Meldpunt Ongediertebestrijding Arnhem

Wat doen wij?

De Duitse wespWij behandelen meldingen rondom de overlast van plaagdieren en houden ons dagelijks bezig met ongediertebestrijding in Arnhem. Wij verrichten werkzaamheden bij u thuis of op de werkplek. Denk hierbij vooral aan de bestrijding van muizen en ratten.

 

Tijdens het voorjaar en de zomer gaat de aandacht vooral uit naar de bestrijding van wespen en mieren.

Afspraak maken

afspraak makenVoor ongediertebestrijding kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van een wespennest hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Arnhem een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over wespenbestrijding

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen vormt gedurende het hele jaar de kerntaak van onze werkzaamheden in Arnhem. Op verzoek plaatsen wij materialen in- en rondom gebouwen ter bescherming van knaagdieren. Bij actuele muizenoverlast of rattenoverlast kunt u direct met ons een afspraak maken 

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Arnhem

Wespenbestrijding

Wespennest verwijderenZiet u continu wespen verdwijnen in een opening? Dan is de kans groot dat achter deze opening een wespennest zit verstopt in een holle ruimte. Blokkeer nooit deze opening. Dan bestaat de kans dat de wespen in huis terecht komen. Laat het wespennest altijd eerst verdelgen.

 

Middelgroot wespennest in het zichtZiet u het wespennest zitten? Dan kan het soms verwijderd worden. Dit kan enkel als het nog een beginnend wespennest is en met zeer goede bescherming. Lees hieronder verder over het verwijderen van een wespennest

 

Wespennest in de spouwmuurIn Arnhem bestrijden wij de meeste wespennesten in de spouwmuur en andere holle ruimtes tussen houtwerk en metselwerk van het huis. Een andere gevaarlijk plek waar wij vaak een wespennest aantreffen is in de grond

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijder in actieAls u in Arnhem woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder meestal binnen 24 uur bij u langs om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een professionele drukpomp. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de wespenbestrijding.

 

Bij de ingang van het wespennest wordt onder hoge druk een giftige wespenpoeder geblazen waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt. De werkzaamheden duren gemiddeld 15 minuten. Ga voor uitgebreide informatie over ons product, de kosten en de werkwijze naar onze pagina over wespenbestrijding

Wespennest verwijderen

Verwijderen van een wespennest dat niet meer actief isSoms kan een wespennest nadat het uitgeschakeld is op veilige wijze verwijderd worden. Er bestaan echter nogal eens misverstanden over wat precies bedoeld wordt met het verwijderen van een wespennest. In Arnhem komen regelmatig meldingen binnen over oude wespennesten. Wij halen deze niet weg. Ons doel is om het wespennest uit te schakelen waarna het even later eventueel verwijderd kan worden.

 

Wespenkoningin moet ook verwijderd wordenEen beginnend wespennest waar enkel de koningin nog actief is kan soms eenvoudig door uzelf verwijderd worden. Tref wel goede voorbereidingen voordat u het nest weghaalt. De belangrijkste spullen die u hiervoor nodig heeft zijn een groot glas, een emmer water en een stevig vel papier. Vergeet uzelf niet te voorzien van goede bescherming. Volg ons stappenplan op onze pagina over het verwijderen van een wespennest

 

De koningin van het wespennest moet ook gevangen worden anders begint zij bij terugkomst weer aan een nieuw nest.

Verwijder nóóit een actief wespennest!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden wanneer al meerdere werksters aanwezig zijn in het nest. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Arnhem bij u langskomt. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Overlast in Arnhem

Vanaf het voorjaar komen in Arnhem al meldingen binnen van wespennesten. De beginnende wespennesten zijn meestal zichtbaar aan een houten plafond of men ziet enkel de koningin nog vliegen. Vermoedt u de aanwezigheid van een wespennest? Dan kunt u het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding.

 

Tijdens hoogzomer kan de overlast in Arnhem razendsnel toenemen. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

Mierenbestrijding met mierengelIn Arnhem bestrijden wij mieren met een mierengel. Het product kan worden vergeleken met honingdruppels. Het bezit echter een werkzame stof wat de mieren doodt. Onze mierenbestrijder gebruikt een doseernaald om de druppels in naden en kieren te brengen. U kunt gewoon aanwezig blijven tijdens de mierenbestrijding.

Wat kunt u verwachten?

Wat zijn de verwachtingen met een mierenbestrijdingMieren worden over het algemeen effectief bestreden met ons product. Het resultaat hiervan is echter afhankelijk van enkele factoren. Mierenproblemen kunnen namelijk incidenteel van aard zijn, maar ook structureel. Langdurige mierenoverlast (meerdere jaren) is meestal toe te wijden aan een onderliggend probleem.

 

Signalen van structurele problemen met mieren zijn soms lastig te herkennen. Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft. Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten.

Oudere huizen

mierennesten in de constructie van het huisIn Arnhem bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en (oude) lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende.

 

Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding

Afspraak maken

Voor mierenbestrijding in Arnhem kunt u een afspraak met ons maken.

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Arnhem voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Arnhem een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Arnhem bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Arnhem zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Arnhem zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

Muizenbestrijding bij bedrijvenBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Kwetsbare gebouwen

ongediertebestrijding bij bedrijvenRatten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Arnhem hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bestrijding van muizen

Bent u gevestigd in Arnhem en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier

 

Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Klik dan hier

Bestrijding van ratten

Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Arnhem bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Arnhem kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Meldingen en Actualiteit Arnhem

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van Arnhem, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Arnhem

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Arnhem, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

vrijdag 24 juni 2022 11:58

“Een nest hoornaars in de heg? Mijn mag is tig keer gestoken toen hij de heg wou snoeien. Locatie Alteveer.”

maandag 7 maart 2022 11:59

“Herhaaldelijk muizen keutels in huis. Ik hoor ze in plafond en muren. Over het Lange Water ”

maandag 22 november 2021 18:34

“Voor House of Arnhem aan de Velperweg liep vandaag een rat.”

donderdag 4 november 2021 21:50

“Steenmarter Parkstraat te Arnhem”

woensdag 13 oktober 2021 14:06

“Muizen/ratten in en om huis Hindeloopenstraat en Lemmerstraatin Arnhem.”

woensdag 13 oktober 2021 13:44

“Muizen wildenborglaan”

woensdag 22 september 2021 19:15

“wespennest in tuin in de grond”

woensdag 8 september 2021 21:01

“Ratten op de parkeerplaatsen in de Helmondstraat Arnhem, ter hoogte van nummers 226 tot 250”

vrijdag 20 augustus 2021 16:32

“Steenmarter Bij Eusebiusplein in Arnhem ”

zondag 8 augustus 2021 14:49

“Vanaf vandaag zien we dat er wespen in en uit onze plantenbak naast de voordeur vliegen. Is er een mogelijkheid dat dit weg gehaald kan worden?”

woensdag 9 juni 2021 15:42

“Muizenplaag schuytgraaf omg winterdijk”

zaterdag 29 mei 2021 08:05

“Vannacht voor de zoveelste keer wakker geworden van getrippel en geknaag. Prins Hendrikstraat. Is het een marter? Tussen plafond slaapkamer en vloer van de zolder. ”

dinsdag 27 april 2021 13:32

“Wij hebben muizen op de boulevard heuvelink. Ook bij onze buren hebben ze er last van. We hebben al van alles geprobeerd, maar helaas blijven ze terug komen. Ze kruipen zelfs door je bed heen en lopen overdag gewoon door de woonkamer heen. Ik hoop dat u ons kunt helpen. Onze huurbaas vind dat dit voor eigen kosten is en een ongedierte bestrijdingsbedrijf inschakelen is voor ons (studenten) veel te duur. ”

zaterdag 13 februari 2021 14:57

“Heb een rat in de achtertuin zit real een week heb twee hondjes durf ze niet in de achtertuin te laten”

dinsdag 10 november 2020 09:19

“Wespennest aan het begin van park Sonsbeek te Arnhem, bij de parkingang kruispunt Apeldoornseweg/midden Nederland route is er een persoon aangevallen door wespen toen deze door het bosje aan de rechterkant liep.”

zondag 16 augustus 2020 11:52

“Veel kakkerlakken gesignaleerd in de steeg tussen de tuinen van project School VI fase 2, te Sint Marten. Echt veel...”

maandag 27 juli 2020 15:12

“Wij hebben bij ons in de Altweertstraat last van ratten aan de park zijde ze lopen door mijn achter tuin voor het raam langs”

dinsdag 21 juli 2020 08:16

“Wespennest bij het wandelpad langs de a 12. Dit aan de kant van de geitenkamp Arnhemseallee. Er is een voetbalveldje met palen en dan terhoogte van de rechter boven hoek. Als je vanaf de Roosendaalse weg richting de schelmseweg loopt. Dit is bij de hoge bocht van de vogelkers weg. Doordat het bij een speelveld je is en een druk belopen pad door honden en mensen is het echt gevaarlijk. Ik en mijn hond zijn vanmorgen totaal 10 x gestoken. ”

dinsdag 14 juli 2020 23:08

“Bruine rat, zwemmend in Watergang bij Immerloo park. Waterweg ligt achter Eernewoudeweg 34-42 Gezien op zondag 12/7”

donderdag 25 juni 2020 21:09

“Er zit een wespennest in een boom aan de Singelstraat, ter hoogte van appartementen complex 138-146”

woensdag 17 juni 2020 10:59

“Overlast ratten in de tuinen Vlijmenweg”

zondag 14 juni 2020 18:25

“Rat in achtertuin Landgraafstraat ”

maandag 8 juni 2020 21:59

“Ratten onder flat gebouw, dichtbij school Middachtensingel ”

donderdag 28 mei 2020 14:45

“Sinds ruim een maand veelvuldig muizen gezien in meerdere woningen aan Korhoenplein en Hertenlaan in Arnhem.”

woensdag 20 mei 2020 14:25

“wespen nest in ontwikkeling in het pad rondom achterom de tuinen en huizen van de Händelstraat en Palestrinastraat in Arnhem”

maandag 18 mei 2020 21:46

“Wespennest in Arnhem tegenover indoor action tegen de woning aan ”

vrijdag 15 mei 2020 12:15

“Bruine rat in onze achtertuin. De buren hebben een konijn en het voer ook bij hun schuur staan..mijn kinderen durven niet meer in de tuin”

maandag 11 mei 2020 19:30

“Rat gezien in de Molenbeek ter hoogte van het speelveld”

zondag 3 mei 2020 19:57

“Jubileumpark doodgaande waterrat”

vrijdag 10 april 2020 19:55

“Er lopen diverse ratten bij de sloot aan de huissestraat bij de lidl/kruidenplein”

donderdag 9 april 2020 17:58

“Ratten in het slootje op de overmaat tegenover xxl scooters”

woensdag 8 april 2020 11:32

“Heel veel ratten, en ze worden ook nog gevoerd door mensen die met de kinderwagen langslopen (en dat in coronatijd) Locatie: sloot tussen Nijmeegseweg en Kronenburgsingel (langs het fietspad). Holen in de rand van de sloot te zien.”

zaterdag 28 maart 2020 19:26

“Een rat gezien in Schepen te Boeckoppad ”

maandag 13 januari 2020 07:59

“Drielse Dobbe rat gesignaleerd op straat 13-01-20 en bij de buren in de achtertuin (wat langer geleden). De rat liep rustig ‘ ochtends door de straat. ”

maandag 2 december 2019 15:46

“Muizen overlast in kelders en tuinen”

donderdag 7 november 2019 13:07

“Ik zag overdag een dikke grijze rat over de Schepen te Boeckoppad rennen. Poos ervoor zag ik twee slanke bruine ratten aan het eind van mijn tuin lopen naar de buren. Tuinlamp springt regelmatig in avond/nachturen aan. Kan niet van 1 poes zijn. ”

woensdag 6 november 2019 14:08

“2 ratten liepen onder de auto''s aan de kronenburgsingel ter hoogte ingang canishof op 6-11-2019 om 13.40 uur”

donderdag 19 september 2019 09:40

“dode rat in de straat in de Arnoudstraat”

maandag 9 september 2019 19:19

“Ratten in huis, je hoort het geknaag en geloop door de muren heen. Spijkerlaan, bovenwoning. ”

vrijdag 6 september 2019 13:07

“Ik zag een rat lopen aan de Nederlandlaan in Enschede”

donderdag 5 september 2019 18:33

“Bruine rat gesignaleerd bij de Haarbeek, 't Jannedorp (op de hoek waar de sloot begint).”

woensdag 24 juli 2019 10:43

“Rattenplaag, schagenstraat en gedeelte alkmaarsingel. Ivm ongeluk zit ik 8 weken thuis. Ik zie ze dagelijks door mn tuin paraderen, niet 1 maar meerdere. Een zwarte, bruine en beige. Ze gebruiken mijn tuin als oversteekplaat via mijn ene buren naar de ander te gaan. Ik dacht ze komen als het gaat schemeren maar vanmo om 10 uur zag ik ze alweer lopen. Er is bij de meeste buren volgens mij niks te halen. We hebben iedereen gewaarschuwd. ”

maandag 1 juli 2019 20:44

“Nabij kinderspeelplaats nest eikenprocessierupsen in eik op gemeentegrond naast Koerlingwei 18”

vrijdag 28 juni 2019 10:53

“Overlast van wespen, zitten in het gemeente perk in de grond. Bij het voorbij lopen naar voordeur ondervinden bewoners overlast. Dit is aan de akkerwinde straat de eerste zijstraat links, voor de winkeltjes stads kok en reptielenwinkel, Het is aan de voorkant van het huizenblok met de platte daken.”

zondag 23 juni 2019 20:15

“Wespennest in de grond van mn voortuin maar woon op een hoek en de wespen steken iedereen die langs komt ”

dinsdag 4 juni 2019 11:33

“Wespen nest in boom van Hasseltstraat ter hoogte nr 70”