Meldpunt Ongediertebestrijding Roermond

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Roermond. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Roermond een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Roermond. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Roermond

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Roermond bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Roermond woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Roermond komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Roermond bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Roermond

Vanaf het voorjaar komen in Roermond al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Roermond razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Roermond bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Roermond bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Roermond kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Roermond voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Roermond een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Roermond bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Roermond zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Roermond zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Roermond hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Roermond en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Roermond bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Roermond kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Roermond

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Roermond, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Roermond

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Roermond, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Roermond vallen de plaatsen: Herten, Swalmen

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

vrijdag 9 september 2022 13:52

“Faraomier Roermond burgemeester geradtsstraat ”

donderdag 8 september 2022 11:09

“Ratten (bruin en zwart) op de burgermeester thomas wackersstraat 56a, 55, 59, 26 en 28”

zondag 4 september 2022 13:41

“Das(sen) woelt gazons om en laat uitwerpselen achter in tuin. Ons huis is gelegen tegenover de bossen van Hillenraedt. aan de Graaf WOlff Metternichlaan te Boukoul. Nu reeds voor het tweede jaar hebben wij grote schade aan onze tuin. mn de gazons door het woelen en graven door dassen op zoekt naar voedsel. ”

vrijdag 26 augustus 2022 13:09

“sinds deze week hebben wij vleermuizen in de gemeenschappelijke hal. Het waren er eerst 3, inmiddels zijn het 7 vleermuizen in het pand. Bewoners die 's avonds door de hal lopen, zijn niet echt blij met de fladderende beestjes.”

woensdag 17 augustus 2022 08:36

“Groot Wespennest in de berm naast voetpad aan de Moutweg in Swalmen .”

maandag 1 augustus 2022 21:04

“We hebben hier last van ratten in de omgeving van de lambertus school swalmen”

zondag 31 juli 2022 18:29

“Hoornaar nest in de spouw ”

woensdag 13 juli 2022 12:52

“Ratten op Sportstraat gesignaleerd- in groen strook zie je twee gaten- rattenholen!! Voor huizen Sportstraat Sportstraat 6042KE Roermond”

woensdag 13 juli 2022 12:48

“Ratten op Sportstraat gesignaleerd- in groen strook zie je twee gaten- rattenholen!! Voor huizen Sportstraat 20 en 22.”

woensdag 1 juni 2022 17:51

“Hallo, bij ons in de tuin zijn alweer ratten gesignaleerd. een paar maanden geleden is de rattenvanger al geweest en heeft met gif een en ander bestreden. Op het eerste oog waren de ratten verdwenen. Nu zijn ze weer terug. Het betreft de broekhin zuid te roermond. (Het straatje met de botsauto op het dak). Onze tuin is aangrenzend aan het het spoor. ”

dinsdag 17 mei 2022 14:16

“In het afgelopen jaar zijn 3 keer de bougiekabels van mijn auto (Nissan Micra 1999) doorgebeten, vermoedelijk door marters of soortgelijke dieren. Ik woon op Hattem, in het appartementencomplex "de Linde"”

vrijdag 13 mei 2022 22:27

“Gisteren en vandaag een steenmarter in de straat gezien in onze woonwijk.”

donderdag 5 mei 2022 23:35

“Ratten lopen over straat bij volle vuilnisbakken, begijnhofstraat .”

woensdag 4 mei 2022 09:11

“Mijn auto kabels worden aangevreten door marters en mijn zoon ziet ze s avonds geregeld lopen door de straten van het tiggelarijveld in Roermond”

dinsdag 18 januari 2022 11:56

“Rat in de tuin in Leeuwen”

dinsdag 7 september 2021 13:11

“In mijn tuin lopen regelmatig ratten. We hebben al zelf rattenvanger geplaatst, maar slechts 1 rat gevonden.”

zondag 5 september 2021 20:34

“In het gebied tussen de Dionysiusstraat en het Stationspad in Swalmen worden de laatste weken steeds vaker ratten waargenomen, ook overdag zijn meerdere ratten tegelijkertijd te zien. ”

dinsdag 31 augustus 2021 00:07

“Wespennest in spouwmuur”

zaterdag 28 augustus 2021 10:46

“Bruine?? ratten, gezien 2 stuks samen tegelijk, op klaarlichte dag, van tuin achterburen, door eigen tuin naar de zij buren rechts, gezien bruine rat vanuit riool over straat naar oprit, waar gehinderd door een ekster?? gezien door naaste buren, en de buren daarnaast, overburen, bij zij achterburen om de hoek op andere straat in de tuin gezien, hebben een klein kind in huis! afgelopen week 4 x ratten gezien door buurt. Hoek Professor Dupontstraat/ Professor Schreinemakerstraat. 2 jaar geleden persoonlijk ongedierte bestrijding gehad ivm met ratten in hol voortuin, na bestrijding, riool aansluiting laten vermaken door loodgieter in voor tuin. overburen hadden toen ratten in de garage en voortuin ook verholpen, nu zijn de ratten weer terug. Lichtbruin/grijzig van kleur. Durven geen deuren en ramen meer open te hebben.”

woensdag 2 juni 2021 22:39

“Muizenplaag rondom het plein op de neptunusstraat/marstraat/donderbergweg. Muizen komen via de achtertuin vanaf het plein/park naar de huizen”

vrijdag 14 mei 2021 15:36

“Afgelopen weken meermaals geconstateerd en dus ook gezien dat er ratten (dikke bruine/grijsachtige) door Swalmerstraat lopen zo tussen de woningen nummers 57 en 65. Ratten komen vanuit kant oude bedrijvenkantoor Heilige Geeststraat. Heb ook gezien dat ratten meestal bij pand 61 via het parkeerterrein daarachter verdwijnen. Mis Om verdere vermeerdering en of verspreiding te voorkomen goed om dit eens te onderzoeken en dit serieus te nemen.”

maandag 1 maart 2021 19:35

“Veel dikke zwarte vliegen, Kapellerhof”

maandag 1 februari 2021 16:47

“Ratten in de tuin , schouwberg”

woensdag 13 januari 2021 20:32

“Paredisstraat. Al enige weken flink last van muizen in de spouwen en tussen de vloeren. Heb gif gezet en het wordt al iets minder. Maar zou kunnen zijn door de hoeveelheid die gegeten is dat het meer panden betreft.”

donderdag 10 december 2020 18:47

“Ratten en stank overlast, Karel Doormanstraat (huis met zwarte folie voor de ramen, begane grond ”

zaterdag 5 december 2020 14:07

“Heinsbergerweg Roermond, spitsmuizen tussen isolatie in plafond.”

dinsdag 13 oktober 2020 13:50

“Marter die lood in schoorstenen omhoog duwt op de Kaanjel te herten”

donderdag 24 september 2020 14:14

“Hoornaar nest in spouwmuur hoogvonderen”

donderdag 10 september 2020 04:48

“Ik heb van een buurvrouw gehoord dat er rond de Huurvaarderstraat in Hoogvonderen, Roermond, zwarte ratten zijn gezien. Ik weet niet hoe erg het is, ik kom zelf bijna nooit buiten, maar ik dacht dat ik het beter even kan melden. We hebben ook vaak last van muizen, die komen deze kant uit telkens als er op het veld langs de flats/Donderberg/Koninginnelaan, waar ze nieuwe woningen aan het bouwen zijn, gegraven wordt of zo. Ik heb er 2 katten voor in huis gehaald, want ik had er enorm veel. Ze geven enorme schade, en zijn vies. Ik hoop niet dat we ook zoveel ratten krijgen, die zijn nog even een stuk erger. Als ik het goed heb kunnen die dieren erge ziektes verspreiden. ”

zondag 16 augustus 2020 08:25

“Woelrat, voortuin Adelaarshorst”

zaterdag 15 augustus 2020 00:20

“Last van hoorn wespen ”

dinsdag 28 juli 2020 22:00

“Rat in tuin Kroppestraat Swalmen”

dinsdag 23 juni 2020 21:17

“Kakkerlakken vondelstraat roermond”

vrijdag 20 maart 2020 11:45

“Een steenmarter in de plafondruimte”

donderdag 19 maart 2020 09:14

“Wij zien zowel muizen alsook ratten rondom onze woning door de achtertuin rennen. De buren hebben drie bakken kattenvoer enz in hun tuin staan voor alle (zwerf)katten uit de buurt. Ook ande omwonenden hebben al ongedierte gesignaleerd. In een woonwijk!”

vrijdag 14 februari 2020 14:42

“Ratten in huis volgens ongediertebestrijder. Wordt bestreden met bloedverdunners momenteel. Gaten in tuin aangetroffen. Mogelijk van ratten of muizen? Locatie swalmen kerkpad”