Meldpunt Ongediertebestrijding Maastricht

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Maastricht kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten en muizen

 

Wij bieden ook ondersteuning bij het beschermen van gebouwen en het buitengebied. Sinds rattengif en muizengif aan banden is gelegd maken wij gebruik van moderne vangsystemen

Afspraak maken

ContactAls u een bezoek van onze bestrijdingsdeskundige wenst, dan kunt u met ons een afspraak maken. Meestal kan hij binnen 24 uur op locatie zijn.

 

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Maastricht

 

Werkgebied:

Maastricht

Rattenbestrijding

ratten\rattenoverlast.jpgIn Maastricht bestrijden wij ratten buitenshuis enkel op mechanische wijze. Wij zetten tijdens een rattenbestrijding dus geen rodenticiden in bij problemen die individueel van aard zijn, tenzij de regie bij ons blijft. Met de juiste werkwijze en het juiste materiaal zijn rodenticiden meestal dan ook niet nodig. 

 

Rattenoverlast kan zich afspelen in de openbare ruimte, maar ook bij u in de tuin. Als dat het geval is dan kan de oorzaak liggen in het aanbod van voedsel. Vaak gaat het dan om diervoeding zoals vogelvoer of konijnenvoer.

 

Soms ligt de oorzaak aan een mankement binnen het rioolsysteem. Als u een woning huurt, dan kunt u dit neerleggen bij de verhuurder. Als u een koopwoning heeft, dan kunt u zelf een loodgieter bellen.

Werkwijze bij bewoners

RattenbestrijdingIn Maastricht voeren wij de rattenbestrijding dus enkel nog uit met mechanische bestrijdingsmiddelen. Wij plaatsen deze materialen in uw tuin en geven hierbij instructie welke door u opgevolgd moet worden om het bestrijdingsproces optimaal te laten verlopen. Er zijn kosten verbonden aan ons bezoek en de bestrijdingsmaterialen.

 

Meer informatie over onze werkwijze en de kosten leest u op deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Ratten overlast in het bedrijfGebouwen van instellingen en bedrijven in Maastricht die rattenoverlast ondervinden beschermen wij tegenwoordig met moderne vangunits. Er moet dan vooral worden gedacht aan de overlast van ratten rondom bedrijfspanden en binnenterreinen of schoolpleinen.

 

Ratten kunnen ook binnenin het gebouw gesignaleerd worden. Dit is een groot risico in verband met de schade die ze kunnen veroorzaken aan kabels en producten. Inpandig kunnen wij nog steeds gebruik maken van rodenticiden (rattengif)

 

Meer informatie over de bestrijding van ratten bij bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingIn Maastricht voeren wij muizenbestrijding uit bij inwoners thuis, maar ook binnen instellingen zoals scholen en kinderdagverblijven. Ook kantoren en bedrijven krijgen de aandacht.

 

Sommige muizen zoals bosmuizen, huismuizen of spitsmuizen zitten graag in huizen en andere gebouwen. Woningen en gebouwen bieden voedsel, warmte en veiligheid. Onze muizenbestrijder gaat dan ook eerst op zoek naar de oorzaak van de muizenoverlast.

Werkwijze bij bewoners

muizen in huis bestrijdenAls u thuis overlast ondervindt van muizen dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak

 

Onze muizenbestrijder voert een inspectie uit en bespreekt met u de mogelijkheden tot een oplossing. Hij maakt gebruik van diverse materialen. De wijze van bestrijden hangt vooral samen met uw persoonlijke voorkeur en de mate van effectiviteit. Dit is per situatie verschillend. Het betreft een eenmalig bezoek en er zijn kosten aan verbonden.

 

Meer informatie over onze werkwijze en de kosten leest u op deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Bij instellingen, kantoren en bedrijven in Maastricht maken wij gebruik van professionele rodenticiden. Wij beschermen hiermee onder onze eigen regie gebouwen tegen muizenoverlast op de werkplek

 

muizenoverlastZodra muizen op de werkvloer gesignaleerd worden, gaan wij direct op zoek naar de toedracht. Meestal is de aanwezigheid van voedsel de oorzaak. Wij maken dan samen met u een plan van aanpak in combinatie met professionele bestrijdingsmiddelen.

Scholen, instellingen en kantoren

muizen bestrijden op school of kinderdagverblijfScholen, kinderdagverblijven en kantoren met bedrijfsrestaurants en kantines zijn erg kwetsbaar voor muizen. Ongediertebestrijding speelt daarom een belangrijke rol. Indien u overlast ondervindt van muizen of ratten, bel ons dan op voor het maken van een afspraak.

Tijdig ingrijpen

Problemen met een muizenplaag ontstaan meestal wanneer niet tijdig ingegrepen wordt.

 

Naarmate muizen langer bekend worden met de leefomgeving worden ze steeds hardnekkiger. Ze kunnen zich ook razendsnel voortplanten. De muizenoverlast kan dusdanig toenemen dat er een onwerkbare situatie kan ontstaan.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Tussen de maanden mei en oktober worden veel inwoners van Maastricht geconfronteerd met een wespennest in huis of in de tuin. Soms kan het wespennest geen kwaad, maar helaas in de meeste gevallen zorgt het voor vervelende situaties.

 

U kunt ons dan contact met ons opnemen om het wespennest te bestrijden. Nadat het wespennest bestreden is kan het wespennest verwijderd worden. Het wespennest kan op diverse plekken aangetroffen worden zoals in de spouwmuur, in een schuur of in de grond.

wespenbestrijding

Alleen bestrijding

In de praktijk komt het maar zelden voor dat het wespennest na de bestrijding daadwerkelijk weggehaald wordt. Zodra de wespen en de koningin bestreden zijn, kan het papieren materiaal wat daarna overblijft verder ook geen kwaad.

Wespenbestrijding

Een wespenbestrijding duurt meestal niet meer dan 20 minuten. Met onze geavanceerde apparatuur kunnen wij de meeste wespennesten goed bestrijden. Er zijn echter ook uitzonderingen. Meer over onze werkwijze, de kosten en de mogelijkheden in Maastricht met betrekking tot het bestrijden van een wespennest leest u op onze pagina over wespenbestrijding 

Mierenbestrijding

Mieren bestrijden wij in Maastricht met verschillende middelen. Huis-tuin en keukenmiddelen zijn namelijk niet altijd opgewassen tegen een mierenplaag. Dat kan te maken hebben met hardnekkige mierennesten die langs de gevel of binnen de constructie van de woning zitten.

Mieren\mieren in spouwmuur.jpgEén behandeling niet altijd afdoende

Ook onze middelen zijn niet altijd afdoende wanneer mieren meerdere jaren de kans hebben gekregen om nesten te bouwen tussen de (spouw)muren of de vloeren. 

 

Er zijn woningen waar soms meerdere keren in een seizoen of meerdere jaren achtereen een mierenbestrijding uitgevoerd moet worden. Gelukkig zijn er ook vele woningen waar één behandeling afdoende is. 

 

Meer hierover leggen wij uit op onze pagina over mierenbestrijding.

Andere ongediertebestrijding

Andere ongediertebestrijding in Maastricht voor bijvoorbeeld kakkerlakken, zilvervisjes of vlooien kan tevens op afspraak worden uitgevoerd.

 

Indien voorbereidingen voor de bestrijding noodzakelijk zijn, zal onze bestrijdingsdeskundige contact met u opnemen. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis komen vooral op voedsel af. Ook bieden huizen en gebouwen zeer geschikte schuilmogelijkheden voor muizen tegen de gevaren van buiten. Soms is de oorzaak van de aanwezigheid van muizen in huis moeilijker te achterhalen. Een goede analyse van de eventuele toedracht is van groot belang om passende maatregelen te kunnen nemen. Onze muizenbestrijder geeft advies en plaatst geschikte materialen.

 

Mieren in huis kunnen erg vervelend zijn wanneer ze onophoudelijk door de keuken of de woonkamer marcheren. Soms is een kleine ingreep voldoende om het op te lossen, maar helaas lijkt het in sommige gevallen een gevecht tegen de bierkaai te zijn.

 

Ratten in huis komen vaak vanuit de kruipruimte. In tegenstelling tot muizen hebben ze iedere dag water nodig en heeft de aanwezigheid vaak te maken met een defect aan het riool of recente werkzaamheden hieraan. Zodra ratten in huis geconstateerd worden dienen adequate maatregelen getroffen te worden. Zowel bestrijding als preventie verdienen direct de aandacht. Onze rattenbestrijder bespreekt met u de mogelijkheden.

 

Kakkerlakken in huis houden zich meestal schuil tussen naden en kieren waar het betrekkelijk warm is en voedselresten gevonden worden. Daarom is de keuken meestal de aangewezen plek. Koelkastmotoren, boilers en andere keukenapparatuur bieden de juiste temperatuur voor kakkerlakken waarin ze zich snel verder kunnen ontwikkelen. De verdelger concentreert zich daarom hoofdzakelijk op deze plekken. 

Zelf ongedierte bestrijden

Een probleem met ongedierte kan soms zelf aangepakt worden. Ongediertebestrijding kan echter alleen maar succesvol uitgevoerd worden wanneer men weet om wat voor diersoort het gaat. Om u te kunnen helpen met het herkennen van bepaalde diersoorten verwijzen wij u naar onze plaagdierengids en insectengids

 

Wees verder waakzaam voor het aankopen van bepaalde producten. Bij het ontdekken van ongedierte in huis volgen veelal impulsaankopen die het probleem soms verergeren of verspreiden. Een goed voorbeeld hiervan zijn lokdoosjes tegen mieren, muizengif of spuitbussen tegen kakkerlakken.

Overige plaagdieren en insecten welke in Maastricht voorkomen zijn:

 

Meldingen en Actualiteit Maastricht

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Maastricht, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Maastricht

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Maastricht, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

dinsdag 7 september 2021 18:30

“Lovendaalhoeve. 2x een rat in de tuin gezien en 1 keer in plantsoen aan overkant”

maandag 30 augustus 2021 17:18

“Wij hebben last van wespen die zich onder het pannendak straatzijde kennelijk een nest hebben in de afgesloten en niet toegankelijke dakruimte. Zij komen zelfs via het plafond in de de onderliggende badkamer. Onze woning ligt in de Vleeshouwersdreef te Belfort-Maastricht.”

maandag 30 augustus 2021 15:10

“Er zijn in de buurt (Randwijck, blok Jac Thijssedomein, Bellomontedomein, Linnaeusdomein) al 6 ratten gevangen in ee paar dagen tijd. In de buurt is via de buurtapp opgeroepen om vallen te zetten maar het lijken er toch wat veel te zijn. Ze wandelen overdag gewoon over het terras en knabbelen aan de druiven.”

dinsdag 6 juli 2021 17:27

“Hornaar in tuin Koning Zwentiboldstraat”

zondag 6 juni 2021 21:58

“Overlast ratten in brandgang en naastliggend grasveldje en in 2 buren in de tuin gezien Kerkegaard maastricht ”

dinsdag 1 juni 2021 12:00

“Sterke overlast van muizen, die groot ondergronds gangenstelsel hebben gebouwd, zelfs binnenshuis komen, t/m de zolderverdieping. Gepaard gaande met ernstige overlast van zgn. strontvliegen. Buiten zitten met een hapje is welhaast een onmogelijkheid geworden. Oorzaak ligt mogelijk in een afvalhoop in de aanpandende tuin waar tuinafval incl gemaaid gras stelselmatig worden opgehoogd. De berg is inmiddels bijna één meter hoog. De geur van organische rotting is sterk aanwezig. Probleem is bij de buren kenbaar gemaakt, vooralsnog géén actie. Wel de bevestiging dat ook zij muizen binnen kregen. Hintzenstraat.”

vrijdag 26 maart 2021 08:21

“Rattenoverlast flats Miradorplein ”

donderdag 4 maart 2021 11:30

“Muizen op ramershaag ”

zondag 28 februari 2021 09:05

“Knaagdieren/ Ratten overlast. Flats Miradorplein ”

zaterdag 30 januari 2021 16:15

“Knaagdieren ( ratten) Maastricht/ Miradorplein ”

vrijdag 29 januari 2021 11:18

“Ratten overlast Miradorplein ”

dinsdag 13 oktober 2020 10:13

“overlast muizen in de woning cantecleerstraat”

woensdag 23 september 2020 22:03

“Veel last van muizen in de achtertuin omgeving malberg”

maandag 3 augustus 2020 17:23

“Wespennest onder dak aan de Observantenweg”

woensdag 15 juli 2020 05:28

“Wespen of bijennest in schuurtje. Brusborg de Heeg”

dinsdag 14 juli 2020 14:30

“Voor de parochie HPP Wolder Maastricht ben ik bezig met het intern aanpassen . Bij het verwijderen van een plafond werd een groot wespennest (denk ik) een bol met diameter ca 25 cm en enkele kleine bolletjes. Ik weet niet of dit oude of nieuwe nesten zijn. Ik zie ook geen wespen vliegen kan ik dat zelf verwijderen of willen jullie eerst kijken”

woensdag 8 juli 2020 10:04

“2 ratten gezien langs het fietspad langs de Appiushof, ter hoogte van het met hekwerk afgezette deel van de weide/grasveld.”

woensdag 1 juli 2020 17:52

“Wespen nest op severenplein Amby waar kinderen en honden spelen, is middelste grasveld bij korfbalveld links onder het looppad”

dinsdag 23 juni 2020 07:52

“We hebben een of 2 ratten gezien in de tuin. En ook in brandgang waar veel en hoog onkruid staat.. in de moesdaal”

dinsdag 2 juni 2020 17:08

“Huis of veld Muisje in tuin. ”

maandag 18 mei 2020 18:36

“Hoornaar (Europese of Aziatische) in de Secretaris Waberstraat. ”

donderdag 25 juli 2019 21:48

“Wespennest in de boom in de buurt. Paadje tussen fietspad achter de schippersdreef .”

dinsdag 16 juli 2019 01:38

“Op zolder liggen regelmatig 2/3 wespen dood voor het raam. Recent een levende wesp gezien en een dode wesp op mijn bed (midden in de kamer). Vorig jaar had ik hier ook last van maar was vanzelf overgegaan. Het lijkt mij niet dat dit “verdwaalde” wespen zijn.”

dinsdag 9 juli 2019 21:25

“Ik heb ratten in mijn berging binnenshuis. Kasteel Kessenichstraat in Nazareth.”

zaterdag 15 juni 2019 10:37

“Tegenover molensingel 73 groot bijennest. Info via buurt app”