Muizenbestrijding voor bedrijven en kantoren

De bestrijding van muizen in een bedrijf of in een kantoor vereist een duidelijk plan van aanpak met de juiste volgorde aan maatregelen.

Inspectie

Wanneer u met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt onze muizen expert bij u langs. Hij doet eerst onderzoek naar de aanleiding en de omvang van het probleem. Hij kan de oorzaken en gevolgen herkennen en met u bespreken.

Sporen

Tijdens inspecties naar aanleiding van muizenoverlast gaan wij op zoek naar sporen. Hierbij moet u denken aan uitwerpselen, knaagschade en openingen die muizen gebruiken om binnen te dringen.

Schade herkennen

Sporen worden het meeste aangetroffen in het magazijn of in de bedrijfskantine. Ook in grote loodsen waar gewerkt wordt met machines inspecteren wij op de aanwezigheid van muizen. Langdurige opslag biedt veel schuilmogelijkheden en de risico’s op schadelijke gevolgen zijn hier aanzienlijk. Machines moeten aan de gang blijven dus storingen of kortsluiting door geknaag van muizen moet absoluut voorkomen worden.

Stank en penetrante geur door muizen

In de kantine of op de kantoren treffen wij de meeste sporen aan op het verlaagde systeemplafond. Boven de plafondplaten vinden we regelmatig urine en uitwerpselen. Na verloop van tijd kan dit ook stankoverlast op het kantoor veroorzaken. Er ontstaat dan een muffe penetrante geur in het bedrijf die soms zelfs tot klachten kan leiden als hoofdpijn of onpasselijkheid.

Besmettingsgevaar in kantine en magazijn

Opslag en voorraad in kantines en magazijnen zijn een aantrekkelijk doelwit voor muizen. Regelmatig treffen wij dozen of verpakkingen aan waar gaten in zitten omdat de muizen hieraan geknaagd hebben. Soms vinden muizen het gewoon prettig om aan karton en plastic te knagen en om de tandjes te slijpen, maar regelmatig heeft het te maken met een aantrekkelijk product waar de muizen op af komen. Dit brengt significante risico’s met zich mee met betrekking tot bacteriën en besmetting. Speeksel en uitwerpselen van muizen kunnen in producten terecht komen die personeel of klanten aanraken of zelfs opeten.

Probleem in kaart, wat nu?

Muizenbestrijding in bedrijven en instellingen kan niet op zich laten wachten. Wij hebben daarom noodoplossingen tot onze beschikking welke wij met uw toestemming direct kunnen toepassen. Deze middelen hebben als doel de huidige muizenplaag in het bedrijf snel te bestrijden. De meest kwetsbare plekken en pijnpunten krijgen zodoende direct de aandacht.

Werkwijze

Om de muizen effectief te kunnen bestrijden plaatsen wij de bestrijdingsmiddelen op plekken waar de muizen zich het liefst bewegen en waar ze binnendringen. Dus niet altijd waar ze gesignaleerd worden. 

 

Dit heeft twee voordelen. De muizen laten zich sneller pakken op plekken waar ze zich veilig voelen en de bestrijdingsmiddelen staan niet in het zicht van het personeel of van de klant.

De middelen en materialen worden tijdens een muizenprobleem frequent gecontroleerd. De hoeveelheid controles en de frequentie hiervan is afhankelijk van meerdere factoren. Deze worden tijdens het eerste bezoek al besproken.

Peventief en structureel

Echter, om na de bestrijding van het huidige probleem vervolgens de muizen ook structureel buiten de deur te houden, zijn er meestal aanvullende maatregelen nodig. Wij communiceren hierover met de betrokkenen of de bedrijfsleiding. Het gaat dan vooral over wering en preventie.

 

Wij hebben materialen bij ons om ondersteuning te geven in de wering van muizen, maar grote gebreken en mankementen aan de vloeren of de gevels kunnen wij alleen over adviseren. Ook de hygiëne speelt een belangrijke rol. Wij hebben niet altijd invloed op de bedrijfsvoering hieromtrent en kunnen daarom alleen aanwijzingen, ideeën en advies geven teneinde met onze kennis en middelen tezamen met de maatregelen vanuit het bedrijf tot een structureel resultaat te komen

Grote bedrijfsgebouwen

Een muizenplaag in een loods, magazijn of productieruimte kan ernstige gevolgen hebben. Voorraden en verpakkingen kunnen volledig vernietigd worden. Er bestaat tevens een groot risico op verdere besmetting naar afnemers en consumenten.

 

Ook moeten gebouwen van bedrijven goed beschermd worden tegen ratten

 

U kunt ons bellen voor een inspectie rondom overlast van plaagdieren of insecten. Hieruit volgt een rapportage van de situatie en een voorstel voor bestrijding en structurele preventie.

 

Meer over onze werkwijze hieromtrent leest u op onze pagina Ongediertebestrijding voor bedrijven

Lees verder