen te realiseren met ons. 

zorginstellingMuizen voorkomen

Wanneer wij muizen bestrijden met professionele rodenticiden, dan volgt er tevens nog een nacontrole en een eindcontrole. Daarna kan de muizenbestrijder met u bespreken hoe muizenproblemen beter voorkomen kunnen worden middels onze materialen en periodieke werkzaamheden.

muizen bestrijden in bedrijf met muizengif

 

Ouderenzorg, Jeugdzorg, Scholen en Kinderdagverblijven

Binnen instellingen zoals in de ouderenzorg of jeugdzorg waar geen voldoende preventie is, kan de muizenoverlast meerdere keren per jaar terugkeren of zelfs het hele jaar aanhouden. Is het de eerste keer dat uw instelling te maken heeft met muizen? Lees dan onze informatie over muizen op de werkplek

Kosten

Bestrijding op incidentele basis komt meestal neer op 3 bezoeken van ieder  €90,-. Let op! Dit is een richtlijn. 

Wanneer onze bestrijdingsdeskundige ter plekke constateert dat deze richtlijn niet realistisch is t.o.v. de omvang van het probleem, dan bespreekt hij met u de daadwerkelijke kosten of dat er op structurele wijze verder gewerkt wordt teneinde een preventief beheersplan te realiseren.

Bedrijven 

groot bedrijfBedrijven met een significante omvang, denk aan grote loodsen en pakhuizen van bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en fabrieken zullen door onze bestrijdingsdeskundige eerst bezocht worden voor een uitgebreide inventarisatie. 

 

De meeste bedrijfsgebouwen kunnen door ons geholpen worden met de bestrijding van muizen op incidentele wijze, maar afhankelijk van de branche komen wij samen met de bedrijfsleiding regelmatig tot de conclusie dan het bedrijf meer gebaat is bij een structureel beheersplan. 

Meer informatie vindt u op onze pagina muizenbestrijding voor bedrijven

muizen wering preventie en detectieWering, preventie en detectie

Naast bestrijding is het ook onze taak om tijdens het proces de aandacht te vestigen op alle maatregelen die getroffen kunnen worden om de kans op muizenoverlast op de lange termijn te minimaliseren.

 

muizen weren opslag en hygiëneOp structurele wijze bedrijven beschermen tegen muizen vergt maatregelen die door zowel ons als u in overleg uitgevoerd worden.

Samenwerking

samenwerking muizen bestrijden gemeente gebouwenbeheerOok kunnen er andere partijen aan te pas komen zoals de gemeente of gebouwenbeheer. De communicatie over wie welke verantwoordelijkheid heeft is van groot belang

 

Hierbij kan worden gedacht aan initiatieven ten aanzien van wering, bouwtechnische maatregelen, en het beleid rondom hygiëne en opslag zowel binnenin als rondom het pand.

Muizenoverlast muizenoverlast bestrijden

Muizenoverlast kan veel discussie veroorzaken tussen buren, huurders en verhuurders, collega's en inwoners en gemeenten. Voordat men naar elkaar wijst is het van groot belang dat iedere partij bewust is van de verantwoordelijkheden die hij of zij heeft. Niet alleen welke zijn ingekaderd binnen de wet, maar ook vanuit een stukje gezond verstand. Meer hierover leest u op onze pagina over muizenoverlast

 

< Muizen
menu