Muizenoverlast

muizenoverlastOverlast van muizen in woningen en gebouwen moet worden tegengegaan. Wij bestrijden muizen zowel incidenteel alsook structureel. Hieronder leest u meer informatie over de problemen en oplossingen. U kunt ook direct contact met ons opnemen.

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

Muizen op de werkplek

Muizen in huis

Muizenoverlast door de buren

Een muizenplaag voorkomen

Hoe kunt u muizen het beste bestrijden?

Muizen op de werkplek

Schade

Muizen\muizen herkennen\muizen herkennen knaagschade.jpgMuizenoverlast vormt vooral een risico voor de gezondheid van personeel, cliënten en kinderen, maar kan zeker ook financiële gevolgen hebben. Opslaggoederen kunnen worden beschadigd en kabels van computers en alarmsystemen kunnen worden doorgeknaagd.

 

Kantines, magazijnen en serverruimtes hebben daarom prioriteit als het gaat om bescherming tegen muizen (of ratten).

Imago

Naast de gezondheid, goederen en de infrastructuur moet ook het imago beschermd worden. Deze kan een behoorlijke deuk oplopen wanneer een bezoeker van een bedrijf of een instelling geconfronteerd wordt met de aanwezigheid van muizen. Vooral de nieuwe sociale media kan de goede naam in diskrediet brengen. 

 

Heeft u als bedrijf te maken met muizen die overlast veroorzaken op kantoor, in de kantine of bijvoorbeeld in het magazijn? Klik dan hier

Scholen, kinderdagverblijven en cliëntenzorg

Muizen\muizen bestrijden\muizen bestrijden kinderdagverblijf.jpgGebouwen van instellingen met bijvoorbeeld ouderen, kinderen en gehandicapten zijn erg kwetsbaar voor overlast. De muizen kunnen binnendringen via spouwmuren en openingen achter plinten en voorzetwanden.

 

muizenoverlast bij zorginstellingEr is tevens regelmatig (zwerf)voedsel aanwezig waardoor de muizenpopulatie kans krijgt om zich voort te planten. Personeel, cliënten en kinderen hebben het vanzelfsprekend druk met andere dingen waardoor onze ondersteuning veelal onderdeel is van het beleid.

Risico's

muizen kunnen overlast veroorzaken op een schoolDe preventie en bestrijding van muizen krijgt soms onvoldoende aandacht terwijl de gezondheid van cliënten, kinderen en personeel wel degelijk goed beschermd moet worden.

 

Uitwerpselen, urine en speeksel van muizen kunnen een hoop narigheid teweeg brengen. De instelling is verantwoordelijk voor een veilige werk- en leefomgeving. 

 

Ga voor meer informatie naar onze pagina over muizen op de werkplek

Stankoverlast en kortsluitingen

muizen kunnen aan kabels knagenKwetsbare gebouwen stellen muizen in staat om binnen te dringen via spouwmuren, kruipruimtes en systeemplafonds. De ontlasting van muizen kan terecht komen in isolatiemateriaal zoals glaswol en tempex. Dit kan tot hevige stankoverlast leiden. Om de stankoverlast weer weg te krijgen moet vaak de gehele isolatie vervangen worden en soms zelfs hele systeemplafonds. 

 

Helaas drijven de meeste problemen pas boven water wanneer het grootste kwaad al geschied is. Dit is ook het geval wanneer computersystemen uitvallen of andere apparaten welke met kabels aangestuurd worden zoals productiemachines of alarmsystemen. De achterliggende oorzaak is meestal moeilijk op te sporen wat tot langdurige problemen kan leiden.

 

Onze bestrijdingsdeskundigen houden zich daarom naast bestrijding vooral ook bezig met preventie.

Muizen in huis

Muis in huisMuizen in huis komen vooral op voedsel af. Ook bieden onze huizen veilige schuilplaatsen tegen de kou en natuurlijke vijanden. Muizen in huis kunnen vervelende gevolgen hebben. Stankoverlast en geluidsoverlast zijn de voornaamste klachten zodra muizen de woning tot verblijfsplaats verkozen hebben.

Hoe bestrijden?

muizen in huis bestrijden

Zonder de juiste kennis kan de bestrijding van muizen tot nare toestanden leiden. Veel materialen en lokmiddelen om muizen te bestrijden werken averechts of hebben ernstig dierenleed tot gevolg. 

 

Heeft u muizen in huis? Lees dan eerst aandachtig onze pagina over muizen in huis

Muizenoverlast door de buren

Een muizenpopulatie kan zich al snel uitbreiden naar naastgelegen huizen of gebouwen. De muizen zullen hun leefomgeving moeten vergroten om voldoende voedsel te kunnen verzamelen. Muizen laten zich hierbij helaas niet tegenhouden door de erfgrens. Zodoende kunnen er steeds meer klachten ontstaan over muizenoverlast door de buren.

muizenoverlast door de buren

Discussie

Muizenoverlast kan veel discussie teweeg brengen over de oorzaak en de gevolgen. Na verloop van tijd is de bron van het probleem ook steeds moeilijker te traceren en ontstaat er een wildgroei aan individuele maatregelen die het probleem zelfs nog kunnen verergeren. Daarom is er alles aan gelegen dat er tijdig ingegrepen wordt.  Lees verder

Een muizenplaag voorkomen

Wanneer muizen in huis of in bijvoorbeeld een magazijn of restaurant lange tijd hun gang kunnen gaan met voldoende voedsel in de buurt, dan kan de populatie razendsnel toenemen. Dit ontstaat vaak onder slechte hygiënische omstandigheden of leegstaande gebouwen.

 

muizenplaag overlast keutels

Ook winkelcentra of supermarkten krijgen hier regelmatig mee te maken.

Een muizenplaag in huis of op de werkplek kan een ernstige bedreiging vormen voor het welzijn van bewoners en medewerkers. Met goede communicatie en tijdige maatregelen kunt u een hoop ellende voorkomen. Lees verder

Hoe kunt u muizen het beste bestrijden?

muizen bestrijden gifkorrelsZet nooit zomaar bestrijdingsmiddelen neer zonder de juiste kennis. Wij komen veel situaties tegen waar met goedkoop muizengif wordt gestrooid of muizenvallen worden neergezet welke niet dichtklappen of niet stevig genoeg dichtklappen met alle gevolgen van dien.

muizen bestrijden goedkoopVerkeerde aanpak 

Er worden vele inpulsaankopen gedaan met betrekking tot vallen, gif en dure apparaten. Deze maatregelen kunnen het probleem juist verergeren.

Men moet zich realiseren dat muizen er alles aan zullen doen om in leven te blijven. Ook is er inmiddels sprake van resistentie onder muizen.

 

Lees meer hierover in onze rubriek over muizen bestrijden

Lees verder