Meldpunt Ongediertebestrijding Westland

Doe een melding

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingWij voeren ongediertebestrijding uit in 's-Gravenzande, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen en De Lier. Andere plaatsen binnen de gemeente Westland vallen ook in ons werkgebied. Wij bestrijden vooral ratten en muizen in huis, in bedrijven en in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

 

Klik hieronder voor meer informatie of neem telefonisch contact met ons op via 0900-2800200 

 

Plaagdieren & Insecten

Rattenbestrijding en Muizenbestrijding

Wespenbestrijding en Mierenbestrijding

Andere ongediertebestrijding

 

Ongediertebestrijding bij bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen

 

Melding maken:

Meldingen en actualiteit in Westland

 

Werkgebied:

 's-Gravenzande, Ter Heijde, Honselersdijk, Kwintsheul, De Lier, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen

Rattenbestrijding en Muizenbestrijding

RattenbestrijdingWij bestrijden ratten en muizen in het hele Westland rondom Naaldwijk. Vanaf de grens bij Wateringen - Den Haag tot 's Gravenzande, Maasdijk en De Lier. In de buitenomgeving passen wij een nieuwe methode toe (gemechaniseerde vangunits) Lees meer

Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in westland kunnen contact met ons opnemen voor inspectie, advies en bestrijding

 

Voor de bescherming van gebouwen werken wij meestal op structurele basis met periodieke controles. Soms voeren wij rattenbestrijding en muizenbestrijding alleen incidenteel uit.

 

Lees meer over onze rattenbestrijding

Particulieren

Inwoners van Westland die thuis problemen ondervinden met ratten en muizen kunnen ook geholpen worden. Wij geven aanwijzingen en advies en indien nodig bestrijdingsmiddelen die bestemd zijn voor particulier gebruik. Hier zijn kosten aan verbonden

Landelijke infrastructuur

In de grote steden zoals Den Haag is rattenoverlast veelal een gevolg van mankementen binnen het rioolnetwerk of de problematiek rondom de grote hoeveelheid huishoudelijk afval waar zij mee te kampen hebben.

 

ratten landelijkKleinere plaatsen in Westland zoals Honselersdijk, Kwintsheul, Monster en Poeldijk kunnen weliswaar ook te maken krijgen met ratten en muizen. Veelal heeft dit echter een andere oorzaak.

 

Steden en dorpen met een landelijke omgeving en tuinbouw dragen de risico's van rattenoverlast en muizenoverlast vanwege de aantrekkelijke voedselbronnen. Ook diervoeding is voor ratten en muizen een zeer aantrekkelijk doelwit. Plaatsen als Naaldwijk, De Lier en Monster kennen een mix van woonwijken en tuinbouw. In woonwijken hebben we veel te maken met hobbydieren zoals vogels en kippen. Dit trekt uiteraard ook ratten en muizen aan. Daarom voeren wij hier regelmatig muizenbestrijding en rattenbestrijding uit.

 

ratten\rattenbestrijding\openbare ruimte.jpgBestrijding kan zeer lastig zijn omdat lokmiddelen minder effect hebben binnen deze omstandigheden. Onze rattenbestrijder heeft daarom diverse lokmiddelen bij zich welke in onze materialen gebracht kunnen worden waarmee de kans op succes significant vergroot wordt.

Muizen

VeldmuisMuizen kunnen een risico vormen voor onze leefomgeving. Het is echter belangrijk om het onderscheid te maken tussen Huismuizen en andere muizen. Muizen die vooral buitenshuis leven hoeven niet bestreden te worden. Denk dan bijvoorbeeld aan bosmuizen of veldmuizen. Lees verder over hoe u muizen kunt herkennen

Huismuizen en overlast

Muizen\muizenoverlast.jpgHuismuizen die overlast en schade aanrichten in huis en binnen gebouwen dienen tijdig aangepakt te worden. In Westland bestrijden wij muizen bij mensen thuis en voor bedrijven en instellingen. Vooral instellingen die met kinderen werken. Lees meer over muizenbestrijding

Wespenbestrijding en Mierenbestrijding

WespenbestrijdingIn Naaldwijk en omstreken bestrijden wij een wespennest met een gifpoeder onder lage druk wat de koningin en de rest van het wespenvolk moet doden. Mieren bestrijden wij met een lokgel wat toegepast wordt in naden en kieren.

 

Wespenbestrijding voeren wij uit met speciale apparatuur en bescherming. Hiermee komen wij tot ongeveer 6-8 meter hoog. Sommige situaties vragen om extra hulpmiddelen. Indien dit het geval is, dan geven wij hierover ter plekke advies.

 

Lees verder over onze wespenbestrijding

De koninginnen

Een wespenkoningin kiest meestal voor een holle ruimte in een gebouw. Mierenkoninginnen zitten meestal in holle nestkamers onder een zanderige bodem. Desondanks zorgen mierenkolonies ook veelal voor problemen in woningen en gebouwen omdat de koninginnen in spouwmuren of kruipruimten zitten. 

 

WespennestWestland kent een stuk minder bebouwing dan de stedelijke omgeving, maar desondanks komen wij regelmatig langs voor bestrijding. Een wespennest vindt men namelijk ook regelmatig in de grond of bijvoorbeeld tussen een biels of tussen begroeiing.

Overlast

In recreatiegebieden, parken, campings en andere plekken waar veel mensen samen komen kan ook veel overlast ondervonden worden door wespen en mieren.

 

Lees meer over wespenoverlast

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenIn Westland schakelen wij het wespennest eerst uit. Daarna kunt u het wespennest eventueel verwijderen. Onze wespenbestrijder geeft na de werkzaamheden uitleg hierover. Wanneer alle wespen in het nest dood zijn, dan kunt u het wespennest verwijderen

Tel: 0900-2800200

 

Wij bestrijden onder anderen in 's-Gravenzande, Honselersdijk, Kwintsheul, De Lier, Maasdijk, Naaldwijk, Poeldijk en Wateringen

 

Voordat het wespennest verwijderd wordt dient het eerst nog goed gecontroleerd te worden. Het grootste gedeelte van de wespennesten in Westland treffen wij aan in holle donkere ruimtes. 

Mieren

MierenbestrijdingMieren kunnen voor veel overlast zorgen in woningen en verblijfsruimten voor kinderen, zoals in de dagopvang of in het onderwijs. Een mierenbestrijding kan met verschillende middelen worden uitgevoerd.

Tel: 0900-2800200

 

De werkwijze is afhankelijk van de omstandigheden. In woningen en gebouwen bestrijden wij met een speciale gel. Dit wordt toegepast in naden en kieren.

 

Mieren bestrijden

In Westland bestrijden wij mieren ook soms met vloeistof waarin een werkzame stof zit. Dit gebruiken wij echter niet op tuinoppervlakken en terrassen i.v.m. het milieu.

Alleen woning en gebouw

Mierenbestrijding dient enkel als doel om de schade en gezondheidsgevaren te beperken. Dit betekent dat wij alleen bestrijden met de bedoeling om woningen en gebouwen te beschermen tegen mierenplagen.

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bedrijvenBedrijven en instellingen in Naaldwijk en omstreken die te maken krijgen met problemen rondom ongedierte kunnen ons bellen voor incidentele ongediertebestrijding of structurele bescherming.

Tel: 0900-2800200

 

Met name muizenoverlast kan voor veel narigheid zorgen. Muizen in kantoren, kantines en restaurants bestrijden wij op basis van drie bestrijdingsacties waarna gekozen kan worden om de bescherming en preventie te behouden.

VVE en Verhuurder

Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties kunnen bepaalde problemen met ongedierte door ons laten inventariseren teneinde een bestrijdingsplan samen te stellen.

 

Ook wanneer ratten om gebouwen gesignaleerd worden kunt u een afspraak met ons maken. Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het plaatsen van speciale kasten met mechanische vangunits. Deze zijn zowel curatief als preventief uiterst geschikt om een rattenplaag te bestrijden en te voorkomen. Lees verder >

Ongedierte in huis

muizenMuizen in huis kunnen behoorlijk wat problemen veroorzaken. Buiten het feit dat ze met hun knaaggedrag spullen en kabels kapot kunnen knagen, zorgen ze ook voor een ongezonde leefomgeving. Preventie verdient daarom prioriteit. Zodra er een muis gesignaleerd wordt is de kans groot dat hij niet alleen is. Onze muizenbestrijder treft regelmatig situaties aan waarbij buiten het gezichtsveld de muizenpopulatie is toegenomen.

 

Mieren\hygiëne mieren in huis.jpgMieren in huis kunnen aanhoudende overlast veroorzaken. Met name als ze de kans hebben gekregen om jarenlang onder of binnenin de constructie van het huis nesten te bouwen. Soms kan men vrij eenvoudig het probleem oplossen met huis- tuin- en keukenmiddelen. Soms zijn professionele middelen noodzakelijk. 

 

ratten\rattenbestrijding\kruipruimte riolering.jpgRatten in huis kunnen voor een hoop opschudding zorgen. Een defect aan het riool of de aanwezigheid van veel zwerfafval verhogen het risico op een rattenplaag. Wanneer de woning of het gebouw ook bouwtechnisch niet in orde is, dan kunnen de ratten al snel binnendringen. Rattenbestrijding in huis kan meestal alleen uitgevoerd worden met mechanische vangmaterialen.

 

kakkerlak in huis.jpgKakkerlakken in huis zorgen voor een onbehaaglijk gevoel. Een enkele kakkerlak in huis is meestal een toevalligheid. Het kan per ongeluk zijn meegenomen uit een tropisch land. Het kunnen er echter snel meer worden. Daarom is één kakkerlak in huis al direct voldoende aanleiding om actie te ondernemen.

Andere ongediertebestrijding

In Naaldwijk, Wateringen en De Lier voeren wij ook ongediertebestrijding uit van kakkerlakken, vlooien en bedwantsen. De bestrijdingsdienst neemt dan contact met u op over de voorbereidingen die getroffen moeten worden. 

 

ongediertebestrijding

Wij krijgen ook regelmatig meldingen over onbekende beestjes in huis. Onze bestrijdingsdeskundige kan langskomen voor een inspectie, maar wij kunnen niet garanderen dat het diersoort hem direct bekend is. In dat geval zullen de insecten gedetermineerd moeten worden door een enthomoloog.

Zelf ongedierte bestrijden

Zelf ongedierte bestrijden kan alleen succesvol zijn met het juiste materiaal en de juiste werkwijze. Daarnaast is kennis over het betreffende diersoort ook uitermate belangrijk. Veel insecten kunnen op een goede en structurele manier bestreden worden door de voedselbron aan te pakken.

 

Onze plaagdierengids en insectengids geven hier meer informatie over. Alle meest voorkomende plaagdieren en insecten staan hierin beschreven.

Overige plaagdieren en insecten die wij behandelen zijn:

 

Meldingen en actualiteit in Westland

Muizen\verantwoordelijkheden rondom muizen.jpgAls u inwoner bent van bijvoorbeeld Naaldwijk, Wateringen of een andere plaats binnen de gemeente Westland dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten. Voor ongediertebestrijding bij u thuis of in het bedrijf kunt u ook direct een afspraak maken.

Melding maken

Om melding te maken klikt u hieronder op de groene knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

Doe een melding

Gemeente Westland

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Westland, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente > https://www.gemeentewestland.nl

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Indeling

Onder de gemeente Westland vallen de plaatsen: 's-Gravenzande, Ter Heijde, Honselersdijk, Kwintsheul, De Lier, Maasdijk, Monster, Naaldwijk, Poeldijk, Wateringen

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

maandag 17 februari 2020 21:27

“Ik heb ratten gezien aan het einde van de patalenastraat op het gras bij de sloot. Tegenover de speeltuin die aangelegd word”

woensdag 16 oktober 2019 21:29

“wespennest. Parkeerplaats naast het gemeentehuis in naaldijk. links achterin”

dinsdag 13 augustus 2019 23:06

“Rat gezien in Naaldwijk, stak het fietspad over richting de Binnenhof!!”

maandag 5 augustus 2019 16:05

“Ik hen twee wespennest in de spouw muur ik heb er al gif in gespoten maar dit lijkt niet voldoende ”

woensdag 19 juni 2019 16:49

“Wespen in mijn houten buirentafel. Vliegen net iets onder hun boten af en aan de tafel in. ”

menu