Meldpunt Ongediertebestrijding Eindhoven

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Eindhoven. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Eindhoven een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Eindhoven. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Eindhoven

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Eindhoven bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Eindhoven woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Eindhoven komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Eindhoven bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Eindhoven

Vanaf het voorjaar komen in Eindhoven al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Eindhoven razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Eindhoven bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Eindhoven bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Eindhoven kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Eindhoven voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Eindhoven een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Eindhoven bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Eindhoven zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Eindhoven zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Eindhoven hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Eindhoven en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Eindhoven bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Eindhoven kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Eindhoven

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Eindhoven, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Eindhoven

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Eindhoven, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 11 augustus 2022 16:00

“Wespennest in grond bij boom, voor oprit Verbeeklaan 16 te Eindhoven. Stuk grond is van de gemeente. Ben zelf eigenaar Verbeeklaan 18”

donderdag 11 augustus 2022 15:57

“Wespennest in grond bij boom voor oprit Verbeeklaan 16 te Eindhoven. Ben zelf eigenaar buren nr 18. ”

donderdag 11 augustus 2022 11:05

“There is a wasp/hornet nest growing in a tree along the sidewalk and water/canal of my neighborhood. They are starting to crawl on the sidewalk and this is where many kids and dogs walk to get to the parking lot or park. I live on Landleven in the brown apartment cluster in Meerhoven/Eindhoven.”

dinsdag 19 juli 2022 13:30

“gisteren en vandaag rat bij mijn achterdeur in de tuin aangetroffen, 1 rat vandaag gedood, elektrische rattenval gezet. buren hebben ook overlast. ”

zondag 17 juli 2022 00:25

“De laatste weken al meerdere keren in de avond (na zonsondergang) grote zwarte ratten door onze tuin zien rennen, van de ene buur naar de andere. Ze rennen tegen de begroeide schutting omhoog. In onze buurt is veel groen en wordt door leerlingen (van de middelbare school in onze buurt) veel etensresten, brood etc in de plantsoenen achtergelaten. ”

donderdag 7 juli 2022 19:22

“Wespen in ventilatie platdak ”

donderdag 7 juli 2022 18:21

“1x dikke zwarte rat. Vaeshartelt. Een weekje of 4... klimt binnen via de dakgoot. Vorige jaar meerdere. Deze lijk ook zwanger. Nog geen reden voor overlast. Vorig jaar wel. ”

dinsdag 28 juni 2022 22:44

“Wespen(nest) onder de dakpannen. ”

maandag 20 juni 2022 22:21

“Rat in achtertuin in woonwijk Vaartbroek”

zondag 29 mei 2022 23:48

“Ratten parkeerplaatsje/veld bij kruispunt Firapeellaan/Roelantlaan”

vrijdag 27 mei 2022 14:18

“Muizen en rat lopen bij mij op de plaats achter”

donderdag 19 mei 2022 08:53

“Zwarte ratten generalenbuurt eindhoven. Lopen in de tuin en wijk”

vrijdag 25 maart 2022 18:45

“Zwarte rat in tuin in Kiplinglaan, Eindhoven. Nog niet eerder gezien. Beest ziet er ziekelijk uit, weinig beweging.”

zaterdag 19 maart 2022 09:55

“overlast van ratten in de tuin”

donderdag 10 maart 2022 09:42

“Een zwarte rat in de tuin. Meerhovendreef Eindhoven”

woensdag 16 februari 2022 11:07

“Ik heb last van rat in de tuin. Al diverse malen gezien. Hij loopt in de v. Gorkumlaan en in het plantsoentje.”

woensdag 16 februari 2022 10:55

“er loopt een grote rat in de v.Gorkumlaan. Hij is hier al diverse keren gezien. Ook in het parkje in de buurt is regelmatig een rat geskied.”

woensdag 9 februari 2022 15:22

“Ratten op zolder. Door de werkzaamheden aan de henegouwenlaan ”

maandag 10 januari 2022 21:03

“Rat. Gestelsestraat Eindhoven. ”

donderdag 2 december 2021 15:40

“Rat in de achtertuin, Cor Gehrelslaan. Op beeld vast gelegd (foto en film)”

woensdag 10 november 2021 14:29

“Bruine rat Duinbeek Eindhoven ”

zaterdag 23 oktober 2021 15:41

“Iedere morgen tientallen hoornaars in de slaapkamer hoewel het nest via de aanvliegplaats al is bestoven door een gediplomeerd bestrijder. Waar ze de slaapkamer binnenkomen is niet vast te stellen. Ik hoop dat het waar is dat het nest in de loop van november vanzelf uitsterft zoals ik op meerdere sites lees.”

maandag 11 oktober 2021 21:38

“Rattennest onder brandhout in tuinhuis aangetroffen met 5-6 jongen en vernietigd, Bessie Smithlaan”

vrijdag 1 oktober 2021 19:15

“Rat in huis aan de markt, bovenwoning ”

woensdag 15 september 2021 17:19

“Ratten in tuin Sparrenstraat (Strijp) Eindhoven ”

vrijdag 6 augustus 2021 09:59

“In het bos bij de parijslaan achter de bungalows zitten veel zwarte ratten. In dat bos spelen veel kinderen en lopen mensen om de hond uit te laten. Populatie lijkt groter te worden de ratten lopen zo voor je neus over de paden zowel in t bos als achter de bungalows”

maandag 19 juli 2021 23:02

“Bruine rat op straat. Openbare ruimte Sandvlietmolen.”

zaterdag 10 juli 2021 17:20

“Muizen plaag strijp Eindhoven kan geen raam of deur open zetten. Komen binnen. ”

woensdag 30 juni 2021 08:51

“Muizen in schuur en bijkeuken”

woensdag 16 juni 2021 10:26

“ratten in de tuin gesignaleerd in Hanevoet. Denken dat het zwarte ratten zijn. In eerste instantie leek het of ze alleen onze tuin gebruikten om van de ene in de andere tuin te komen. Nu komen ze ook dichterbij het huis.”

maandag 31 mei 2021 08:27

“In de laatste 5 nachten 3x rat gevangen in onze achtertuin. Orleanshof Eindhoven. ”

vrijdag 30 april 2021 20:35

“Ratten in de tuin op Schouwbroekseweg ”

zondag 25 april 2021 21:01

“Zwarte rat Heesterakker ”

zaterdag 17 april 2021 15:37

“Vorige week 2 muizen gevangen in achtertuin. Eergisteren en afgelopen nacht 2 grijze ratten gevangen Ben benieuwd naar de komende dagen.”

dinsdag 9 februari 2021 09:08

“Rat in huis, mogelijk 2 die nestje aan het bouwen zijn. Inmiddels gaten gedicht maar ivm kou zitten ze nu binnen tussen plafond en vloer. Boschdijk ter hoogte van Acht.”

vrijdag 11 december 2020 09:32

“Bruine rat Calaislaan Buiten en binnen, school noodgebouw”

woensdag 25 november 2020 17:30

“Zwarte rat. Goudestein.”

woensdag 25 november 2020 08:58

“Ratten en Muizen Seinelaan Eindhoven”

woensdag 11 november 2020 10:19

“Grote zwarte rat in de tuin, Zandgroeve, Eindhoven”

maandag 9 november 2020 22:45

“Berkenwants, enorme aantallen. Tegenover Argonautenlaan 47 staan 3 berkenbomen, er is veel overlast.”

maandag 21 september 2020 13:10

“Deze ochtend is op de Witbogt te Eindhoven een bruine rat gesignaleerd op straat”

zondag 13 september 2020 19:17

“Zwarte rat, garageplein Spaaihoefweg-Fransbaan-Mainelaan, is meerdere malen gezien in achtertuinen”

dinsdag 8 september 2020 15:05

“Meerdere ratten in de tuin. Belforthof 23 5627CW Eindhoven. Vallen gezet. Tot nu toe een rat gevangen”

dinsdag 8 september 2020 08:12

“Heel veel ratten op de grasduin in Eindhoven. Bij het plaatsen van klemmen, altijd raak. Ik vind dat dit probleem grootser aangepakt moet worden.”

woensdag 5 augustus 2020 10:40

“Ratten in tuinen aan Grasparkiet”

donderdag 30 juli 2020 21:33

“Zwarte rat in mijn achtertuin. Klom in de vijgenboom. Grasmus Meerhoven”

zondag 19 juli 2020 23:35

“Ratten gesignaleerd in de tuin”

donderdag 9 juli 2020 13:35

“Bruine ratten lopen af en aan door onze tuin, hier speelt ook mijn kleindochter ik woon in ”

donderdag 9 juli 2020 13:03

“Ratten in tuin in Leistraat/Roerstraat”

maandag 6 juli 2020 13:18

“Zwarte ratten Seinelaan Eindhoven”

zondag 5 juli 2020 18:47

“Zwarte muis 2 keer gezien in huis. Nergens keutels gezien. Maar we horen wel s'nachts geknaag. Eindhoven koenraadlaan.”

zaterdag 27 juni 2020 08:43

“Ratten zandkever 14/ 16”

vrijdag 19 juni 2020 14:10

“ratten ratten en nog eens ratten woensel noord”

zondag 7 juni 2020 13:34

“Zwarte ratten worden gezien in tuinen tussen dr. Cuyperslaan en Tetrodestraat. Ratten kruipen tegen de achtergevel van de woning naar de dakgoot.”

zaterdag 30 mei 2020 22:48

“We zitten in de tuin en zien gewoon ratten over de schutting en dak lopen. de een na de ander. Fransebaan parijslaan ”

vrijdag 29 mei 2020 17:34

“rat in tuin lottistraat eindhoven”

zaterdag 23 mei 2020 09:59

“Een Zwarte rat in de tuin in hanevoet gezien. We hebben geen vogels of losse vuilniszakken. Het brutale beestje komt tot de achterdeur. Wat kunnen we doen? Help.....”

vrijdag 22 mei 2020 11:55

“Vieze donker grijze ratten, Eindhoven parijslaan. brrrr.... echt groot”

donderdag 21 mei 2020 07:41

“rattenplaag sinds 3 weken. Wij hebben fruitstruiken in de tuin. Iedere x op. Ook komen ze in de schuur.. ik kom er niet van af!!! Eindhoven achtste barrier. Nantestraat”

donderdag 21 mei 2020 07:15

“fransebaan eindhoven, veel ratten. ”

donderdag 21 mei 2020 07:14

“Ratten (en muizen) fransebaan eindhoven bosdijk”

woensdag 13 mei 2020 15:07

“Last van ratten in de tuin”

donderdag 23 april 2020 00:11

“Zwarte rat in achtertuin shubertlaan Eindhoven”

zaterdag 18 april 2020 21:02

“We hebben Ratten in de tuin. 2 jaar geleden hadden we ze ook in de appelboom, die hebben we daarom gekapt. Nu zijn er weer ratten door onze buren in onze tuin gezien. Ik zag er net 1 overlopen naar hen. Wij wonen op de Klingelbeek in Eindhoven. ”

dinsdag 7 april 2020 18:12

“Ratten, in het Wertje bij Rusthoven, vlak voor het in het Afwateringskanaal stroomt. ”

woensdag 11 maart 2020 15:01

“Grauwe schildwants is bij ons in huis aangetroffen. Wij zagen hem twee jaar geleden al maar hij lijkt nu in steeds grotere betalen binnen te komen. Wij wonen tegenover het Henri Dunant park in Eindhoven in de Rode Kruislaan 115”

donderdag 20 februari 2020 09:59

“Ratten woenselse heiden Hoogte Schouwenlaan ”

vrijdag 20 december 2019 10:07

“Ratten rondom charlevillehof eindhoven”

vrijdag 13 december 2019 22:22

“Sinds een paar jaar komen ratten in ons plafond van de uitbouw voor. Tegen een uur of half 10 in de avond begon aanvankelijk het oorverdovende geknaag, wat meer op raspen lijkt, en gepiep. Muizengif geprobeerd, al weet ik dat dit niet sterk genoeg is, rattenvallen gezet. Ik denk zelfs dat er een dood heeft liggen gaan tussen de isolatiemuur van de slaapkamer vorig jaar (de stank was drie weken niet te harden, we moesten elders slapen in huis). Een rattenval helpt in een enkel geval.. Als alleen een poot klem zit, gaan ze er met de val vandoor hebben we al ervaren.: duur grapje , deze vallen, en wat lost het op als ze zich blijven voortplanten. We hebben geen knaagdieren als huisdieren, alleen honden., geen zwervende of losliggende etensresten. Sinds dit jaar zie ik ze zelfs overdag in de achtertuin oversteken, sinds ongeveer medio oktober, naast enkele muizen die me al niet eens meer opvallen. Ik zie ze dan ongeveer twee keer per dag in de achtertuin ( twee stuks, of twee keer dezelfde). Er is water in de buurt van het Pieter Eifhuis en wat sloten. Adres: Tacituslaan, Eindhoven. ”

woensdag 11 december 2019 21:24

“Vanavond rond 19:00 rat geconstateerd op achterplaats(Ernani)”

zaterdag 7 december 2019 09:28

“Rat in achtertuin Orleanshof achtse barrier”

zaterdag 7 december 2019 09:27

“Dode rat in achtertuin”

woensdag 20 november 2019 20:53

“Rat in huis Henegouwenlaan”

woensdag 30 oktober 2019 19:15

“Rat, caenlaan eindhoven”

dinsdag 1 oktober 2019 23:18

“Achterzijde tuin en (brandgang) Angerslaan. Zeker 2 ratten lopen in zonze tuin door de border.”

donderdag 22 augustus 2019 21:14

“wij hebben last van bruine ratten .zodra het een beetje donker wordt lopen ze over de plaats en de schutting ook in de garage zitten ze boven op het plafond . ik woon in de alzira blixembosch”

dinsdag 13 augustus 2019 10:37

“Rat in huis fruinlaan”

dinsdag 6 augustus 2019 00:27

“Rat in de tuin Evreuxlaan ”

woensdag 24 juli 2019 03:33

“Ratten in wijk Acht (Eindhoven)”

maandag 22 juli 2019 22:38

“Duinkerkenlaan Eindhoven. Elke bewoner heeft wel ratten rondom het huis lopen”

woensdag 29 mei 2019 17:33

“Ratten, Paalspoor”