Meldpunt Ongediertebestrijding Den Haag

Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Den Haag kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen bij inwoners thuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Den Haag.

Ga naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Muizenbestrijding

Rattenbestrijding

Bedrijven en instellingen

Ongedierte in huis

Extra aandacht in Den Haag

Meldingen en actualiteit in Den Haag

Ongediertebestrijding\wesp.jpgTel: 0900-2800200

Wespennest verwijderen

Zodra u veel wespen in een opening ziet verdwijnen, dan is de kans groot dat er een wespennest achter zit. In Den Haag treffen wij regelmatig wespennesten aan in holle ruimtes zoals in de spouwmuur of achter bijvoorbeeld een boeideel. 

Gevaarlijk

wespennest verwijderenEen actief wespennest zelf verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden. Onze wespenbestrijder in Den Haag schakelt het nest daarom eerst uit. Daarna kan het wespennest eventueel verwijderd worden.

 

Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Afspraak maken: 0800-2900200

wespenbestrijdingWespenbestrijding

Vanaf het voorjaar komen in Den Haag al meldingen binnen van wespennesten. U kunt het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding. Tijdens hoogzomer kan het namelijk erg druk zijn. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen.

 

Wespenbestrijding doen wij in Den Haag met een gifpoeder welke met een drukpomp wordt verstuifd in de holle ruimte waarin het wespennest verborgen zit. 

 

Een wespenbestrijding is meestal binnen korte tijd succesvol uitgevoerd.

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingMieren kunnen ook vrij goed met onze middelen bestreden worden. Het resultaat hiervan kan echter afhankelijk zijn van enkele factoren. Voor mierenbestrijding in Den Haag kunt u een afspraak met ons maken:

Tel: 0800-2900200

mierenbestrijdingMierennesten

Belangrijk bij een mierenbestrijding is dat de nesten getroffen worden. Wij bestrijden met een speciale gel welke ook meegebracht wordt naar het nest. Wij willen echter benadrukken dat mierennesten zeker niet altijd in één behandeling volledig bestreden kunnen worden.

 

Lees meer over mierenbestrijding 

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Den Haag een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen ze zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Den Haag bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen.

 

Lees verder over onze muizenbestrijding

Tel: 0800-2900200

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Den Haag zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

In verband met de risico's bestrijden wij direct tijdens het eerste bezoek. Zodra wij echter de muizen bestreden hebben kunnen wij na overleg onze spullen laten staan voor structurele preventie.

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingIn Den Haag voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Door wijzigingen in regelgeving is er veel veranderd de laatste jaren rondom de wijze van bestrijding.

 

Ratten in de open omgeving zoals buiten in de tuin bestrijden wij in Den Haag alleen nog met mechanische vangmaterialen. Signaleert u ratten in de tuin of rondom uw gebouw? Bel dan direct onze ongediertebestrijding

 

Lees verder over rattenbestrijding

Tel: 0800-2900200

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bij bedrijvenOngedierte komt niet alleen in huis voor. In Den Haag hebben we ook te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

 

Veelal zijn het bedrijven en instellingen die te maken krijgen met personeel wat blootgesteld wordt aan ongedierte. Vanuit hygiënisch oogpunt is dit uiteraard een onwenselijke situatie. Ook kunnen muizen en ratten veel financiële schade tot gevolg hebben. Het is daarom verstandig om een afspraak met ons te maken voor inspectie en bestrijding.

Incidenteel en Structureel

Een muizen- of rattenbestrijding bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Dan worden de spullen ook weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. De ongediertebestrijder kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via spouwopeningen, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Extra aandacht in Den Haag

We hebben in Den Haag te maken met veel geschakelde woningen en appartementen met tevens een mix van verschillende doelgroepen en culturen die het gezamenlijk oplossen van plaagdierproblemen soms kunnen bemoeilijken.

 

Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

rattenoverlast en muizenoverlast in Den HaagKwetsbare wijken

Stadswijken als Transvaalkwartier, Spoorwijk, Schilderswijk en Laakkwartier ondervinden relatief veel problemen met bijvoorbeeld muizen en ratten. Ongediertebestrijding wordt hier veelal door ons uitgevoerd via een Vereniging van Eigenaren of een woningbouwvereniging.

Muizen en Kakkerlakken

Hierbij moet vooral gedacht worden aan muizen in huis of kakkerlakken in huis. Wij voeren ook monitoring en inventarisaties uit om besmetting naar meerdere woningen in Den Haag te voorkomen.

Instellingen met muizen

Den Haag telt een grote hoeveelheid scholen, buurtverenigingen, kinderdagverblijven en opvanglocaties die kwetsbaar zijn voor muizenoverlast. Er wordt door verschillende doelgroepen op diverse plekken geleefd en gegeten. Dit maakt ons kwetsbaar voor ongedierte.

Kinderen, leerlingen en cliënten

Een goede hygiëne kan een uitdaging zijn met deze doelgroepen en de hoeveelheid prullenbakken is helaas niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder is veel in gesprek met zorgverleners en buurtwerkers in Den Haag over muizen op de werkplek 

Bedrijfshuisvesting

Den Haag heeft rondom de Binckhorst, Hollands Spoor en het Stadscentrum veel kantoorhuisvesting en bedrijfshuisvesting waar vooral muizen schade kunnen aanrichten.

 

Muizen veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. Ook het Beatrixkwartier en Bezuidenhout langs de Theresiastraat zijn kwetsbaar. Lees meer over onze muizenbestrijding voor bedrijven

Rattenbestrijding Den HaagRatten

Bedrijventerreinen zoals de Binckhorst, de Laakhaven en de Kerketuinen kunnen te maken krijgen met Bruine Ratten op het terrein. De ouderwetse bestrijdingswijze met de zwarte kisten is inmiddels vervangen met een moderne effectieve gifvrije methode. Bestrijding van ratten en structurele bescherming wordt gerealiseerd met onze nieuwe benadering van het ratten bestrijden 2018

Rattenbestrijding in Den Haag

Indien u inwoner bent en ratten signaleert op eigen terrein, dan zult u zelf ook maatregelen moeten treffen om bij te dragen aan een oplossing. De oorzaak van een rattenprobleem heeft meestal te maken met het aanbod van voedsel of een defect aan de riolering. 

 

Als u met ons een afspraak maakt, dan voert onze rattenbestrijder een inspectie uit, plaatst materiaal en geeft aanwijzingen en advies. Dit kost eenmalig €95,-. Het materiaal blijft daarna in uw bezit. Ga hier daarom zuinig mee om! Lees meer over rattenbestrijding voor particulieren

Stadscentrum

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren.

Winkels en studenten 

Daarom hebben wij onder andere rondom het Buitenhof, de Hofvijver, De Grote Markt en het Plein regelmatig te maken met overlast van muizen die soms zeer hardnekkig is. Ook in dit gebied is de communicatie niet altijd optimaal. Ondernemers en studenten zijn veelal druk met andere zaken bezig waardoor plaagdieren kans zien om aanhoudende overlast te veroorzaken. Winkeliers binnen de kern van de Mauritskade, de Koningskade, Chinatown en de Prinsegracht zijn eveneens vaak slachtoffer van muizenoverlast.

Horeca

Den Haag heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

 

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Onze werkwijze is meer gericht op de hedendaagse realiteit welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing. Wij hebben ook moderne bestrijdingsmiddelen tot onze beschikking.

 

Wij voeren ongediertebestrijding uit in heel postcodegebied 25. In de zone tussen de Neherkade, Den Haag-Zuid, Scheveningen, Benoordenhout en Ypenburg. 

Meldingen en actualiteit in Den Haag

Kennis is machtAls u inwoner bent van Den Haag, dan kunt u bij ons naast ongediertebestrijding ook een melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Onderaan deze pagina ziet u de meest actuele meldingen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

Tel: 0800-2900200

Gemeente Den Haag

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Den Haag, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen ongediertebestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen:

donderdag 19 september 2019 13:50

“Op de locatie Ru Paréstraat worden met enige regelmaat ratten gesignaleerd. Zij komen waarschijnlijk uit aangrenzende struikgewas alwaar waarschijnlijk voedselresten worden gedeponeerd,. maar ook op openbare weg waarneembaar.”

donderdag 22 augustus 2019 08:56

“Wespennest in een wilgenboom(pje) langs wandelpad 'Kerkpolderpad' in Leidschenveen, ter hoogte van de Reijerskopstraat (en aan de andere zijde van de sloot ligt tuin van Grietpolderstraat 23. Het gaat waarschijnlijk zelfs om 2 bomen. Honderden wespen! ”

dinsdag 13 augustus 2019 22:19

“Kakkerlakken Harderwijkstraat”

vrijdag 2 augustus 2019 22:34

“geachte, ik woon in de loosduinsehoofdstraat 2552ax Den Haag aan de achterkant van onze tuinen grenst een sloot...wij hebben veel last van ratten kan er astubleft iemand komen om deze te bestrijden ze zitten soms voor mn deur”

zondag 21 juli 2019 10:20

“muizen in de tuinen tussen de wesselsstraat en de fischerstraat”

dinsdag 9 juli 2019 19:54

“Bruineratten in de professor kaiserstraat den haag”

vrijdag 21 juni 2019 12:29

“WIJ HEBBEN EEN RATTENPLAAG AAN DE KRANESTRAAT”

menu