Meldpunt Ongediertebestrijding Baarn

Doe een melding

Ga direct naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Ongedierte in huis

Wespennest verwijderen

Wespennest verwijderenIn Baarn stuiten wij regelmatig op een wespennest in huis of in de tuin. Deze moet altijd eerst bestreden worden voordat u het gaat verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak met ons maken. Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Tel: 0800-2900200

Wespenbestrijding

WespenbestrijdingEen wespennest verdelgen wij in Baarn met een poeder onder hoge druk. Voor wespenbestrijding hebben wij speciale apparatuur.

 

Voor wespennesten die hoog zitten hebben wij uitschuiflanzen die reiken tot ongeveer 4-6 meter hoogte. Het komt een enkele keer voor dat de locatie niet bereikbaar is. Lees meer hierover op onze pagina over wespenbestrijding 

Wespennest in de spouwmuurMeestal in de spouwmuur

Een wespennest is in het begin niet groter dan een diameter, maar in enkele maanden tijd kan het uitgroeien tot een doorsnede van een halve meter tot soms wel een meter. Meestal zit het nest op een onzichtbare plek in bijvoorbeeld de spouwmuur of in de grond.

Wespennest in huis

Wespennest in huisDe aanwezigheid van een wespennest in huis kan meestal niet voorkomen worden. Beheersing en preventie van wespen is haast geen optie. Men kan de overlast hoogstens tegengaan met vangkorven, maar hiermee wordt geen nest bestreden.

 

Als u in Baarn woont en last heeft van een wespennest in huis, dan adviseren wij altijd om een bestrijding uit te laten voeren, ook al lijkt het op een onschuldige plek te zitten. In het najaar kan het nest dusdanige vormen aannemen dat de kans op verdwaalde wespen in huis toeneemt.

Alleen bestrijding indien wespennest

WespenbestrijdingWespen worden in Baarn alleen bestreden als er sprake is van een wespennest. U kunt dit herkennen aan zeer frequent en doelgericht af- en aanvliegverkeer naar een specifieke plek waar de wespen verdwijnen. Of u ziet het wespennest zelf.

Mierenbestrijding

Mieren bestrijden wij in Baarn met druppeltjes gel, een middel wat met een naald wordt ingebracht in naden en kieren waar de mieren langskomen of vandaan komen.

Afspraak maken: 0800-2900200

MierenbetsrijdingGarantie niet mogelijk

Let erop dat mierennesten niet altijd volledig uitgeroeid kunnen worden als ze in de constructie zitten van de woning. Spouwmuren en gevelranden kunnen soms ook behandeld worden. Meer informatie over de bestrijding, de werkwijze en de kosten vindt u op onze pagina over mierenbestrijding

Wachttijd

Mierenbestrijding wordt in Baarn meestal op korte termijn uitgevoerd. De wachttijd is ongeveer 1 - 2 dagen. Soms kan dezelfde dag nog bestreden worden. Dit is natuurlijk afhankelijk van de drukte.

Rattenbestrijding

rat in de tuinRatten kunnen zich in Baarn laten zien op bedrijventerreinen en langs slootkanten, maar bijvoorbeeld ook bij u in de tuin. Zodra u een rat signaleert is het verstandig om maatregelen te treffen.

Afspraak maken: 0800-2900200

 

Onze rattenbestrijder kan meestal dezelfde dag of een dag later langskomen voor een inspectie. Bestrijding kan veelal direct in gang gezet worden.

Nooit losse vallen en geen gif

Zet nooit zomaar losse vallen of vangkooien neer. Rattengif is verboden en is gevaarlijk. Gif zorgt ook voor andere problemen zoals resistentie en kan averechts werken. Andere dieren kunnen hier ook aan doodgaan. In Baarn voeren wij dus geen rattenbestrijding uit met gif. Lees meer over de problemen rondom rattengif

ratten laten bestrijdenProfessioneel

De bestrijding van ratten is een proces wat met behulp van kwalitatief materiaal, instructie en advies in gang wordt gezet door onze rattenbestrijder. Duidelijke aanwijzingen over de situatie en de leefomgeving zijn meestal noodzakelijk om tot een structurele oplossing te komen. Lees verder over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen kunnen ook in Baarn zeer veel overlast veroorzaken, vooral binnenshuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen. Met name scholen en kinderdagverblijven, maar ook gewoon kantoren met kantines en magazijnen ondervinden relatief veel overlast.

Afspraak maken: 0800-2900200

 

muis in huisEen muizenbestrijding wordt meestal binnenshuis of binnen een gebouw uitgevoerd. Muizen vangen of verdelgen kan op twee manieren. In Baarn bestrijden wij de muizen mechanisch of toxicologisch. Onze muizenbestrijder helpt u met het maken van de juiste keuze.

 

De werkwijze is natuurlijk ook afhankelijk van de omstandigheden en de persoonlijke voorkeur. Lees verder over muizenbestrijding

Beheersing en Preventie

preventieOnze taak is steeds meer gericht op het voorkomen van bepaalde risico's op de aanwezigheid van muizen. De kans op overlast kunnen wij met onze kennis zoveel mogelijk minimaliseren middels instructies en aanwijzingen aan iedereen die betrokken is bij de leefomgeving waarin hij of zij zich begeeft.

 

Als u te maken heeft met een kwetsbaar gebouw dan raden wij aan om met onze muizenbestrijder te bespreken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot structurele preventie. 

Instellingen en bedrijven

In Baarn hebben wij soms te maken met gebouwen die kwetsbaar zijn voor ongedierte. Vooral muizenoverlast en rattenoverlast zijn bekende problemen die zich voordoen. 

 

Indien de overlast zich afspeelt in kantoren, kantines of magazijnen, dan zal onze muizenbestrijder direct een bestrijding in gang zetten. Er volgt meestal ook nog een nacontrole en een eindcontrole. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

Ongedierte in huis

Muizen in huis laten zich niet graag zien. Meestal komen ze in de avonduren tevoorschijn. Onze muizenbestrijder treft regelmatig uitwerpselen aan in de keuken, in de meterkast of op zolder. Hier worden dan ook meestal bestrijdingsmiddelen geplaatst.

 

Ratten in huis kunnen ons de stuipen op het lijf jagen. Toch zijn ratten erg schuw. Wanneer ratten in huis of in de tuin tevoorschijn komen dan gaat het meestal om een samenloop van omstandigheden waardoor de ratten moeten zien te overleven. Onze rattenbestrijder plaatst meestal mechanische vangmiddelen in de tuin of in de kruipruimte.

 

Mieren in huis zijn lastig te bestrijden met doe-het-zelf-produkten. De koninginnen zitten meestal erg goed verborgen. De verdelger plaatst een speciale gelpasta die de mieren in huis op strategische wijze moet bestrijden. Zelfs tot in de verborgen nesten.

 

kakkerlakken in huis zorgen regelmatig voor paniek. Niet geheel onterecht gezien de snelle doorontwikkeling waartoe ze in staat zijn. Toch is het meestal een toevalligheid waardoor kakkerlakken in huis terecht kunnen komen. Tijdig ingrijpen is van belang. Anders groeit het snel uit tot een plaag. Onze verdelger zal dan tevens uitgebreid moeten inventariseren.

Gemeente Baarn

Voor overlast in de openbare ruimte van Baarn, kunt u het beste direct contact opnemen met de gemeente. Wij voeren hier alleen werkzaamheden uit als wij formeel opdracht krijgen van de gemeente.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel de straatnaam of een herkenningspunt in uw locatieomschrijving. Gebruik géén namen van personen of huisnummers, tenzij het uw eigen woning of gebouw betreft. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer, tenzij het uw eigen woning betreft) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

menu