Meldpunt Ongediertebestrijding Etten-Leur

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Etten-Leur kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten en muizen in huis en rondom gebouwen van bedrijven en instellingen. U kunt ook contact opnemen voor de bestrijding van insecten zoals mieren en wespen.

Mei - September

wespenbestrijdingTijdens het voorjaar en de zomer tussen mei en september bestrijden wij in Etten-Leur vooral wespen

 

Lees verder over:

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Andere ongediertebestrijding

Bedrijven, Instellingen en VVE of Verhuur

 

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Etten-Leur

 

Werkgebied:

Etten-Leur

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest verwijderen terwijl het nog actief is kan levensgevaarlijk zijn. Wij raden dit sterk af. Laat eerst onze wespenbestrijder het nest uitschakelen. In Etten-Leur voeren wij meerdere dagen per week wespenbestrijding uit. U hoeft daarom niet lang te wachten.

 

Na de bestrijding kunt u het wespennest eventueel verwijderen. In de meeste gevallen is het echter niet noodzakelijk. Twijfelt u? Lees dan verder over het verwijderen van een wespennest

Klein wespennestOud wespennest

Een wespennest is éénjarig. Dat wil zeggen dat een wespennest nooit hergebruikt wordt door een nieuwe koningin en haar werksters. Een oud wespennest in bijvoorbeeld de spouwmuur of in de grond kunt u zonder gevaar verwijderen.

 

Als u twijfelt of een wespennest actief is of niet, neem dan geen risico's. In Etten-Leur kunt u een afsraak met ons maken voor inspectie. 

Wespenbestrijding

Wespennest bestrijdingIn Etten-Leur komt onze wespenbestrijder langs wanneer er sprake is van een wespennest in de buurt, zoals in uw tuin of in de woning. Een wespenbestrijding voeren wij uit met telescoopapparatuur en een gifpoeder. De locatie van het wespennest kan van belang zijn. Meer over de kosten en de werkwijze leest u op onze pagina over wespenbestrijding

wespengifWerkwijze

Wespen bestrijden wij met speciale apparatuur. Een poederspuit - drukpomp waarmee bijvoorbeeld spouwmuren of dakbeschot behandeld kunnen worden. Wij hebben tevens uitschuifapparatuur waarmee wij op hoogte een bestrijding uit kunnen voeren. Zit het wespennest hoog? Ga dan verder naar onze informatie over de bereikbaarheid

Mierenbestrijding

mieren zelf bestrijden in huisMieren kunnen soms alleen bestreden worden met professionele middelen. Dit heeft te maken met het feit dat mieren soms al jarenlang de constructie van de woning binnendringen waardoor ze uit naden en kieren bij plinten of leidingwerk tevoorschijn komen.

 

Mierenbestrijding voeren wij uit met geldruppels die wij toepassen met een klein drukpistool in naden en kieren.

 

Lees verder over mierenbestrijding

 

Er zijn veel woningen waar wij één of meerdere keren per jaar langskomen voor een behandeling van mieren. Of dit bij u ook nodig is om tot een structurele beheersing te komen ligt aan de situatie. Soms gaat ongediertebestrijding gepaard met meerdere bezoeken.

Rattenbestrijding

RattenbestrijdingInwoners van Etten-Leur die last hebben van één of meerdere ratten in huis of in de tuin, helpen wij eenmalig met kwalitatief materiaal. Wij geven hierbij instructie en aanwijzingen. Voor rattenbestrijding bij u thuis of rondom uw gebouw kunt u een afspraak met ons maken.

 

Lees meer over rattenbestrijding

Bedrijven en instellingen

Gebouwen van instellingen en bedrijven die rattenoverlast ondervinden beschermen wij met moderne vangunits. Denk hierbij aan loodsen en binnenterreinen.

 

In Etten-Leur voeren wij rattenbestrijding uit met materiaal wat specifiek bestemd is om zowel incidenteel als structureel overlast tegen te gaan. In de open omgeving maken wij géén gebruik meer van rattengif. Er zijn inmiddels moderne oplossingen om rattenoverlast tegen te gaan.

Riool

Ratten houden zich vaak op in rioolstelsels. Ze leven hier van het keukenafval dat erdoor weggespoeld wordt. Zorg er daarom in ieder geval voor dat uw rioolaansluiting onder uw huis of gebouw geen mankementen vertoont. Dan hebben ratten geen kans om uw kruipruimte binnen te dringen.

Muizenbestrijding

Voor muizenbestrijding in Etten-Leur kunt u met ons een afspraak maken. Of lees verder over de werkwijze, de kosten en de mogelijkheden op onze pagina over muizenbestrijding

 

muizenbestrijdingMuizenbestrijding in huis of binnen een gebouw vergt een strategische aanpak. De toedracht van het muizenprobleem moet geanalyseerd worden om een effectieve bestrijding uit te kunnen voeren. Daarnaast is kwalitatief goed materiaal cruciaal.

Andere ongediertebestrijding

overige ongediertebestrijdingOnze bestrijdingsdienst in Etten-Leur voert soms ook andere ongediertebestrijding uit.

 

Het verdelgen van Kakkerlakken en vlooien kan tevens op afspraak worden uitgevoerd.

 

Soms moeten er voorbereidingen worden getroffen voordat de verdelger bij u langskomt. Indien dat het geval is zal de bestrijdingsdeskundige eerst contact met u opnemen.

Tijdig ingrijpen

Zonder betrouwbare middelen kan het muizenprobleem verergeren. Ook resistentie vormt een steeds groter probleem. 

Bedrijven, Instellingen, VVE en Verhuur

Muizenoverlast

In Etten-Leur kunnen Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en bedrijven bij ons terecht wanneer er bijvoorbeeld sprake is van muizenoverlast.

Rattenoverlast

Zodra ratten om het gebouw gesignaleerd worden kunt u ook direct contact met ons opnemen. Om de ratten te bestrijden plaatsen wij kasten met vangmechanismen. Tevens is het belangrijk om een duidelijk beheersplan te maken. Structurele preventie is de beste manier om rattenpopulaties te bedwingen.

Structurele bescherming

Nadat wij incidenteel de ratten hebben bestreden kan het structureel onderhoud worden uitgevoerd door Aliansa Plaagdiermanagement. Incidentele bestrijding rondom muizen en ratten vergt meerdere bezoeken. Tijdens het bestrijdingsproces kan de frequentie van de bezoeken bepaald worden.

Ongedierte in huis

Muizen in huis kunnen ons het leven behoorlijk onaangenaam maken. De 'huismuis' - Mus Musculus - is de meest bekende soort. Zij begeven zich graag in de buurt van mensen, o.a. in huizen, fabrieken, winkels etc. Muizen zijn alleseters en daarom is de hygiëne van belang. Onze muizenbestrijder heeft diverse lokmiddelen bij zich welke op strategische wijze ingezet moeten worden.

 

Mieren in huis zorgen veelal voor frustratie. Tijdens het voorjaar kunnen mieren ook buiten voor behoorlijk wat problemen zorgen. Looppaden kunnen verzakken en in onze gebouwen kunnen ze bacteriën verspreiden. Mieren hebben zich aan de meest uiteenlopende omstandigheden aangepast.

 

Ratten in huis kunnen schadelijke gevolgen hebben. Kabels kunnen kapot geknaagd worden en de ontlasting van ratten zorgt voor een verspreiding van bacteriën. Bouwtechnisch dienen woningen en gebouwen goed beschermd te worden tegen ratten. Het rioolstelsel en de buitengevel vergen om deze reden veel aandacht. Onze rattenbestrijder geeft regelmatig aanwijzingen met betrekking tot wering en preventie.

 

Kakkerlakken in huis zorgen voor een onhygiënische leefomgeving. Tijdig ingrijpen is van essentieel belang. Wanneer men te lang wacht, dan zullen ze zich razendsnel voortplanten. Een kakkerlakkenplaag kan zich ook makkelijk verspreiden naar naastgelegen woningen en gebouwen. De kakkerlakkenverdelger zal dan tevens een inventarisatie doen van de omvang.

Zelf ongedierte bestrijden

Om op een goede manier zelf ongedierte te bestrijden kunt u het beste eerst kennis opdoen over het betreffende diersoort.

 

De meest bekende plaagdieren en insecten die in huis en tuin voorkomen hebben wij uiteengezet in onze plaagdierengids en insectengids.

 

Zodra u ongedierte in huis aantreft, laat u dan niet direct verleiden tot het aankopen van allerlei huis- tuin- en keukenmiddelen. Probeer eerst de oorzaak te achterhalen. Vele insecten en plaagdieren kunnen namelijk het beste bestreden worden door de ontwikkelingsplaats of de voedselbron aan te pakken.

Overige plaagdieren en insecten welke in Etten-Leur voorkomen zijn:

 

Meldingen en Actualiteit Etten-Leur

Melding maken ongedierteAls u inwoner bent van Etten-Leur, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Etten-Leur

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Etten-Leur, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

maandag 12 juli 2021 14:50

“Ik vermoed dat in het afdakje boven de voordeur een wespennest zit of in de maak is”

woensdag 14 april 2021 21:40

“Ratten in slootkant voor het huis. Hilsebaan”

donderdag 11 maart 2021 07:00

“Bruine rat, in de tuin achter bedrijven van het van Bergenplein, Wilgenlaan. 9 stuks gevangen in afgelopen 30 dagen met klapvallen”

maandag 26 oktober 2020 15:12

“muizen overlast in huis”

donderdag 9 januari 2020 10:51

“Lopen ratten in onze tuin en bij een boven bewoonster 1in de kamer gesignaleerd ”

vrijdag 23 augustus 2019 22:26

“Muizen Zilvermeeuw te Etten-Leur”