Muizenbestrijding voor bedrijven en kantoren

Muizenbestrijding bij bedrijfBedrijven en kantoren kunnen al gauw te maken krijgen met de nadelige gevolgen van muizenoverlast. Er wordt niet altijd op tijd ingegrepen waardoor muizen kans krijgen zich snel te vermeerderen. Na verloop van tijd kan de schade aanzienlijk toenemen. Onze taak is om de verschillende kwetsbaarheden binnen het bedrijfspand of het kantoorgebouw bloot te leggen en aan te pakken. Muizenbestrijding gaat gepaard met maatregelen die worden afgesproken tussen onze bestrijdingsdeskundige en de opdrachtgever.

 

Voor een afspraak met onze bestrijdingsdeskundige kunt u contact opnemen.

Op deze pagina:

Welke risico's brengen muizen?

 

Wat doen wij?

 

Incidenteel of structureel?

 

Werkwijze grote bedrijfsgebouwen

Wat zijn de risico's?

muizenoverlast begint meestal in een magazijnDe overlast van muizen wordt meestal het eerste waargenomen in een magazijn of een productieruimte. Vanuit hier kan een muizenplaag zich uitbreiden naar de kantine of de kantoorruimtes.

 

De vijf voornaamste redenen om een professionele bestrijdingsdienst in huis te hebben zijn;

Bescherming van de gezondheid

Ontlasting zoals keutels en urine zorgen voor besmettingsgevaarMuizen brengen significante risico’s met zich mee met betrekking tot bacteriën en besmetting. Speeksel en uitwerpselen van muizen kunnen in producten terecht komen die personeel of klanten aanraken of binnenkrijgen.

 

Het hantavirus is het voornaamste gezondheidsrisicoOok tijdens het schoonmaken kan stof van uitwerpselen ingeademd worden. Het Hantavirus is een bekend risico van de aanwezigheid van muizen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Daarom is het gebruikelijk om in een kwetsbaar gebouw bescherming te hebben tegen muizen.

Bescherming van het imago

ReputatieschadeVeel bedrijven hebben te maken met klanten of cliënten die op bezoek komen. Als een muis gesignaleerd wordt tijdens zo'n bezoek kan dit nadelige gevolgen hebben voor het imago. Het hangt uiteraard sterk af van het type bedrijf en het type klant.

 

Veel mensen kunnen redelijk goed omgaan met een dergelijk incident, maar er zijn genoeg voorbeelden van enorme reputatieschades die zijn ontstaan door klanten of cliënten die het niet zo goed voor hebben met het bedrijf en allerlei vervelende berichten, foto's en video's de wereld in slingeren. Voor sommige instellingen kan dit serieuze financiële gevolgen hebben.

Bescherming van de infrastructuur

muizen knagen aan kabelsVoor bedrijven misschien wel dé voornaamste reden om bescherming te willen hebben. Muizen knagen graag aan kabels. Soms is het onschuldig maar het komt ook regelmatig voor dat hele productieprocessen tot stilstand worden gebracht of computersystemen uitvallen.

 

De risico's op kortsluiting of zelfs brand worden veelal onderschat. Storingen zijn vaak lastig te herleiden waardoor langdurige uitval van productieprocessen op de loer ligt. Brand behoort tot de gevaarlijkste gevolgen van muizenoverlast. Er zijn voorbeelden van bedrijfspanden die volledig afgebrand zijn terwijl er geen duidelijke oorzaak is. Hoofdverdachten zijn dan meestal muizen of ratten.

Bescherming van goederen

knaagschade aan goederen door muizenVooral verpakkingen met voedingswaren zijn uiteraard een aantrekkelijk doelwit, maar muizen knagen ook regelmatig verpakkingen van nonfood kapot. Soms treffen we tijdens een inspectie hele muizennesten aan in een verpakking. Bedrijven dienen goed te controleren op verpakkingen welke gedistribueerd worden naar klanten. Ook andersom dienen inkomende goederen goed gecontroleerd te worden op beschadigde verpakkingen.

Stank

Stankoverlast door muizenIn de kantine of op de kantoren treffen wij de meeste sporen aan op het verlaagde systeemplafond. Boven de plafondplaten vinden we regelmatig urine en uitwerpselen. Na verloop van tijd kan dit ook stankoverlast op het kantoor veroorzaken. Er ontstaat dan een muffe penetrante geur in het bedrijf die soms zelfs tot klachten kan leiden als hoofdpijn of onpasselijkheid.

Wat doen wij?

Stap 1 - inspectie

inspectie muizenoverlastWanneer u met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt onze bestrijdingsdeskundige bij u langs. Hij doet onderzoek naar de achtergrond van meldingen en signaleringen van personeel en analyseert de aanleiding en de omvang van het probleem. Tijdens de inspectie naar aanleiding van muizenoverlast gaan wij op zoek naar sporen. Hierbij moet u denken aan uitwerpselen, knaagschade en openingen die muizen gebruiken om binnen te dringen. De bevindingen en kwetsbaarheden binnen het bedrijfspand worden met u besproken.

Stap 2 - strategie

strategie muizenbestrijdingIs de inspectie afgesproken naar aanleiding van een acuut probleem rondom muizen? Dan kan bestrijding meestal niet op zich laten wachten. Daarom hebben wij altijd noodoplossingen tot onze beschikking welke wij met uw toestemming direct kunnen toepassen. Deze middelen hebben als doel de huidige muizenplaag in het bedrijf snel te bestrijden. De aandacht komt dan vooral te liggen op de meest kwetsbare plekken en pijnpunten.

 

werkwijze muizenoverlast bedrijfsrestaurantDe werkwijze wordt vooraf met u besproken. Soms ligt bestrijding erg gevoelig. Dit kan te maken hebben met persoonlijke voorkeuren of kwetsbare producten. Wij moeten altijd discreet zijn tijdens een bestrijdingsactie. Dat kan ook met de aanwezige doelgroep te maken hebben. Er wordt met u een strategie besproken met als doel optimale preventie met minimale aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. 

Stap 3 - aanvang

aanvang muizenbestrijdingOm de muizen effectief te kunnen monitoren plaatsen wij detectiemiddelen op plekken waar de muizen zich het liefst bewegen en waar ze binnendringen. Dus niet altijd waar ze gesignaleerd worden. Dit heeft twee voordelen. Muizen worden eerder gesignaleerd op plekken waar ze zich veilig voelen en de materialen staan niet in het zicht van het personeel of van de klant.

 

Plattegrond muizenbestrijdingWij maken een plattegrond waarin de detectiepunten gemarkeerd worden. Deze wordt gedigitaliseerd en komt in zowel een fysiek als een digitaal logboek terecht. Hier komen ook onze rapportages en werkbonnen terecht evenals documentatie van de middelen, onze bedrijfslicenties en het persoonlijke vakbekwaamheidsbewijs van de bestrijdingsdeskundige die uw bedrijf bezoekt

Stap 4 - planning & periodieke controles

Periodieke controles muizenpreventieDe middelen en materialen dienen periodiek gecontroleerd te worden, vooral als er rodenticiden gebruikt worden. De hoeveelheid controles en de frequentie hiervan is afhankelijk van meerdere factoren. De gewenste frequente wordt tijdens het eerste bezoek besproken met u.

 

Het is onze plicht om tijdens de bezoeken de aandacht te leggen op preventie. Voorheen was het binnen de ongediertebestrijding soms nog acceptabel om continu rodenticiden toe te passen waar de muizen binnendrongen. Rodenticiden waren immers erg effectief. Echter, deze werkwijze is eigenlijk ten onder gegaan aan eigen succes  

Incidenteel of structureel?

muizen bestrijden structureelWanneer wij een bestrijding in gang zetten, dan volgt er tevens nog een nacontrole en een eindcontrole in het kader van de eerste bestrijdingswerkzaamheden. Het bestrijden van de muizen is een proces wat gemiddeld één tot drie weken duurt. Wij laten de materialen meestal nog wat langer staan nadat de bestrijding is afgerond.

 

Tijdens de eindcontrole vindt meestal de transitie plaats naar structurele bescherming. In veel gevallen doet men hier verstandig aan. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hier tijdens het bestrijdingsproces over adviseren. 

Kosten

De opstartfase van een muizenbestrijding op incidentele basis komt meestal neer op 3 bezoeken. Gemiddeld liggen de kosten van de volledige opstartfase inclusief materialen tussen de €400,- en €500,- exclusief btw.

Wering en Preventie

Het is onze taak om tijdens het bestrijdingsproces en de periodieke controles altijd de aandacht te blijven vestigen op maatregelen die getroffen kunnen worden om op de langere termijn de kans op muizenoverlast te minimaliseren.

muizen wering bedrijven

 

Hierbij kan worden gedacht aan weringsmaatregelen, bouwtechnische maatregelen, communicatie en het beleid rondom hygiëne en opslag.

Structurele bescherming tegen muizen

Muizen\muizen bestrijden\spouwmuurbescherming.jpgDe meeste bedrijven en kantoren kiezen voor structurele bescherming tegen muizen. Het kost relatief weinig en onze deskundigen hebben veilige en moderne bestrijdingsmiddelen welke geschikt zijn om preventief en duurzaam in te zetten. Vooral bedrijven die te maken hebben met magazijnen, kantines en bedrijfsrestaurants zijn gebaat bij een gecontinueerd bestrijdingsplan. Zodoende wordt het hele bedrijfspand beschermd tegen muizen.

Samenwerking

samenwerking muizen bestrijden gemeente gebouwenbeheerSamenwerking met de klant krijgt steeds meer prioriteit. Zodra wij rodenticiden inzetten (gif) is het onze plicht om de opdrachtgever van adviezen te voorzien welke bijdragen aan preventie. Hierbij kan worden gedacht aan initiatieven ten aanzien van wering, bouwtechnische maatregelen, en het beleid rondom hygiëne en opslag zowel binnenin als rondom het pand.

 

Indien nodig betrekken wij andere partijen erbij zoals de gemeente of gebouwenbeheer. De communicatie over wie welke verantwoordelijkheid heeft is van groot belang

Ga niet op eigen initiatief bestrijden!

Wij zien soms dat binnen een bedrijf de muizenbestrijding wordt opgepakt door een medewerker zelf. Wij raden dit sterk af. Zonder licentie is het ook verboden omdat hiermee onverantwoorde risico's worden genomen binnen gemeenschappelijke ruimtes.

 

Verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgt tevens voor resistentie onder muizen, bloedige toestanden en een onveilige, onhygiënische werkruimte. Verkeerd gebruik van klapvallen leidt eveneens tot verergering van het probleem. Muizenbestrijding moet gepaard gaan met een gedegen plan van aanpak, een logboek, duidelijke rapportages en een plattegrond.

Grote bedrijfsgebouwen

bedrijfsgebouwEen muizenplaag in een loods, magazijn of productieruimte kan ernstige gevolgen hebben. Voorraden en verpakkingen kunnen volledig vernietigd worden. Er bestaat tevens een groot risico op verdere besmetting naar afnemers en consumenten.

 

Ook moeten gebouwen van bedrijven goed beschermd worden tegen ratten

 

U kunt ons bellen voor een inspectie rondom overlast van plaagdieren of insecten. Hieruit volgt een rapportage van de situatie en een voorstel voor bestrijding en structurele preventie.

 

Meer over onze werkwijze hieromtrent leest u op onze pagina Ongediertebestrijding voor bedrijven

Lees verder