Meldpunt Ongediertebestrijding Den Bosch

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Den Bosch. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Den Bosch een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Den Bosch. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Den Bosch

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Den Bosch bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijding bij een tuinhuisAls u in Den Bosch woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Den Bosch komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Den Bosch bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Den Bosch

Vanaf het voorjaar komen in Den Bosch al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Den Bosch razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Den Bosch bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Den Bosch bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Den Bosch kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Den Bosch voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Den Bosch een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Den Bosch bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Den Bosch zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Den Bosch zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Den Bosch hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Den Bosch en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Den Bosch bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Den Bosch kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Den Bosch

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Den Bosch, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Den Bosch

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Den Bosch, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

vrijdag 23 september 2022 12:48

“Rat scharrelt door de achtertuin”

donderdag 22 september 2022 13:16

“Rat gevonden in tuin J.H. leopoldstraat, Den Bosch”

zondag 21 augustus 2022 12:42

“Bruine rat in de tuin waarschijnlijk 2 stuk Maaspoort Den bosch Seldensate”

vrijdag 19 augustus 2022 16:02

“Wespennest parkeerplaats het Blazoen in de begroeiing de wespen zitten in de grond”

dinsdag 16 augustus 2022 23:14

“Wespennest parkeerplaats overschie den bosch”

zondag 31 juli 2022 13:50

“Ratten lopen over de stoep bij de flats. Ze komen uit de struiken bij de Helftheuvelweg., voorbij APK station.”

dinsdag 19 juli 2022 08:58

“Bruine rat gezien op bij burggolf haverleij ”

zaterdag 16 juli 2022 12:55

“Rat op balkon Kanseliersplein ”

vrijdag 15 juli 2022 19:22

“Rattennest in Den Bosch Schutskamp, de Fuik en stadscamping”

maandag 20 juni 2022 16:36

“rattenhol in de eigen tuin, wijk Hintham”

maandag 20 juni 2022 10:08

“Rat in de achtertuin”

maandag 20 juni 2022 10:05

“Rat in de achtertuin”

donderdag 16 juni 2022 18:14

“Ratten en muizenplaag in paleiskwartier. Aub zsm actie want loopt uit de hand ”

donderdag 16 juni 2022 18:10

“Kanselierplein Muizen en ratten ”

donderdag 16 juni 2022 18:07

“Paleiskwartier kanselierplein. Overal muizen ratten”

vrijdag 10 juni 2022 17:52

“Ondergronds hommelnest in de achtertuin waar kinderen spelen”

vrijdag 10 juni 2022 09:48

“rat gezien gisteren, op 3 meter afstand van ons huis”

woensdag 4 mei 2022 01:52

“Ratten- én muizenplaag in de Kruiskamp”

woensdag 16 maart 2022 16:33

“Ratten gezien orduynenstraat 112 den Bosch ”

vrijdag 11 maart 2022 18:55

“Sinds een paar weken zit er af en toe een bruine rat in de tuin Weet niet waar die vandaan komt , wat kan ik daar aan doen Hortensiastraat Rosmalen ”

woensdag 2 maart 2022 09:45

“Veel last van mollen op de Waterhoen. Het gemeenteveld is bezaaid met molshopen en de mollen zijn inmiddels ook al onze tuinen binnengedrongen. Ons mooie gazon gaat zo naar de fillesteinen. ”

vrijdag 4 februari 2022 15:51

“Hoi, Wij wonen aan de Waterhoen 2 in Engelen. Sinds enkele maanden hebben we ontzettend last van mollen in onze tuin. Naast ons huis ligt een groot grasveld van de gemeente, deze is helemaal bezaaid met molshopen en ik neem aan dat de mollen vanaf die kant mijn tuin zijn binnen gekomen. Zou de gemeente hier iets aan kunnen doen?”

zondag 5 december 2021 13:48

“Vandaag liep er een grote rat door onze voortuin aan de Herman Moerkerklaan in Rosmalen.”

donderdag 2 december 2021 11:25

“Ratten. Sinds een week of 6 zie ik ze dagelijks, in de tuin (Heer en Beekstraat) , op t terras, in de border, in 't fietsenhok”

donderdag 28 oktober 2021 23:19

“Muskusrat (echt enorm groot) liep de straat Schoffel (ter hoogte van kruising Schoffel en Zeis) over toen ik Ojuist thuiskwam.”

vrijdag 1 oktober 2021 19:31

“Muizen in de garage. Vandaag al twee gezien.”

vrijdag 10 september 2021 11:39

“Rat op de Generaal Rosslaan in Den Bosch”

donderdag 2 september 2021 23:29

“Bij het uitlaten van de hond om 23.00 vanavond in onze straat, de schout van Bergaignestraat, 2 ratten gezien op het grasveld bij het apartement.”

vrijdag 16 juli 2021 09:56

“gisterenavond liep er een grote rat door onze achtertuin. Dit komt waarschijnlijk door de hoge waterstand in de sloot langs de Hervensbaan. Ik woon in de Zesde Herven en vraag mij af of meer mensen in de buurt er last van hebben? Daarnaast vraag ik mij af of, als de waterstand weer zakt , de rat(ten) weer verdwijnen of dat er actie moet komen?”

zaterdag 10 juli 2021 14:07

“Ratten gezien in openbare ruimte en vermoedelijk ook weer in eigen tuin”

maandag 5 juli 2021 07:44

“Ratten gesignaleerd in mijn tuin en de sloot achter mijn tuin”

woensdag 16 juni 2021 14:58

“Zojuist, 16 juni 14:50u een enorme wespenzwerm gesignaleerd bij hondenuitlaat Zuiderlei Rosmalen, ”

woensdag 2 juni 2021 23:29

“Ratten in de tuinen en schuur.Vierde Donk Den Bosch”

woensdag 12 mei 2021 15:31

“Bruine ratten gespot nabij dierenparkje Oosterplas in Den Bosch (overdag)”

vrijdag 23 april 2021 20:03

“Dikke dode rat in Galigaanstraat Rosmalen ”

zaterdag 6 maart 2021 12:08

“2x rat gezien in tuin en nu ook een of twee hol- ingangen.”

zaterdag 27 februari 2021 23:33

“Locatie in woning. Op maaspoort. Naaktslakken. Echt heel vies”

dinsdag 16 februari 2021 17:19

“Lichte bruine rat gezien in de tuin, bij onszelf maar bij navragen bij omliggende buren, waarschijnlijk alle geruime tijd. DRIEMASTERSTRAAT/ VLAGGENSCHIP ”

dinsdag 6 oktober 2020 00:04

“Muis in huis, boschveld, van musschenbroekstraat”

dinsdag 8 september 2020 08:30

“Op het veld achter ons huis (meester van Ekartstraat 2, Den Bosch) lopen verschillende ratten. Op dat veld lopen ook de kinderen van basisschool het Schrijverke. Inmiddels zitten ze ook in onze tuin.”

maandag 7 september 2020 12:41

“Muizen in en rondom huis, maaspoort den bosch ”

maandag 7 september 2020 11:11

“Muskusratten voortuin zesde reit”

woensdag 12 augustus 2020 10:52

“In de afgelopen drie dagen vanochtend de tweede keer een dode rat in onze tuin gevonden. ”

maandag 10 augustus 2020 18:30

“Ratten in de tuin, mogelijk door aanwezigheid van kippen bij achter buren.”

maandag 10 augustus 2020 16:36

“Wespennest achter houtbeschot boven garage ”

zondag 9 augustus 2020 23:51

“Muisje, van musschenbroekstraat den bosch”

zaterdag 8 augustus 2020 21:23

“Ratten langs de oevers van de sloten van de schout van haestrechtsingel”

vrijdag 31 juli 2020 09:04

“Ratten in het Beatrixpark ”

zondag 26 juli 2020 17:43

“Er lopen ratten in onze achtertuinen. Zie ze elke dag. Maaapoort De Bosch, Schoutenbuurt”

dinsdag 23 juni 2020 11:09

“wespennest in aanleg in een spleet tussen de straatstenen en mijn raamkozijn in de van Paesschenstraat Den Bosch”

maandag 22 juni 2020 22:58

“Ik zie op de eikenprocessie kaart van de gemeente dat de route Drongelens pad naar het JBZ al ingepland staat voor bestrijding eikenprocessierups. Hopelijk snel, want de irritatie door de haartjes is al begonnen en het is een hele drukke route voor fietsers, wandelaars, etc en bezoekers + personeel JBZ. Er zitten in meerdere bomen nesten laag bij de grond.”

donderdag 18 juni 2020 14:08

“Raten keutels op maaspoort burchtenlaan en tongelaer ”

maandag 1 juni 2020 11:44

“De gehele buurt rondom het Willem Kloos pad te ´s-Hertogenbosch heeft sinds enkele jaren veel overlast van mieren. Dit jaar echter is de overlast echter zo groot dat mieren de huizen binnen komen, trottoirs zijn gaan verzakken en zo ook tuintegels of gehele terrassen. Trottoirs zijn al een paar maal hersteld, maar het lijkt mij beter de oorzaak van dit probleem aan te pakken. Hopende op een reactie, met vriendelijke groet, Peter Hulscher”

woensdag 27 mei 2020 00:38

“processierupsen bij de oosterplas in den bosch, aan weerszijden van de wandelpaden.”

zondag 24 mei 2020 10:51

“processierups : aan de Empelseweg in Rosmalen staan verschillende bomen met de processierups erin, ze zitten nog aan de onderkant van de bomen en zijn daardoor misschien gemakkelijk te bestrijden! Een aantal rupsen stak het fietspad zelfs al over!”

zondag 17 mei 2020 16:34

“Goedenmiddag, Wij hebben ratten in de tuin. Dit is al een tijd maar ze gaan niet weg. Ook de buren hebben er last van.”

donderdag 14 mei 2020 12:04

“Processierups in bomen naast fietspad in Rosmalen. Fietspad naast Empelseweg, Vanaf Heinis zijstraat richting Bloemenboertje. 100m”

zondag 10 mei 2020 16:31

“Ratten in tuin in woonwijk de Herven te Den Bosch”

zondag 10 mei 2020 13:07

“Rat zien lopen bij Pastoor de Kroonstraat, hoek carolushof”

dinsdag 28 april 2020 23:18

“Rat in het water Blauwe Oever Rosmalen”

dinsdag 28 april 2020 09:53

“Ratten in de voor en achtertuin”

woensdag 8 april 2020 20:40

“Muizenplaag. Bij de Willemspoort ingang Henry Dunantstraat..rondom 1 e appartement complex ”

woensdag 8 april 2020 15:29

“Teken, ze zitten overal. In het huis op de tuintafel. karel doormanstraat”

zondag 5 april 2020 22:30

“Ratten in de watertuinen (de groote wielen - Rosmalen)”

zondag 5 april 2020 19:48

“Ratten gezien locatie Van der Griendtstraat achterzijde bij het kantoor gebouw aan de waterkant te zien van uit onze serre”

zaterdag 4 april 2020 15:24

“Er lopen ratten in de stad tuin Barbaraplaats Denbosch centrum.”

zaterdag 4 april 2020 15:14

“Er lopen ratten in de stadstuin. Barbaraplaats denbosch”

donderdag 2 april 2020 16:07

“Ratten weidonkelaan tussen jbz parkeerplaatsen personeel en school Willem 1 achter het abrie zitten honderde gaten van ratten”

dinsdag 17 maart 2020 18:44

“Een rat in de bredehaven in Den Bosch op een woonboot, gezien vanuit appartementen complex op de 3de verdieping. ”

dinsdag 21 januari 2020 07:46

“Er lopen veel ratten in mijn tuin soms 2 tot 3 ratten In achtertuin,! ”

dinsdag 7 januari 2020 16:42

“Bij ons in de wijk de Herven zie ik de laatste paar weken bijna elke dag ratten lopen. De kat vangt ze ook, maar ik heb toch liever dat de gemeente Den Bosch eens flink actie gaat ondernemen. Bij voorbaat dank.”

zondag 5 januari 2020 10:57

“Ratten rondom oosterplas in de buurt van de kinderboerderij. Zag er zo een stuk of 5 wegschieten toen ik de hond uit liet.”

zaterdag 30 november 2019 09:13

“Rat door beveiligingscamera gezien op het dak van ons huis.”

dinsdag 29 oktober 2019 13:44

“Voor de derde keer in twee weken tijd een rat in mijn tuin gesignaleerd. In het Armada kwartier.”

vrijdag 20 september 2019 07:12

“Afgelopen week heb ik meerder malen ratten gesignaleerd in de wijk Hintham Noord, nabij de waterpartij die zich daar bevindt. Aan de waterkant, maar gisteren ook al in een van de uitgangen van de brandgang. Dit alles ter hoogte van het middels plein aan de zijde van de patio-bungalows die daar staan.”

maandag 16 september 2019 18:50

“Beste, Er zit op de Kardinaal de Jongsingel een flinke populatie met ratten. Eenmalig bestrijden heeft geen zin omdat get er zoveel zijn. Regelmatig signaleer ik er in mijn tuin. Ik denk dat het niet een probleem van mijzelf alleen is.”

woensdag 28 augustus 2019 11:31

“Ik zag afgelopen avond nacht veel ratten bij de afvalcontainers carolushof flat het waren nog jongeratten vorige week zag ik daar ook grote ratten.”

maandag 26 augustus 2019 14:13

“Ratttenoverlast schoolstraat Engelen ”

zondag 25 augustus 2019 14:52

“Ratten in de schoolstraat te Engelen. ”

donderdag 22 augustus 2019 23:56

“Wespen, locatie centrum Den Bosch (Vughterpoort) Melding is reeds gedaan door bewoners rondom de overlast. De ongediertebestrijder, ingeschakeld door een Bossche woonstichting, heeft waargenomen dat geen sprake is van een nest, maar van een boom die veel bladluis bevat. Dat is op een aangrenzend (particulier) erf. De bladluis trekt wespen aan. Nu is er gemeld dat er dan een natuurprobleem is en er derhalve geen stappen worden ondernomen. De overlast is echter behoorlijk bij aangrenzende woningen. Tientallen wespen vliegen over en weer. Eveneens ligt er dagelijks wellicht een honderdtal dode wespen in omringende tuinen en portieken. Is er wellicht een tijdelijke maatregel die genomen kan worden?”

vrijdag 16 augustus 2019 11:00

“Ratten bij afvalcontainers carolushof centrum denbosch”

donderdag 4 juli 2019 10:04

“Grote rat gezien op de Kraaikampen aan de rand van het Westerpark”

donderdag 27 juni 2019 12:29

“Ik vermoed eikenprocessierups in eiken in Rosmalen: aan de Sportlaan (vanaf de Oude Baan de Sportlaan in, bij de tweede boom onderaan) en de Oude Baan (ter hoogte van het paardenweitje).”

zondag 16 juni 2019 10:18

“eikenprocessierups,. Veedijk Rosmalen richting A59”

vrijdag 14 juni 2019 12:13

“Eikenprocessierupsen in diverse bomen op de Empelseweg richting Mariannepad ter hoogte van Rosmalense Plas”

dinsdag 11 juni 2019 22:22

“Ik wil graag melden dat ik vele nesten van eikenprocessierupsen gezien heb. Ze zaten in de eiken langs het drongelens pad ter hoogte van het JBZ.”