Meldpunt Ongediertebestrijding Dordrecht

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Dordrecht. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Dordrecht een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Dordrecht. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Dordrecht

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Dordrecht bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Dordrecht woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Dordrecht komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Dordrecht bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Dordrecht

Vanaf het voorjaar komen in Dordrecht al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Dordrecht razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Dordrecht bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Dordrecht bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Dordrecht kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Dordrecht voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Dordrecht een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Dordrecht bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Dordrecht zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Dordrecht zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Dordrecht hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Dordrecht en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Dordrecht bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Dordrecht kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Dordrecht

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Dordrecht, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Dordrecht

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Dordrecht, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

dinsdag 20 september 2022 18:31

“2 wespen nesten bij buren in de achtertuin . Weerdestein 132 dordrecht ”

dinsdag 20 september 2022 17:56

“Wespennesten in de dakgoot en onder dak van buren tussenwoning in de Weerdestein. Zij doen hier niets aan en wespen vliegen constant bij ons, meerdere buren dus, naar binnen”

woensdag 14 september 2022 11:22

“Gisteren melding van mogelijk wespennest in knotwilgen aan grafelijkheidsweg (achter de tuinen van cannenburg). Zou daar svp iets aan gedaan kunnen worden door wespen/ ongediertebestrijder via de gemeente? Het is heel vervelend en voor (kinderen en volwassenen) bedreigend. Graag naast melding voor omgeving ea ook iets ondernemen svp en een reactie via mail voor ontvangst? BVD. Met vriendelijke groet. ”

dinsdag 13 september 2022 19:49

“Veel wespen (mogelijk wespennest) in beide knotwilgen aan de grafelijksweg / sloot : ter hoogte van achtertuinen Cannenburg nr. 144, 145 en 146. ”

dinsdag 13 september 2022 11:20

“Een grote rat die halverwege de Lyra oversteekt om 6:15 in de ochtend. ”

woensdag 7 september 2022 23:59

“Ratten Willem Marisstraat”

zondag 14 augustus 2022 13:12

“Rattenhol in voortuin, rat komt soms naar buiten. Beinemastraat tussen 31 en 29 Dordrecht. Ondanks in beide huizen een hond is de rat blijkbaar niet bang om er te zijn.”

vrijdag 12 augustus 2022 14:10

“Ratten in de groenvoorziening op de Vreedonklaan te Dordrecht. ”

vrijdag 5 augustus 2022 00:43

“We hebben de laatste dagen ratten rondom onze woning gesignaleerd, niet verwonderlijk met het vele rondslingerende afval hier in de buurt... Vanavond zat er een rat in onze tuin .”

zondag 31 juli 2022 22:01

“bodemwants noordendijk 283 last van bodemwantsen op het balkon en ze komen ook in mijn huis naar binnen. ”

vrijdag 22 juli 2022 01:20

“Muizenoverlast in mijn appartement aan de Generaal S.H. Spoorstraat”

vrijdag 22 juli 2022 01:16

“Muizenoverlast in mijn flat”

woensdag 20 juli 2022 16:44

“Ratten in weizigt park ratten bij begraafplaats essenhof en rondom de vijvers tegenover begraafplaats. Zelf 1 dode jonge rat in de tuin aangetroffen die mijn kat heeft gepakt. Ik woon ook achter de vijvers 1e straat achter de nassauwweg ”

maandag 4 juli 2022 19:52

“Last van ratten holen in voortuin buren aan weerskanten ook ”

zaterdag 2 juli 2022 12:19

“Ratten holen onderdebestrating aan de voorzijde van het huis. Dit komt ook voor bij de buren rechts en links van mij. Binnen 3 maanden zijn de stenen 2 a 3 x in de voortuin gezakt”

woensdag 29 juni 2022 21:32

“Ratten gezien in poort achter de woning (prof. Waterinklaan) en tijdens het fietsen in de fiets tunnel (blauwe tunnel dubbeldamse weg zuid te Dordrecht) en langs het water omgeving Mariastraat.”

zondag 29 mei 2022 23:38

“Aangevallen door een agressieve kraai op de baanhoekweg ”

dinsdag 24 mei 2022 23:07

“Ratten in brandgang en tuinen tussen René van Châlonstraat en Willem de Rijkestraat”

donderdag 19 mei 2022 15:53

“Ratten, Spuiweg achter de even nummers.”

zaterdag 26 maart 2022 22:30

“Ratten in de achtertuinen van de Johan Willem Frisostraat ”

zaterdag 26 maart 2022 22:28

“Rat in de achtertuin”

zaterdag 26 maart 2022 22:24

“Rat in de achtertuin, Mauritsweg kruising Johan Frisostraat ”

donderdag 9 december 2021 12:31

“Schuilenburg 24, buren en speelveld ockenburg / schuilenburg( mollen gangen en molshopen; verzakt terras”

woensdag 10 november 2021 21:15

“Mac Donalds Dordrecht vol ratten ”

donderdag 4 november 2021 13:13

“Wespen nest op erker, onder dak overstek; wespen hebben ook een weg naar binnen gevonden. Daar worden ze met de stofzuiger opgevangen.”

donderdag 30 september 2021 09:32

“Gaat om wespennest. Locatie; hondenuitlaatgebiedje noordendijk. Achter de brandweer. Poortje door, recht door en dan rechts, drie meter voor het hek. Beetje onder struikgewas. Mijn hond is aangevallen daar.”

vrijdag 17 september 2021 10:03

“Wij hebben sinds kort last van muizen in de Cort v/d Lindenstraat”

dinsdag 31 augustus 2021 18:15

“Loudonstraat 1-339 alle drie de flats, Sinds enige tijd ernstige overlast van ratten, bij de bosjes en de vijver. De laatste tijd neemt de overlast enorm toe. De draagtijd is 21 tot 23 dagen. Een vrouwtje kan één tot twintig jongen per worp krijgen, maar meestal krijgt het vrouwtje zeven tot twaalf jongen. Een vrouwtje kan iedere vier tot zes weken gedekt worden, ook als ze haar jongen nog aan het zogen is. Per jaar krijgen vrouwtjes op deze manier meer dan 30 jongen. Kun je nagaan. Wij hebben al 1 1/2 jaar rentokil ingehuurd en de laatste maand hebben wij al 6 ratten gevangen. Wat veel te weinig is als je het mij vraagt. Hiervoor hadden we er niet 1 gevangen. Er staan net als overal elders in de wijk zwarte vang kisten, wat volgen mij geen voldoende effect heeft. Gemeente Dordrecht doe er ook iets aan!!”

woensdag 18 augustus 2021 20:57

“wespennest in spouwmuur bij voordeur”

donderdag 5 augustus 2021 17:40

“Ratten onder Otto Dieckeplein. Er zit daar een deur waar hoekje af is. De ratten lopen er ook overdag in en uit. Naast de deur staan 2 vieze containers. Bleijenhoek, Riedijk, Merwekade is locatie. ”

donderdag 29 juli 2021 13:40

“Bij mij achter in de sloot komen ratten voor en komen nu ook bij ons in de tuinen. Ik zie vaak Turks brood in de sloot drijven. Sloot tussen v W v Obdamstr en zuidendijk ”

dinsdag 13 juli 2021 11:41

“Rat zien oversteken op het voetpad in het parkje, naast kasteel Crabbehof. Rondom de sloot.”

maandag 5 juli 2021 15:57

“In drie weken tot drie maal toe een rat gezien in het Wijzigtpark op klaarlichte dag. De rat stak zojuist (5/7/21) voor mn neus over en bleef doodgemoedereerd naast t pad zitten.”

vrijdag 11 juni 2021 13:23

“Ik zie elke dag ratten in het weizigtpark als ik de hond uitlaat.”

woensdag 28 april 2021 12:12

“Kleine rat of grote muis, het ging te snel om goed waar te nemen, bij ons huis gezien.”

dinsdag 2 februari 2021 21:58

“Muizen tussen het plafond en de vloer. Meidoornlaan Dordrecht ”

woensdag 11 november 2020 10:36

“Ratten op de Slangenburg in Dordrecht vlak bij de kleine jumbo/domino’s ”

zaterdag 31 oktober 2020 10:15

“Er zijn muizen in de tuin, die naar mij idee steeds meer worden. Locatie: van speijkstraat”

vrijdag 30 oktober 2020 19:01

“Last van muizen aan de achterkant van de Van Speykstraat in Wielwijk. Ze lopen rond door de tuinen en langs de deuren aan de achtertuinkant.”

vrijdag 30 oktober 2020 18:59

“Last van muizen aan de achterkant van de Van Speykstraat in Wielwijk. Ze lopen rond door de tuinen en langs de deuren aan de achtertuinkant.”

donderdag 29 oktober 2020 09:26

“Ratten in huis, hebben zelf 2 vogeltjes opgegeten ”

dinsdag 27 oktober 2020 19:36

“Ratten onder de flat in de tuinen bosjes ”

zondag 18 oktober 2020 16:08

“Rat in tuin die steeds brutaler aan het worden is”

maandag 12 oktober 2020 16:35

“Ratten plaag rondom Groen van prinstereweg 3317SR Ze vallen je in de avond aan en ze lopen over de balkons en in woningen.”

dinsdag 8 september 2020 09:22

“Badweg 19, Dordrecht. Wespennest under boom in achtertuin - 8 september 2020.”

maandag 7 september 2020 13:55

“Wespen in een aantal wilgen langs het wandelpad naast het spoor ter hoogte van Rietveld erf 28. Vanaf de stadspolderring de 1e wilg links en de 8e wilg rechts.”

maandag 10 augustus 2020 11:29

“Wespennest in muur woning onder dakgoot Kleine Beerstraat”

vrijdag 7 augustus 2020 07:46

“wespennest in de spouwmuur prins bernhardstraat”

vrijdag 17 juli 2020 21:00

“Jan schoutenstraat wespennest”

donderdag 16 juli 2020 17:39

“Sins een week hebben wij mollen in de tuin. De kunstgrasmat is veranderd in een maanlandschap ebn nu begeven ze zich naar de planten bakken. Het betreft in de wijk Dordtse Hout in Dordrecht.”

dinsdag 7 juli 2020 16:30

“Rat(ten) over daken en tussen plafond grote spuistraat in Dordrecht ”

woensdag 10 juni 2020 03:12

“Ratten, Sumatrastraat dordrecht”

vrijdag 8 mei 2020 16:56

“Gevaarlijk groot wespennest in boom grenzend aan schoolplein Ammanschool. Rechts thv toegangspoortje ingang berkenlaan.”

woensdag 22 april 2020 09:33

“Ratten of muskus ratten in water langs Loeiendijk te Dubbeldam”

woensdag 8 april 2020 15:39

“Rat gezien in de brandgang tussen de Hoge Bakstraat en Het Rozenhof, teer hoogte van het ijzeren hek tussen de percelen, Hoge Bakstraat 22 en 24.”

donderdag 5 maart 2020 04:06

“Het wooncomplex Kareldoormanweg is vergeven van zilvervisjes. Alle algemene ruimtes; de meganische ventilatie kanalen zijn een broeinest van deze insecten. Woonbron zegt dat het niet hun zorg is om hier iets tegen te doen. Maar er bestaat ook zoiets als zorgplicht dacht ik; zeker als de sociale huur per maand bijna 760euro is. U nag hierover contact opnemen met mij; maar alleen al Woonbron hier niet van op de hoogte word gesteld; want er komen in een later stadium nog wel grotere landelijke publicaties via allerlei kanalen. ”

maandag 30 december 2019 11:09

“Bij de buren in de voortuin zitten ratten , ik heb er filmpjes van gemaakt . Buren blijven vogels voeren ”

zondag 24 november 2019 14:27

“Jonge Rat, Minnaertweg Dordrecht. Ik heb een foto.”

dinsdag 22 oktober 2019 17:16

“We hebben last van ratten en hebben nu al 2x de tv label doorgekraagd in de Anna paulowna straat ”

maandag 14 oktober 2019 12:49

“De ratten lopen door de Maxwellstraat. Op ons eigen terrein aan de achterkant hebben voorzieningen getroffen, maar de voorkant is voor de Gemeente.”

donderdag 19 september 2019 13:16

“In het appartementen complex Newton aan de Leerparkpromenade in Dordrecht hebben we last van muizen . Het lijkt nu nog beperkt maar er komen steeds meer reactie van de bewoners. Het complex heeft 123 woningen en 6 bedrijfsruimtes. ”

maandag 16 september 2019 11:20

“Muizen in de provisiekast, zijstraat Viottakade, nabij fietsenzaak Baartman”

donderdag 12 september 2019 22:53

“Trippel trappel over ons ingeklapte zonnescherm. Iedere avond na zonsondergang... Lijkt wel een ratten snelweg. Voor de rest geen last, ze zitten nergens binnen... Dordtse hout”

zaterdag 7 september 2019 11:07

“Grondwespennest. Mijn hond is net in een wespennest gelopen bij het Aletta Jacobs-erf. Wanneer u vanaf het bruggetje met de lantaarnpalen en loopt richting de dijk dan zit het wespennest aan uw rechterhand in het veldje met de bomen. ”

woensdag 21 augustus 2019 14:42

“Bedwantsen in huis. Mogelijk meerdere woningen.”

woensdag 3 juli 2019 19:45

“Voor de 3e keer weer een muizenplaag in huis, damsterdiep. Twee jaar geleden besteden met een ongediertebestrijder. Maar dat was zo duur, twijfel nu wat te doen.”

dinsdag 25 juni 2019 15:26

“Wespennest in de spouwmuur bij de voordeur”

dinsdag 18 juni 2019 11:33

“Steeds meer en vaker lopen er ratten over het terrein aan de achterkant van het pand van LOXAM Workx BV aan de Maxwellstraat 6-8 het terrein ligt tussen de Snelliusstraat en Buys Ballotstraat te Dordrecht”