Meldpunt Ongediertebestrijding Maasdriel

Maak een afspraak
Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Maasdriel kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten en muizen in huis en rondom gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Maasdriel.

Wespen en mieren

wespen bestrijdenTijdens het voorjaar en de zomer tussen april en oktober bestrijden wij ook wespennesten en mieren in huis

 

Lees meer over:

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Andere ongediertebestrijding

Ratten en muizen bij bedrijven en instellingen

 

Afspraak maken:

0900-2800200

 

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Maasdriel

 

Werkgebied:

Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel, Well

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Maasdriel wordt iedere zomer weer getroffen door de aanwezigheid van wespennesten. In het voorjaar worden de eerste signalen zichtbaar. Het wespennest moet eerst uitgeschakeld zijn voordat het kan worden verwijderd.

 

Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Wespennest in huis en in de spouwmuur

De koninginnen zijn vanaf april - mei op zoek naar een geschikte plek om het nest te beginnen. Dit is veelal in de spouwmuur, in de grond of elders in huis of in de tuin. Onze wespenbestrijder is daarom vooral bezig met het bestrijden van wespennesten in de spouwmuur of andere holle ruimtes in huis

 

Wespen spouwmuurLet op! het verwijderen van een wespennest uit huis of uit de spouwmuur is pas mogelijk nadat het bestreden is. Er zijn video's in omloop waarin gesuggereerd wordt dat dit direct al mogelijk is terwijl de wespen nog leven. Dit is levensgevaarlijk. Als u inwoner bent van Maasdriel, maak dan eerst een afspraak met ons voor de wespenbestrijding

Tel: 0900-2800200

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingEen wespenbestrijding kan het beste zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Een wespennest kan explosief groeien en daarom veel narigheid veroorzaken wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. In Maasdriel bestrijden wij wespen met een geavanceerde drukpomp die poeder verstuift tot aan de koningin in de holle ruimte.

Mierenbestrijding

mierenbestrijding in huisEen mierenbestrijding wordt meestal pas uitgevoerd wanneer het een plaag vormt. Zodra de mieren dagenlang onophoudelijk voor overlast zorgen, kunnen wij ons bestrijdingsmiddel inzetten. Het betreft een gel wat in naden en kieren gebracht wordt. Inwoners van Maasdriel kunnen hiervoor een afspraak maken met ons. U kunt tijdens de mierenbestrijding gewoon thuisblijven.

Tel: 0900-2800200

Mieren bestrijden

Mieren in huis bestrijden

Mierenoverlast in huis brengt ons al gauw naar de winkel om bestrijdingsmiddelen te kopen. Er worden via internet en in de winkel vele tips gegeven over hoe een mierenprobleem kan worden tegengegaan. Er wordt echter weinig gesproken over de toedracht, terwijl deze essentieel is om tot een oplossing te komen.

 

Onze ongediertebestrijder zal u tijdens de mierenbestrijding informeren over het gedrag en de levenswijze van mieren.

mierenoverlast in huisMeerdere jaren overlast

Mieren kunnen ieder jaar opnieuw in huis overlast veroorzaken omdat de nesten kunnen blijven bestaan en de koninginnen meerdere jaren kunnen overleven. Na verloop van tijd kunnen de mieren schade toebrengen aan houtwerk of muurisolatie. Lees meer over mieren in huis

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRattenbestrijding vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden in Maasdriel. Ratten komen meestal door een samenloop van omstandigheden in onze leefomgeving terecht. Onze rattenbestrijder kijkt daarom ook vooral naar de oorzaak van het probleem. 

 

Lees verder over onze rattenbestrijding

Tel: 0900-2800200

Inzet bestrijdingsmaterialen

bestrijdingspakket rattenZodra de oorzaak van het rattenprobleem bekend is, gaan wij meestal direct over tot de inzet van bestrijdingsmiddelen. In verband met nieuwe regelgeving maken wij geen gebruik meer van rattengif in Maasdriel. Rattenbestrijding gaat altijd gepaard met aanpassingen binnen de situatie.

Ratten in de tuin

ratten in de tuinRatten in de tuin komen veelal af op voedsel. Hoewel een enkele rat in de tuin niet direct een risico hoeft te vormen, moet men er wel van bewust zijn dat er meer ratten aanwezig kunnen zijn. Neem contact met ons op voor advies en bestrijding.

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingVoor muizenbestrijding in Maasdriel kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden muizen zowel toxicologisch als mechanisch. Mechanisch verdient altijd de voorkeur, maar soms zijn rodenticiden noodzakelijk. Rodenticide is gif wat in lokvoer verwerkt is. Wij kunnen meestal binnen één of twee werkdagen bij u terecht.

 

Ga voor meer informatie naar onze pagina over muizenbestrijding

Tel: 0900-2800200

 

Muizenoverlast komt vooral voor in kantoren en instellingen zoals scholen en opvanglocaties waar met cliënten gewerkt wordt en gegeten wordt. Ook in huis laten muizen zich veelal zien. Wederom ligt de oorzaak meestal bij de aanwezigheid van voedsel waardoor ze aangetrokken worden.

Muizen in huis

muizen in huisMuizen in huis vormen al decennia lang een bron van overlast. Onze muizenbestrijder constateert veelal problemen met betrekking tot geluidsoverlast, ontlasting en knaagschade aan kabels en huishoudelijke apparatuur in huis. Bovendien zorgen ze voor een ongezonde leefomgeving. Ga voor uitgebreide informatie naar onze pagina over muizenoverlast

Andere ongediertebestrijding

Onze bestrijdingsdienst in Maasdriel komt diverse soorten ongedierte tegen bij bewoners thuis en in gebouwen van bedrijven. Ongediertebestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen en goede aanwijzingen. Overlast van ongedierte kan zonder de juiste kennis en middelen verergeren of verspreiden.

Insecten

In Maasdriel hebben we soms ook te maken met kakkerlakkenvlooien of zilvervisjes en papiervisjes

Kakkerlakken

kakkerlakken in huiskakkerlakken in huis kunnen het topje van de ijsberg zijn. Zodra kakkerlakken gesignaleerd worden is het uiterst belangrijk om een goede inventarisatie te doen. Waar bent u geweest? Hoelang ziet u ze al? Woont u geschakeld aan andere woningen? Allemaal vragen die beantwoord moeten kunnen worden om aanhoudende overlast tegen te gaan. 

Kosten

Voor een indicatie van de kosten kunt u klikken op het betreffende diersoort via onze plaagdierengids of insectengids 

Ratten en muizenbestrijding bij bedrijven en instellingen

muizen in de bedrijfskantinePersoneel op de werkvloer kan te maken krijgen met overlast van muizen en ratten. Veelal zijn het kantines, kantoren, opslagloodsen of distributiemagazijnen waar muizen en ratten een bedreiging kunnen vormen voor de werkomgeving.

Risico's

kabels schade en risico's rattenHet is van belang om bepaalde risico's voor te zijn. Ook financieel kan de aanwezigheid van ongedierte een serieus risico vormen. Kortsluiting, aangetaste voorraden en imagoschade zijn bekende voorbeelden die vooral worden veroorzaakt door ratten en muizen. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

Muizenbestrijding bij kinderen en cliëntenzorg

muizen bestrijden in een kinderdagverblijfOnze ongediertebestrijder in Maasdriel voert naast ratten- en muizenbestrijding ook regelmatig werkzaamheden uit binnen instellingen met woonvoorzieningen voor kinderen, ouderen of andere cliëntenzorg.

 

Vooral scholen en kinderdagverblijven moeten goed beschermd worden tegen muizen en ratten vanwege de risico's voor de gezondheid. 

 

Lees verder over muizenbestrijding binnen KDV's en scholen 

VVE's en Woningcorporaties 

vereniging van eigenaren of huurcomplexenNaast bedrijven en instellingen krijgen ook Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties binnen de regio van Maasdriel regelmatig te maken met ongedierte. Gebouwen met geschakelde woningen kunnen extra kwetsbaar zijn voor verspreiding van bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken.

 

Communicatie, inventarisatie en een gericht plan van aanpak zijn van essentieel belang. Wij werken daarom nauw samen met de betrokkenen.

Meldingen en Actualiteit Maasdriel

melding maken van ongedierteAls u inwoner bent van Maasdriel, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

Doe een melding

Gemeente Maasdriel

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Maasdriel, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Maasdriel vallen de plaatsen: Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel, Well

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 20 augustus 2020 10:24

“Ratten in de tuin. Groenestraat Hurwenen, grenzend aan voetbalveld”

dinsdag 11 augustus 2020 14:41

“Met name in de avond vliegen er grote hoeveelheden vliegjes voor, en in mindere mate achter ons huis aan de straat Beekforel in Rossum. Soms zitten de ramen helemaal vol met vliegjes, op andere avonden is dat niet en vliegen ze vooral rond de lantaarnpalen. Op 29 juli had ik een aantal ramen in de avond open staan waarna er de volgende ochtend tienduizenden vliegjes verspreid over vrijwel alle plafonds in het huis zaten. Sindsdien houd ik ramen, deuren en ventilatieroosters met name in de avond dicht. Tevens komen er iedere avond tussen de tientallen en honderd vliegjes uit een hoek bij het plafond in de woonkamer. Hiervoor komt morgen iemand van de aannemer kijken. Er zijn verschillende soorten vliegjes, maar het merendeel is zeer klein en wit met een gelige gloed. De vliegjes hebben donkere oogjes. Wanneer het raam open heeft gestaan en er vliegjes binnen zijn gekomen ligt een gedeelte de volgende dag dood op de vensterbank. Als ik ze als leek probeer te determineren kom ik uit op de familie Lauxaniidae binnen de orde van tweevleugeligen. De vliegjes lijken op de soort Meiosimyza rorida, Meiosimyza platycephala en Tricholauxania praeusta, van een afstand zien ze er alleen wat witter uit. Nog wat extra informatie die wellicht relevant kan zijn. Het betreft hier een nieuwe woonwijk, er zit nog veel vocht in de woningen, in de buurt ligt een wetering en ook een klein slootje. Verder staat naast de wijk een boomgaard. Ook zijn de meeste tuinen nog niet aangelegd, daarin staat vaak onkruid. In het speeltuintje dat voor ons huis moet komen stonden twee grote bomen die dood zijn gegaan en onlangs gesnoeid zijn. Bijgaand een filmpje van een plafond van een kamer in huis op 29 juli toen de ramen open hadden gestaan. Alle zwarte stipjes zijn vliegen, ze zaten overal op het plafond. https://drive.google.com/file/d/1muHPcpIuQsNCQVdHPUimaxd_iDVMiA84/view?usp=sharing”

vrijdag 8 mei 2020 11:22

“Gisteren en vandaag een kleine bruine rat gezien in de tuin, etend van vogelvoer-resten op de grond. Bij het benaderen vluchtte hij weg.”

dinsdag 18 februari 2020 16:15

“we wonen sinds 1986 op deze locatie, sinds afgelopen week hebben een bruine rat in de tuin. hij probeert op verschillende plaatsen holen te graven”