Meldpunt Ongediertebestrijding Den Haag

Afspraak maken:

Voor ongediertebestrijding kunt u een afspraak met ons maken. Aan de hand van uw postcode plannen wij u in. Wij hanteren dagdelen van drie uur. Meestal bent u dezelfde dag of de volgende werkdag nog geholpen.

Contact : 070-2044053

Ratten- en Muizenoverlast in Den Haag

We hebben in Den Haag te maken met veel geschakelde woningen en appartementen met tevens een mix van verschillende doelgroepen en culturen die het gezamenlijk oplossen van plaagdierproblemen soms kunnen bemoeilijken.

 

Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

rattenoverlast en muizenoverlast in Den HaagKwetsbare wijken

Stadswijken als Transvaalkwartier, Spoorwijk, Schilderswijk en Laakkwartier ondervinden relatief veel problemen met bijvoorbeeld muizen en ratten. Ongediertebestrijding wordt hier veelal door ons uitgevoerd via een Vereniging van Eigenaren of een woningbouwvereniging.

Muizen en Kakkerlakken

Hierbij moet vooral gedacht worden aan muizen in huis of kakkerlakken in huis. Wij voeren ook monitoring en inventarisaties uit om besmetting naar meerdere woningen in Den Haag te voorkomen.

Instellingen met muizen

Den Haag telt een grote hoeveelheid scholen, buurtverenigingen, kinderdagverblijven en opvanglocaties die kwetsbaar zijn voor muizenoverlast. Er wordt door verschillende doelgroepen op diverse plekken geleefd en gegeten. Dit maakt ons kwetsbaar voor ongedierte.

Kinderen, leerlingen en cliënten

Een goede hygiëne kan een uitdaging zijn met deze doelgroepen en de hoeveelheid prullenbakken is helaas niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder is veel in gesprek met zorgverleners en buurtwerkers in Den Haag over muizen op de werkplek 

Bedrijfshuisvesting

Den Haag heeft rondom de Binckhorst, Hollands Spoor en het Stadscentrum veel kantoorhuisvesting en bedrijfshuisvesting waar vooral muizen schade kunnen aanrichten.

 

Muizen veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. Ook het Beatrixkwartier en Bezuidenhout langs de Theresiastraat zijn kwetsbaar. Lees meer over onze muizenbestrijding voor bedrijven

Rattenbestrijding Den HaagRatten

Bedrijventerreinen zoals de Binckhorst, de Laakhaven en de Kerketuinen kunnen te maken krijgen met Bruine Ratten op het terrein. De ouderwetse bestrijdingswijze met de zwarte kisten is inmiddels vervangen met een moderne effectieve gifvrije methode. Bestrijding van ratten en structurele bescherming wordt gerealiseerd met onze nieuwe benadering van het ratten bestrijden 2018

Rattenbestrijding in Den Haag

Indien u inwoner bent en ratten signaleert op eigen terrein, dan zult u zelf ook maatregelen moeten treffen om bij te dragen aan een oplossing. De oorzaak van een rattenprobleem heeft meestal te maken met het aanbod van voedsel of een defect aan de riolering. 

 

Als u met ons een afspraak maakt, dan voert onze rattenbestrijder een inspectie uit, plaatst materiaal en geeft aanwijzingen en advies. Dit kost eenmalig €95,-. Het materiaal blijft daarna in uw bezit. Ga hier daarom zuinig mee om! Lees meer over rattenbestrijding voor particulieren

Stadscentrum

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren.

Winkels en studenten 

Daarom hebben wij onder andere rondom het Buitenhof, de Hofvijver, De Grote Markt en het Plein regelmatig te maken met overlast van muizen die soms zeer hardnekkig is. Ook in dit gebied is de communicatie niet altijd optimaal. Ondernemers en studenten zijn veelal druk met andere zaken bezig waardoor plaagdieren kans zien om aanhoudende overlast te veroorzaken. Winkeliers binnen de kern van de Mauritskade, de Koningskade, Chinatown en de Prinsegracht zijn eveneens vaak slachtoffer van muizenoverlast.

Horeca

Den Haag heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang en wanhoop. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

 

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Wij hebben een iets andere werkwijze dan wat men gewend is in deze branche welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing.

Wij voeren ongediertebestrijding uit in heel postcodegebied 25. In de zone tussen de Neherkade, Den Haag-Zuid, Scheveningen, Benoordenhout en Ypenburg. 

wespennest verwijderen den haagWespenbestrijding

Voor de zomermaanden hebben wij vanwege de wespenoverlast in Den Haag altijd een extra wespenbestrijder in dienst die dagelijks wespenbestrijding uitvoert.  

Na de bestrijding

Een wespennest verwijderen kan plaatshebben nadat wij het wespennest uitgeschakeld hebben. Wij hebben diverse keren meegemaakt dat iemand het eerst zelf geprobeerd heeft terwijl het nest nog actief was. Dit kan leiden tot nare ongelukken!

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen actief wespennest zelf verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden. Onze wespenbestrijder schakelt het nest daarom eerst uit.

 

Eventueel kan enkele weken daarna het nest veilig door uzelf verwijderd worden. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

mieren bestrijdenMieren bestrijden

De bestrijding van mieren lijkt veel op de wijze waarop kakkerlakken bestreden worden. Toch moeten er andere verwachtingen gesteld worden na de bestrijding van mieren. Dit heeft te maken met het gedrag van mieren, de oorzaak van het probleem en de biologische en natuurlijke omstandigheden waar wij mee te maken hebben.

 

Indien mieren in huis voor problemen zorgen kunnen wij met onze bestrijdingsmiddelen zorgen voor een vermindering van de overlast, soms zelfs een definieve oplossing. Echter, de toedracht van het probleem leert ons dat een structurele oplossing veelal samengaat met een gecontinueerde beheersing. Onze mierenbestrijder kan u hier ter plekke meer inzicht in geven.

Lees verder over de bestrijding van mieren

Wespennest in huis

wespenbestrijdingVanaf het voorjaar komen in Den Haag ook meldingen binnen van wespennesten en mieren. Een wespennest in huis is meestal binnen korte bestreden.

Overige insecten

Insectenbehandelingen die voorbereidingen vereisen en waarvoor u de woning of het pand minimaal 3 uur moet verlaten zijn;

 

Vlooien

Zilvervisjes en Papiervisjes

Gemeente Den Haag

Indien u een plaagdierprobleem signaleert in de openbare ruimte of een publieke voorziening, neem dan contact op met de gemeente Den Haag. Indien u ratten signaleert in de openbare ruimte van Den Haag, dan kunt u dit eveneens melden bij de gemeente. Zij hebben zelf een dienst of schakelen ons of een andere bestrijdingsdienst in om het probleem te onderzoeken en te verhelpen.

 

menu