Meldpunt Ongediertebestrijding Nieuwegein

Maak een afspraak
Doe een melding

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Nieuwegein kunt u een afspraak met ons maken. Vanwege de huidige drukte met de bestrijding van wespen hebben wij gezorgd voor extra mankracht.

 

Verder bestrijden wij hoofdzakelijk ratten, muizen en kakkerlakken. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Wespenbestrijding

WespenbestrijdingVanaf juni tot september kunnen veel bewoners van Nieuwegein weer last krijgen van een wespennest in huis of in de tuin. Ondervindt u overlast? Maak dan een afspraak met ons. De wespenbestrijder kan u meestal binnen één werkdag helpen. Lees verder over de bestrijding van het wespennest

Muizen en ratten

Rattenbestrijding en muizenbestrijdingGedurende het hele jaar houden wij ons in Nieuwegein primair bezig met rattenbestrijding en muizenbestrijding bij inwoners thuis en bij bedrijven en instellingen

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Nieuwegein

Wespennest verwijderen

Wespennest verwijderenIn Nieuwegein stuiten wij regelmatig op een wespennest in huis of in de tuin. Deze moet altijd eerst bestreden worden voordat het verwijderd wordt. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Tel: 0900-2800200

Wespenbestrijding

WespenbestrijdingEen wespennest bestrijden wij in Nieuwegein met een poeder onder hoge druk. Voor wespenbestrijding hebben wij speciale apparatuur. De wespenbestrijder voert de werkzaamheden altijd uit met beschermende kleding. 

 

Voor wespennesten die hoog zitten hebben wij uitschuiflanzen die reiken tot ongeveer 4-6 meter hoogte. Het komt een enkele keer voor dat de locatie niet bereikbaar is. Onze wespenbestrijder in Nieuwegein maakt geen gebruik van externe hulpmiddelen. Lees meer hierover op onze pagina over wespenbestrijding 

Wespennest in de spouwmuurMeestal in de spouwmuur

Een wespennest is in het begin niet groter dan een diameter, maar in enkele maanden tijd kan het uitgroeien tot een doorsnede van een halve meter tot soms wel een meter. Meestal zit het nest op een onzichtbare plek in bijvoorbeeld de spouwmuur of in de grond.

Wespennest in huis

Wespennest in huisDe aanwezigheid van een wespennest in huis kan meestal niet voorkomen worden. Beheersing en preventie van wespen is haast geen optie. Men kan de overlast hoogstens tegengaan met vangkorven, maar hiermee kunt u geen wespennest bestrijden.

 

Als u in Nieuwegein woont en last heeft van een wespennest in huis, dan adviseren wij altijd om een bestrijding uit te laten voeren, ook al lijkt het op een onschuldige plek te zitten. In het najaar kan het nest dusdanige vormen aannemen dat de kans op verdwaalde wespen in huis toeneemt.

Alleen bestrijding indien wespennest

WespenbestrijdingWespen worden in Nieuwegein alleen bestreden als er sprake is van een wespennest. U kunt dit herkennen aan zeer frequent en doelgericht af- en aanvliegverkeer naar een specifieke plek waar de wespen verdwijnen. Soms is het wespennest ook zichtbaar.

Mierenbestrijding

Mieren bestrijden wij in Nieuwegein met druppeltjes gel, een middel wat met een naald wordt ingebracht in naden en kieren waar de mieren langskomen of vandaan komen.

Afspraak maken: 0900-2800200

MierenbetsrijdingGarantie niet mogelijk

Let erop dat mierennesten niet altijd volledig uitgeroeid kunnen worden als ze in de constructie zitten van de woning. Spouwmuren en gevelranden kunnen soms ook behandeld worden. Meer informatie over de bestrijding, de werkwijze en de kosten vindt u op onze pagina over mierenbestrijding

Wachttijd

Mierenbestrijding wordt in Nieuwegein meestal op korte termijn uitgevoerd. De wachttijd is ongeveer 1 - 2 dagen. Soms kan dezelfde dag nog bestreden worden. Dit is uiteraard afhankelijk van de drukte.

Rattenbestrijding

rat in de tuinRatten kunnen zich in Nieuwegein laten zien op bedrijventerreinen en langs slootkanten, maar bijvoorbeeld ook bij u in de tuin. Zodra u een rat signaleert is het verstandig om maatregelen te treffen. Wij bestrijden ratten bij bewoners thuis of rondom gebouwen van bedrijven en instellingen. 

Afspraak maken: 0900-2800200

 

Onze ongediertebestrijder in Nieuwegein kan meestal dezelfde dag of een dag later langskomen voor een inspectie. Rattenbestrijding kan veelal direct in gang gezet worden. 

Nooit losse vallen en geen gif

Zet nooit zomaar losse vallen of vangkooien neer. Zonder de juiste kennis heeft dit meestal een averechts effect. Rattengif is verboden en is gevaarlijk. Gif zorgt ook voor andere problemen zoals resistentie en kan daarom tevens averechts werken. Andere dieren kunnen hier ook aan doodgaan. In Nieuwegein voeren wij geen rattenbestrijding uit met gif, tenzij het probleem zich in een gebouw afspeelt die afgesloten kan worden. Lees meer over de problemen rondom rattengif

Professioneel

rattenbestrijding professioneelDe bestrijding van ratten bij particulieren is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen kunnen in Nieuwegein zeer veel overlast veroorzaken, vooral binnenshuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen. Met name in scholen en kinderdagverblijven doen wij veel muizenbestrijding. Ook kantoren met kantines en magazijnen ondervinden relatief veel overlast. 

Afspraak maken: 0900-2800200

 

muis in huisEen muizenbestrijding wordt meestal binnenshuis of binnen een gebouw uitgevoerd. Muizen vangen of verdelgen kan op twee manieren. In Nieuwegein bestrijden wij de muizen mechanisch of toxicologisch. Onze muizenbestrijder helpt u met het maken van de juiste keuze.

 

De werkwijze is mede afhankelijk van de omstandigheden en de persoonlijke voorkeur. Lees verder over muizenbestrijding

Muizen en Rattenoverlast bij Instellingen en bedrijven

muizen en ratten bij bedrijvenIn Nieuwegein hebben wij soms te maken met gebouwen die kwetsbaar zijn voor ongedierte. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast zijn bekende problemen die zich voordoen. Muizen en ratten kunnen binnendringen via spouwmuuropeningen, roldeuren en dakaansluitingen. Zodra ze binnen zijn gedrongen gaan ze op zoek naar voedsel en schuilplekken. Gevolgen hiervan zijn schade aan verpakkingen, slechte hygiëne en stankoverlast.

Inspectie en direct bestrijden

muizen kunnen ook de bedrijfskantine besmettenIndien de overlast zich afspeelt in kantoren, kantines of magazijnen, dan zal onze muizenbestrijder direct een bestrijding in gang zetten. Er volgt meestal ook nog een nacontrole en een eindcontrole. 

 

Ongediertebestrijding bij bedrijven en instellingen gaat meestal gepaard met meerdere bezoeken. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

Beheersing en Preventie

preventieOnze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van muizen en ratten. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft.

 

Als u te maken heeft met een kwetsbaar gebouw dan raden wij aan om met onze ongediertebestrijder in Nieuwegein contact op te nemen voor inspectie. U kunt dan bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot structurele preventie. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis laten zich niet graag zien. Meestal komen ze in de avonduren tevoorschijn. Onze muizenbestrijder treft regelmatig uitwerpselen aan in de keuken, in de meterkast of op zolder. Hier worden dan ook meestal bestrijdingsmiddelen geplaatst.

 

Ratten in huis kunnen ons de stuipen op het lijf jagen. Toch zijn ratten erg schuw. Wanneer ratten in huis of in de tuin tevoorschijn komen dan gaat het meestal om een samenloop van omstandigheden waardoor de ratten moeten zien te overleven. Onze rattenbestrijder plaatst meestal mechanische vangmiddelen in de tuin of in de kruipruimte.

 

Mieren in huis zijn lastig te bestrijden met doe-het-zelf-produkten. De koninginnen zitten meestal erg goed verborgen. De verdelger plaatst een speciale gelpasta die de mieren in huis op strategische wijze moet bestrijden. Zelfs tot in de verborgen nesten.

 

kakkerlakken in huis zorgen regelmatig voor paniek. Niet geheel onterecht gezien de snelle doorontwikkeling waartoe ze in staat zijn. Toch is het meestal een toevalligheid waardoor kakkerlakken in huis terecht kunnen komen. Tijdig ingrijpen is van belang. Anders groeit het snel uit tot een plaag. Onze verdelger zal dan tevens uitgebreid moeten inventariseren.

Meldingen en Actualiteit Nieuwegein

Melding maken van ongedierteAls u inwoner bent van Nieuwegein, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

Doe een melding

Gemeente Nieuwegein

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Nieuwegein, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

woensdag 19 augustus 2020 20:30

“Muizen in de tuin op Normalaan en Figarolaan”

donderdag 6 augustus 2020 11:08

“Ratten overlast (met hol) op de israellaan in Nieuwegein bij de Vuilcontainer (-s) ”

maandag 27 juli 2020 11:09

“Ratten, Nijpelsplantsoen/Sluiterslaan”

vrijdag 24 juli 2020 19:50

“Muizen, nieuwegein. Nu ook keutels in woning gevonden. Eerst alleen in keuken”

donderdag 9 juli 2020 07:49

“Wespen nest in dakkapel ”

vrijdag 19 juni 2020 08:27

“Muizenplaag!! Al voor het 7e jaar op rij, HELP ”

donderdag 7 mei 2020 21:06

“Rattenplaag bij het oosterlicht college in Nieuwegein, bij de schemer wemelende de ratten rond het fietspad. Bij de ingang van de van caravanschuur van Van Buren had iemand ook voer neergelegd waar de ratten met een groepje van zat te eten ”

woensdag 25 maart 2020 07:46

“In het sruikgewas op de kortestede zitten in ieder geval 2 grote ratten. Als ik om half 7 de flat uit loop naar mijn auto lopen ze gewoon rond en zijn ook niet schichtig.”

woensdag 8 januari 2020 16:01

“Veel ratten en muizen in de wijk Nieuwegein. De woningen moeten gerenoveerd worden. Bij de oude woningen in Nieuwegein is er een enorme plaag. Zoals in de wijk Fokkesteeg! Gemeente Nieuwegein doe hier aub iets aan!”

woensdag 4 december 2019 15:32

“Beste Gemeente Nieuwegein, Tegenover het Oosterlicht College (dus aan de Dieselbaan) zie ik iedere avond ONGELOFELIJK veel ratten als ik er langs fiets (na 18:30). Ik heb in Nederland nog nooit zoveel gezien. Ze eten vooral de troep op die jongeren van de school in de bosjes gooien. Volgens mij leven de ratten in een nabijgelegen verlaten opslagruimte. Ik hoop dat jullie er wat aan kunnen doen. Groet, Alexander. ”

maandag 21 oktober 2019 19:33

“Ratten @ Weesperveste Nieuwegein - onze kat heeft de afgelopen week 2 ratten gevangen. En enkele weken geleden ook al eentje. De afgelopen 8 jaar daarvoor nul. Dit is voor mij een duidelijke indicatie dat we last hebben van een rattenplaag hier in de buurt.”

woensdag 25 september 2019 16:33

“Ratten in voor- en achtertuin Reigersbek, 3434xl”

zondag 22 september 2019 14:51

“Hallo, we zien de laatste tijd steeds meer (grote) ratten in onze tuin en bij de buren. We voelen ons daar niet prettig bij. ”

dinsdag 16 juli 2019 12:39

“wespennest locatie Vosseweide”

dinsdag 18 juni 2019 07:30

“Lijkt op wespen. Buitenkant woning eerste verdieping”

maandag 17 juni 2019 18:11

“Ratten ijlsterveste tuinen liggend aan de speelweide.”

zaterdag 15 juni 2019 12:00

“Onze dochter woont op de Krijtwal in Nieuwegein tegenover Dental Clinics. Altijd als wij daar zijn zien we ratten lopen. Je hoeft maar even te wachten en je ziet deze beesten. Dit betekent domweg dat er sprake is van een plaag: er zijn er heel veel. Wanneer gaat de gemeente Nieuwegein hier iets aan doen?”

maandag 27 mei 2019 14:59

“Ratten Montageweg te Nieuwegein”

maandag 20 mei 2019 12:04

“Rat gespot (groot) in Nieuwegein. Bij parkeerplaats Luifelstede/Zadelstede. (Aan de overkant van oude winkelentree).”