Ratten in huis

Ratten in huis kunnen met hun ontlasting en speeksel ziektekiemen verspreiden en behoorlijke schade aanrichten met hun knaagtanden. Ratten bestrijden is daarom noodzakelijk. Zodra ratten in huis zitten, dan is wering namelijk al te laat.

 

Wilt u direct weten hoe u ze het beste kunt vangen en bestrijden? Klik hier

Waarom zitten ratten in huis?

De aanwezigheid van ratten in huis of in de tuin kunnen verschillende oorzaken hebben zoals;

veiligheid

Ratten hebben in de open omgeving veel vijanden. Marters, honden, katten en roofvogels jagen maar al te graag op ratten. De rat wil daarom een veilig heenkomen hebben. Helaas kiezen zij hiervoor maar al te vaak onze huizen en schuren uit. Vanuit deze uitvalsbasis kunnen zij in veiligheid hun foerageerplaatsen bereiken, slapen en nestelen.

Warmte

Ook zitten ratten er graag warmpjes bij. In onze kelders of op onze zolders zitten de ratten warm, droog en uit de wind. Ideale omstandigheden voor een dier wat in het wild al genoeg uitdagingen heeft. Ze gebruiken isolatiemateriaal en bouwafval om nesten te maken wanneer zij jongen krijgen. Bovendien lopen er door het huis leidingen die warmte afgeven en het verblijf nog aangenamer maken voor de ratten.

Voedsel

Ratten komen vooral op voedsel af, dit is de eerste vereiste wanneer zij een vaste verblijfplaats zoeken. In huis is vaak genoeg eten te vinden, op de vloer of in de bergplaats. Ratten eten in tegenstelling tot muizen toch minder vaak in huis. Binnenshuis hebben zij een warm en veilig heenkomen maar voor voedsel gaan zij vaak naar buiten. In onze tuinen is genoeg eten te vinden. Echte toplocaties voor ratten zijn tuinen met vogelvoer, kippenhokken, volières en duivenhokken. Omdat vogels niet echt netjes kunnen eten valt er veel zaad op de grond wat vervolgens weer ongedierte aantrekt.

Gedwongen verhuizing

Ratten worden regelmatig gedwongen om een nieuwe leefomgeving te vinden. Grote overlast van ratten ontstaat vooral wanneer er in de buurt aan het riool wordt gewerkt. In elk riool leven ratten die daar genoeg voedsel en veiligheid vinden. Deze ratten zitten echter vast in het riool dat normaal is afgesloten met putten en roosters. Echter, wanneer deze wordt opengebroken voor bijvoorbeeld onderhoud, dan kunnen deze ratten gemakkelijk naar buiten. Na de werkzaamheden is het riool niet meer toegankelijk en zullen de ratten zich elders moeten vestigen. Gaat u bij overlast van ratten dan ook na waar het dier vandaan kan zijn gekomen.

Waar zitten ratten in huis?

Net als muizen hebben ratten voorkeuren voor specifieke ruimtes binnen de woning.

Vloeren en zolders

Ratten zitten het liefst onder de vloer en soms op zolders. Met name in oudere huizen zit er ook ruimte tussen twee verdiepingen, bijvoorbeeld omdat de vloer op draagbalken rust. Deze ruimte wordt door zowel ratten als muizen regelmatig gebruikt. Onder deze vloeren worden zij niet gestoord en zitten zij dus in alle veiligheid.

 

Meestal kunnen ratten via deze ruimte ook gemakkelijk de spouwmuren in omdat de draagbalken hiermee in verbinding zijn. Ook lopen er leidingen en kabels door de vloer die zij op en neer volgen naar de zolder en de benedenverdieping.

 

Zolders worden door de bewoners vaak minder intensief gebruikt dan de rest van het huis. Hier vinden ratten dan ook een rustige plek om te nestelen. In een geschakelde woning kan de rat gemakkelijk van zolder naar zolder lopen en neemt zo meerdere huizen in gebruik. In veel huizen staat op zolder ook de cv die niet alleen voor een warme plek zorgt maar via het leidingwerk bovendien een route naar beneden vormt. Ten slotte staan er op zolder vaak veel spullen opgeborgen die voorzien in schuilplaatsen en nestmateriaal.

Ratten in de kruipruimte

De kruipruimte dient net zoals de spouwmuren geventileerd te worden. Aan de straat en tuinkant zitten hiervoor meestal roosters geplaatst. Deze roosters kunnen door rot, roest of knagen toegankelijk raken voor ratten. Vanuit de kruipruimte zijn andere ruimtes in het huis te bereiken zoals de spouwmuur en de meterkast. Vooral de keuken is een punt van aandacht omdat de afvoer- en gasleiding vaak door de kruipruimte lopen. Als hier ruimte ontstaat kan de rat al snel achter de keukenplinten komen. 

Riool 

Regelmatig is de activiteit van ratten in de kruipruimte toe te wijden aan een defect aan de riolering. Wanneer de aanwezigheid van ratten ook nog gepaard gaat met stank en zeer veel ontlasting, dan is de kans vrij groot dat er een breuk in het riool zit of dat het riool een tijd open gelegen heeft. In dat geval is het uiteraard prioriteit om de riolering na te kijken. Hier komt meestal een loodgieter aan te pas. Zij hebben geavanceerd materiaal om de riolering te inspecteren.

Waarom zijn ratten in huis zo lastig te bestrijden?

Ratten zijn neofoob. Dat wil zeggen dat zij angst hebben voor nieuwe objecten in hun omgeving. Dit is een overlevingsmechanisme dat de rat zeer succesvol maakt in een grote verscheidenheid van omstandigheden. Omdat ratten zo voorzichtig zijn met nieuwe aanpassingen in de omgeving is het lastig om ze te dwingen om in de val te lopen. Een bestrijding vraagt dan ook geduld en een juiste inzet van de middelen. Ratten zijn atletische dieren die door de kleinste gaten en gebreken naar binnen kunnen en gemakkelijk tussen verdiepingen op en neer klimmen. Het lokaliseren van de ingang en voedingsplaatsen kan daarom lastig zijn. De plaats waar u de ratten hoort of ziet is niet altijd de locatie van de oorzaak van het probleem. Als u eenmaal een beeld heeft van hoe de ratten zich verplaatsen en waar zij eten is het een stuk gemakkelijker om een effectieve strategie uit te stippelen.

Hoe voorkomen we rattenoverlast?

Ratten komen via kieren, scheuren en kapotte roosters en riolen onze huizen binnen. De eerste stap om overlast te voorkomen is dan ook het goed onderhouden van de buitenmuren en het riool. Het afsluiten van de stootvoegen met stootvoegroosters en het vervangen van kapotte ventilatieroosters behoort allemaal tot de preventieve maatregelen.

 

Hebben de ratten zich echter permanent binnenshuis gevestigd, dan is het afsluiten van openingen onverstandig omdat u de dieren dan opsluit. Een rat die in een ruimte zit opgesloten zal veel overlast veroorzaken en zich op andere manieren naar buiten knagen. De ratten dienen in dit geval eerst bestreden te worden voordat u kunt overgaan tot het afdichten van toegangswegen.

 

Lees verder