Meldpunt Ongediertebestrijding Heerlen

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Heerlen. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Heerlen een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Heerlen. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Heerlen

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Heerlen bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijder in actieAls u in Heerlen woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Heerlen komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Heerlen bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Heerlen

Vanaf het voorjaar komen in Heerlen al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Heerlen razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Heerlen bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Heerlen bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Heerlen kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Heerlen voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Heerlen een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Heerlen bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Heerlen zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Heerlen zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Heerlen hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Heerlen en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Heerlen bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Heerlen kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Heerlen

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Heerlen, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Heerlen

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Heerlen, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Heerlen vallen de plaatsen: Hoensbroek

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

vrijdag 10 juni 2022 11:08

“Wespen in schuur de Wingerd 12. 6419 EN”

zondag 1 mei 2022 18:08

“Ratten, Jonkerstraat Heerlen. Veel vuilnis in paadje vanuit Schoutstraat, mogelijk aantrekkend.”

vrijdag 11 februari 2022 10:49

“Ratten Kasteel Hoensbroeklaan ”

maandag 17 januari 2022 10:16

“Gespot grote vos in centrum van hoensbroek”

vrijdag 7 januari 2022 23:59

“Marter in dak ook al bij 2 buren , Hoensbroek ”

maandag 29 november 2021 12:49

“Ratten gezien , op plaats waar het oude corneliushuis heeft gestaan,Heerlerheide”

donderdag 7 oktober 2021 19:28

“Ratten KFC Heerlen in de Cramer 169 ”

donderdag 7 oktober 2021 14:32

“Steenmarter van 2 autos hoofdstraat hoensbroek kabels kapot gevreten duur grapje.. en snachts geloopt op het dak..”

vrijdag 10 september 2021 17:12

“Kakkerlakken sinds 4 weken, Molenwei in Heerlen, woningbouwvereniging Weller doet er niks mee is voor eigen kosten om deze te bestrijden, door bijstandsuitkering is dit niet mogelijk, dus ik blijf ze maar vangen en dmv haarlak spuiten lukt dat wel maar er komt geen einde aan.”

zaterdag 14 augustus 2021 12:08

“Wespennest in spouwmuur”

donderdag 12 augustus 2021 02:45

“Marter op dak, gestommel geschraap loopt ook over overkapping. Klinkt als zwaar dier, geen getrippel. Kasteel Hoensbroeklaan in Hoensbroek.”

woensdag 28 juli 2021 15:17

“Ratten plaag, steenberglaan hoensbroek”

donderdag 22 juli 2021 16:45

“Wespennest dak caeciliastraat ”

donderdag 8 juli 2021 21:32

“Er rennen heel veel muizen/ratten in de struiken bij maankwartier in heerlen. heb hier ook opnames en foto's van! De struiken naast veolia gebouw bij het maankwartier in heerlen. ”

zaterdag 26 juni 2021 22:59

“Overlast van wespen Hoornaar omgeving Welterstaete/Frankenlaan 1h. Nu al meerdere. Avonden last en dan met name op balkonnivio ter hoogte van boom hoek Frankenlaan/Pijnsweg! Graag verhelpen ”

vrijdag 18 juni 2021 10:39

“Rat in tuin gezien, Tummersstraat.”

maandag 17 mei 2021 19:31

“Rat ter grote van schoenmaat 45 gesignaleerd in achtertuin Aquamarijnhof ”

donderdag 29 april 2021 13:22

“Er zitten veel ratten in de tuin van de buren denk ik, mijn kat heeft er al een hoop gevangen in een week tijd.”

dinsdag 27 april 2021 18:28

“Ratten in de ijselstraat lopen ze overdag over de weg Beersdal”

zaterdag 13 maart 2021 16:10

“voor het derde opeenvolgende jaar maak ik melding van een rattengang in de voortuin op gemeentegrond.”

vrijdag 5 maart 2021 22:35

“We horen als we gaan slapen een geluid alsof er een duif hele tijd aan het kloppen is ”

maandag 8 februari 2021 09:57

“Ratten zandstraat hoensbroek”

vrijdag 29 januari 2021 12:56

“Er ligt een dode rat in de voortuin van het huis van de buren, dat al jaren leeg staat. We maken ons zorgen over mogelijk ongedierte in dit huis. Locatie Sleperstraat Hoensbroek. ”

maandag 25 januari 2021 10:11

“Al enige tijd merken wij dat er een knaagdier in huis is. Aanvankelijk alleen in de keuken. We hebben er 2x een glimp van opgevangen en vonden het of- een grote muis-of een kleinere rat. Gisterenavond wilde ik de kelder ingaan en schrok me een ongeluk toen er ineens een rat wegschoot. Wij wonen in de St Franciscusweg in Heerlen in een eigen woning”

maandag 30 november 2020 10:44

“Een rat. Gat gegraven voor onze keuken. Dachten riolering. Rat komt van binnen naar buiten. Zit in de spoumuur.”

zondag 15 november 2020 20:44

“Ondanks nieuwe riolering toch weer ratten nu op zolder/ tussen plafonds of spouw ipv in keukenkasten”

donderdag 15 oktober 2020 14:53

“Er zitten heel veel ratten in mijn woning En echt hele grote Ze komen uit de wc pot volgens mij”

dinsdag 29 september 2020 19:26

“Ratten rondom afvalcontainer schachtstraat hoensbroek”

vrijdag 21 augustus 2020 22:45

“Er zitten ratten inde straat. Ennu bij ons in de keuken.”

maandag 17 augustus 2020 19:56

“Er zitten nogal wat wespen in onze compostbak”

maandag 17 augustus 2020 07:42

“Op de Schaesbergerweg te Heerlen is een nest hoornaars aangetroffen. Dit bevind zich bij mijn buren. ”

vrijdag 14 augustus 2020 10:18

“Horzelnest in vogelhuis , balkon van appartement naast ons. (4e verdieping)”

zaterdag 25 juli 2020 16:04

“ratten op voetpad langs tussen corisbergweg en roggehof langs speeltuin”

maandag 6 juli 2020 19:28

“Vliegen heerenweg heerlen”

donderdag 2 juli 2020 15:44

“Rattenplaag in en rondom huis Koningstraat Heerlen”

zaterdag 27 juni 2020 19:27

“onderste wehr wespennest”

donderdag 25 juni 2020 18:08

“Ratten lopen achter en voren buiten los. Wij hebben kinderen en de deuren open in de warmte. Babylonstraat heerlen. ”

dinsdag 23 juni 2020 21:05

“Zoveel overlast van ratten niet normaal klimmen de muren van de flat op. Lopen over straat of het niks is en vermeerderen zich bij no time”

dinsdag 23 juni 2020 11:35

“We hebben ontzettende last van ratten kruipen in de putten en is al zo erg dat ze langs de muren beginnen te kruipen horatuistraat Heerlen 6417TN”

maandag 22 juni 2020 18:28

“Hoensbroek, wijk de Dem. Rattenoverlast in verschillende voor en achtertuinen maar ook in struikgewassen langs de weg. Betreft een hele wijk!”

zondag 21 juni 2020 21:41

“Enkele ratten lopen over straat en gaat de riool put in op de Heideveldweg bij nummer 38”

zaterdag 20 juni 2020 09:09

“Er lopen ratten door de voortuin van de buren om de hoek soesterbergstraat ”

donderdag 18 juni 2020 17:10

“rat in de tuin, overlast enkele huizen verder”

woensdag 17 juni 2020 11:49

“Rat op de Grasbroekerweg Heerlen. Bij vuilniszakken. ”

donderdag 21 mei 2020 21:29

“Ratten, Julianastraat Hoensbroek”

woensdag 13 mei 2020 18:46

“bruine ratten in mgr lebouillestraat ,hoensbroek. Ze lopen over de straat en in de tuinen,er worden hier rioolwerkzaamheden uitgevoerd.”

dinsdag 14 april 2020 09:06

“Steenmarter in dak, prof van Itersonstraat Heerlen.”

donderdag 2 april 2020 15:11

“Grote ratten plaag bij de aurora flatgebouw. Vooral in het groen voor de flat. Gemeente grond. ”

maandag 23 maart 2020 08:11

“Ratten in mijn tuin er is geen voedsel aanwezig de buren hebben wel kippen en vogels in de tuin het is in heerlen wijk eikenderveld”

vrijdag 20 maart 2020 20:07

“Ik woon op het Aambosveld in Heerlen en ik heb last van ratten in de tuin. Wat kan ik hier tegen doen? Kunt u mij hierbij helpen?”

maandag 13 januari 2020 19:00

“Dag, we hebben op verschillende plekken in huis soms en onregelmatig ritsel en knaag geluiden. Links in de zijwand, voor on der de vensterbank, boven op het kantoorruimte. Alles lijkt in de muur te zitten ,WE hebben een geisoleerde spouw sinds 2012. We horen geen dierengeluiden, vinden geen vraatsporen of uitwerpselen.. We weten niet waar ze vandaan komen en hoe dit aan te pakken.”

maandag 30 december 2019 10:59

“Overlast van ratten Vrusschemigerweg - Peschstraat. Overdag en 's-nachts regelmatig ratten gezien. Zowel op openbare weg als in mijn tuin.”

donderdag 7 november 2019 10:35

“Rattenplaag: Breukerweg 6412ZL Heerlen”

donderdag 8 augustus 2019 13:22

“Bij ons mensen op de Grasbroekerweg in Heerlen heerst een rattenplaag. Woningbouwvereniging doet er niks aan. Ze lopen over straat en door onze tuinen. Twee keer is de Dierenbestrijding bij mijzelf thuis geweest maar niks te vangen. S’avonds en overdag lopen ze door onze tuinen. Afval is goed opgebergt strooi om de zoveel tijd azijn maar zijn niet weg te krijgen. Ze lopen gewoon over de straat voor. Er heerst echt een plaag mensen kunnen de deur achterom niet meer laten open staan. Dit moet toch niet kunnen zoiets en vooral omdat de woningbouwvereniging. Er niks mee doet. Er wonen hier kinderen. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen dat de plaag bestreden word. Vriendelijke groet, Maureen Hahnraths”

dinsdag 6 augustus 2019 20:42

“Nu ook overdag actieve ratten in gebied rondom flat Peter Schunckstraat/Egstraat. Voorheen zag je een enkele keer een rat lopen, nu iedere dag meerdere ratten.”

dinsdag 6 augustus 2019 09:58

“container vlieger dikke groene vliegen tussen plint en vloer. ramen en deuren dicht en nog 20 vliegen”

maandag 5 augustus 2019 13:32

“Rondom de flat aan de Marcus Aureliushof en rozentuin heb ik de afgelopen twee weken tot driemaal toe een levende rat gespot. Eerder dit jaar heb ik al melding gemaakt van een dode rat op de parkeerplaats. ”

zaterdag 3 augustus 2019 11:56

“Waarschijnlijk een rat of een steenmarter want ik hoor altijd maar 1 in de spouw. En hij geeft een aparte geur af. ”

zaterdag 3 augustus 2019 11:53

“Waarschijnlijk een rat of een steenmarter want ik hoor altijd maar 1”

dinsdag 23 juli 2019 09:18

“wespennest (?) vlakbij (open) raam vlak onder de dakrand. (Vermoeden van hoornaar) in een voorziening van het Leger des Heils, Gerard Bruningstraat (Beestjes vliegen naar binnen.)”

maandag 22 juli 2019 21:17

“We dachten aan een steen marter of rat.. hij zit in de spouw”

woensdag 3 juli 2019 22:05

“Ratten. Achterkant hedinstraat ”

vrijdag 21 juni 2019 18:06

“Vanmiddag kwam ik een enorme bruine rat Tegen in het paadje achter mijn woning in Amsterdamstraat. Het lijf was groter dan mijn voet. Hij schrok niet van mij maar wandelde rusti.g naar de tuin van mijn overburen. Ik signaleer de laatste tijd veel ratten in mijn tuin. Ze komen via het garagedak van mijn buren de tuin in. Ik heb buiten konijntjes in de ren . Het voer heb ik al weggehaald. Zorgen jullie aub voor rattengif rondom de woningen”

maandag 20 mei 2019 20:56

“Bij ons in het huizenblok is er sprake van een rattenplaag, locatie: De Thun 134, Heerlen.”