Muizen op de werkplek

Overal waar geleefd en gewerkt wordt bestaat het risico op muizenoverlast.muizen op kantoor overlast

Veel gebouwen zijn onvoldoende beschermd tegen het binnendringen van muizen.

 

Zodra de muizen gesignaleerd worden dienen er direct adequate maatregelen getroffen te worden. 

klantenservice muizen bellenAfspraak maken:

Tel: 0800-2900200

Email : info@meldpuntongedierte.nl

Waarom bestrijden? 

waarom muizen bestrijdenDe aanwezigheid van muizen in bijvoorbeeld een school, een kinderdagverblijf of een zorginstelling kan schadelijke gevolgen hebben.

Denk hierbij aan:

 

kapotte kabels in bedrijf door muizen- Gezondheidsrisico's ( lees verder )

- Financiële schade ( kapot knagen van kabels, verpakkingen en voedselvoorraden )

- Imagoschade ( sociale media ) voorraad verpakking schade door muizen in bedrijf

 

Wij maken situaties mee waarbij gebouwen zonder voldoende bescherming te maken krijgen met een muizenplaag welke een onwerkbare situatie kan creëren. Na het bestrijden van de muizen kunnen er maatregelen getroffen worden om herhaling te voorkomen.

 

muizenbestrijding voor bedrijven

Onderstaande informatie is bedoeld voor instellingen zoals scholen, opvangcentra, stichtingen en verenigingen. De werkwijze is afhankelijk van de aard van de werkplek. Daarom vertellen wij eerst over enkele voorbeelden waarin u uw situatie wellicht kunt herkennen.

 

Informatie over bedrijfsmatige oplossingen rondom muizenproblemen vindt u op onze pagina muizenbestrijding voor bedrijven

Scholen en Zorginstellingen

Wij besteden veel aandacht aan muizenproblemen in scholen en zorginstellingen omdat deze erg kwetsbaar zijn voor bovengenoemde problemen. Met name de gezondheidsrisico's spelen een belangrijke rol.

 

muizen overlast in kinderdagverblijf en op schoolWij komen regelmatig op basisscholen, kinderdagverblijven, verenigingen en ouderenvoorzieningen waar wij muizen voor veel ellende kunnen zorgen. Wij bestrijden hier muizen met de daarvoor toelaatbare middelen en materialen die specifiek in dergelijke omstandigheden gewenst zijn.

 

 

muizenoverlast schoolpleinOok in het voortgezet onderwijs zien wij een vergroot risico. Op schoolpleinen, maar ook in het schoolgebouw zelf kan veel zwerfvoedsel te vinden zijn. Ook afval speelt hierbij een rol. Vuilnisbakken zijn niet altijd voldoende aanwezig of afgeschermd.

 

muizen in zorginstellingen ouderenzorgOpvangcentra, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg en jeugdzorg hebben tevens te maken met doelgroepen welke meer aandacht vragen en niet altijd in staat zijn om zelf een optimaal hygiënische leefomgeving te creëren.

 

Verder zijn er in de meeste gevallen kantines en keukens aanwezig waar de kans op muizenoverlast altijd erg groot is. Deze plekken dienen optimaal beschermd te worden.

Opslag en kantoren

Overlast van muizen in een bedrijf kan vervelende gevolgen hebben. Afgezien van de gezondheidsrisico's voor het personeel, knagen ze ook kabels en voorraden stuk. Verder speelt het imago een grote rol. Op sociale media en televisie verschijnt regelmatig negatieve berichtgeving over een muizenplaag. Na het bestrijden van de muizen adviseren wij daarom maatregelen voor preventie. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierbij helpen.

muizenoverlast in magazijn opslag

 

Muizen dringen meestal binnen door gaten en kieren in de buitengevel. Via de spouwmuur of de kruipruimte komen ze dan terecht in technische ruimten. Vanuit hier is meestal toegang tot het magazijn of de opslagloods.

 

Muizen in het magazijn kunnen veel schade veroorzaken aan verpakkingen of bedrading. Langdurige opslag in hoeken dienen als goede schuilplekken voor muizen. Daarom worden soms hele muizennesten aangetroffen tussen de opslag. 

 

muizenoverlast op kantoor vanuit opslagVanuit het magazijn, de loods of andere opslagplaatsen verplaatsen muizen zich al snel naar de kantoorruimten. De aanwezigheid van muizen op kantoor zorgen voor een slechte hygiëne.

 

Tijdens hun zoektocht naar voedsel bevuilen ze met hun ontlasting laden, kasten en werkbladen. Ook kabels van computers en serverruimten zijn een aantrekkelijk doelwit om te aan te knagen. Dit vormt een serieus risico.

Muizen in de kantine

De kantine is meestal de plek waar de muizen zich ophouden. Hier vinden ze voedsel en goede schuilplekken op het systeemplafond of achter de keukenkastjes. In gezamenlijke kantines wordt meestal minder opgelet dan thuis. Sportverenigingen zoals voetbalverenigingen zijn hier een goed voorbeeld van.

 

Muizen in de kantine gaan meestal op zoek naar de voorraad. Opslag van bijvoorbeeld suiker en melkpoeder voor de koffie ligt meestal langdurig in grote hoeveelheden in keukenkastjes die soms de hele week of zelfs het hele jaar niet open gaan. 

muizen vereniging voetbal of sportvereniging

Ook de schoonmaak of vooral het schoonmaakrooster kan van invloed zijn. Wanneer veel personeel gegeten heeft terwijl er pas de volgende ochtend wordt schoongemaakt, dan kunnen de muizen de hele nacht voedsel verzamelen. 

 

Gecontinueerde preventie met onze detectie- en bestrijdingsmiddelen kan daarom noodzakelijk zijn. Wanneer muizen gesignaleerd worden, dan is dit meestal het topje van de ijsberg. Wanneer wij langskomen voor een bestrijding, dan komen wij ter plekke meestal tot de conclusie dat de muizen al maanden of zelfs jaren aanwezig zijn.

Lees verder