Meldpunt Ongediertebestrijding Amsterdam

Afspraak maken:

Voor ongediertebestrijding in Amsterdam kunt u een afspraak met ons maken. Wij streven ernaar u binnen één of maximaal twee dagen te kunnen helpen. Soms kan onze uitvoerder dezelfde dag nog bij u ter plekke zijn. Tijdens de zomerperiode hebben wij een extra wespenbestrijder in dienst.

Contact : 020-7870705

Ratten- en Muizenoverlast in Amsterdam

Amsterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral de bestrijding van muizen en de rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare wijken

Muizen zorgen vooral voor aanhoudende overlast in het stadscentrum binnen de grachtengordel, maar ook in De Baarsjes, Oud-Zuid en de Transvaalbuurt komen wij regelmatig langs vanwege problemen met muizen. Ook worden soms ratten gesignaleerd. Dit kan te maken hebben met een scheur of breuk in het riool of de aanwezigheid van huishoudelijk afval.

 

In Bos en Lommer, De Bijlmer en in delen van Amsterdam-Noord zijn grote appartementencomplexen waar ongedierte kans heeft om zich snel te verspreiden tussen appartementen. Vooral kakkerlakken en muizen kunnen hier voor problemen zorgen. Een kakkerlakkenplaag verspreid zich naar naastgelegen woningen via meterkasten, luchtkanalen en gezamenlijke ruimten.

VVE's en Woningcorporaties

Verenigingen van Eigenaren en Woningcorporaties in Amsterdam zoals Ymere en Woningstichting Eigen Haard kunnen ons bellen voor het maken van een afspraak inzake bestrijding. Indien muizen of kakkerlakken kans hebben gezien om zich te verspreiden naar meerdere woningen, dan ondersteunen wij bij de inventarisatie en maken samen met u een bestrijdingsplan op. 

Toerisme en studenten

Amsterdam heeft te maken met een grote hoeveelheid toeristen die soms één of enkele dagen een appartement huren. De hygiëne wordt niet altijd serieus genomen waardoor vooral in de binnenstad muizen een hardnekkig probleem vormen. Een muizenplaag bestrijden kost tijd en verdient veel aandacht. 

 

Ook in studentenwoningen blijkt het vaak lastig te zijn om de aanwezigheid van muizen te beperken. Het is niet alleen een probleem met hygiëne, maar ook het aantal personen binnen een huishouden is van invloed. Voor een structurele beheersing zijn goede afspraken noodzakelijk. Hoe meer bewoners, hoe lastiger het is om consequent om te gaan met maatregelen die getroffen moeten worden.

Hoe gaan wij hiermee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

Inwoners en bedrijven in Amsterdam zullen ieder hun bijdrage moeten leveren aan een schone en gezonde leefomgeving.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Amsterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Industrie en Havengebied

Bedrijventerreinen in Amsterdam, zoals Sloterdijk, het Westelijk Havengebied en het industriegebied van Amsterdam-Noord aan het IJ kunnen te maken krijgen met rattenoverlast. Wij hebben een nieuwe methode ontwikkeld om rattenpopulaties op efficiënte wijze te bestrijden zonder het gebruik van gevaarlijke Rodenticiden. Gebouwen en opslagloodsen worden hiermee structureel beschermd tegen ratten en ook muizen. Onze bestrijdingstechnici komen 6x per jaar langs voor controle, onderhoud en het afvoeren van kadavers.  Lees verder >

Kantoorhuisvesting

In Amsterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar zijn voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. Bij grote kantoorgebouwen zoals in het Amstel Businesspark en Amsterdam Zuid-Oost moet vooral de begane grond beschermd worden. Andere kantoren zoals oude herenpanden in de binnenstad dienen in zijn geheel beschermd te worden met detectie- en bestrijdingsmiddelen.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen in Amsterdam zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens erg kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld muizen. Leerlingen, jongeren en cliënten nuttigen voedsel op diverse plekken op verschillende momenten. Schoonmaakroosters zijn lastig om hierop aan te passen en de hoeveelheid prullenbakken is niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder probeert dan samen met u te zoeken naar een passende oplossing.

 

Woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld zorginstellingen hanteren meestal een goede structuur m.b.t. hygiëne en de zorg voor de cliënten, maar hebben desondanks veelal te maken met overlast van muizen en insecten. dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om zelfstandig te koken. Ook zijn er veelal grote voorraden opgeslagen in ruimten die toegankelijk zijn voor muizen of insecten die zich snel kunnen ontwikkelen in voedselvoorraden. Dit brengt uiteraard de nodige gezondheidsrisico's met zich mee.

Horeca

Amsterdam heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Vooral langs de grachten en de Amstel is veel horeca. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang en wanhoop. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

 

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Wij hebben een iets andere werkwijze dan wat men gewend is in deze branche welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing.

Rattenoverlast

Indien u ratten signaleert op eigen terrein, dan zult u zelf ook maatregelen moeten treffen om bij te dragen aan een oplossing. De oorzaak van een rattenprobleem heeft meestal te maken met het aanbod van voedsel of een defect aan de riolering.

 

Onze rattenbestrijder voert een inspectie uit, plaatst materiaal en geeft aanwijzingen en advies. Bij particulieren blijft het bij één bezoek. Bij bedrijven en instellingen komen wij meestal vaker of periodiek langs. Let erop dat wij altijd kosten in rekening brengen.

 

Verder maken wij u erop attent dat wij geen defect aan het riool opsporen. Hoewel wij uiteraard enige verstand hebben m.b.t. tot het rioolsysteem, zijn deze werkzaamheden desondanks alleen weggelegd voor een specialistisch bedrijf welke in het bezit is van bijvoorbeeld camera's of rookapparatuur.

 

Lees meer over ratten bestrijden

Kakkerlakken

Kakkerlakken bestrijden wij met een gelpasta welke met een doseernaald wordt ingebracht in naden en kieren. Amsterdam telt een grote hoeveelheid woontorens en appartementencomplexen waar kakkerlakken zich goed kunnen verplaatsen tussen de geschakelde woningen. Een kakkerlakkenplaag kan daarom ernstige gevolgen hebben wanneer niet tijdig ingegrepen wordt. Er zal dan uitgebreid geinventariseerd en gecommuniceerd moeten worden met de betrokken bewoners, vve's en verhuurders.

Lees verder >

Overige insecten

Insectenbehandelingen die voorbereidingen vereisen en waarvoor u de woning of het pand minimaal 3 uur moet verlaten zijn;

 

Vlooien

Zilvervisjes en Papiervisjes

Mieren- en Wespenbestrijding

wespenbestrijdingDe mieren laten zich zich al gauw in het voorjaar zien. Ze kunnen veel overlast veroorzaken. Soms zijn huis-tuin- en keukenmiddelen afdoende. Soms zijn professionele middelen noodzakelijk. Lees meer over mierenbestrijding 

 

Als er sprake is van een wespennest in huis, dan ontkomt u er bijna niet aan om een wespenbestrijding uit te laten voeren. Anders kan het nest veel problemen veroorzaken tijdens de zomer en het najaar.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenZelf een wespennest verwijderen is voor u geen optie wanneer het nog actief is. Er zijn nare ongelukken gebeurd tijdens pogingen hiertoe. Ook brengt u de omgeving hiermee in gevaar.

 

Onze wespenbestrijder moet het nest eerst uitschakelen. Als u in Amsterdam woont, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met ons.

 

Meestal kan een wespennest nadat het bestreden is op veilige wijze verwijderd worden. Controle is echter zeer belangrijk. Lees meer over het verwijderen van een wespennest

Gemeente Amsterdam

Indien u een plaagdierprobleem signaleert in de openbare ruimte of een publieke voorziening, neem dan contact op met de gemeente Amsterdam. Indien u ratten signaleert in de openbare ruimte van Amsterdam, dan kunt u dit eveneens melden bij de gemeente. Zij werken onder andere samen met de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD

 

menu