Meldpunt Ongediertebestrijding Amsterdam

Doe een melding

Wat doen wij?

Wat doen wijVoor ongediertebestrijding in Amsterdam kunt u een afspraak met ons maken. Wij bestrijden hoofdzakelijk ratten, muizen, mieren en wespen bij inwoners thuis en in gebouwen van bedrijven en instellingen die gevestigd zijn in Amsterdam.

Ga direct naar:

Wespennest verwijderen

Mierenbestrijding

Rattenbestrijding

Muizenbestrijding

Muizen en ratten bij bedrijven en instellingen

Insecten-in-huis

Meldingen en actualiteit in Amsterdam

Extra aandacht rattenoverlast en muizenoverlast

 

wespTel: 0800-2900200

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat het volledig uitgeschakeld is.

 

Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Amsterdam schakelt het nest eerst volledig uit.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Afspraak maken: 0800-2900200

 

WespennestIn Amsterdam treffen wij de meeste wespennesten aan in de spouwmuur en in de grond. Een oud wespennest waar geen levende wespen meer in te vinden zijn kunt u meestal gewoon laten zitten. Breekwerk om een oud nest te verwijderen loont de moeite niet. 

Wespenbestrijding

Een wespenbestrijding in Amsterdam voeren wij uit met geavanceerde apparatuur. Als de uitvliegopening zichtbaar is aan de buitenzijde, dan kunnen wij de wespenbestrijding meestal direct uitvoeren.

wespenbestrijding

De aanwezigheid van een wespennest heeft geen duidelijke oorzaak. Uitgebreide inspectie of analyse van de toedracht is daarom niet zinvol. er wordt daarom direct bestreden.

Wespennest in huis of in de tuin

wespennestWespenkoninginnen kiezen hun plek voor het wespennest regelmatig in de spouwmuur of in de grond.

 

De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest in verweven zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Amsterdam langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

Tel: 0800-2900200

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Afspraak maken:

Als u in Amsterdam woont en last heeft van mieren dan kunt u ons bellen op onderstaand telefoonnummer. Wij kunnen dan een behandeling uitvoeren.

 

Een mierenbestrijding kunnen wij in Amsterdam meestal uitvoeren binnen 1 - 2 dagen, afhankelijk van de drukte. 

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen zowel op bedrijventerreinen als in tuinen bij inwoners voor overlast zorgen. Voor bedrijven kunnen ze bovendien risicovolle situaties veroorzaken door het kapotknagen van kabels en voorraden.

Particulieren

De bestrijding van ratten in Amsterdam voeren wij onder anderen uit bij inwoners thuis. Tijdens het bezoek kan onze rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken.

Ratten in de tuin bestrijdenTuin

Inwoners van Amsterdam die te maken krijgen met ratten in de tuin krijgen vangmaterialen van ons. Wij plaatsen dit materiaal en geven u aanwijzingen en advies waarmee een structurele oplossing nagestreefd wordt. Hier zijn eenmalige kosten aan verbonden.

Tel: 0800-2900200

Bedrijven en Instellingen

Rattenbestrijding bij bedrijvenVoordat onze rattenbestrijder begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen wordt eerst de toedracht van het probleem nader bekeken. Dit is nodig om tot een structurele oplossing te kunnen komen.

 

Moderne rattenbestrijdingRattenbestrijding in Amsterdam bij bedrijven en instellingen gaat tegenwoordig met moderne middelen die gebouwen ook preventief beschermen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizenbestrijding voeren wij het hele jaar uit, zowel bij mensen thuis alsook op de werkplek. Muizen zorgen in Amsterdam namelijk regelmatig voor problemen in huis en in kantoren. 

 

Lees verder over muizenbestrijding

Tel: 0800-2900200

 

Muizen wegenMuizen kunnen zich verplaatsen via holle ruimten langs leidingwerk en spouwmuren. In oudere woningen kunnen ze zich ook tussen de vloerlagen vestigen. Onze muizenbestrijder treft soms ook muizennesten aan in meterkasten, op zolders en in kruipruimten.

Kosten muizenbestrijding particulieren

kosten muizenbestrijdingEen bezoek van de muizenbestrijder gaat in Amsterdam altijd gepaard met een starttarief. Dit zijn de voorrijkosten en inspectiekosten. Dit geldt ook voor een korte analyse of identificatie van het diersoort. Zonder de inzet van materialen en middelen brengen wij ongeacht de duur of de aard van het bezoek altijd €55,- in rekening.

Muizenbestrijding bij bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen in Amsterdam kunnen door ons eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

muizenbestrijding plan van aanpak

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

MuizenpreventieDe werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Muizen en Ratten bij bedrijven en instellingen

Muizen en ratten zorgen voor een onhygiënische werkomgeving en kunnen schade aanrichten met het knagen aan voorraden en kabels. Lees meer hierover in onze rubriek over bedrijven en instellingen 

Bestrijding en Preventie

Bestrijding van ratten en muizen bij particulieren omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. Ongediertebestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief dermate goed dat -mits er zuinig mee omgegaan wordt- het levenslang ingezet kan worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Echter, uitgangspunt van ons bezoek is altijd een structureel resultaat. Dit proberen wij direct samen met u te realiseren.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er regelmatig discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bijvoorbeeld de huurder en verhuurder wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. soms speelt ook de gemeente een rol. Veelal is diegene die verantwoordelijk is voor een schone leefomgeving ook afhankelijk van het gedrag van degene die gebruik maken van deze leefomgeving. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Meldingen en actualiteit in Amsterdam

Kennis is machtAls u inwoner bent van Amsterdam, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Onderaan deze pagina ziet u de meest actuele meldingen. Eens in de zoveel tijd worden ze verwijderd en opgeslagen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

Tel: 0800-2900200

Gemeente Amsterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Amsterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Extra aandacht Ratten- en Muizenoverlast

Amsterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral de bestrijding van muizen en de rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare wijken

Muizen zorgen vooral voor aanhoudende overlast in het stadscentrum binnen de grachtengordel, maar ook in De Baarsjes, Oud-Zuid en de Transvaalbuurt komen wij regelmatig langs vanwege problemen met muizen. Ook worden soms ratten gesignaleerd. Dit kan te maken hebben met een scheur of breuk in het riool of de aanwezigheid van huishoudelijk afval.

 

In Bos en Lommer, De Bijlmer en in delen van Amsterdam-Noord zijn grote appartementencomplexen waar ongedierte kans heeft om zich snel te verspreiden tussen appartementen. Vooral kakkerlakken en muizen kunnen hier voor problemen zorgen. Een kakkerlakkenplaag verspreid zich naar naastgelegen woningen via meterkasten, luchtkanalen en gezamenlijke ruimten.

VVE's en Woningcorporaties

Verenigingen van Eigenaren en Woningcorporaties in Amsterdam zoals Ymere en Woningstichting Eigen Haard kunnen ons bellen voor het maken van een afspraak inzake bestrijding. Indien muizen of kakkerlakken kans hebben gezien om zich te verspreiden naar meerdere woningen, dan ondersteunen wij bij de inventarisatie en maken samen met u een bestrijdingsplan op. 

Toerisme en studenten

Amsterdam heeft te maken met een grote hoeveelheid toeristen die soms één of enkele dagen een appartement huren. De hygiëne wordt niet altijd serieus genomen waardoor vooral in de binnenstad muizen een hardnekkig probleem vormen. Een muizenplaag bestrijden kost tijd en verdient veel aandacht. 

 

Ook in studentenwoningen blijkt het vaak lastig te zijn om de aanwezigheid van muizen te beperken. Het is niet alleen een probleem met hygiëne, maar ook het aantal personen binnen een huishouden is van invloed. Voor een structurele beheersing zijn goede afspraken noodzakelijk. Hoe meer bewoners, hoe lastiger het is om consequent om te gaan met maatregelen die getroffen moeten worden.

Hoe gaan wij hiermee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

Inwoners en bedrijven in Amsterdam zullen ieder hun bijdrage moeten leveren aan een schone en gezonde leefomgeving.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Amsterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Industrie en Havengebied

Bedrijventerreinen in Amsterdam, zoals Sloterdijk, het Westelijk Havengebied en het industriegebied van Amsterdam-Noord aan het IJ kunnen te maken krijgen met rattenoverlast. Wij hebben een nieuwe methode ontwikkeld om rattenpopulaties op efficiënte wijze te bestrijden zonder het gebruik van gevaarlijke Rodenticiden. Gebouwen en opslagloodsen worden hiermee structureel beschermd tegen ratten en ook muizen. Onze bestrijdingstechnici komen 6x per jaar langs voor controle, onderhoud en het afvoeren van kadavers.  Lees verder >

Kantoorhuisvesting

In Amsterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar zijn voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. Bij grote kantoorgebouwen zoals in het Amstel Businesspark en Amsterdam Zuid-Oost moet vooral de begane grond beschermd worden. Andere kantoren zoals oude herenpanden in de binnenstad dienen in zijn geheel beschermd te worden met detectie- en bestrijdingsmiddelen.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen in Amsterdam zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens erg kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld muizen. Leerlingen, jongeren en cliënten nuttigen voedsel op diverse plekken op verschillende momenten. Schoonmaakroosters zijn lastig om hierop aan te passen en de hoeveelheid prullenbakken is niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder probeert dan samen met u te zoeken naar een passende oplossing.

 

Woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld zorginstellingen hanteren meestal een goede structuur m.b.t. hygiëne en de zorg voor de cliënten, maar hebben desondanks veelal te maken met overlast van muizen en insecten. dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om zelfstandig te koken. Ook zijn er veelal grote voorraden opgeslagen in ruimten die toegankelijk zijn voor muizen of insecten die zich snel kunnen ontwikkelen in voedselvoorraden. Dit brengt uiteraard de nodige gezondheidsrisico's met zich mee.

Horeca

Amsterdam heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Vooral langs de grachten en de Amstel is veel horeca. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang en wanhoop. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

 

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Wij hebben een iets andere werkwijze dan wat men gewend is in deze branche welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing.

 

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

maandag 11 november 2019 23:33

“Cornelis springerstraat rattenzitten tussen de muren en komen uit stoeptegels”

dinsdag 17 september 2019 10:07

“Last van muizen en af en toe een rat”

zondag 1 september 2019 18:11

“Muizen in de Klipperstraat, muizen gespot in trappenhuis, in de woning; 8 stuks; bij navraag bij meerdere huishoudens in de flat. Op meerdere etages. In de woning hebben we ze als het goed is nu kunnen verwijderen maar wanneer er niets wort gedaan in de openbare ruimten van het gebouw staan ze zo weer op de stoep.”

zaterdag 24 augustus 2019 12:04

“Er is in de afgelopen tijd al 2 keer een mijnheer bij ons geweest die zowel aan de voorkant als achterkant van onze woning een metalen bak met gif heeft geplaatst. De vervolgcontrole wordt echter niet uitgevoerd. Verzoek om dit alsnog te doen en de bakken te verwijderen. (Aan de voorkant ligt die er al maanden en zit vastgeklonken aan een stoeptegel).”

zondag 18 augustus 2019 18:52

“Dode rat op de stoep. Marathonweg t.h.v. nr 42, tussen fietsenrek en troittoirrand.”

zondag 18 augustus 2019 16:08

“Veel wespen op het balkon, Westerpark, Amsterdam.”

woensdag 14 augustus 2019 08:28

“bij de voordeur zijn stoeptegels plotseling diep aan het wegzakkken, ik denk ratten, Jozef Israelskade”

zaterdag 3 augustus 2019 05:12

“Op station Sloterdijk aan de Orlyplein zijn er heel veel ratten en ook kleinere ratten te zien. Ze komen voornamelijk in de nacht te voorschijn en schuilen zich overdag in de perkjes en bosjes. ”

zaterdag 27 juli 2019 21:29

“Groot aantel wespen (een of meerdere nesten) in voorgevel woning die grenst aan andere woningen. Veel overlast.”

dinsdag 16 juli 2019 16:23

“Sinds enige weken zien wij regelmatig een (licht)bruine rat op Leidsekade ter hoogte van nrs 55-58. Het fdier voedt zich met de talrijke aren van de grassen die in grote mate groeien tussen de parkeerplekken aan de Leidsekade. Ook kan de rat zich hier goed tussen schuilhouden. Geen frisse situatie waar ik de gemeente Amsterdam wel verantwoordelijk voor houd. Graag zou ik hierover op enige wijze actie zien. Met vriendelijke groeten, Edward Janning -Leidsekade 4 (woomark) +31644488911”

maandag 15 juli 2019 09:53

“Zie dagelijks ratten lopen vanuit mijn tuin aan de Niftrikhof”

zaterdag 22 juni 2019 21:50

“Muizen, pizza restaurant, de Clercqstraat, Amsterdam.”

donderdag 20 juni 2019 17:18

“Vanochtend heb ik een rat in mijn tuin gezien ( Banne Noord).Er is geen vuilnis of dierenvoeding daar, maar wel een sloot achter. Sinds ik hier woon (6 jaar) heb ik af en toe een rat in de buurt gezien. sommige buren voeden de vogels en leggen vuilnis naast de containers”

donderdag 20 juni 2019 03:24

“Ratten in de woning/trappenhuis. Bentinckstraat Amsterdam”

zondag 9 juni 2019 11:49

“Wespennest in tuinschuur op terras vlakbij huis”

vrijdag 24 mei 2019 15:44

“Bijennest brug arenaboulevard terhoogte ingang B van de Johan cruijfarena . Brug naar parkeerplaats toe ”

menu