Meldpunt Ongediertebestrijding Alkmaar

Afspraak maken:

Voor ongediertebestrijding in Alkmaar kunt u een afspraak met ons maken. Wij voeren diverse dagdelen per week werkzaamheden uit. Soms kan de verdelger dezelfde dag nog bij u ter plekke zijn.

 

Tijdens de zomerperiode hebben wij een extra wespenbestrijder in dienst. De rest van het jaar gaat de aandacht vooral uit naar de muizenbestrijding en de rattenbestrijding

Contact : 0900-2800200

Muizen en Ratten

Onze muizenbestrijder ziet veel voorbeelden van problemen met muizen in huis waarvan de oorzaak te maken heeft met voedsel in de buurt waar de muizen op af komen. Muizen zitten verder ook graag in huis omdat ze hier veilig zitten. Buitenshuis worden ze bedreigd door andere dieren zoals roofvogels, katten en marters.

 

Ratten- en Muizenbestrijding

Ook ratten in de tuin zijn meestal uit op voedsel. Vogelvoer, kippenvoer en zwerfafval zijn aantrekkelijke doelwitten. Onze rattenbestrijder heeft altijd materiaal bij zich om de ratten te kunnen bestrijden. Er zal echter ook aan de oorzaak gewerkt moeten worden om een eventueel soortgelijk probleem in de toekomst te kunnen voorkomen.

Bestrijding en Preventie

Bestrijding van ratten en muizen bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Echter, uitgangspunt van ons bezoek is altijd een structureel resultaat. Dit proberen wij direct samen met u te realiseren.

Kakkerlakken

kakkerlakkenKakkerlakken zijn niet zozeer afhankelijk van het seizoen. Hier kunnen wij in Alkmaar het hele jaar mee te maken krijgen. Lees verder over kakkerlakkenbestrijding

Vlooien, Zilvervisjes en Papiervisjes

Vele woningen kunnen ook getroffen worden door vlooien of zilvervisjes en papiervisjes.

De bestrijding hiervan vraagt om enkele voorbereidingen. Meer informatie hierover krijgt u van onze bestrijdingsdeskundige.

Beperkingen

Bovenstaande diersoorten kunnen meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden kunnen worden door andere maatregelen te treffen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Ongedierte op de werkplek

Op het werk kunnen ook klachten ontstaan rondom plaagdieren en insecten. 

Muizenoverlast op kantoor of ratten op het terrein behoren tot de risico's binnen de bedrijfsvoering.

 

Muizen en ratten zorgen voor een onhygiënische werkomgeving en kunnen schade aanrichten met het knagen aan voorraden en kabels. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

 

Verder hebben we in de omgeving van Alkmaar ook te maken met sectoren welke zich bezig houden met de bereiding of distributie van etenswaren. Insecten zoals kakkerlakken, mieren of vliegen kunnen veel schadelijke gevolgen hebben binnen deze branche. Om deze reden hebben veel restaurants al preventieve maatregelen getroffen.

Instellingen, VVE's en Woningcorporaties 

Huurders of bewoners van wooncomplexen of zorginstellingen in Alkmaar kunnen ook te maken krijgen met overlast van ongedierte. Soms is niet geheel duidelijk waar de overlast begonnen is, maar moet er wel degelijk zo snel mogelijk een oplossing komen. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Ook wij als bestrijdingsdienst zijn hierbij betrokken. Wij ondersteunen woningcorporaties en VVE's met het herstellen van problemen rondom ongedierte.

 

Interessant om te lezen is ook onze rubriek over de verantwoordelijkheden rondom ongedierte.

Mieren- en Wespenbestrijding

wespenbestrijdingDe mieren laten zich zich al gauw in het voorjaar zien. Ze kunnen veel overlast veroorzaken. Soms zijn huis-tuin- en keukenmiddelen afdoende. Soms zijn professionele middelen noodzakelijk. Lees meer over mierenbestrijding 

 

Als er sprake is van een wespennest in huis, dan ontkomt u er bijna niet aan om een wespenbestrijding uit te laten voeren. Anders kan het nest veel problemen veroorzaken tijdens de zomer en het najaar.

Wespennest

wespennestEen wespennest wordt regelmatig aangetroffen in de tuin of in de spouwmuur van de woning. De overlast wordt meestal pas later in het jaar ondervonden. Vooral op terrassen en recratiegebieden wordt in augustus en september veel wespenoverlast ondervonden.

 

Als u te maken heeft met een wespennest in huis ,dan zit er meestal niks anders op dan het nest verdelgen. Dit kan altijd beter uitgevoerd worden met professionele apparatuur en bescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

 

Lees meer informatie over een wespennest

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenZelf een wespennest verwijderen is voor u geen optie wanneer het nog actief is. Er zijn nare ongelukken gebeurd tijdens pogingen hiertoe. Ook brengt u de omgeving hiermee in gevaar.

 

Onze wespenbestrijder moet het nest eerst uitschakelen. Als u in Alkmaar woont, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met ons.

 

Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Controle is echter zeer belangrijk. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Gemeente Alkmaar

Voor problemen met ongedierte binnen de openbare ruimte van Alkmaar kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Wij gaan alleen op meldingen af wanneer wij formeel opdracht hiervoor krijgen van de gemeente.

menu