Meldpunt Ongediertebestrijding Heiloo

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Heiloo kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden vooral ratten, muizen, wespen en mieren. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen.

Muizen en ratten

Meerdere ratten in de tuinHet grootste gedeelte van onze werkzaamheden bestaat uit het bestrijden en beheersen van muizen- en rattenpopulaties in woningen en gebouwen. Hieronder leest u meer over onze werkwijze met betrekking tot Muizenbestrijding  en onze werkwijzen met betrekking tot Rattenbestrijding

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Heiloo

Rattenbestrijding

RattenbestrijdingRattenbestrijding in Heiloo voeren wij uit met mechanische vangmaterialen. Voor structurele ongediertebestrijding bij bedrijven en om gebouwen maken wij gebruik van moderne geautomatiseerde vangkasten. Lees verder over onze rattenbestrijding

Rattengif

De bestrijding van ratten heeft veel verandering ondergaan de laatste jaren. Rattengif is zo goed als verboden in de open omgeving. Ook in Heiloo voeren wij geen rattenbestrijding meer uit met gif. Consumenten kunnen al lange tijd geen rattengif meer kopen in de winkel. Wij hebben deze maatregelen altijd gesteund. Lees verder over (de gevolgen van) bestrijden met rattengif

Ratten in de tuin

Rat in de tuinOok de aanwezigheid van ratten in de tuin vergt een nieuwe benadering. Wij houden ons vooral bezig met de oorzaak. Vogelvoer, kippenvoer en zwerfafval zijn aantrekkelijke doelwitten. Onze rattenbestrijder heeft desondanks altijd onvergiftige materialen bij zich om de rattenbestrijding in Heiloo te kunnen ondersteunen.

Eén bezoek

Bestrijding van ratten bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan en materiaal wordt geplaatst. Ook worden er aanwijzingen, advies en instructies gegeven. Ongediertebestrijding gaat altijd samen met aanvullende maatregelen waarover wij advies en aanwijzingen geven.

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

Nooit losse vallen en geen gif

Zet nooit zomaar losse vallen of vangkooien neer. Zonder de juiste kennis heeft dit meestal een averechts effect. Rattengif is verboden en is gevaarlijk. Gif zorgt ook voor andere problemen zoals resistentie en kan daarom tevens averechts werken. Andere dieren kunnen hier ook aan doodgaan. In Heiloo voeren wij geen rattenbestrijding uit met gif, tenzij het probleem zich in een gebouw afspeelt die afgesloten kan worden. Lees meer over de problemen rondom rattengif

Professioneel

rattenbestrijding professioneelDe bestrijding van ratten bij particulieren is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Riool en kruipruimte

ratten bestrijden kruipruimteSoms houden ratten zich op in de kruipruimte en weten via openingen in huis binnen te dringen, meestal door openingen langs een afvoerkanaal onder het keukenblok. Ook komen ze soms via graafgangen in de tuin terecht. Dit kan men dan herkennen aan rattengangen (gaten in de tuin) en verzakkingen langs de gevel.

 

Dergelijke rattenoverlast is meestal een gevolg van een mankement in het riool onder of vlakbij de woning. Dit moet meestal worden geinspecteerd door een loodgieter via een camera of rook.

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingOnze ongediertebestrijding is in Heiloo vooral bezig met muizenbestrijding. Wij bezoeken veel bedrijven, scholen en kinderdagverblijven die muizenoverlast ondervinden.

 

Wij voeren altijd eerst inspectie uit en onderzoeken vooral de oorzaak. Meestal zetten wij op basis van de bevindingen direct de muizenbestrijding in gang.

Muizen bestrijden in huis

muizen in huis

Onze muizenbestrijder ziet veel voorbeelden van problemen met muizen in huis waarvan de oorzaak te maken heeft met voedsel in de buurt waar de muizen op af komen. Muizen zitten verder ook graag in huis omdat ze hier veilig zitten. Buitenshuis worden ze bedreigd door andere dieren zoals roofvogels, katten en marters.

 

Muizen kunnen zich verplaatsen via holle ruimten langs leidingwerk en spouwmuren. In oudere woningen kunnen ze zich ook tussen de vloerlagen vestigen. Onze muizenbestrijder treft muizennesten aan op systeemplafonds, in meterkasten, op zolders en tussen goederen en opslag.

 

Ga voor onze werkwijze en de kosten naar onze pagina over muizen bestrijden in huis

Kosten muizenbestrijding particulieren

kosten muizenbestrijdingEen bezoek van de muizenbestrijder gaat in Heiloo altijd gepaard met een starttarief. Dit zijn de voorrijkosten en inspectiekosten. Dit geldt ook voor een korte analyse of identificatie van het diersoort. Zonder de inzet van materialen en middelen brengen wij ongeacht de duur of de aard van het bezoek altijd €55,- in rekening.

Muizen in huis

Muizen vormen al decennia lang een bron van overlast. Onze muizenbestrijder constateert veelal problemen met betrekking tot geluidsoverlast, ontlasting en knaagschade aan kabels en huishoudelijke apparatuur in huis. Bovendien zorgen ze voor een ongezonde leefomgeving. Ga voor uitgebreide informatie naar onze pagina over muizenoverlast

Muizenoverlast op de werkplek

muizen bestrijden in een kinderdagverblijfOok bij u op het werk kunt u te maken krijgen met muizen. Onze ongediertebestrijding krijgt in Heiloo regelmatig meldingen over muizen die stank en geluidsoverlast veroorzaken in een kantoor of in een magazijn. Heiloo heeft net als andere gemeenten ook te maken met kwetsbare gebouwen.

 

muizenoverlast op een schoolMuizen leven ook graag in de buurt van kinderen omdat daar veelal (zwerf)voedsel te vinden is. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven regelmatig te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Ga voor meer informatie hierover naar onze pagina over muizen op de werkplek

In Heiloo hebben wij soms te maken met gebouwen die kwetsbaar zijn voor ongedierte. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast zijn bekende problemen die zich voordoen. Muizen en ratten kunnen binnendringen via spouwmuuropeningen, roldeuren en dakaansluitingen. Zodra ze binnen zijn gedrongen gaan ze op zoek naar voedsel en schuilplekken. Gevolgen hiervan zijn schade aan verpakkingen, slechte hygiëne en stankoverlast.

Inspectie en direct bestrijden

muizen kunnen ook de bedrijfskantine besmettenIndien de overlast zich afspeelt in kantoren, kantines of magazijnen, dan zal onze muizenbestrijder direct een bestrijding in gang zetten. Er volgt meestal ook nog een nacontrole en een eindcontrole. 

 

Ongediertebestrijding bij bedrijven en instellingen gaat meestal gepaard met meerdere bezoeken. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

Beheersing en Preventie

preventieOnze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van muizen en ratten. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft.

 

Als u te maken heeft met een kwetsbaar gebouw dan raden wij aan om met onze ongediertebestrijder in Heiloo contact op te nemen voor inspectie. U kunt dan bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot structurele preventie.

rattenoverlast werkplek

Wie is verantwoordelijk?

Wie moet de muizenbestrijding of de rattenbestrijding eigenlijk betalen? Wie moet actie ondernemen? Antwoorden hierop treft u wellicht aan in onze rubriek over de verantwoordelijkheden rondom ongedierte.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenMaak voor een wespenbestrijding in Heiloo eerst een afspraak met ons. Daarna kan het eventueel verwijderd worden. Het is zeer gevaarlijk om een wespennest te verwijderen wanneer het nog actief is. Er kunnen nare ongelukken gebeuren tijdens pogingen hiertoe. Ook brengt u de omgeving hiermee in gevaar. 

Wat doet onze wespenbestrijder?

wespenbestrijdingOnze wespenbestrijder in Heiloo komt bij u langs om de ingang van het wespennest in te spuiten met een drukpomp. Onder hoge druk wordt een professionele wespenpoeder ingebracht waarmee vooral de koningin getroffen moet worden. Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Controle is echter zeer belangrijk. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Wespenbestrijding

Wespennest verdelgenAls er sprake is van een wespennest in huis of in uw tuin, dan ontkomt u er bijna niet aan om een wespenbestrijding uit te laten voeren. Anders kan het nest veel problemen veroorzaken tijdens de zomer en het najaar. De wespenbestrijder kan u meer vertellen over de situatie rondom het wespennest wat bij u tot overlast leidt.

 

In Heiloo voeren wij meerdere dagen per week wespenbestrijding uit. Tijdens de zomer hebben wij daarom meerdere wespenverdelgers in dienst.

wespennest in de spouwmuurWespennest in de spouwmuur

Een wespennest wordt regelmatig aangetroffen in de tuin of in de spouwmuur van de woning. De overlast wordt meestal pas later in het jaar ondervonden.

Overlast

Vooral op terrassen en recratiegebieden wordt in augustus en september veel wespenoverlast ondervonden.

wespennest in huisWespennest in huis

Als u te maken heeft met een wespennest in huis dan is bestrijding meestal het laatste redmiddel. Dit kan altijd beter uitgevoerd worden met professionele apparatuur en bescherming.

Mierenbestrijding

Mieren laten zich al gauw in het voorjaar zien. Ze kunnen veel overlast veroorzaken. Soms zijn huis-tuin- en keukenmiddelen afdoende, maar soms zijn ook professionele middelen noodzakelijk. 

 

Mierenbestrijding

Voor mierenbestrijding in Heiloo kunt u een afspraak met ons maken. Wij voeren diverse dagdelen per week werkzaamheden uit. Soms kan de verdelger dezelfde dag nog bij u ter plekke zijn.

 

Let erop dat mierennesten op verschillende plekken kunnen zitten en soms dusdanig verborgen zitten dat ook onze bestrijdingsmiddelen niet altijd afdoende zijn met één behandeling. Ongediertebestrijding omvat ook bij andere insecten soms meerdere bezoeken.

Hoe wij mieren bestrijdenHoe bestrijden wij mieren?

Mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppeltjes waar een krachtige werkzame stof in zit. Deze druppeltjes worden met een doseernaald toegepast in naden en kieren. Het resultaat is meestal niet direct zichtbaar. Dit kan enkele dagen tot zelfs enkele weken duren.

 

Lees verder over mierenbestrijding

Kakkerlakkenbestrijding

restaurantWe hebben in de omgeving van Heiloo ook te maken met sectoren die zich bezig houden met de bereiding of distributie van etenswaren. Insecten zoals kakkerlakken kunnen veel schadelijke gevolgen hebben binnen deze branche. Om deze reden hebben veel restaurants al preventieve maatregelen getroffen.

 

Wij voeren onder anderen in restaurants kakkerlakkenbestrijding en preventie uit. Lees verder over kakkerlakkenbestrijding

Kakkerlakken in huis

kakkerlak in huisWanneer men op reis is geweest en overnacht heeft in een verblijf waar kakkerlakkenoverlast heerst, dan bestaat de kans dat deze per ongeluk worden meegenomen naar huis. Wanneer dit niet snel opgemerkt wordt, dan kan er in huis al snel een kakkerlakkenplaag ontstaan. Tijdig actie ondernemen is daarom vereist.

Vlooien en Zilvervisjes

Vele woningen kunnen ook getroffen worden door vlooien of zilvervisjes en papiervisjes.

De bestrijding hiervan vraagt om enkele voorbereidingen. Meer informatie hierover krijgt u van onze bestrijdingsdeskundige.

Overige ongedierte

Heeft u last van ander ongedierte, bijvoorbeeld onbekende beestjes in huis? Bezoek dan eerst onze insectengids

Beperkingen

Bovenstaande diersoorten kunnen meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden kunnen worden door andere maatregelen te treffen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Meldingen en Actualiteit Heiloo

Melding maken ongedierteAls u inwoner bent van Heiloo, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Heiloo

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Heiloo, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

woensdag 24 maart 2021 17:42

“Ratten vaak gezien in de sloot direct aan onze tuin .Helaas nu ook in de tuin .actief . Vredenoord ”

maandag 30 november 2020 12:04

“Mijn katten hebben al meerdere ratten gevangen de afgelopen weken . Maak mij ongerust omdat ik dit nog nooit eerder gezien heb zolang ik hier woon .”

maandag 10 augustus 2020 13:50

“Berkenwants in de Schuine Hondsbosschelaan in Heiloo.”

maandag 23 maart 2020 12:34

“Zondagochtend om 8.15h zag ik bij het uitlaten vd hond een hele grote dikke bruine rat langs de rand vd waterplas, tegenover de AH in Ypenstein/ Heiloo. Dit is openbaar terrein, nabij een speelveld en een school. Ik vind het niet gezond, zo vlakbij het kinderspeelveld. Kunt u aub actie ondernemen? Het is bij de gemeente gemeld (324253), maar die voelt zich niet verantwoordelijk. Ze antwoorden me met adviezen over weghalen van vogelvoer. (Ik woon daar niet.). Ik ben verbaasd over deze afschuif-reactie. Neem uw verantwoordelijkheid aub. het is publiek terrein bij een school.”

donderdag 3 oktober 2019 08:00

“ratten, diverse in middels gevangen .maar ik denk dat ik hulp nodig heb ”

donderdag 4 juli 2019 23:10

“Wespennest. Huis, nok, spouwmuur. Bergen NH ”