Meldpunt Ongediertebestrijding Oss

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Oss. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Oss een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Oss. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Oss

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Oss bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Oss woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Oss komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Oss bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Oss

Vanaf het voorjaar komen in Oss al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Oss razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Oss bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Oss bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Oss kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Oss voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Oss een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Oss bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Oss zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Oss zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Oss hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Oss en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Oss bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Oss kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Oss

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Oss, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Oss

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Oss, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Oss vallen de plaatsen: Berghem, Demen, Deursen-Dennenburg, Dieden, Geffen, Haren, Herpen, Huisseling, Keent, Lith, Lithoijen, Macharen, Maren-Kessel, Megen, Neerlangel, Neerloon, Oijen, Overlangel, Ravenstein, Teeffelen

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

zondag 14 augustus 2022 12:21

“Min 3 x wespennest in de grond (uitgang) op 5 meter in openbare ruimte. N-zijde T-splitsing Grotestraat -Ganzeheuvel (Huisseling) t.o. picknick tafel. ”

zondag 14 augustus 2022 07:42

“Waarschijnlijk Wespennest in struik aan de rand van een tuin op de hoek van de oude Kerkstraat en katwijkstraat (aan de kant van de watertoren). Hier lopen best veel mensen langs, ook ouderen vanwege een aantal ouderewoningen. ”

zondag 31 juli 2022 10:28

“Steenmarter gezien Hescheweg, 3 steenmarters gezien nacht van 31 juli in Narcishof,2 onder auto Narcishof,al geruime tijd dat marters hier vertoeven,ook onder moterkap”

woensdag 29 juni 2022 15:57

“Dier tussen plafond en dak 's nachts. Die aan het knagen is. Vermoeden marter of iets dergelijks. Klinkt alsof er iemand op het dak loopt, maar daar loopt niks. Berghem ”

maandag 20 juni 2022 20:53

“Muizen Jan Thijssenstraat ”

dinsdag 14 juni 2022 12:10

“Wespennest in het plantsoen achter onze woning in de Hoge Graaf”

woensdag 8 juni 2022 15:04

“Muizen in huis , vandaag zat er zelfs 1 op de eethoektafel , ze knagen zelfs door de muur , ben teneinde raad , heb een trauma wb muizen . Buiten in de achtertuin ook al meerdere malen ratten gezien ”

zaterdag 28 mei 2022 22:24

“Een steenmarter gezien onder auto op de kromland in Ravenstein, gemeente Oss.”

vrijdag 15 april 2022 22:19

“rat of ander knaagdier gezien langs waterkant om ca. 22.00 uur. Heb van afstand staan kijken en weet waar vrij exact hij/zij verdween in de waterkant”

zaterdag 5 februari 2022 20:24

“Marter of ratten auto kabels in haren .”

vrijdag 10 december 2021 09:05

“Ratten overlast achter in de tuin....en volgens mijn zitten ze ook voortaan in mijn spouwmuren😱”

donderdag 21 oktober 2021 15:06

“Wij hebben ratten in het huis. Overal liggen keuteltjes. Na verwijderen vorige week lagen er nu weer nieuwe keutels ”

woensdag 20 oktober 2021 11:31

“Wij hebben een wespennest in de spouw. Met een 3 tal aan / afvoer wegen bij de voordeur. ”

dinsdag 29 juni 2021 13:40

“Ratten in de Willem 2 laan en Emmalaan te Oss”

zaterdag 26 juni 2021 13:11

“Ratten Emmalaan / Willem 2 laan”

woensdag 23 juni 2021 22:38

“Ratten emmalaan Oss”

woensdag 23 juni 2021 20:54

“Er zitten veel bruine ratten in de straat. Vanavond heb ik er 2 gezien in mijn voortuin. ”

vrijdag 14 mei 2021 19:31

“Ratten in achtertuin staringstraat ”

maandag 12 april 2021 13:49

“We hebben last van bruine ratten in de voortuin en achtertuin”

donderdag 28 januari 2021 16:02

“onder de vloer van het tuinhuisje zijn wederom de gangen van ratten gevonden, reeds eerder is zutec langs geweest en meerdere ratten gevange nu weer sporen gevondenn.”

vrijdag 1 januari 2021 16:28

“Het probleem is op wagenaarstraat 37 in oss.zowel in de voortuin als achtertuin overlast van muizen ,mollen,slakken enz.dit vanwege slecht onderhoud tuin”

dinsdag 29 december 2020 12:10

“Met regelmaat schieten de ratten door de tuin, dak schuur, pergola en rond de erfscheiding met buren Gewandeweg. Onze tuin (De Bongerd, Oss) grenst aan een waterpartij, mogelijk overlast vanuit die waterpartij door voedsel, vissers e.d. Langs die waterpartij ligt regelmatig voedsel (aardappelen, rijst e,d) Mezenbollen, noten e.d. voor vogels halen de volgende ochtend niet. Een flinke rattenklem vangt alleen veldmuisjes. ”

vrijdag 27 november 2020 14:24

“Op de van hoogstratenweg 313 5371bj te ravenstein staat een grote container met de inboedel van het huis ernaast nummer 31..Ik heb gezien dat de stofzuiger die er ook op ligt vol met kakkeelakken zit.Volgens gemeente hebben ze geen toestemming voor de container.Ik ben bang voor een kakkerlakken plaag”

maandag 23 november 2020 22:35

“steenmarter Lithoijen ”

donderdag 19 november 2020 16:12

“last van een steenmarter”

maandag 19 oktober 2020 11:41

“Ratten Irenestraat Oss”

maandag 14 september 2020 11:37

“Wespen, sinds vorig jaar komen er regelmatig wespen in mijn woning. Soms 1 tegelijk en soms wel 10.. ze komen voor zover ik kan zien via het luch tventilatie systeem. Ik leef met meerdere katten in huis en vind het nogal gevaarlijk als ik niet thuis ben..”

maandag 31 augustus 2020 12:33

“Zwarte rat nieuwe hescheweg te Oss”

dinsdag 21 juli 2020 09:14

“Rat in de tuin (Willem I laan)”

woensdag 8 juli 2020 13:55

“Ratten Rooseveltstraat”

donderdag 18 juni 2020 22:26

“er zijn ratten heel veel ratten in de Albardastraat. zowel in de struiken als in huis en schuren! is niet te bestrijden. ”

dinsdag 16 juni 2020 09:45

“Ik heb een rat gesignaleerd op de binnenplaats van ons appartementencomplex. Ook heb ik een rat gezien langs de spoorbaan tussen het gemeentehuis en de Kortfoortstraat.”

zondag 14 juni 2020 14:53

“Een, naar buren, wegvluchtende rat gesignaleerd in achtertuin Smouteneind te Oss. ”

zondag 31 mei 2020 14:32

“Wij hebben momenteel weer enorm last van ratten in de tuin”

woensdag 20 mei 2020 07:25

“Ratten in de berm, ter hoogte van Pastoor van Weerdtstraat 14 te Teeffelen. ( Geen muskusratten bleek uit eerdere melding bij waterschap Aa en Maas, die enkel Muskesratten weg mogen vangen)”

maandag 18 mei 2020 23:26

“Ratten in Teeffelen, nabij Teeffelse wetering en Hemelrijkse waard.”

maandag 11 mei 2020 14:27

“Het Eiland Oss, bruine rat 14.26 uur in tuin. Foto en film gemaakt”

vrijdag 8 mei 2020 16:13

“Ratten. Bij flat aan de Anna van Schuurmanstraat in Oss. We horen ze knagen en zien ze lopen”

donderdag 9 april 2020 21:05

“Ratten gesignaleerd in de Schoolstraat in Herpen! ”

dinsdag 7 april 2020 10:05

“afgelopen maandag zat onze dochter alleen achter in de tuin op de magnolia in Geffen op het terras en zag een zwarte rat lopen bij een houtstapel, de reactie zal ik achterweg laten...”

dinsdag 10 maart 2020 21:44

“Ratten gesignaleerd te Geffen Berkenboog Er lag bij ons vanmorgen ook bloed op de inrit met een orgaan van een diersoort. Misschien mogelijk ook van een rat?”

dinsdag 14 januari 2020 09:01

“Ratten al 3 jaar. Via gemeente bestrijding gekomen maar zitten er nog de hoebenstraat Oss 5348 tk ”

maandag 30 december 2019 19:00

“Al verschillende meldingen gedaan over ratte plaag da costastraat heihoeksingel onze hele tuin is helemaal ondergraven”

vrijdag 27 december 2019 01:02

“Wij hebben in de garage last van of een of meerdere muizen/ ratten. Ze zitten bij ons bij het oud papier.”

dinsdag 24 december 2019 13:51

“In onze buurt (Sultzbachstraat Ravenstein) hebben we veel last van steenmarters. Verschillende buurtmensen hebben de steenmarter in hun huis. Daarnaast hebben verschillende mensen al behoorlijke kosten aan hun auto. In tuinen graven ze, er ligt veel ontlasting en buurtgenoten zien de steenmarters zelfs op straat lopen. Ik heb contact gehad in onze buurt app, ze worden ervaren als een plaag. We weten dat het beschermde diersoorten zijn, maar mijn vraag is wel of de gemeente daar iets in kan betekenen. ”

zondag 8 december 2019 16:13

“Ratten gezien op zondag 8 december in mijn tuin.”

vrijdag 11 oktober 2019 10:39

“Bruine rattenplaag in sloot van Waterschap AA en Maas achter het perceel Brandstraat 26 Oss.”

woensdag 9 oktober 2019 10:45

“In de struikjes op de zaltbommelseweg in Oss tegenover de fietsenwinkel zie ik regelmatig ratten lopen. Het zijn meerdere raten wonen in die struikjes...”

dinsdag 23 juli 2019 11:54

“Op het complex van de Tuinverening Kromstraat Zuid gelegen langs de spoorlijn tussen de overgang Heihoekstraat-Heihoeksingel en station Oss-West en grenzend aan de noordkant aan de Heischeutstraat worden de laatste week veel bruine ratten gesignaleerd. Het is onduidelijk waar de ratten huizen. Er is langs de spoorkant veel begroeiing (dit is gemeld bij Prorail. In de tuinen van bewners bevonden zich op een aantal plekken vijvers. Op het tuincomplex bevinden zich veel kassen en ook hebben sommige tuinders een huisje.”

maandag 22 juli 2019 20:18

“Ratten gezien op maandag 22 juli 2019 rond 19:45. 5 stuks zaten bij de vijver de hazenakker in Oss. Ze zaten aan de noordwestelijke kant vd vijver (meer noord dan west)”

dinsdag 16 juli 2019 19:47

“wespen in spouw en in slaapkamer, van Rappardstraat Oss”

zaterdag 6 juli 2019 10:08

“Gazon 20 m2 . Midden in woonwijk . Woelmuizen . ”

zondag 26 mei 2019 12:24

“Ratten op speelplaats basisschool bij vijver aan de Vivaldistraat in Oss. ”