Werkwijze rattenbestrijding

Inspectie

Inspectie rattenOnze deskundige voert eerst een inspectie uit. Hierbij wordt gekeken naar sporen en omstandigheden die de rattenoverlast kunnen veroorzaken. De bevindingen worden met u besproken.

Aanwijzingen en advies

Ieder professioneel bedrijf op het gebied van plaagdierbeheersing is tegenwoordig verplicht om aanwijzingen en advies te geven voordat bestrijdingsmiddelen worden ingezet. De aanbevelingen welke onze bestrijdingsdeskundige geeft gaan met name over 'habitat-management'. Hiermee worden maatregelen bedoeld ter preventie van (nieuwe) problemen rondom ratten. Het is belangrijk dat u deze opvolgt voordat u de materialen activeert.

Bestrijding

Indien er voldoende aanleiding is om tot bestrijding over te gaan, plaatsen wij materialen die u helpen om de ratten te bestrijden. U krijgt hierbij instructie van de bestrijdingsdeskundige.

Mechanische rattenbestrijding

RattenbestrijdingBij particulieren in de tuin of in huis plaatsen wij bijna alleen nog mechanische vangmaterialen. Dit zijn professionele valsystemen met lokmiddelen waarmee de ratten worden gevangen en direct gedood. U dient de vallen zelf te activeren op het juiste moment. De bestrijdingsdeskundige geeft u de juiste instructies.

 

Tenzij u anders afspreekt met de bestrijdingsdeskundige, wordt er in de regel maar één bezoek afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. Daarom is het van groot belang dat u onze instructie en aanbevelingen goed opvolgt. Alleen dan kunt u met het geleverde materiaal tot een goed resultaat komen. 

 

Alle materialen die wij inzetten zijn met de meegeleverde instructies geschikt voor particulier gebruik, dus de veiligheid is gewaarborgd.

Kosten 

Wij hanteren een starttarief van €75,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de voorrijkosten, de inspectie en het advies. Indien bestrijdingsmaterialen vereist zijn om tot een oplossing te komen, dan betaalt u hiervoor €40,- extra. U komt dus op een totaalbedrag van €115,-

 

Indien het alleen bij een inspectie en advies blijft, dan betaalt u enkel het starttarief van €75,-

 

Let op! In verband met nieuwe regelgeving kunnen wij enkel mechanische bestrijdingsmaterialen plaatsen. U krijgt instructie hierbij en u dient de materialen zelf te activeren. In de regel is dit (mits u ook gehoor geeft aan onze aanbevelingen) voldoende om een rattenprobleem op te lossen.

Toch liever gif?

Wilt u toch dat de ratten door ons bestreden worden met rodenticiden (rattengif)? Dan zijn extra bezoeken van de bestrijdingsdeskundige vereist. Dat heeft te maken met strenge regelgeving. Het hele bestrijdingsproces blijft dan onder onze eigen regie. De kosten lopen daarom behoorlijk op, meestal tussen de €300,- en €400,-. Er moet dan tevens een nieuwe afspraak gemaakt worden. Wij raden dit desondanks af. Rattengif is écht een allerlaatste redmiddel en meestal ook niet nodig.

Wering en preventie

Bespreek goed met de bestrijdingsdeskundige wat u kunt verwachten met betrekking tot weringsmaatregelen en preventie. Of er direct maatregelen getroffen kunnen worden hangt af van de situatie en de strategie. Ook kan dit extra kosten met zich meebrengen.

Vervolg

Omdat wij maar één bezoek verrichten, zult u na dit bezoek zo goed mogelijk de adviezen die onze deskundige geeft moeten opvolgen. Bestrijdingsmiddelen hebben meestal alleen effect wanneer onze raadgeving wordt opgevolgd met betrekking tot mogelijke aanpassingen binnen het huishouden of de omgeving. Ook de buren kunnen een rol spelen.


Het direct afdichten van gaten en openingen die ratten gebruiken is niet altijd de juiste strategie. De juiste volgorde is afhankelijk van de situatie. Laat u goed informeren door onze deskundige. Hij helpt u met de juiste keuze van materialen en wanneer deze toegepast moeten worden.

Aanhoudende overlast

Kippenhok rattenoverlastOnze deskundigen zijn getraind om de risico's van mogelijke aanhoudende overlast te kunnen voorzien. Voordat bestrijdingsmiddelen ingezet worden zal hierover gesproken worden.

 

Rattenoverlast kan ondanks de beste materialen en het beste advies soms toch onverhoopt aanhouden. Meestal heeft dit te maken met factoren die door ons niet beïnvloed kunnen worden, zoals buren, een slechte riolering, de omgeving of bijvoorbeeld verhuurders die niet willen meewerken. Ook kan het zijn dat u zelf niet in staat bent om alle aanbevelingen te realiseren. Voorziet u een dergelijk probleem? Bespreek dit dan meteen met de bestrijdingsdeskundige tijdens het plan van aanpak.

 

 

Lees verder