Meldpunt Ongediertebestrijding Blaricum

Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Blaricum kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen bij inwoners thuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Blaricum.

Ga direct naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen en ratten bij bedrijven en instellingen

Insecten-in-huis

Meldingen en actualiteit in Blaricum

wespTel: 0800-2900200

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat het volledig uitgeschakeld is.

 

Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Blaricum schakelt het nest eerst volledig uit.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Afspraak maken: 0800-2900200

 

WespennestIn Blaricum treffen wij de meeste wespennesten aan in de spouwmuur en in de grond. Een oud wespennest waar geen levende wespen meer in te vinden zijn kunt u meestal gewoon laten zitten. Breekwerk om een oud nest te verwijderen loont de moeite niet. 

Wespenbestrijding

Een wespenbestrijding in Blaricum voeren wij uit met geavanceerde apparatuur. Als de uitvliegopening zichtbaar is aan de buitenzijde, dan kunnen wij de wespenbestrijding meestal direct uitvoeren.

wespenbestrijding

De aanwezigheid van een wespennest heeft geen duidelijke oorzaak. Uitgebreide inspectie of analyse van de toedracht is daarom niet zinvol. er wordt daarom direct bestreden.

Wespennest in huis of in de tuin

wespennestWespenkoninginnen kiezen hun plek voor het wespennest regelmatig in de spouwmuur of in de grond.

 

De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest in verweven zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Blaricum langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

Tel: 0800-2900200

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Afspraak maken:

Als u in Blaricum woont en last heeft van mieren dan kunt u ons bellen op onderstaand telefoonnummer. Wij kunnen dan een behandeling uitvoeren.

 

Een mierenbestrijding kunnen wij in Blaricum meestal uitvoeren binnen 1 - 2 dagen, afhankelijk van de drukte. 

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen zowel op bedrijventerreinen als in tuinen bij inwoners voor overlast zorgen. Voor bedrijven kunnen ze bovendien risicovolle situaties veroorzaken door het kapotknagen van kabels en voorraden.

Particulieren

De bestrijding van ratten in Blaricum voeren wij onder anderen uit bij inwoners thuis. Tijdens het bezoek kan onze rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken.

Ratten in de tuin bestrijdenTuin

Inwoners van Blaricum die te maken krijgen met ratten in de tuin krijgen vangmaterialen van ons. Wij plaatsen dit materiaal en geven u aanwijzingen en advies waarmee een structurele oplossing nagestreefd wordt. Hier zijn eenmalige kosten aan verbonden.

Tel: 0800-2900200

Bedrijven en Instellingen

Rattenbestrijding bij bedrijvenVoordat onze rattenbestrijder begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen wordt eerst de toedracht van het probleem nader bekeken. Dit is nodig om tot een structurele oplossing te kunnen komen.

 

Moderne rattenbestrijdingRattenbestrijding in Blaricum bij bedrijven en instellingen gaat tegenwoordig met moderne middelen die gebouwen ook preventief beschermen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizenbestrijding voeren wij het hele jaar uit, zowel bij mensen thuis alsook op de werkplek. Muizen zorgen in Blaricum namelijk regelmatig voor problemen in huis en in kantoren. 

 

Lees verder over muizenbestrijding

Tel: 0800-2900200

 

Muizen wegenMuizen kunnen zich verplaatsen via holle ruimten langs leidingwerk en spouwmuren. In oudere woningen kunnen ze zich ook tussen de vloerlagen vestigen. Onze muizenbestrijder treft soms ook muizennesten aan in meterkasten, op zolders en in kruipruimten.

Kosten muizenbestrijding particulieren

kosten muizenbestrijdingEen bezoek van de muizenbestrijder gaat in Blaricum altijd gepaard met een starttarief. Dit zijn de voorrijkosten en inspectiekosten. Dit geldt ook voor een korte analyse of identificatie van het diersoort. Zonder de inzet van materialen en middelen brengen wij ongeacht de duur of de aard van het bezoek altijd €55,- in rekening.

Muizenbestrijding bij bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen in Blaricum kunnen door ons eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

muizenbestrijding plan van aanpak

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

MuizenpreventieDe werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Muizen en Ratten bij bedrijven en instellingen

Muizen en ratten zorgen voor een onhygiënische werkomgeving en kunnen schade aanrichten met het knagen aan voorraden en kabels. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

Bestrijding en Preventie

Bestrijding van ratten en muizen bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. Ongediertebestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Echter, uitgangspunt van ons bezoek is altijd een structureel resultaat. Dit proberen wij direct samen met u te realiseren.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er regelmatig discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bijvoorbeeld de huurder en verhuurder wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. soms speelt ook de gemeente een rol. Veelal is diegene die verantwoordelijk is voor een schone leefomgeving ook afhankelijk van het gedrag van degene die gebruik maken van deze leefomgeving. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Meldingen en actualiteit in Blaricum

Kennis is machtAls u inwoner bent van Blaricum, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Onderaan deze pagina ziet u de meest actuele meldingen. Eens in de zoveel tijd worden ze verwijderd en opgeslagen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

Tel: 0800-2900200

Gemeente Blaricum

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Blaricum, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

menu