Meldpunt Ongediertebestrijding Sittard-Geleen

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Sittard-Geleen kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten en muizen

 

Wij bieden ook ondersteuning bij het beschermen van gebouwen en het buitengebied. Sinds rattengif en muizengif aan banden is gelegd maken wij gebruik van moderne vangsystemen

Afspraak maken

ContactAls u een bezoek van onze bestrijdingsdeskundige wenst, dan kunt u met ons een afspraak maken. Meestal kan hij binnen 24 uur op locatie zijn.

 

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Sittard-Geleen

 

Werkgebied:

Born, Buchten, Einighausen, Geleen, Grevenbicht, Guttecoven, Holtum, Limbricht, Munstergeleen, Obbicht, Papenhoven, Sittard, Windraak

Rattenbestrijding

ratten\rattenoverlast.jpgIn Sittard-Geleen bestrijden wij ratten buitenshuis enkel op mechanische wijze. Wij zetten tijdens een rattenbestrijding dus geen rodenticiden in bij problemen die individueel van aard zijn, tenzij de regie bij ons blijft. Met de juiste werkwijze en het juiste materiaal zijn rodenticiden meestal dan ook niet nodig. 

 

Rattenoverlast kan zich afspelen in de openbare ruimte, maar ook bij u in de tuin. Als dat het geval is dan kan de oorzaak liggen in het aanbod van voedsel. Vaak gaat het dan om diervoeding zoals vogelvoer of konijnenvoer.

 

Soms ligt de oorzaak aan een mankement binnen het rioolsysteem. Als u een woning huurt, dan kunt u dit neerleggen bij de verhuurder. Als u een koopwoning heeft, dan kunt u zelf een loodgieter bellen.

Werkwijze bij bewoners

RattenbestrijdingIn Sittard-Geleen voeren wij de rattenbestrijding dus enkel nog uit met mechanische bestrijdingsmiddelen. Wij plaatsen deze materialen in uw tuin en geven hierbij instructie welke door u opgevolgd moet worden om het bestrijdingsproces optimaal te laten verlopen. Er zijn kosten verbonden aan ons bezoek en de bestrijdingsmaterialen.

 

Meer informatie over onze werkwijze en de kosten leest u op deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Ratten overlast in het bedrijfGebouwen van instellingen en bedrijven in Sittard-Geleen die rattenoverlast ondervinden beschermen wij tegenwoordig met moderne vangunits. Er moet dan vooral worden gedacht aan de overlast van ratten rondom bedrijfspanden en binnenterreinen of schoolpleinen.

 

Ratten kunnen ook binnenin het gebouw gesignaleerd worden. Dit is een groot risico in verband met de schade die ze kunnen veroorzaken aan kabels en producten. Inpandig kunnen wij nog steeds gebruik maken van rodenticiden (rattengif)

 

Meer informatie over de bestrijding van ratten bij bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingIn Sittard-Geleen voeren wij muizenbestrijding uit bij inwoners thuis, maar ook binnen instellingen zoals scholen en kinderdagverblijven. Ook kantoren en bedrijven krijgen de aandacht.

 

Sommige muizen zoals bosmuizen, huismuizen of spitsmuizen zitten graag in huizen en andere gebouwen. Woningen en gebouwen bieden voedsel, warmte en veiligheid. Onze muizenbestrijder gaat dan ook eerst op zoek naar de oorzaak van de muizenoverlast.

Werkwijze bij bewoners

muizen in huis bestrijdenAls u thuis overlast ondervindt van muizen dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak

 

Onze muizenbestrijder voert een inspectie uit en bespreekt met u de mogelijkheden tot een oplossing. Hij maakt gebruik van diverse materialen. De wijze van bestrijden hangt vooral samen met uw persoonlijke voorkeur en de mate van effectiviteit. Dit is per situatie verschillend. Het betreft een eenmalig bezoek en er zijn kosten aan verbonden.

 

Meer informatie over onze werkwijze en de kosten leest u op deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Bij instellingen, kantoren en bedrijven in Sittard-Geleen maken wij gebruik van professionele rodenticiden. Wij beschermen hiermee onder onze eigen regie gebouwen tegen muizenoverlast op de werkplek

 

muizenoverlastZodra muizen op de werkvloer gesignaleerd worden, gaan wij direct op zoek naar de toedracht. Meestal is de aanwezigheid van voedsel de oorzaak. Wij maken dan samen met u een plan van aanpak in combinatie met professionele bestrijdingsmiddelen.

Scholen, instellingen en kantoren

muizen bestrijden op school of kinderdagverblijfScholen, kinderdagverblijven en kantoren met bedrijfsrestaurants en kantines zijn erg kwetsbaar voor muizen. Ongediertebestrijding speelt daarom een belangrijke rol. Indien u overlast ondervindt van muizen of ratten, bel ons dan op voor het maken van een afspraak.

Tijdig ingrijpen

Problemen met een muizenplaag ontstaan meestal wanneer niet tijdig ingegrepen wordt.

 

Naarmate muizen langer bekend worden met de leefomgeving worden ze steeds hardnekkiger. Ze kunnen zich ook razendsnel voortplanten. De muizenoverlast kan dusdanig toenemen dat er een onwerkbare situatie kan ontstaan.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Tussen de maanden mei en oktober worden veel inwoners van Sittard-Geleen geconfronteerd met een wespennest in huis of in de tuin. Soms kan het wespennest geen kwaad, maar helaas in de meeste gevallen zorgt het voor vervelende situaties.

 

U kunt ons dan contact met ons opnemen om het wespennest te bestrijden. Nadat het wespennest bestreden is kan het wespennest verwijderd worden. Het wespennest kan op diverse plekken aangetroffen worden zoals in de spouwmuur, in een schuur of in de grond.

wespenbestrijding

Alleen bestrijding

In de praktijk komt het maar zelden voor dat het wespennest na de bestrijding daadwerkelijk weggehaald wordt. Zodra de wespen en de koningin bestreden zijn, kan het papieren materiaal wat daarna overblijft verder ook geen kwaad.

Wespenbestrijding

Een wespenbestrijding duurt meestal niet meer dan 20 minuten. Met onze geavanceerde apparatuur kunnen wij de meeste wespennesten goed bestrijden. Er zijn echter ook uitzonderingen. Meer over onze werkwijze, de kosten en de mogelijkheden in Sittard-Geleen met betrekking tot het bestrijden van een wespennest leest u op onze pagina over wespenbestrijding 

Mierenbestrijding

Mieren bestrijden wij in Sittard-Geleen met verschillende middelen. Huis-tuin en keukenmiddelen zijn namelijk niet altijd opgewassen tegen een mierenplaag. Dat kan te maken hebben met hardnekkige mierennesten die langs de gevel of binnen de constructie van de woning zitten.

Mieren\mieren in spouwmuur.jpgEén behandeling niet altijd afdoende

Ook onze middelen zijn niet altijd afdoende wanneer mieren meerdere jaren de kans hebben gekregen om nesten te bouwen tussen de (spouw)muren of de vloeren. 

 

Er zijn woningen waar soms meerdere keren in een seizoen of meerdere jaren achtereen een mierenbestrijding uitgevoerd moet worden. Gelukkig zijn er ook vele woningen waar één behandeling afdoende is. 

 

Meer hierover leggen wij uit op onze pagina over mierenbestrijding.

Andere ongediertebestrijding

Andere ongediertebestrijding in Sittard-Geleen voor bijvoorbeeld kakkerlakken, zilvervisjes of vlooien kan tevens op afspraak worden uitgevoerd.

 

Indien voorbereidingen voor de bestrijding noodzakelijk zijn, zal onze bestrijdingsdeskundige contact met u opnemen. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis komen vooral op voedsel af. Ook bieden huizen en gebouwen zeer geschikte schuilmogelijkheden voor muizen tegen de gevaren van buiten. Soms is de oorzaak van de aanwezigheid van muizen in huis moeilijker te achterhalen. Een goede analyse van de eventuele toedracht is van groot belang om passende maatregelen te kunnen nemen. Onze muizenbestrijder geeft advies en plaatst geschikte materialen.

 

Mieren in huis kunnen erg vervelend zijn wanneer ze onophoudelijk door de keuken of de woonkamer marcheren. Soms is een kleine ingreep voldoende om het op te lossen, maar helaas lijkt het in sommige gevallen een gevecht tegen de bierkaai te zijn.

 

Ratten in huis komen vaak vanuit de kruipruimte. In tegenstelling tot muizen hebben ze iedere dag water nodig en heeft de aanwezigheid vaak te maken met een defect aan het riool of recente werkzaamheden hieraan. Zodra ratten in huis geconstateerd worden dienen adequate maatregelen getroffen te worden. Zowel bestrijding als preventie verdienen direct de aandacht. Onze rattenbestrijder bespreekt met u de mogelijkheden.

 

Kakkerlakken in huis houden zich meestal schuil tussen naden en kieren waar het betrekkelijk warm is en voedselresten gevonden worden. Daarom is de keuken meestal de aangewezen plek. Koelkastmotoren, boilers en andere keukenapparatuur bieden de juiste temperatuur voor kakkerlakken waarin ze zich snel verder kunnen ontwikkelen. De verdelger concentreert zich daarom hoofdzakelijk op deze plekken. 

Zelf ongedierte bestrijden

Een probleem met ongedierte kan soms zelf aangepakt worden. Ongediertebestrijding kan echter alleen maar succesvol uitgevoerd worden wanneer men weet om wat voor diersoort het gaat. Om u te kunnen helpen met het herkennen van bepaalde diersoorten verwijzen wij u naar onze plaagdierengids en insectengids

 

Wees verder waakzaam voor het aankopen van bepaalde producten. Bij het ontdekken van ongedierte in huis volgen veelal impulsaankopen die het probleem soms verergeren of verspreiden. Een goed voorbeeld hiervan zijn lokdoosjes tegen mieren, muizengif of spuitbussen tegen kakkerlakken.

Overige plaagdieren en insecten welke in Sittard-Geleen voorkomen zijn:

 

Meldingen en Actualiteit Sittard-Geleen

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Sittard-Geleen, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Sittard-Geleen

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Sittard-Geleen, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

 

Indeling

Onder de gemeente Sittard-Geleen vallen de plaatsen: Born, Buchten, Einighausen, Geleen, Grevenbicht, Guttecoven, Holtum, Limbricht, Munstergeleen, Obbicht, Papenhoven, Sittard, Windraak

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

woensdag 1 september 2021 19:23

“Bruine rat, Hendrik Luijtenstraat Sittard ”

dinsdag 24 augustus 2021 13:02

“Bruine rat sittard overhoven”

zondag 1 augustus 2021 13:36

“Mogelijk wespennest in boom gemeentegrond Selfkantstraat Sittard, veel wespen vliegen de gehele dag op en neer naar deze boom. Duidelijk geluid van grote hoeveelheid wespen hoorbaar.”

zondag 27 juni 2021 15:10

“In het park, gelegen op de Kastanjelaan/Burg.Lemmensstraat zit in het witte stroomhuisje een bijennest. Aan de zijkant waar het pad onder het bruggetje loopt, is een steen eruit en daar gaan de bijen naar binnen. ”

donderdag 24 juni 2021 22:28

“Horenaarnest(en) boven op de wagenaarflat in geleen. Tegen schemer tijd vliegen er honderden horenaars rond op de bovenste verdieping. ”

maandag 14 juni 2021 10:04

“Hoornaar is waarschijnlijk nest aan het maken onder de boeiboord van garage”

vrijdag 11 juni 2021 08:46

“Dode rat 🐀 in tuin..... buurt Hemelrijk Geleen Hier wonen veel kleine kinderen‼️ ”

donderdag 27 mei 2021 09:08

“Wespennest in de binnen kant van ons rolluik”

maandag 24 mei 2021 16:03

“Rat in taxus haag tuin achterzijde Maria Slaetstraat”

maandag 24 mei 2021 15:43

“Rat in Taxus haag in de tuin Maria Slaetsstraat gesignaleerd ”

donderdag 18 februari 2021 17:28

“Bruine rat in de tuin”

maandag 15 februari 2021 14:35

“Rat in Venusstraat Sittard”

zaterdag 16 januari 2021 13:15

“Rat in de tuin overdag. Ringweg Limbricht.”

maandag 4 januari 2021 08:49

“Er zit(ten) sinds enige jaren een (of meerdere) marter(s) in onze spouw en onder het platte dak van de aanbouw. Het is een tijd rustig geweest maar nu horen we weer enorm veel activiteit. We hebben zelf een marter verjaagsysteem geplaatst in de vorm van een hoogfrequent apparatuur. Is het mogelijk hiervoor nog professionele ondersteuning in te krijgen? Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Danny Ruigt - van Kauuwen”

dinsdag 3 november 2020 12:28

“Wespennest in open schuur Oude Heiweg Overhoven”

dinsdag 1 september 2020 20:51

“Groot wespennest met ook duidelijk 4-5 hoornaars in het nest zichtbaar. DDichtbij het pad in een holle boom bovenaan in Daniken naast de mtb route. Steile klim naast zandberg omhoog. Boven op tsplitsing links het bospad in na 5 m zoe je holle boom voor je. De wespen vielen langs lopende mensen direct aan. Twee personen meerdere steken binnen een paar minuten bij passeren van het nest. Zelden gezien zo agressief en omvang. Dit lijkt ons gevraalijkcvoor kinderen en dieren daarom toch even melden. Ik kan foto google maps sturen voor exacte locatie. ”

donderdag 13 augustus 2020 12:40

“Wespennest in boom kloostergaard (gemeentegrond) thv perceel Ketelslagersdreef 7”

zondag 26 juli 2020 22:12

“ratten op zolder al vanaf december 2019 nog niet opgelost”

zaterdag 25 juli 2020 12:11

“Wespenplaag in dak van flat”

zaterdag 25 juli 2020 00:35

“In het dal van de flat boven mijn plafond hoor ik n wespenplaag..als ik het raam open zet komen ze soms met vijfen binnen”

woensdag 22 juli 2020 19:53

“Wespen/bijen. Laatste dagen opeens in huis wespen/bijen. Vond het vreemd aangezien alles dicht is. Net gekeken en zie ze onder de regengoot aan en af vliegen. ”

zondag 19 juli 2020 17:28

“Ratten in stadsvoogdplein”

dinsdag 14 juli 2020 18:11

“vandaag een rat uit het veld zien komen eerder al een dodo rat zie liggen bij os langs de weg in het groen... er is in het dorp heel veel overlast heb ik begrepen,hoop dat jullie er iets aan kunnen doen. we wonen in Limbcht op de grasbroekstraat de ratten zitten in het groen op de vosdaalstraat..”

donderdag 25 juni 2020 11:03

“Waarschijnlijk een rat. Was een dierenwinkel et lange staart. Gisteren avond achter bij ons in de tuin tussen de hortensias”

dinsdag 16 juni 2020 12:48

“Meerdere ratten gezien houbeneindstraat”

vrijdag 22 mei 2020 13:18

“Er zit een wespennest in een boom op de Borner Markt. Het betreft een boom(pje) vlak voor de gezondheidswinkel en pizzeria, en vlak voor onze huizen. Gemeente is verantwoordelijk voor deze bomen maar schuift het bestrijden van het nest af. ”

vrijdag 8 mei 2020 22:58

“Muizen ,ik pand markt Geleen div appartementen geschakeld .naast bakker en boven horeca .”

woensdag 15 april 2020 07:35

“Zolder. Getrippel en geren. Zou ook marter kunnen zijn. ”

vrijdag 10 april 2020 22:49

“ratten rondom de woning”

zondag 5 april 2020 11:13

“last van ratten in achtertuin watersleyerweg munstergeleen”

woensdag 30 oktober 2019 14:52

“Ik heb gisteren rond 16:30 1 redelijk grote rat gezien op de hoek van Ring weg en Sleyweg in Limbricht”

dinsdag 8 oktober 2019 09:01

“ratten komen vanuit de kingbeek langs het geneer in grevenbicht de opritten van de woningen opgelopen sinds de kingbeek afgelopen week(week 40) is opgeruimd ”

donderdag 8 augustus 2019 10:10

“Wij hebben een beginnend wespennest naast een slaapkamerraam . Wij willen dat dit wordt verwijderd. Zijn we hiervoor bij u aan het juiste adres en zijn hieraan kosten verbonden?”