Meldpunt Ongediertebestrijding Neder-Betuwe

Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wij met ongediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Neder-Betuwe kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen bij inwoners thuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Neder-Betuwe.

 

Lees meer over:

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Andere ongediertebestrijding

Ratten en muizen bij bedrijven en instellingen

 

Afspraak maken:

0900-2800200

 

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Neder-Betuwe

 

Werkgebied:

Dodewaard, Echteld, IJzendoorn, Kesteren, Ochten, Opheusden

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRattenbestrijding vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden in Neder-Betuwe. Ratten komen meestal door een samenloop van omstandigheden in onze leefomgeving terecht. Onze rattenbestrijder kijkt daarom ook vooral naar de oorzaak van het probleem. 

 

Lees verder over onze rattenbestrijding

Tel: 0900-2800200

Inzet bestrijdingsmaterialen

ratten\rattenbestrijding\bestrijdingspakket ratten.jpgZodra de oorzaak van het rattenprobleem bekend is, gaan wij meestal direct over tot de inzet van bestrijdingsmiddelen. In verband met nieuwe regelgeving maken wij geen gebruik meer van rattengif in Neder-Betuwe. Rattenbestrijding gaat altijd gepaard met aanpassingen binnen de situatie.

ratten in de tuinRatten in de tuin

Ratten in de tuin komen veelal af op voedsel. Hoewel een enkele rat in de tuin niet direct een risico hoeft te vormen, moet men er wel van bewust zijn dat er meer ratten aanwezig kunnen zijn. Neem contact met ons op voor advies en bestrijding.

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingVoor muizenbestrijding in Neder-Betuwe kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden muizen zowel toxicologisch als mechanisch. Mechanisch verdient altijd de voorkeur, maar soms zijn rodenticiden noodzakelijk. Rodenticide is gif wat in lokvoer verwerkt is. Wij kunnen meestal binnen één of twee werkdagen bij u terecht.

 

Ga voor meer informatie naar onze pagina over muizenbestrijding

Tel: 0900-2800200

 

Muizenoverlast komt vooral voor in kantoren en instellingen zoals scholen en opvanglocaties waar met cliënten gewerkt wordt en gegeten wordt. Ook in huis laten muizen zich veelal zien. Wederom ligt de oorzaak meestal bij de aanwezigheid van voedsel waardoor ze aangetrokken worden.

muizen bestrijden in huisMuizen in huis

Muizen in huis vormen al decennia lang een bron van overlast. Onze muizenbestrijder constateert veelal problemen met betrekking tot geluidsoverlast, ontlasting en knaagschade aan kabels en huishoudelijke apparatuur in huis. Bovendien zorgen ze voor een ongezonde leefomgeving. Ga voor uitgebreide informatie naar onze pagina over muizenoverlast

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Neder-Betuwe wordt iedere zomer weer getroffen door de aanwezigheid van wespennesten. In het voorjaar worden de eerste signalen zichtbaar. Het wespennest moet eerst uitgeschakeld zijn voordat het kan worden verwijderd.

 

Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Wespennest in huis en in de spouwmuur

De koninginnen zijn vanaf april - mei op zoek naar een geschikte plek om het nest te beginnen. Dit is veelal in de spouwmuur, in de grond of elders in huis of in de tuin. Onze wespenbestrijder is daarom vooral bezig met het bestrijden van wespennesten in de spouwmuur of andere holle ruimtes in huis

 

Wespen\wespen in spouwmuur.jpgLet op! het verwijderen van een wespennest uit huis of uit de spouwmuur is pas mogelijk nadat het bestreden is. Er zijn video's in omloop waarin gesuggereerd wordt dat dit direct al mogelijk is terwijl de wespen nog leven. Dit is levensgevaarlijk. Als u inwoner bent van Neder-Betuwe, maak dan eerst een afspraak met ons voor de wespenbestrijding

Tel: 0900-2800200

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingEen wespenbestrijding kan het beste zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Een wespennest kan explosief groeien en daarom veel narigheid veroorzaken wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. In Neder-Betuwe bestrijden wij wespen met een geavanceerde drukpomp die poeder verstuift tot aan de koningin in de holle ruimte.

Mierenbestrijding

mierenbestrijding in huisEen mierenbestrijding wordt meestal pas uitgevoerd wanneer het een plaag vormt. Zodra de mieren dagenlang onophoudelijk voor overlast zorgen, kunnen wij ons bestrijdingsmiddel inzetten. Het betreft een gel wat in naden en kieren gebracht wordt. Inwoners van Neder-Betuwe kunnen hiervoor een afspraak maken met ons. U kunt tijdens de mierenbestrijding gewoon thuisblijven.

Tel: 0900-2800200

Mieren bestrijden

Mieren in huis bestrijden

Mierenoverlast in huis brengt ons al gauw naar de winkel om bestrijdingsmiddelen te kopen. Er worden via internet en in de winkel vele tips gegeven over hoe een mierenprobleem kan worden tegengegaan. Er wordt echter weinig gesproken over de toedracht, terwijl deze essentieel is om tot een oplossing te komen.

 

Onze ongediertebestrijder zal u tijdens de mierenbestrijding informeren over het gedrag en de levenswijze van mieren.

mierenoverlast in huisMeerdere jaren overlast

Mieren kunnen ieder jaar opnieuw in huis overlast veroorzaken omdat de nesten kunnen blijven bestaan en de koninginnen meerdere jaren kunnen overleven. Na verloop van tijd kunnen de mieren schade toebrengen aan houtwerk of muurisolatie. Lees meer over mieren in huis

Andere ongediertebestrijding

Onze bestrijdingsdienst in Neder-Betuwe komt diverse soorten ongedierte tegen bij bewoners thuis en in gebouwen van bedrijven. Ongediertebestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen en goede aanwijzingen. Overlast van ongedierte kan zonder de juiste kennis en middelen verergeren of verspreiden.

Insecten

In Neder-Betuwe hebben we soms ook te maken met kakkerlakkenvlooien of zilvervisjes en papiervisjes

Kakkerlakken

kakkerlakken in huiskakkerlakken in huis kunnen het topje van de ijsberg zijn. Zodra kakkerlakken gesignaleerd worden is het uiterst belangrijk om een goede inventarisatie te doen. Waar bent u geweest? Hoelang ziet u ze al? Woont u geschakeld aan andere woningen? Allemaal vragen die beantwoord moeten kunnen worden om aanhoudende overlast tegen te gaan. 

Kosten

Voor een indicatie van de kosten kunt u klikken op het betreffende diersoort via onze plaagdierengids of insectengids 

Ratten en muizenbestrijding bij bedrijven en instellingen

Muizen\muizen in bedrijf\muizen bedrijfskantine.jpgPersoneel op de werkvloer kan te maken krijgen met overlast van muizen en ratten. Veelal zijn het kantines, kantoren, opslagloodsen of distributiemagazijnen waar muizen en ratten een bedreiging kunnen vormen voor de werkomgeving.

risico's muizen schade bij bedrijvenRisico's

Het is van belang om bepaalde risico's voor te zijn. Ook financieel kan de aanwezigheid van ongedierte een serieus risico vormen. Kortsluiting, aangetaste voorraden en imagoschade zijn bekende voorbeelden die vooral worden veroorzaakt door ratten en muizen. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

Muizenbestrijding bij kinderen en cliëntenzorg

Muizen\muizen bestrijden\muizen bestrijden kinderdagverblijf.jpgOnze ongediertebestrijder in Neder-Betuwe voert naast ratten- en muizenbestrijding ook regelmatig werkzaamheden uit binnen instellingen met woonvoorzieningen voor kinderen, ouderen of andere cliëntenzorg.

 

Vooral scholen en kinderdagverblijven moeten goed beschermd worden tegen muizen en ratten vanwege de risico's voor de gezondheid. 

 

Lees verder over muizenbestrijding binnen KDV's en scholen 

verantwoordelijkheden\huurcomplex.jpgVVE's en Woningcorporaties 

Naast bedrijven en instellingen krijgen ook Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties binnen de regio van Neder-Betuwe regelmatig te maken met ongedierte. Gebouwen met geschakelde woningen kunnen extra kwetsbaar zijn voor verspreiding van bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken.

 

Communicatie, inventarisatie en een gericht plan van aanpak zijn van essentieel belang. Wij werken daarom nauw samen met de betrokkenen.

Meldingen en Actualiteit Neder-Betuwe

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Neder-Betuwe, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

Doe een melding

Gemeente Neder-Betuwe

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Neder-Betuwe, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Neder-Betuwe vallen de plaatsen: Dodewaard, Echteld, IJzendoorn, Kesteren, Ochten, Opheusden

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

zondag 8 december 2019 15:59

“Rat in tuin (erg sloom, waarschijnlijk ziek) in ochten ”

zaterdag 14 september 2019 19:27

“Lokatie; Rivierendal Comfort Parcs, Ochten. Rattenplaag (vermoedelijk) rondom/onder/In koopchalet, ook knagen en lopen hoorbaar in muren en keukenkastjes, met name s'nachts. Achter chalet loopt een sloot, waarvandaan de dieren mogelijk komen.. maar aan diverse kanten gaten in de grond, dwars door grind en worteldoek heen, allemaal leidend naar onder de woning. Als eigenaar maak ik mij ernstig zorgen over onze gezondheid, en het leidingwerk ónder de woning! Slapen is op sommige nachten erg lastig door al het lawaai wat de beesten veroorzaken.. Ben benieuwd of de bestrijding hiervan en de kosten daarvan, een taak van de gemeente Neder Betuwe is, aangezien de beesten uit het water achter onze woning komen...”

woensdag 19 juni 2019 17:40

“3x in 1 week ern bruine rat 2x in de berm 1x onder de heg”

menu