Meldpunt Ongediertebestrijding Arnhem

Afspraak maken:

Afspraak makenTijdens het maken van de afspraak plannen wij u in volgens ons schema. Meestal kunt u dezelfde dag of de volgende dag nog geholpen worden. Er wordt een tijdsblok van drie uur afgesproken waarin onze bestrijdingsdeskundige kan langskomen.

Contact : 0900-2800200

Ratten- en Muizenoverlast in Arnhem

Arnhem is een stad met een bijzondere historie. Veel van de oude wijken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd of zelfs volledig vernield. Ook na de oorlog is er veel gesloopt er herbouwd. Hierdoor vindt men in Arnhem gebouwen uit vele bouwperioden, elk met verschillende uitdagingen met betrekking tot ongedierte.

 

Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare wijken

Kwetsbare wijken in Arnhem met oude panden zijn de binnenstad, Spijkerkwartier, Presikhaaf en de Burgemeesterswijk. Maar ook in nieuwere wijken in Arnhem-zuid als Groene Weide, Elderveld en Schuytgraaf komen wij vaak ongedierte tegen. Naoorlogse etagewoningen en nieuwbouw zijn allebei gevoelig voor muizenoverlast en soms ratten. Ongediertebestrijding wordt hier veelal door ons uitgevoerd via een Vereniging van Eigenaren of een woningbouwvereniging.

Stadscentrum

Het centrum van Arnhem biedt ruimte aan elk type bezoeker. Helaas valt daar soms ook ongedierte onder. In Arnhem word altijd wel ergens gebouwd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld muizen en ratten gedwongen worden op zoek te gaan naar nieuwe leefruimte. Ook ligt er onder de grond nog een heel stelsel aan oude leidingen en rioleringsbuizen die soms mogelijkheid bieden aan ongedierte zich naar binnen te verspreiden. Ten slotte zorgt zwerfvuil voor veel overlast.

Winkels en studenten 

In de binnenstad krijgen wij vaak meldingen vanuit winkels, horeca en de bewoners daarboven. Een gedegen aanpak is nodig in deze complexe smeltkroes van gebruikers en bezoekers. Ook secundaire winkelcentra als het Spijkerkwartier, Klarendal, Middelgraaflaan en Kronenburg zijn ons niet vreemd.

Horeca

Arnhem heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang en wanhoop. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Wij hebben een iets andere werkwijze dan wat men gewend is in deze branche welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing.

 

Instellingen met muizen

Arnhem speelt een belangrijke regionale rol in de zorgsector. Een ziekenhuis, zorgtehuizen, zorg aan geestelijk en lichamelijk gehandicapten, Arnhem biedt het allemaal. Onder de zorgtaak valt ook de verantwoordelijkheid voor een schone hygiënische leefomgeving vrij van ongedierte. Onze plaagdier bestrijders zijn bekend met de problemen in instellingen en bieden professionele en discrete hulp bij elk soort overlast. 

Kinderen, leerlingen en cliënten

Een goede hygiëne kan een uitdaging zijn met deze doelgroepen en de hoeveelheid prullenbakken is helaas niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder is veel in gesprek met zorgverleners en buurtwerkers in Arnhem over muizen op de werkplek 

 

Bedrijfshuisvesting

Arnhem is een belangrijk doorvoerpunt naar Duitsland. De haven en industrieterreinen als IJsseloord en Kleefse Waard bieden uitdagingen doordat ongedierte met transport binnenkomt. Onder andere de zwarte rat (LINK) komt vanuit het oosten de stad in.

Ook heeft Arnhem een grote bedrijvigheid langs de A325. Bedrijvigheid zal hier de komende jaren verder toenemen door de ontwikkeling van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. In kantoren zorgt ongedierte niet alleen voor stankoverlast en een slechte hygiëne. Geknaag kan leiden tot systeemuitval en kortsluiting.

Lees meer over onze muizenbestrijding voor bedrijven

 

Ratten

Vooral op bedrijventerreinen ondervinden wij overlast van ratten. In Arnhem kunt u zowel overlast krijgen van de bruine rat als de zwarte rat. De zwarte rat is voor bijzonder lastig te vangen. De ouderwetse bestrijdingswijze met de zwarte kisten is inmiddels vervangen met een moderne effectieve gifvrije methode. Bestrijding van ratten en structurele bescherming wordt gerealiseerd met het nieuwe bestrijden van ratten

Rattenbestrijding in Arnhem

Ondervind u als particulier overlast van ratten in of rond huis dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Overlast van ratten ontstaat vaak door het aanbod van voedsel of door rioleringsproblemen. Bij twijfel bieden onze professionals een ervaren inspectie.

 

Als u met ons een afspraak maakt, dan voert onze rattenbestrijder een inspectie uit, plaatst materiaal en geeft aanwijzingen en advies. Dit kost eenmalig €95,-. Het materiaal blijft daarna in uw bezit. Ga hier daarom zuinig mee om! Lees meer over rattenbestrijding voor particulieren

Ongediertebestrijding Arnhem

muizen bestrijdenOnze bestrijdingsdienst in Arnhem is verder vooral bezig met de muizenbestrijding en de rattenbestrijding

Overlast van deze diersoorten kan zonder de juiste kennis en middelen verergeren of verspreiden. Onze ongediertebestrijders geven daarom tijdens ieder bezoek duidelijke aanwijzingen en instructies welke met de bestrijdingsmiddelen die wij gebruiken een goede basis moeten vormen voor een structureel resultaat.

Andere insecten

In Arnhem kunt u ook bij ons terecht voor de bestrijding van kakkerlakkenvlooien of zilvervisjes en papiervisjes

Kosten

Voor een indicatie van de kosten kunt u klikken op het betreffende diersoort via onze plaagdierengids of insectengids 

Ongedierte in huis

Muizen 

Muizen in huis vormen al decennia lang een bron van overlast. Onze muizenbestrijder constateert veelal problemen met betrekking tot geluidsoverlast, ontlasting en knaagschade aan kabels en huishoudelijke apparatuur in huis. Bovendien zorgen ze voor een ongezonde leefomgeving. Ga voor uitgebreide informatie naar onze pagina over muizenoverlast

schade door muizen en rattenRatten

Ratten in de tuin vormen voor velen een schrikbeeld. Hoewel een enkele verdwaalde rat niet direct een risico vormt, moet men er wel terdege van bewust zijn dat er meer aan de hand kan zijn.

 

Ratten komen meestal door een samenloop van omstandigheden in onze leefomgeving terecht. Onze rattenbestrijder kijkt daarom ook vooral naar de eventuele oorzaak van het probleem. Lees meer hierover op onze pagina over rattenoverlast 

Mieren 

Mieren in huis sturen ons al gauw naar de winkel om bestrijdingsmiddelen te kopen. Er worden via internet en in de winkel vele tips gegeven over hoe een mierenprobleem tegengegaan kan worden. Er wordt echter weinig gesproken over de toedracht, terwijl deze essentieel is om tot een oplossing te komen. Onze mierenbestrijder probeert u tijdens de bestrijding daarom ook te informeren over het gedrag en de levenswijze van mieren. Lees alvast meer over de levenswijze van mieren

Kakkerlakken

kakkerlakken in huiskakkerlakken in huis kunnen het topje van de ijsberg zijn. Zodra kakkerlakken gesignaleerd worden is het uiterst belangrijk om een goede inventarisatie te doen. Waar bent u geweest? Hoelang ziet u ze al? Woont u geschakeld aan andere woningen? Allemaal vragen die beantwoord moeten kunnen worden om aanhoudende overlast tegen te gaan. Kijk alvast of u de kakkerlakken kunt herkennen

Ongedierte op de werkplek

Personeel op de werkvloer kan te maken krijgen met overlast van ongedierte. Veelal zijn het kantines, kantoren, opslagloodsen of distributiemagazijnen waar bijvoorbeeld muizen, ratten, mieren of kakkerlakken een bedreiging kunnen vormen voor de werkomgeving.

 

schade bij bedrijfHet is van belang om bepaalde risico's voor te zijn. Ook financieel kan de aanwezigheid van ongedierte een serieus risico vormen. Kortsluiting, aangetaste voorraden en imagoschade zijn bekende voorbeelden die vooral worden veroorzaakt door ratten en muizen. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

 

Onze ongediertebestrijder in Arnhem voert ook regelmatig werkzaamheden uit binnen instellingen met woonvoorzieningen voor jongeren, ouderen of andere clientenzorg. Hier zijn uiteraard dezelfde risico's aanwezig als bij mensen thuis. 

 

Lees verder over muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's en Woningcorporaties 

Naast de bedrijven en instellingen krijgen ook Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties binnen de regio van Arnhem regelmatig te maken met ongedierte. Gebouwen met geschakelde woningen kunnen extra kwetsbaar zijn voor verspreiding van bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken.

 

Communicatie, inventarisatie en een gericht plan van aanpak zijn van essentieel belang. Wij werken daarom nauw samen met de betrokkenen.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderen

Arnhem wordt iedere zomer weer getroffen door de aanwezigheid van wespennesten. De hoeveelheid meldingen hiervan kunnen ieder seizoen weer anders zijn. In het voorjaar worden de eerste signalen zichtbaar.

 

De koninginnen zijn vanaf april - mei op zoek naar een geschikte plek om het nest te beginnen. In juli en augustus is onze wespenbestrijder volop bezig met de wespennesten. Soms zelfs nog tot in december.

 

Wespennesten kunnen vooral worden gevonden in de spouwmuur of in de schuur, maar ook in de grond of zelfs in huis

 

Let op! Een wespennest verwijderen is pas mogelijk nadat het bestreden is. Er zijn video's in omloop waarin gesuggereerd wordt dat dit direct al mogelijk is terwijl de wespen nog leven. Laat ons het wespennest eerst verdelgen! Daarna kunt u het wellicht weghalen.

Wespen bestrijden

wespenbestrijdingEen wespenbestrijding kan het beste zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Een wespennest kan explosief groeien en daarom veel narigheid veroorzaken wanneer niet tijdig ingegrepen wordt.

 

Wij hebben een aparte pagina aangemaakt waarin u kunt zien hoe in Arnhem de wespenbestrijding in zijn werk gaat met daarbij ook de mogelijkheden en beperkingen. Klik hier

Mieren bestrijden

mieren bestrijdenEen mierenbestrijding wordt meestal pas uitgevoerd wanneer het een plaag vormt. Zodra de mieren dagenlang onophoudelijk voor overlast zorgen, kunnen wij ons bestrijdingsmiddel inzetten. Het betreft een gel wat in naden en kieren gebracht wordt. U kunt hiervoor gewoon thuisblijven.

 

Mierenoverlast in huis kan ieder jaar terugkeren omdat de nesten kunnen blijven bestaan en de koninginnen meerdere jaren kunnen overleven. Na verloop van tijd kunnen de mieren schade toebrengen aan houtwerk of muurisolatie. Lees meer over mieren in huis

Gemeente Arnhem

De openbare ruimte van Arnhem kan ook te maken krijgen met overlast van plaagdieren. Denk hierbij aan ratten, vogels, marters of insecten. Wanneer u een probleem signaleert in de openbare ruimte, dan zult u contact moeten opnemen met de gemeente. Wij voeren alleen bestrijdingswerkzaamheden uit in de openbare ruimte wanneer wij expliciet opdracht krijgen van de gemeente. 

 

menu