Meldpunt Ongediertebestrijding Gouda

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Gouda kunt u een afspraak met ons maken. Tijdens de zomer zijn wij vooral bezig met de bestrijding van wespen 

 

Verder houden wij ons primair bezig met de bestrijding van ratten, muizen en kakkerlakken. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Wespen en mieren

Duitse wespTijdens het voorjaar en de zomer wordt u in Gouda binnen één werkdag geholpen door de wespenbestrijder met de bestrijding van het wespennest. In de maanden Mei en Juni kunt u ons ook bellen wanneer u overlast ondervindt van mieren in huis 

Andere plaagdieren

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Kakkerlakkenbestrijding

Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Gouda

Wespennest verwijderen

Wespennest verwijderenZodra u veel wespen in een opening ziet verdwijnen, dan is de kans groot dat er een wespennest achter zit. In Gouda treffen wij regelmatig wespennesten aan in holle ruimtes zoals in de spouwmuur of achter bijvoorbeeld een boeideel. U kunt het wespennest niet zomaar verwijderen. Laat het wespennest eerst bestrijden

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijder in actieAls u in Gouda woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder bij u langs huis om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een speciale drukpomp. Onder hoge druk wordt een professionele wespenpoeder ingebracht waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt.

Daarna pas verwijderen

Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Verwijder geen actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest zelf verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Gouda het wespennest heeft bestreden. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Dit is zeer gevaarlijk en kan nare ongelukken veroorzaken. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Wespenbestrijding Gouda

Vanaf het voorjaar komen in Gouda al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoed u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding. Tijdens hoogzomer kan het namelijk erg druk zijn. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer in Gouda een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingMieren kunnen ook vrij goed met onze middelen bestreden worden. Het resultaat hiervan kan echter afhankelijk zijn van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Mierenoverlast die al jarenlang speelt is meestal de oorzaak van een onderliggend probleem.

 

Als u het idee heeft dat het probleem hardnekkig is, lees dan eerst onze pagina over Mieren bestrijden in huis

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Gouda kunt u een afspraak met ons maken.

mierenbestrijdingMierennesten

Belangrijk bij een mierenbestrijding is dat de nesten getroffen worden. Wij bestrijden met een speciale gel welke ook meegebracht wordt naar het nest. Wij willen echter benadrukken dat mierennesten zeker niet altijd in één behandeling volledig bestreden kunnen worden.

 

Lees meer over mierenbestrijding 

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingIn Gouda voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Door wijzigingen in regelgeving is er veel veranderd de laatste jaren rondom de wijze van bestrijding.

 

Ratten in de open omgeving zoals buiten in de tuin bestrijden wij in Gouda alleen nog met mechanische vangmaterialen. Signaleert u ratten in de tuin of rondom uw gebouw? Bel dan direct onze ongediertebestrijding.

 

Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Gouda een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen ze zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Gouda bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen.

 

Lees verder over muizenbestrijding

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Gouda zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bij bedrijvenOngedierte komt niet alleen in huis voor. In Gouda hebben wij ook te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

 

Veelal zijn het bedrijven en instellingen die te maken krijgen met personeel wat blootgesteld wordt aan ongedierte. Vanuit hygiënisch oogpunt is dit uiteraard een onwenselijke situatie. Ook kunnen muizen en ratten veel financiële schade tot gevolg hebben.

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Gouda bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Gouda kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Gouda

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Gouda, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Gouda

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Gouda, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

woensdag 29 september 2021 01:51

“muizen in flatwoning”

woensdag 29 september 2021 01:49

“muizen in huis, weten niet waar ze binnen komen”

maandag 2 augustus 2021 08:34

“Wespennest Tuinstraat 81 / houtmanplantsoen”

zondag 6 juni 2021 15:44

“Wespennest , heuvellaan, gouda”

zaterdag 15 mei 2021 16:00

“motten in kledingkast”

dinsdag 10 november 2020 13:35

“Berkenwants, catsveld . Een explosie van jonge berkenwantsen , berkenboom staat 10 meter vanaf het terras. Tel er 65 op de ruit in de zon”

zondag 18 oktober 2020 19:30

“Al een 2e dode rat gevonden in 1 week Gouda, Waterruit”

maandag 10 augustus 2020 20:58

“Wespennest. Schielandse hoge zeedijk vanaf de rotterdamseweg richting gemaal. Ter hoogte van de 4e lantaarnpaal. Nest zit aan de kant van de wijk, op rand van laag naar hoog gras, redelijk groot wespennest. Er worden daar veel honden uitgelaten en de wespen zijn heel druk. Mijn man is al gestoken.”

zaterdag 18 juli 2020 12:53

“In de speeltuin naast het groenhovenbad bij de trap naast de klimmuur is een wespennest de kinderen en de ouders ondervinden er veel last van ”

zaterdag 4 juli 2020 23:24

“Muizen in huis laten zich sarongs zien meestal maar een geen aangevreten spullen gevonden zijn nu keuken aan verbouwen veel muizenketels gevonden”

woensdag 24 juni 2020 22:20

“Wespen in de gevel nabij de Schouwburg.”

maandag 22 juni 2020 19:51

“Wespen nest op punt tussen dakgoot en spouwmuur (begane grond)”

donderdag 11 juni 2020 23:37

“Ik heb vermoedelijk een wespennest in dentuin. Na het sproeien van mijn tuin komen er talloze wespen uit de grond bij een muurtje. ”

zaterdag 30 mei 2020 20:34

“Er loopt een rat door de achtertuinen van even nummers van de Van Swietenstraat. Het beestje nu 3x gezien. 2 x op film vastgelegd met de iphone.”

woensdag 20 mei 2020 08:35

“In de buitenmuur van Kinderdagverblijf de Harlekijn (Ruys de Beerenbroucklaan) zit een hommelnest. Vlak onder de dakrand naast de brandtrap.”

vrijdag 3 januari 2020 23:05

“Muizen overlast. Vooral op zolder. Haastenburg, wijk bloemdaal. Gouda.”

vrijdag 20 september 2019 07:06

“Het bedrijf van mijn overburen, slaat in een open loods oude melkpoeder verpakkingen op. Tot 2017 was dit echter niet een heel groot probleem, aangezien ik een kat had, die de muizen ving. Helaas is mijn kat overleden en in de wintermaanden gaan de muizen op zoek naar beschutting en extra warmte. Helaas hebben ze mijn ark hiervoor uitgekozen. Ik woon op het Jaagpad, het betreffende bedrijf is Kruidbosch bv.”

zaterdag 27 juli 2019 22:33

“Naast (links in het riet) het hondenstrandje aan de omloopkade (verlengde van Gloucesterstraat) zit wespennest. Honden worden geprik evenals onoplettenden zoals ikzelf en hondenbezitsters die hun Homs willen bevrijden van de aanvallende wespen. ”

maandag 15 juli 2019 12:35

“Muizen annavanhensbeeksingel ze komen uit het moeras bij mij achter tuin en komen steeds binnen”

dinsdag 9 juli 2019 10:00

“wespen goverwelle gasthuispolderweg ”

dinsdag 4 juni 2019 18:04

“Er lopen ratten rond aan de achterkant vd slotemaker de bruinestraat langs de sloot. Er lopen en zwemmen er in ieder geval 2”