Meldpunt Ongediertebestrijding Laarbeek

Afspraak maken:

Afspraak makenWanneer u ons belt voor het maken van een afspraak, dan krijgt u een tijdsvak toegewezen van de uitvoerder. In Laarbeek - Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel zijn wij meerdere dagen per week actief. U bent meestal dezelfde dag of de dag erna nog geholpen.

Contact : 0900-3400300

Ratten en Muizen

Klik op onderstaande diersoort voor meer informatie;

 

Ratten 

Muizen     

Kakkerlakken en Vlooien

Klik op onderstaande diersoort voor meer informatie;

 

Kakkerlakken

Vlooien

 

vlooienEen bezoek of bestrijding gaat altijd gepaard met aanwijzingen en advies die de verdelger ter plekke geeft. Wij streven dan ook naar een structurele beheersing van ongedierte.

Wanneer moet u thuisblijven?

U kunt bijna altijd thuisblijven tijdens de behandeling tenzij het een vlooienbestrijding of een bestrijding betreft van zilvervisjes en papiervisjes.

Ongedierte op de werkplek

MuizenOnze ongediertebestrijder bezoekt ook bedrijven en instellingen. Laarbeek kampt net als andere gemeenten soms met ongedierte op kantoren, bedrijventerreinen of instellingen met woonvoorzieningen. De grootste boosdoeners zijn muizen en ratten. Wanneer structurele bescherming gewenst is, dan worden hier afspraken over gemaakt.

 

Vooral wanneer ratten op het terrein gesignaleerd worden is het van zeer groot belang om met de bestrijdingsdeskundige een plan van aanpak te realiseren.

Muizenoverlast

muizenoverlastZodra muizen op de werkplek gesignaleerd worden, gaan wij direct op zoek te gaan naar de toedracht. Dit is niet altijd eenvoudig op te sporen. Meestal is de aanwezigheid van voedsel de oorzaak. Hier moet dan op een slimme manier mee om worden gegaan.

 

Naarmate muizen langer bekend worden met de leefomgeving worden ze steeds hardnekkiger. Ze kunnen zich ook razendsnel voortplanten. De muizenoverlast kan dan dusdanig toenemen dat er een onwerkbare situatie kan ontstaan.

Muizen in huis

Ook in huis kunnen deze problemen ontstaan wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. Laarbeek - Beek en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel hebben soms te maken met kwetsbare woningen die veelal geschakeld zijn aan andere woningen. Hierdoor kunnen ook buren de gevolgen gaan ondervinden. Dit kan tot vervelende discussies leiden.

 

Muizen in huis dienen daarom direct adequaat bestreden te worden. Onze muizenbestrijder kan u hierbij ondersteunen met bestrijdingsmiddelen, advies en aanwijzingen. Meer informatie hierover leest u hier

Ratten in de tuin

rattenRatten in de tuin kunnen voor de nodige onrust zorgen. Het kan uiteraard toeval zijn dat een enkele rat zich eenmalig laat zien, maar helaas treft onze rattenbestrijder regelmatig situaties aan waar ratten zich inmiddels hun leefomgeving hebben eigen gemaakt en niet meer op een eenvoudige manier weggejaagd kunnen worden. Zodra dit het geval is rest er alleen nog een professionele aanpak met kwalitatief geschikte bestrijdingsmiddelen. Lees verder >

Ratten bestrijden

In steden houden ratten zich vaak in de rioolstelsels op. Ze leven hier van het keukenafval dat erdoor weggespoeld wordt. In de urine kunnen ziektekiemen voorkomen die een risico voor de gezondheid van mensen en dieren betekenen. Ratten bestrijden vergt een consequente aanpak met geschikt materiaal. Rodenticiden (rattengif) mogen alleen nog maar toegepast worden door ongediertebestrijders met een vakbekwaamheidsdiploma. Lees meer over rattenbestrijding

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Inwoners van Laarbeek kunnen tijdens de zomer en de nazomer te maken krijgen met een wespennest. Een wespennest kan men herkennen aan de manier waarop de wespen zich gedragen. Wanneer het wespennest in een holle ruimte verstopt zit, dan ziet men heel frequent wespen in- en uitvliegen in een opening in de buurt van deze holle ruimte.

 

Een wespennest verwijderen is mogelijk nadat wij het eerst uitgeschakeld hebben. De bestrijding van het wespennest geschiedt door middel van een gifpoeder welke op hoge druk ingebracht wordt in de opening. enkele weken daarna kan men na een korte controle voorzichtig de plek benaderen. Een wespennest dat niet meer actief is kan geen schade meer aanrichten aan de woning.

Wespenbestrijding

De bestrijding van het wespennest geschiedt bijna altijd aan de buitenzijde van de woning. Dit betekent dat u niet altijd thuis hoeft te blijven, mits onze wespenbestrijder bij de invliegopening terecht kan. De betaling dient echter wel direct (online) overgemaakt te worden.

mieren bestrijdenMieren bestrijden

Onze mierenbestrijder kan langskomen om een bestrijding uit te voeren. Men kan gewoon aanwezig blijven tijdens een mierenbestrijding

 

Tussen Maart en Juni zijn wij in Laarbeek veel bezig met de bestrijding van mieren in huis en binnen kantoorruimten. Een mierenplaag is al gauw een voldongen feit wanneer ze de kans krijgen een uitgebreid sporenstelsel te ontwikkelen in de keuken of de kantine. Het heeft dan meestal geen zin meer om huis- tuin- en keukenmiddelen in te zetten. 

 

Gemeente Laarbeek

Als u een probleem signaleert met ongedierte in de openbare ruimte van Laarbeek - Beek en Donk, Lieshout of Aarle-Rixtel, neem dan contact op met de gemeente om dit te melden. Wij voeren alleen bestrijding uit in de openbare ruimte wanneer de gemeente ons hiervoor opdracht verstrekt.

 

menu