Meldpunt Ongediertebestrijding Groningen

Wat doen wij?

Afspraak maken met ongediertebestrijderWij houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Groningen. U kunt hiervoor een afspraak maken. Onze ongediertebestrijder komt dan bij u langs.

Wespennesten

tijdens het wespenseizoen doen wij ook wespenbestrijdingDe eerste wespennesten zijn alweer gesignaleerd in Groningen. Als het nest op een vervelende plek zit, dan kunt u ons bellen. Ga verder naar onze informatie over bestrijding van het wespennest

Mieren

mieren bestrijden wij als er veel overlast isMieren bestrijden wij enkel wanneer in huis of binnen een gebouw veel overlast wordt ondervonden. Mieren kunnen vooral overlast veroorzaken in bijvoorbeeld de keuken van een woning, in kantines van kantoorgebouwen of binnen scholen en kinderdagverblijven. Lees verder over onze mierenbestrijding

Muizen en ratten

muisMuizen en ratten vormen in Groningen de grootste uitdaging als het gaat om structurele beheersing van populaties. Gedurende het hele jaar zijn wij daarom bezig met de bestrijding en preventie van ratten en muizen

Bescherming van gebouwen en woningen

ongediertebestrijding in kwetsbare gebouwen en woningenDe bescherming van gebouwen toebehorende aan instellingen en bedrijfspanden in Groningen laten wij over aan Aliansa Plaagdiermanagement B.V.. Dit bedrijf werkt volgens de nieuwe vereiste regelgeving (IPM) en is gespecialiseerd in structurele preventie van muizen en ratten. Denk hierbij aan productiehallen, opslagmagazijnen, kantoren, schoolgebouwen en zorginstellingen. U kunt via ons een afspraak maken

Particuliere woningen

Betreft het een particuliere woning? Klik dan hier

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Groningen

Wespenbestrijding

Beginnend wespennest wat nog verwijderd kan wordenIs het wespennest zichtbaar en is het niet groter dan een walnoot? Dan kan het wellicht door uzelf nog verwijderd worden zonder dat bestrijding noodzakelijk is. Dit kan alleen met een beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is. Lees hoe u een beginnend wespennest zelf kunt verwijderen

Gevorderd wespennest

Beginnend wespennest, maar wel met meerdere werksters actiefZodra de eerste werksters al actief zijn is het niet meer verantwoord om het wespennest te verwijderen. U kunt dan het beste met ons een afspraak maken voor bestrijding

Verborgen wespennest (bijvoorbeeld in de muur)

wespennest in de spouwmuurZiet u veel wespen verdwijnen in een opening van de muur of in de grond? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verborgen in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening! Laat het wespennest altijd eerst bestrijden. In Groningen bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur

Wat doet onze wespenbestrijder precies?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Groningen woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt onze wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs. Hij behandelt de invliegopening van het wespennest met een professionele drukpomp. In de opening waarachter het wespennest zit wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het wespenvolk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen (na bestrijding)

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Groningen komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen

Enkele dagen geduld

Een oud wespennest kan niet altijd makkelijk verwijderd wordenNadat de activiteit volledig verdwenen is kunt u het wespennest eventueel verwijderen. Dit kan enkele dagen duren afhankelijk van de grootte van het nest. Verwijder het nest alleen als het makkelijk bereikbaar is. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een wespennest uit de spouwmuur te verwijderen. Laat u goed adviseren door onze wespenbestrijder.

Actief wespennest verwijderen

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest. Volg ons stappenplan voor het verwijderen van een actief wespennest

Waarschuwing!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Groningen bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Pas nadat onze wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Wespenoverlast in Groningen

Vanaf het voorjaar komen in Groningen al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? En zit het op een gevaarlijke plek? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de wespenoverlast in Groningen razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst.

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Groningen bestrijden wij mieren meestal met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding. Grotere mierennesten aan de buitenzijde van de gevels behandelen wij met een concentraat-oplosmiddel in een vloeistof-drukpomp. Holle ruimtes kunnen wij eventueel met een stuifpoeder bereiken. Het resultaat van een mierenbestrijding is zeer afhankelijk van de situatie en er zijn aan iedere actie kosten verbonden. Daarom raden wij aan om de uitgebreide informatie te lezen over onze mierenbestrijding

Incidenteel of structureel?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMierenproblemen kunnen incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem wat niet altijd direct opvalt.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Groningen bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Groningen voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Groningen een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Groningen bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Groningen zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Groningen zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Groningen hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Groningen en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Groningen bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Groningen kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Groningen

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Groningen, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

 

Gemeente Groningen

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Groningen, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Groningen vallen de plaatsen: Ten Boer, Garmerwolde, Glimmen, Haren Gn, Harkstede GN, Lageland GN, Lellens, Meerstad, Noordlaren, Onnen, Ten Post, Sint Annen, Thesinge, Winneweer, Woltersum

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

maandag 24 april 2023 22:01

“Muizen Arteveldestraat ”

zaterdag 22 april 2023 18:07

“In ons zwembad dode rat aangetroffen ”

dinsdag 21 februari 2023 09:05

“Last van zilverbeestjes. Woning in complex Goudriaan, Vechtstraat Groningen”

woensdag 11 januari 2023 09:00

“Huismuis en veldmuis en bruine rat SVP BELLEN ivm moeite met typen reumatische vingertoppen graag bellen 06 18534432 ”

woensdag 28 december 2022 18:54

“Muizenplaag villa flora zuiderdiep nieuw.buinen”

woensdag 28 december 2022 17:38

“Muiizenplaag, zuiderdiep nieuw buinen”

woensdag 3 augustus 2022 15:32

“wespennest op het dak”

vrijdag 27 mei 2022 12:24

“Er is een rat gespot nabij de ondergrondse vuilcontainer aan de Barkmolenstraat.”

woensdag 25 mei 2022 17:05

“Steenmarter in tuinen, op daken en zonnepanelen in Nijensteinheerd Groningen”

maandag 16 mei 2022 12:30

“we hebben een wespennest in de schuur”

zaterdag 14 mei 2022 18:04

“Meerdere Europese Hoornaars gezien op het tennispark op Zernike campus te Groningen”

zaterdag 14 mei 2022 18:02

“Meerdere Europese hoornaars gezien op het tennispark op Zernike te Groningen”

donderdag 14 april 2022 01:12

“Marter heeft 2 van onze kippen gedood en meegenomen. ”

woensdag 6 april 2022 13:10

“Marters in Ten boer wijk emmerwolde”

dinsdag 5 april 2022 09:48

“GiSmsclpteren oomn a091:0u7828d · Wie heeft er last van Steenmarters in Ten Boer Graag melding van maken op onderstaande pagina . dan moet de Gemeente Groningen reageren 36 opmerkingen Chris Lambeck Auteur OP zuidwende loopt er 1 heb er al een melding van gemaakt https://www.meldpuntongedierte.nl/ongediertebestrijding... of hier https://groningen.slimmelden.nl/#/map Beantwoorden1 dBewerkt Maureen Edens Wagenaar Heb hem zelf niet gezien maar hoor het wel van de buren dat er op dijkshoorn ook 1 of meerdere lopen Beantwoorden1 d Gerald Mistral Ottens Wij Beantwoorden1 d Chris Lambeck Auteur Gerald Mistral Ottens waar ? Beantwoorden1 d Gerald Mistral Ottens Chris Lambeck pb gedaan Beantwoorden1 d Willeke Beukema Be Luider denk er om Beantwoorden1 d Betsie Keuning-van Der Woude En Herman van der Ploeg Liesbeth Beantwoorden1 d Be Luider Willeke Beukema ok Beantwoorden1 d Linda Pinda Volgens mij zijn marters beschermd. Je mag ze niet bestrijden alleen verjagen. Beantwoorden1 d Chris Lambeck Auteur Linda Pinda dat is bekend en de vraag dus niet Beantwoorden1 d Linda Pinda Chris Lambeck ow nou sorry hoor Beantwoorden22 u Brenda de Vries Ik heb er 1 in mijn auto gehad, Wedmanstraat. Zit nu zo'n marterverjager in. Mijn moeder had er 1 in de auto aan de Fivelstraat. Het zijn echt rotbeesten. Beantwoorden1 d Menkie Buter-Siegers Wij hebben er een maand geleden een nacht een te logeren gehad. Beantwoorden1 d Kim Fransen In de Gaykingastraat heeft mijn man 1 zien lopen Erwin je hebt er nog een foto van gemaakt Beantwoorden1 d Erwin Fransen Kim Fransen Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en buitenshuis Beantwoorden23 u Erwin Fransen Deze bedoel je Beantwoorden23 u Arine Bakker Wij hebben er ook 1 in onze auto gehad aan de fivelstraat... Beantwoorden1 d Chantal Alicia Schaap Loopt vaak 1 in de Fivelstraat Beantwoorden1 d RJ Grunn Meerdere malen in de afgelopen 3 jaar is onze auto vernield. Nu maar een ander merk auto gekocht en geen problemen meer gehad. Redgerstraat Beantwoorden1 d Jeroen Aakster RJ Grunn idd redgerstraat loopt s’avonds rond 2300h richting De oude Fontijn Beantwoorden22 u John van der Wou Ja wij hebben ook last van die beesten  Roggeneed Beantwoorden1 dBewerkt Linda Mik - van Goethem Riekele Prinsstraat en Jan Wiegerstraat Beantwoorden23 u Bianca Kuipers Wij ook! Beantwoorden23 u Bianca Kuipers Gaykingastraat Beantwoorden23 u Jules Carels Wij, Meeuwstraat Beantwoorden23 u Anja Huistra Ja wij aan de Wigboldstraat (in ons kippenhok😠) Beantwoorden23 u Janneke Vreeling-Reitsema Jan Kosterstraat ook Beantwoorden22 u Froukje Saeroon Ina Van Huizen Beantwoorden21 u Karin Schollema Tolhuiswierde zien we regelmatig één bij uitlaten van de hond s avonds Beantwoorden20 u Maryse Sloot Ik zie ze regelmatig in de omgeving roerdompstraat en meeuwstraat Beantwoorden20 u Fokko Park Vijverweide paar keer gespot Beantwoorden20 u Sieger de Vries Wolddijk hoeve dijkshorn Beantwoorden20 u Korrie Van Der Heide - van Bruggen Zie er vaak 1 in de bloemstraat lopen na mijn avonddienst, wij hadden er 1 te logeren. Beantwoorden19 u Jentina Van Ockenburg-Griever Ik zag vorige week er 1 oversteken ommelanderstraat, lindenhof kant Beantwoorden15 u Ricardo Houthuis Michel van der Woude Beantwoorden14 u Loes Je Al meerdere keren de kabels kapot in de auto Beantwoorden13 u GiSmsclpteren oomn a091:0u7828d · Wie heeft er last van Steenmarters in Ten Boer Graag melding van maken op onderstaande pagina . dan moet de Gemeente Groningen reageren 36 opmerkingen Chris Lambeck Auteur OP zuidwende loopt er 1 heb er al een melding van gemaakt https://www.meldpuntongedierte.nl/ongediertebestrijding... of hier https://groningen.slimmelden.nl/#/map Beantwoorden1 dBewerkt Maureen Edens Wagenaar Heb hem zelf niet gezien maar hoor het wel van de buren dat er op dijkshoorn ook 1 of meerdere lopen Beantwoorden1 d Gerald Mistral Ottens Wij Beantwoorden1 d Chris Lambeck Auteur Gerald Mistral Ottens waar ? Beantwoorden1 d Gerald Mistral Ottens Chris Lambeck pb gedaan Beantwoorden1 d Willeke Beukema Be Luider denk er om Beantwoorden1 d Betsie Keuning-van Der Woude En Herman van der Ploeg Liesbeth Beantwoorden1 d Be Luider Willeke Beukema ok Beantwoorden1 d Linda Pinda Volgens mij zijn marters beschermd. Je mag ze niet bestrijden alleen verjagen. Beantwoorden1 d Chris Lambeck Auteur Linda Pinda dat is bekend en de vraag dus niet Beantwoorden1 d Linda Pinda Chris Lambeck ow nou sorry hoor Beantwoorden22 u Brenda de Vries Ik heb er 1 in mijn auto gehad, Wedmanstraat. Zit nu zo'n marterverjager in. Mijn moeder had er 1 in de auto aan de Fivelstraat. Het zijn echt rotbeesten. Beantwoorden1 d Menkie Buter-Siegers Wij hebben er een maand geleden een nacht een te logeren gehad. Beantwoorden1 d Kim Fransen In de Gaykingastraat heeft mijn man 1 zien lopen Erwin je hebt er nog een foto van gemaakt Beantwoorden1 d Erwin Fransen Kim Fransen Kan een afbeelding zijn van 2 mensen en buitenshuis Beantwoorden23 u Erwin Fransen Deze bedoel je Beantwoorden23 u Arine Bakker Wij hebben er ook 1 in onze auto gehad aan de fivelstraat... Beantwoorden1 d Chantal Alicia Schaap Loopt vaak 1 in de Fivelstraat Beantwoorden1 d RJ Grunn Meerdere malen in de afgelopen 3 jaar is onze auto vernield. Nu maar een ander merk auto gekocht en geen problemen meer gehad. Redgerstraat Beantwoorden1 d Jeroen Aakster RJ Grunn idd redgerstraat loopt s’avonds rond 2300h richting De oude Fontijn Beantwoorden22 u John van der Wou Ja wij hebben ook last van die beesten  Roggeneed Beantwoorden1 dBewerkt Linda Mik - van Goethem Riekele Prinsstraat en Jan Wiegerstraat Beantwoorden23 u Bianca Kuipers Wij ook! Beantwoorden23 u Bianca Kuipers Gaykingastraat Beantwoorden23 u Jules Carels Wij, Meeuwstraat Beantwoorden23 u Anja Huistra Ja wij aan de Wigboldstraat (in ons kippenhok😠) Beantwoorden23 u Janneke Vreeling-Reitsema Jan Kosterstraat ook Beantwoorden22 u Froukje Saeroon Ina Van Huizen Beantwoorden21 u Karin Schollema Tolhuiswierde zien we regelmatig één bij uitlaten van de hond s avonds Beantwoorden20 u Maryse Sloot Ik zie ze regelmatig in de omgeving roerdompstraat en meeuwstraat Beantwoorden20 u Fokko Park Vijverweide paar keer gespot Beantwoorden20 u Sieger de Vries Wolddijk hoeve dijkshorn Beantwoorden20 u Korrie Van Der Heide - van Bruggen Zie er vaak 1 in de bloemstraat lopen na mijn avonddienst, wij hadden er 1 te logeren. Beantwoorden19 u Jentina Van Ockenburg-Griever Ik zag vorige week er 1 oversteken ommelanderstraat, lindenhof kant Beantwoorden15 u Ricardo Houthuis Michel van der Woude Beantwoorden14 u Loes Je Al meerdere keren de kabels kapot in de auto Beantwoorden13 u ”

maandag 4 april 2022 12:07

“Steenmatter in ten boer”

maandag 4 april 2022 10:36

“Marters in de Wigboldstraat ”

donderdag 31 maart 2022 20:58

“We liggen elke nacht wakker van rennende beesten op de ruimte onder het platte dak. Waarschijnlijk marters, want ze krijsen ook. Vooral in de vroege ochtend gaan ze los. ”

maandag 28 maart 2022 15:34

“Muizen in de muren, keuken en de verschillende studentenkamers. Prinsesseweg 9717BB Groningen”

woensdag 5 januari 2022 17:47

“Ratten in de kruipruimte Hiddemaheerd. ”

expand_moreMeer laden