Meldpunt Ongediertebestrijding Den Haag

Wat doen wij?

OngediertebestrijdingVoor ongediertebestrijding in Den Haag kunt u een afspraak met ons maken. Wij houden ons primair bezig met de bestrijding en preventie van ratten en muizen in huis en bij bedrijven of instellingen. Wij werken eveneens in opdracht van instellingen en gemeenten in het buitengebied

Ratten en muizen

muizen en rattenBestrijding en beheersing van muizen en ratten vormt de kerntaak van onze werkzaamheden in Den Haag, zowel op privaat terrein als in de open omgeving. Zodra u muizenoverlast of rattenoverlast ervaart in- of rondom uw woning of gebouw, dan kunt u met ons een afspraak maken 

Bedrijven en instellingen

bedrijf of instellingBedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving. Ga voor meer informatie verder naar onze werkwijze

Afspraak maken

Afspraak maken met ongediertebestrijderWoont u in Den Haag? Of is uw bedrijf of instelling hier gevestigd? Dan kunt u bellen voor een afspraak. Onze bestrijdingsdeskundige komt dan bij u langs voor advies en/of bestrijding.

Melding maken

Meldingen en Actualiteit Den Haag

Rattenbestrijding

Rat in de tuinIn Den Haag voeren wij het hele jaar rattenbestrijding uit. Sinds enkele jaren doen wij dit uitsluitend nog mechanisch, dus niet met giftige lokmiddelen. Bij bewoners thuis of in de tuin bestrijden wij ratten enkel nog met kunststof behuizingen en mechanische klapsystemen.

Gebouwen en terreinen

Ratten komen regelmatig voor op industrieterreinen, binnentuinen en schoolpleinen. Wanneer de ratten langs uw gebouw gesignaleerd worden, of zelfs binnenin het gebouw of magazijn, maak dan direct een afspraak voor een inspectie. Meer informatie over onze oplossingen voor bedrijven en instellingen leest u op deze pagina

Werkwijze en kosten voor particulieren

ratten bestrijden met kunststof kistenAan een bezoek van onze rattenbestrijder bij u thuis zijn kosten verbonden. Ook de materialen die wij plaatsen brengen kosten met zich mee. een bezoek is tevens éénmalig. Bij hoge uitzondering kunnen er meerdere bezoeken afgesproken worden. 

 

Uitgebreide informatie over de kosten en de werkwijze leest u hier

Muizenbestrijding

muizenbestrijdingMuizenbestrijding vormt in Den Haag een significant onderdeel van onze werkzaamheden. In woningen en gebouwen kunnen muizen zeer veel overlast veroorzaken en gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

 

In Den Haag bestrijden wij muizen met zowel mechanische als toxicologische bestrijdingsmiddelen. Zodra de muizen bestreden zijn, dienen er direct preventieve maatregelen getroffen te worden. Wij geven hierover advies.

 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw bedrijf of instelling? Ga dan verder naar deze pagina

Muizen in huis

muizen in huisGedurende het hele jaar krijgen wij meldingen over de aanwezigheid van muizen in huis. In het najaar en de winter nemen de hoeveelheid meldingen in Den Haag zelfs toe. Meestal heeft dit te maken met de aanwezigheid van voedsel in- of rondom de woning. Ook buren spelen soms een rol.

 

Uitgebreide informatie over wat u en wij kunnen doen tegen muizen in huis leest u hier

Bestrijding en preventie in gebouwen

muizenbestrijding gebouwBedrijven en instellingen in Den Haag zoals kantoren en gebouwen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven kunnen zonder bescherming snel te maken krijgen met muizenoverlast.

 

Om verdere schade en risico's te beperken bestrijden wij de muizen direct tijdens het eerste bezoek. Zodra de muizenbestrijding is afgerond kunnen wij na overleg onze spullen laten staan ter bescherming en preventie.

Bedrijven en Instellingen

ongediertebestrijding bij bedrijvenOngedierte komt niet alleen in huis voor. In Den Haag hebben wij ook te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

 

Veelal zijn het bedrijven en instellingen die te maken krijgen met personeel wat blootgesteld wordt aan ongedierte. Vanuit hygiënisch oogpunt is dit uiteraard een onwenselijke situatie. Ook kunnen muizen en ratten veel financiële schade tot gevolg hebben.

Incidenteel en Structureel

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Den Haag bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren.

 

Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek

VVE's, Woningcorporaties en Gemeenten

Ook Verenigingen van Eigenarenwoningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Den Haag kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen. 

Kakkerlakkenbestrijding

kakkerlakkenbestrijdingKakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'

 

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken. 

 

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding

Wespennest verwijderen

Zodra u veel wespen in een opening ziet verdwijnen, dan is de kans groot dat er een wespennest achter zit. In Den Haag treffen wij regelmatig wespennesten aan in holle ruimtes zoals in de spouwmuur of achter bijvoorbeeld een boeideel. 

Wat doet onze wespenbestrijder?

Wespenbestrijder in actieAls u in Den Haag woont en met ons een afspraak heeft gemaakt, dan komt de wespenbestrijder bij u langs huis om de invliegopening van het wespennest te behandelen met een speciale drukpomp. Onder hoge druk wordt een professionele wespenpoeder ingebracht waarmee het gehele volk uitgeschakeld wordt.

 

Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Niet zelf doen!

Zelf wespennest bestrijden kan veel wespensteken veroorzakenEen actief wespennest zelf verwijderen is zeer gevaarlijk en kan tot nare toestanden leiden. U hoeft meestal niet langer dan een dag te wachten tot onze wespenbestrijder in Den Haag het wespennest heeft bestreden. Probeer het wespennest dus niet zelf te bestrijden. Dit is zeer gevaarlijk en kan nare ongelukken veroorzaken. Nadat de wespenbestrijder het nest heeft behandeld kan het op veilige wijze verwijderd worden.

Wespenbestrijding Den Haag

Vanaf het voorjaar komen in Den Haag al meldingen binnen van wespennesten. U kunt het beste zo vroeg mogelijk bellen voor bestrijding. Tijdens hoogzomer kan het namelijk erg druk zijn. Desondanks proberen wij u altijd binnen één dag te helpen. Wij hebben daarom tijdens de zomer in Den Haag een extra wespenverdelger in dienst. Lees meer over onze wespenbestrijding

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingMieren kunnen ook vrij goed met onze middelen bestreden worden. Het resultaat hiervan kan echter afhankelijk zijn van enkele factoren. Voor mierenbestrijding in Den Haag kunt u een afspraak met ons maken.

mierenbestrijdingMierennesten

Belangrijk bij een mierenbestrijding is dat de nesten getroffen worden. Wij bestrijden met een speciale gel welke ook meegebracht wordt naar het nest. Wij willen echter benadrukken dat mierennesten zeker niet altijd in één behandeling volledig bestreden kunnen worden.

 

Lees meer over mierenbestrijding 

Ongedierte in huis

Muizen in huis

Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Tijdig ingrijpen is daarom vereist. Onze muizenbestrijder plaatst tijdens een bezoek meestal direct bestrijdingsmiddelen. Verder kunnen ook de buren een rol spelen.

Ratten in huis

Ratten in huis kunnen binnenkomen vanuit de kruipruimte of via openingen in de gevel, deuropeningen of dakaansluitingen. Ratten blijven echter in tegenstelling tot muizen liever buitenshuis. Ratten hebben water nodig en kunnen zich binnenshuis niet zo makkelijk verplaatsen als muizen. De aanwezigheid van ratten in de tuin vraagt direct om aandacht. Onze rattenbestrijder heeft altijd geschikt materiaal bij zich om ratten zowel binnenshuis- als buitenshuis te kunnen bestrijden. 

Mieren in huis

Mieren in huis vormen niet direct een gevaar, maar aanhoudende overlast zorgt voor veel irritatie. Wanneer ze gewoon van buiten naar binnen lopen, dan is een bestrijding meestal afdoende. Het komt echter voor dat mieren al jarenlang in de constructie van het gebouw zitten. In dergelijke gevallen zijn bestrijdingsmiddelen meestal niet de oplossing. Onze mierenbestrijder kan u hierover ter plekke adviseren.

Kakkerlakken in huis

kakkerlakken in huis komen in tegenstelling tot mieren niet zomaar van buiten naar binnen wandelen. Een kakkerlakkenplaag begint altijd bij één pakketje met eitjes die een volwassen kakkerlak met zich meesleept en op een gegeven moment ergens loslaat. Hier komen rond de 30 nieuwe individuen uit die het begin zijn van een plaag.

Vlooien en Zilvervisjes

Verder kunt u bij ons ook advies inwinnen voor een bestrijding van vlooien of zilvervisjes en papiervisjes

 

De verdelger belt u dan terug om de voorbereidingen te bespreken welke getroffen moeten worden. Ook de kosten worden nader besproken.

Kosten

Wij brengen altijd kosten in rekening voor zowel het bezoek alsook de bestrijdingsmiddelen. Navigeer verder naar de betreffende diersoort om tot een indicatie te komen van de kosten. Voor plaagdieren zoals ratten of diverse soorten muizen, kunt u naar onze plaagdierengids. Een overzicht van insecten of mijten vindt u via onze insectengids 

Ongediertebestrijding\wesp.jpg

Extra aandacht in Den Haag

We hebben in Den Haag te maken met veel geschakelde woningen en appartementen met tevens een mix van verschillende doelgroepen en culturen die het gezamenlijk oplossen van plaagdierproblemen soms kunnen bemoeilijken.

 

Vooral muizenoverlast en rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare wijken

Rattenoverlast en muizenoverlast in Den HaagStadswijken als Transvaalkwartier, Spoorwijk, Schilderswijk en Laakkwartier ondervinden relatief veel problemen met bijvoorbeeld muizen en ratten. Ongediertebestrijding wordt hier veelal door ons uitgevoerd via een Vereniging van Eigenaren of een woningbouwvereniging.

Muizen en Kakkerlakken

Hierbij moet vooral gedacht worden aan muizen in huis of kakkerlakken in huis. Wij voeren ook monitoring en inventarisaties uit om besmetting naar meerdere woningen in Den Haag te voorkomen.

Instellingen met muizen

Den Haag telt een grote hoeveelheid scholen, buurtverenigingen, kinderdagverblijven en opvanglocaties die kwetsbaar zijn voor muizenoverlast. Er wordt door verschillende doelgroepen op diverse plekken geleefd en gegeten. Dit maakt ons kwetsbaar voor ongedierte.

Kinderen, leerlingen en cliënten

Een goede hygiëne kan een uitdaging zijn met deze doelgroepen en de hoeveelheid prullenbakken is helaas niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder is veel in gesprek met zorgverleners en buurtwerkers in Den Haag over muizen op de werkplek 

Bedrijfshuisvesting

Den Haag heeft rondom de Binckhorst, Hollands Spoor en het Stadscentrum veel kantoorhuisvesting en bedrijfshuisvesting waar vooral muizen schade kunnen aanrichten.

 

Muizen veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. Ook het Beatrixkwartier en Bezuidenhout langs de Theresiastraat zijn kwetsbaar. Lees meer over onze muizenbestrijding voor bedrijven

Ratten

Rattenbestrijding Den HaagBedrijventerreinen zoals de Binckhorst, de Laakhaven en de Kerketuinen kunnen te maken krijgen met Bruine Ratten op het terrein. De ouderwetse bestrijdingswijze met de zwarte kisten is inmiddels vervangen met een moderne effectieve gifvrije methode. Bestrijding van ratten en structurele bescherming wordt gerealiseerd met onze nieuwe benadering van het ratten bestrijden 2018

Rattenbestrijding in Den Haag

Indien u inwoner bent en ratten signaleert op eigen terrein, dan zult u zelf ook maatregelen moeten treffen om bij te dragen aan een oplossing. De oorzaak van een rattenprobleem heeft meestal te maken met het aanbod van voedsel of een defect aan de riolering. 

 

Als u met ons een afspraak maakt, dan voert onze rattenbestrijder een inspectie uit, plaatst materiaal en geeft aanwijzingen en advies. Dit kost eenmalig €95,-. Het materiaal blijft daarna in uw bezit. Ga hier daarom zuinig mee om! Lees meer over rattenbestrijding voor particulieren

Stadscentrum

De populariteit van onze stad met betrekking tot toerisme, studenten, (arbeids)migranten, expats en ondernemers heeft een sterke omloop van bewoning en bedrijfshuisvesting tot gevolg. Er is veelal sprake van korte termijnverhuur van appartementen. De meeste appartementencomplexen, met name in de binnenstad zijn tevens gedateerde constructies die het voor muizen en ratten makkelijk maken om zich te verplaatsen en te verspreiden naar de buren.

Winkels en studenten 

Daarom hebben wij onder andere rondom het Buitenhof, de Hofvijver, De Grote Markt en het Plein regelmatig te maken met overlast van muizen die soms zeer hardnekkig is. Ook in dit gebied is de communicatie niet altijd optimaal. Ondernemers en studenten zijn veelal druk met andere zaken bezig waardoor plaagdieren kans zien om aanhoudende overlast te veroorzaken. Winkeliers binnen de kern van de Mauritskade, de Koningskade, Chinatown en de Prinsegracht zijn eveneens vaak slachtoffer van muizenoverlast.

Horeca

Den Haag heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

 

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Onze werkwijze is meer gericht op de hedendaagse realiteit welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing. Wij hebben ook moderne bestrijdingsmiddelen tot onze beschikking.

 

Wij voeren ongediertebestrijding uit in heel postcodegebied 25. In de zone tussen de Neherkade, Den Haag-Zuid, Scheveningen, Benoordenhout en Ypenburg. 

Meldingen en Actualiteit Den Haag

Melding maken van ongedierteAls u inwoner bent van Den Haag, dan kunt u bij ons melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Den Haag

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Den Haag, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

donderdag 7 oktober 2021 13:58

“Wespenest bij een huurder van VvE Il Vetro aan de Meppelweg in Den Haag tussen de 14e en 15e etage aan de balkon zijde.”

zaterdag 2 oktober 2021 12:54

“Wespennest in spouwmuur te Hugo Coenraadspad Den Haag ”

maandag 13 september 2021 19:30

“Ik heb een rat gezien in mijn achtertuin. In de Soendastraat”

dinsdag 31 augustus 2021 16:09

“Wespen - 2 nesten in de Saturnusstraat”

vrijdag 20 augustus 2021 13:52

“Ratten in tuinschuurtje Mauvestraat te Den Haag”

donderdag 12 augustus 2021 13:37

“wespennest in struik voor het portiek veldzicht 64/80”

maandag 2 augustus 2021 19:05

“Ratten. Fietspad tegenover de kerkentuinen en vogelkelder ze voeren daar de duiven!”

maandag 2 augustus 2021 19:03

“Rat janbronnerkade bij het bruggetje”

woensdag 28 juli 2021 12:47

“Ratten in de kockstraat op het plein en in de poort en muizen ”

dinsdag 13 juli 2021 18:39

“Muizen, veenkade, particuliere woning”

donderdag 17 juni 2021 11:49

“Bedwantsplaag hotel Mimosa renbaanstraat den haag”

woensdag 28 april 2021 12:26

“Wij hebben al enige weken muizenbezoek in onze keuken. Savonds verschijnen muizen in de keuken die schichtig weer verdwijnen. Mijn vrouw heeft gifkorrels geplaatst samen met wat muesli. De korrels en de muesli zijn smorgens compleet verdwenen. Wat is uw advies?”

donderdag 1 april 2021 22:27

“Ratten gezien/daltonplantsoen”

maandag 29 maart 2021 07:00

“Rattenplaag op Bouwlustlaan bij lage bosjes slootkant tegenover de Jumbo, als je zelfs overdag op het voetpad loopt zie je de ratten veder op op het pad zitten en weg rennen. Het komt natuurlijk door de mentaliteit van de mensen omdat ze etensresten neergooien e.d. (helaas is dat zo) Het beste zou zijn om de bosjes daar weg te halen ook in verband met al het zwerfafval wat iedereen daar neer gooit (heel veel bierblikjes die mensen uit Oost Europa drinken en daar weggooien, wat ik vaak zie)”

maandag 22 maart 2021 08:28

“Muizen op de deijlerweg in wassenaar”

zaterdag 13 februari 2021 14:56

“Ratten in de tuin, zijn bezig om gaten onder de schutting naar de buren te graven”

dinsdag 2 februari 2021 21:17

“Heel veel ratten, Eisenhowerlaan”

woensdag 27 januari 2021 18:34

“Muis klimt langs de gevel Laan van Wateringseveld thv Dublinweg”

donderdag 17 december 2020 14:36

“17-dec-2020 12:00 uur: rat in de bossage bij zwembad Overbos aan de Vlaskamp”

zaterdag 5 december 2020 19:30

“Muizen in de portiek ”

donderdag 15 oktober 2020 19:01

“Ratten (meerdere) hoek erasmusweg/loevesteinlaan”

vrijdag 9 oktober 2020 15:32

“Sinds enige weken Wespennest in dakgoot bij hemelwaterafvoer”

zaterdag 12 september 2020 13:24

“Wespen kolonie in tuin. Koninginnewesp al meerdere keren gezien”

maandag 31 augustus 2020 16:15

“ratten in wijkpark kortenbos.acter sirtemaflat s”

zondag 30 augustus 2020 17:13

“Bij ons ( hoek regentesseln 243 en cartesiusstraat 34 wordt reglmatig een behoorllijke hoeveelheid vogelzaad gestrooid. bij de boomspiegel. Hierdoor veel duiven maar 's-avonds muizen gezien.. Vaak veeg ik het weg. Maar heeft de gemeente bordjes met verboden te voeren die kan ik dan aan de boom hangen.”

maandag 24 augustus 2020 14:11

“Muis in huis gezien im de keuken mogelijk vanuit de tuin ?”

donderdag 13 augustus 2020 00:37

“Aantal jaren last van muizen in huis. Wij hebben geen idee vanwaar ze komen. Locatie: Den Haag, Multatulistraat ”

vrijdag 31 juli 2020 11:27

“Sinds 2 of 3 dagen vind ik 5mm lange ovaalpuntige licht tot donkerbruine "rijstkorrels" in mijn gang. Sinds een jaar regelmatig een helse beerputstank (lijkenlucht?) die niet te plaatsen is in aangrenzende slaapkamer waarvan 1 muur een buitenmuur is. ”

zaterdag 25 juli 2020 12:02

“muizen overlast, schapenlaan (schilderswijk den haag)”

vrijdag 24 juli 2020 15:01

“Slome en dode wespen in huis. Dagelijks 6- 10 stuks die dood zijn neergevallen op zolder, Ook met de ramen dicht verschijnen er steeds nieuwe slome wespen, dus we denken dat ze ergens onder het dak zitten.. Schimmelweg t.o. speeltuin.”

dinsdag 21 juli 2020 16:19

“Muizen in huis aan de soestdijksekade ”

zaterdag 6 juni 2020 14:11

“Muizenoverlast in de 2e de Riemerstraat”

vrijdag 29 mei 2020 11:16

“Waarschijnlijk wespen-/hommelnest in dakrand van woning.”

zondag 23 februari 2020 18:42

“Ratten overlast Dedemsvaartweg 897 bij het water onder de flat”

dinsdag 21 januari 2020 11:56

“muizenoverlast in meterkast binnen appartement. In de omgeving van het appartement wordt veel gebouwd.”

woensdag 18 december 2019 13:38

“veel ratten, in de avond kruipen ze in de geparkeerde auto's en eten daar de noten die uit de bomen vallen. de Lannoystraat Den Haag”

dinsdag 8 oktober 2019 16:27

“Fruitvliegjes door vuilnisbakken die niet worden geleegt”

donderdag 19 september 2019 13:50

“Op de locatie Ru Paréstraat worden met enige regelmaat ratten gesignaleerd. Zij komen waarschijnlijk uit aangrenzende struikgewas alwaar waarschijnlijk voedselresten worden gedeponeerd,. maar ook op openbare weg waarneembaar.”

donderdag 22 augustus 2019 08:56

“Wespennest in een wilgenboom(pje) langs wandelpad 'Kerkpolderpad' in Leidschenveen, ter hoogte van de Reijerskopstraat (en aan de andere zijde van de sloot ligt tuin van Grietpolderstraat 23. Het gaat waarschijnlijk zelfs om 2 bomen. Honderden wespen! ”

dinsdag 13 augustus 2019 22:19

“Kakkerlakken Harderwijkstraat”

vrijdag 2 augustus 2019 22:34

“geachte, ik woon in de loosduinsehoofdstraat 2552ax Den Haag aan de achterkant van onze tuinen grenst een sloot...wij hebben veel last van ratten kan er astubleft iemand komen om deze te bestrijden ze zitten soms voor mn deur”

zondag 21 juli 2019 10:20

“muizen in de tuinen tussen de wesselsstraat en de fischerstraat”

dinsdag 9 juli 2019 19:54

“Bruineratten in de professor kaiserstraat den haag”

vrijdag 21 juni 2019 12:29

“WIJ HEBBEN EEN RATTENPLAAG AAN DE KRANESTRAAT”