Meldpunt Ongediertebestrijding Enkhuizen

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Enkhuizen kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden vooral ratten, muizen en kakkerlakken. Zowel in huis alsook bij bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Wespen en mieren

wespennest bestrijden en verwijderenTijdens het voorjaar en de zomer kunt u ook bij ons terecht voor het bestrijden van een wespennest of het bestrijden van mieren in huis

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Enkhuizen

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenIn Enkhuizen schakelen wij het wespennest eerst uit. Daarna kunt u het wespennest eventueel verwijderen. Onze wespenbestrijder geeft na de werkzaamheden uitleg hierover. Wanneer alle wespen in het nest dood zijn, dan kunt u het wespennest verwijderen

 

Voordat het wespennest verwijderd wordt dient het eerst nog goed gecontroleerd te worden. Het grootste gedeelte van de wespennesten in Enkhuizen treffen wij aan in holle donkere ruimtes.

Wespenbestrijding

WespenbestrijdingIn Enkhuizen bestrijden wij een wespennest met een gifpoeder onder lage druk wat de koningin en de rest van het wespenvolk moet doden.

 

Wij voeren de wespenbestrijding uit met speciale apparatuur en bescherming. Hiermee komen wij tot ongeveer 6-8 meter hoog. Sommige situaties vragen om extra hulpmiddelen. Indien dit het geval is, dan geven wij hierover ter plekke advies.

 

Lees verder over onze wespenbestrijding

Wespennesten in Enkhuizen

Velen denken dat in landelijk gebied de kans op wespenoverlast groter is dan in de grote steden. Dit is echter niet het geval. De gemeenten met stedelijk gebied hebben juist vaker te maken met de aanwezigheid van wespennesten.

De koningin en haar keuze

Dat heeft te maken met de schuilplekken die door de wespenkoninginnen gekozen worden. Deze moeten voldoende beschermd zijn tegen weersinvloeden. Daarom kiest een wespenkoningin meestal voor een holle ruimte in een gebouw. 

 

WespennestDat wil niet zeggen dat Enkhuizen vrij is van deze risico's. Wij hebben hier minder bebouwing, maar desondanks komen wij regelmatig langs voor bestrijding. Een wespennest vindt men namelijk ook regelmatig in de grond of bijvoorbeeld tussen een biels of tussen begroeiing.

Overlast

In recreatiegebieden, parken, campings en andere plekken waar veel mensen samen komen kan ook veel overlast ondervonden worden. Dit merken inwoners vooral wanneer het najaar begint. 

 

Lees meer over wespenoverlast

Mierenbestrijding

MierenbestrijdingMieren kunnen voor veel overlast zorgen in woningen en verblijfsruimten voor kinderen, zoals in de dagopvang of in het onderwijs. Een mierenbestrijding kan met verschillende middelen worden uitgevoerd.

 

De werkwijze is afhankelijk van de omstandigheden. In woningen en gebouwen bestrijden wij met een speciale gel. Dit wordt toegepast in naden en kieren.

 

Mieren bestrijden

In Enkhuizen bestrijden wij mieren ook soms met vloeistof waarin een werkzame stof zit. Dit gebruiken wij echter niet op tuinoppervlakken en terrassen i.v.m. het milieu.

Alleen woning en gebouw

Mierenbestrijding dient enkel als doel om de schade en gezondheidsgevaren te beperken. Dit betekent dat wij alleen bestrijden met de bedoeling om woningen en gebouwen te beschermen tegen mierenplagen.

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingWij concentreren ons in Enkhuizen uiteraard ook op muizenbestrijding. In huis, maar ook vooral bij kantoren, scholen en kinderdagverblijven.

 

Lees meer over onze muizenbestrijding

 

VeldmuisMuizen kunnen een risico vormen voor onze leefomgeving. Het is echter belangrijk om het onderscheid te maken tussen Huismuizen en andere muizen. Muizen die vooral buiten leven hoeven niet bestreden te worden. Denk dan bijvoorbeeld aan bosmuizen of veldmuizen.

Huismuizen en overlast

Huismuizen die overlast en schade aanrichten in huis en binnen gebouwen dienen tijdig aangepakt te worden. In Enkhuizen bestrijden wij muizen bij mensen thuis en voor bedrijven en instellingen. Vooral instellingen die met kinderen werken.

Rattenbestrijding

RattenbestrijdingWij bestrijden ratten in Enkhuizen met verschillende technieken. Wanneer onze rattenbestrijder u thuis helpt, dan krijgt u een bestrijdingspakket. Dit is volledig gifloos. Het zijn mechanische vangmaterialen waarbij hij instructie en advies geeft.

 

Bij instellingen en bedrijfsgebouwen die beschermd moeten worden gebruiken wij nieuwe methoden die structureel en preventief ingezet kunnen worden.

 

Lees meer over onze rattenbestrijding

Afspraak maken: 0900-2800200

Landelijke infrastructuur

In de grote steden is rattenoverlast veelal een gevolg van achterstallig onderhoud van de riolering of de problematiek rondom de grote hoeveelheid huishoudelijk afval waar zij mee te kampen hebben.

 

ratten landelijkDesondanks kan Enkhuizen ook te maken krijgen met ratten. Het heeft dan echter meestal te maken met de landelijke infrastructuur.

 

Deze brengt namelijk risico's met zich mee vanwege het houden van dieren en het voedsel welke ook voor ratten zeer aantrekkelijk is.

Rattenbestrijding met uitdaging

Bestrijding kan om deze reden ook zeer lastig zijn omdat lokmiddelen minder effect hebben binnen deze omstandigheden.

 

Onze rattenbestrijder heeft daarom diverse lokmiddelen bij zich welke in onze materialen gebracht kunnen worden waarmee de kans op succes significant vergroot wordt.

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bedrijvenBedrijven en instellingen in Enkhuizen die te maken krijgen met problemen rondom ongedierte kunnen ons bellen voor een incidentele bestrijding of structurele bescherming.

Tel: 0900-2800200

 

Met name muizenoverlast kan voor veel narigheid zorgen. Muizen in kantoren, kantines en restaurants bestrijden wij op basis van drie bestrijdingsacties waarna gekozen kan worden om de bescherming en preventie te behouden.

VVE en Verhuurder

Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties kunnen bepaalde problemen met ongedierte door ons laten inventariseren teneinde een bestrijdingsplan samen te stellen.

 

Ook wanneer ratten om gebouwen gesignaleerd worden kunt u een afspraak met ons maken. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het plaatsen van speciale kasten met mechanische vangunits. Deze zijn zowel curatief als preventief uiterst geschikt om een rattenplaag te bestrijden en te voorkomen. Lees verder > 

Ongedierte in huis

Muizen in huis kunnen behoorlijk wat problemen veroorzaken. Buiten het feit dat ze met hun knaaggedrag spullen en kabels kapot kunnen knagen, zorgen ze ook voor een ongezonde leefomgeving. Preventie verdient daarom prioriteit. Zodra er een muis gesignaleerd wordt is de kans groot dat hij niet alleen is. Onze muizenbestrijder treft regelmatig situaties aan waarbij buiten het gezichtsveld de muizenpopulatie is toegenomen.

 

Mieren in huis kunnen aanhoudende overlast veroorzaken. Met name als ze de kans hebben gekregen om jarenlang onder of binnenin de constructie van het huis nesten te bouwen. Soms kan men vrij eenvoudig het probleem oplossen met huis- tuin- en keukenmiddelen. Soms zijn professionele middelen noodzakelijk. 

 

Ratten in huis kunnen voor een hoop opschudding zorgen. Een defect aan het riool of bijvoorbeeld een buurt met veel zwerfafval verhogen het risico op een rattenplaag. Wanneer de woning of het gebouw ook bouwtechnisch niet in orde is, dan kunnen de ratten al snel binnendringen. 

 

Kakkerlakkenplaag in huis zorgen voor een onbehaaglijk gevoel. Een enkele kakkerlak in huis is meestal een toevalligheid. Het kan per ongeluk zijn meegenomen uit een tropisch land. Het kunnen er echter snel meer worden. Daarom is één kakkerlak in huis al direct voldoende aanleiding om actie te ondernemen.

Andere ongediertebestrijding

In Enkhuizen voeren wij ook ongediertebestrijding uit van kakkerlakken, vlooien en bedwantsen. De bestrijdingsdienst neemt dan contact met u op over de voorbereidingen die getroffen moeten worden. 

 

ongediertebestrijding

Wij krijgen ook regelmatig meldingen over onbekende beestjes in huis. Onze bestrijdingsdeskundige kan langskomen voor een inspectie, maar wij kunnen niet garanderen dat het diersoort hem direct bekend is. In dat geval zullen de insecten gedetermineerd moeten worden door een enthomoloog.

Zelf ongedierte bestrijden

Zelf ongedierte bestrijden kan alleen succesvol zijn met het juiste materiaal en de juiste werkwijze. Daarnaast is kennis over het betreffende diersoort ook uitermate belangrijk. Veel insecten kunnen op een goede en structurele manier bestreden worden door de voedselbron aan te pakken.

 

Onze plaagdierengids en insectengids geven hier meer informatie over. Alle meest voorkomende plaagdieren en insecten staan hierin beschreven.

Overige plaagdieren en insecten die wij behandelen zijn:

 

Meldingen en Actualiteit Enkhuizen

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Enkhuizen, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Enkhuizen

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Enkhuizen, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

woensdag 15 april 2020 22:48

“Muizen in woning/spouwmuur”

donderdag 12 september 2019 06:53

“Rat in huis, Vijzelstraat ”