Meldpunt Ongediertebestrijding Hilversum

Wat doen wij?

wespenVoor ongediertebestrijding in Hilversum kunt u een afspraak met ons maken. Wij concentreren ons hoofdzakelijk op de top-4 overlastgevers. In Hilversum zijn dat muizen, ratten, mieren en wespen.

 

Tijdens het voorjaar zijn het vooral de mieren die overlast veroorzaken in huis en in de tuin. Tijdens de zomer zijn het vooral de wespen die prioriteit hebben. In deze periode zijn wij bijna de hele week bezig met wespenbestrijding

Muizen en ratten

Muizenbestrijding en rattenbestrijdingVerder houden wij ons het hele jaar bezig met de preventie en bestrijding van ratten en muizen. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

 

U kunt melding maken als u ratten of muizen signaleert of u kunt een afspraak met ons maken voor muizenbestrijding of voor rattenbestrijding

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Hilversum

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingIn Hilversum voeren wij wespenbestrijding uit met geavanceerde apparatuur. Hiervoor moet de uitvliegopening zichtbaar zijn. U kunt de vliegopening aanwijzen aan onze wespenbestrijder die bij u langskomt.

 

Het wespennest zit meestal verstopt in een holle ruimte achter een muur of in kastjes en schuurtjes. Soms zit een wespennest ook in de grond

 

Wij bestrijden het wespennest met een poeder welke met hoge druk in de holle ruimte wordt geblazen waar het wespennest zit. Als het wespennest zichtbaar is dan duwen wij het spuitstuk naar de kern van het nest.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat het uitgeschakeld is. Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Hilversum moet eerst de bestrijding succesvol uitgevoerd hebben. Hij kan u ter plekke verder adviseren over de vervolgstappen.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Spouwmuur

WespennestWij treffen de meeste wespennesten aan in de spouwmuur. Meestal dringen ze binnen via de ventilatie, open voegen of via een boeideel. Een oud wespennest in de spouwmuur hoeft meestal niet verwijderd te worden. Als er geen levende wespen meer in te vinden zijn dan kan het verder geen kwaad. Het loont meestal de moeite niet om de muur open te breken om een oud wespennest te verwijderen.

Wespennest in huis of in de tuin

Wespenkoninginnen kiezen hun plek voor het stichten van een wespennest meestal in bebouwde gebieden. Onze huizen die veelal van hout en steen gemaakt zijn bieden uitstekende bescherming voor de groei van het wespennest.

 

Ook opslaghokken, garages en schuren worden vaak uitgekozen. De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest tussen zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Hilversum langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen op bedrijventerreinen, in de openbare ruimte en in tuinen bij inwoners voor overlast zorgen. Voor bedrijven kunnen ze bovendien risicovolle situaties veroorzaken door het kapotknagen van kabels en voorraden. Tevens is bekend dat ratten gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het advies is om direct maatregelen te treffen zodra ze gesignaleerd worden.

Particulieren

ratten bestrijden in de tuinIn Hilversum helpen wij ook met de rattenbestrijding bij inwoners thuis. Tijdens het bezoek kan de rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken. Ga voor meer informatie hierover naar onze rattenbestrijding bij particulieren

 

Als u te maken krijgt met ratten in de tuin dan plaatsen wij vangmaterialen. Hier zijn kosten aan verbonden. Wij geven u hierbij tevens instructies, aanwijzingen en advies waarmee een structurele oplossing nagestreefd wordt.

Kantoren, bedrijven en openbare voorziening

Rattenbestrijding bij bedrijvenRattenoverlast in gebouwen van bedrijven en instellingen dient adequaat onderzocht te worden. Onze rattenbestrijder zal voordat hij begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen, eerst de toedracht van het probleem nader onderzoeken. Het doel is om tot een structurele oplossing te komen.

Moderne werkwijze

Rattenbestrijding moderne werkwijzeRattenbestrijding in Hilversum wordt tegenwoordig uitgevoerd met moderne vangkasten die geschikt zijn om te plaatsen rondom gebouwen, op bedrijventerreinen en in de openbare voorzieningen zoals op straat of in een park.

 

Deze kasten beschermen zowel de buitenruimte alsook gebouwen tegen het binnendringen van ratten. Denk hierbij aan opslagloodsen, kantoren en magazijnen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizenbestrijding voeren wij uit bij mensen thuis alsook op de werkplek. Muizen zorgen in Hilversum regelmatig voor problemen in woningen en gebouwen. 

 

Muizen kunnen zich verplaatsen via holle ruimten langs leidingwerk en spouwmuren. In oudere woningen kunnen ze zich ook tussen de vloerlagen vestigen. Onze muizenbestrijder treft muizennesten aan op systeemplafonds, in meterkasten, op zolders en tussen goederen en opslag.

Particulieren

Muizenbestrijding in Hilversum omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. muizenbestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Echter, uitgangspunt van ons bezoek is altijd een structureel resultaat. Zo proberen wij een succesvolle muizenbestrijding samen met u te realiseren. Lees verder >

Kosten muizenbestrijding particulieren

kosten muizenbestrijdingEen bezoek van de muizenbestrijder gaat in Hilversum altijd gepaard met een starttarief. Dit zijn de voorrijkosten en inspectiekosten. Dit geldt ook voor een korte analyse of identificatie van het diersoort. Zonder de inzet van materialen en middelen brengen wij ongeacht de duur of de aard van het bezoek altijd €55,- in rekening.

Kantoorgebouwen, magazijnen en instellingen

Bedrijven en instellingen in Hilversum kunnen eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

 

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

MuizenpreventieDe werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

 

Meer informatie over verschillende plaagdieren en insecten vindt u in onze plaagdierengids of insectengids

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte in Hilversum dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er soms discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald moeten worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen zoals bijvoorbeeld huurder en verhuurder, VVE's of buren. Vooral wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. De gemeente speelt in sommige gevallen ook een rol. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Meldingen en Actualiteit Hilversum

verantwoordelijkheden rondom ongedierteAls u inwoner bent van Hilversum, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Hilversum

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Hilversum, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

zaterdag 6 november 2021 15:08

“Een lichtgrijze rat liep vanochtend via de tuin van de buren mijn tuin in om te drinken uit de vijver. Waarschijnlijk komt die rat op het voer van haar konijn af.”

maandag 6 september 2021 19:48

“Vandaag in het gemeentehuis moeten wachten, loopt er een aardig grote muis door de wachtkamer”

zaterdag 24 juli 2021 09:25

“Ratten Leeghwaterstraat ”

vrijdag 25 juni 2021 00:24

“Ratten lopen door een steegje in het centrum van Hilversum”

dinsdag 15 juni 2021 21:26

“Muizen in huis aan Noordse Bosje. Sporen in keukenkast aangetroffen en twee maal een muis door de achterkamer en keuken zien rennen.”

zaterdag 29 mei 2021 15:28

“Rioolratten in de achtertuin. Mgr. Van de Weteringstraat”

dinsdag 13 april 2021 23:11

“Hyacintenlaan, achtertuin, Er zijn verschillende gaten, waarvan ik denk dat ze van ratten zijn. We hebben nog geen ratten gezien. Er komen wel steeds meer gaten. Vooral bij een plek waar eerder een put heeft gezeten. Deze put is in 2019 dicht gemaakt door de aannemer.. De gaten zijn gekomen nadat de straat vorig jaar drie keer heeft opengelegen en het riool is vervangen.”

maandag 29 maart 2021 20:24

“Diverse ratten gevangen in een klem vanaf december 2020 tot maart 2021 zo`n zeven stuks De klemmen stonden allen in de kruipruimte. Locatie Orionlaan ”

maandag 1 maart 2021 13:47

“Zojuist een bruine rat gespot in mijn achtertuin , Cornelis Evertsenstraat in Hilversum”

zondag 23 augustus 2020 07:21

“Rattenplaag op de Berlagelaan. Begonnen bij een buurvrouw en over gesprongen naar andere woningen”

maandag 17 augustus 2020 21:21

“Afgelopen vrijdag avond 1 rat in keuken gespot en daarna 1 in de slaapkamer (zou kunnen dat het dezelfde was). We hadden deuren openstaan om woning te laten afkoelen. Beide keren hebben we hem niet naar buiten zien lopen, maar in huis ook niks meer gevonden qua resten en ook niks gehoord, dus heb goede hoop dat er niks meer binnen zit. Zaterdagochtend is er bij een kat een dode rat aangetroffen. In de loop van zondag lag er een andere dode rat op het dak.bij onze balkons. Het gaat om bruine ratten, er is mij verteld dat het waarschijnlijke jonge ratten waren. Gesignaleerd rondom een flatgebouw in de Stroeslaan. Achteraf gezien hebben beide buren ook vrijdagavond activiteit waargenomen op hun balkon.”

dinsdag 4 augustus 2020 13:28

“muizen in achtertuin Vermeerlaan Hilversum, muis loopt over terras terwijl je buiten zit”

vrijdag 3 juli 2020 13:40

“Grijze rat in huis neuweg hilvertweg buurt ”

maandag 1 juni 2020 13:40

“Rat 2x in kruipruimte bij de voordeur gevangen in klem”

donderdag 30 april 2020 12:55

“Rattenoverlast bij verschillende huizen aan de Neptunusstraat te Hilversum.”

maandag 3 februari 2020 08:54

“Dode rat gevonden op mijn balkon aan de Spoorstraat te Hilversum. ”

donderdag 26 december 2019 23:00

“Bruine ratten bij verzamelcontainer Huygensstraat.”

dinsdag 10 december 2019 21:27

“bruine rat. Snelliuslaan Hilversum”

woensdag 20 november 2019 15:27

“ratten in hilversum zuid”

woensdag 14 augustus 2019 11:56

“Bruine rat in appartement Woonzorggebouw Lopes Dias”

zondag 14 juli 2019 17:37

“Ratten Kolenstraat Gat midden in de straat, ongeveer tegenover nr. 30/32. Is al vaak gerepareerd, is binnen een paar dagen weer ingestort. Nu ook en toen ik er vandaag naar toe liep kwam er een rat uit het gat. 2 weken geleden liep er ook al een rat in de straat. Het steeds weer instortende gat is vervelend en gevaarlijk, maar dat er ratten door dat gat uit het riool komen is echt smerig.”