Meldpunt Ongediertebestrijding Amsterdam

Wat doen wij?

De Duitse wespOnze werkzaamheden in Amsterdam zijn gericht op preventie en bestrijding van plaagdieren en insecten. Tijdens het voorjaar en de zomer ligt de druk vooral op meldingen rondom de aanwezigheid van wespennesten en overlast van mieren. Tussen april en oktober maken wij extra dagdelen vrij voor wespenbestrijding en mierenbestrijding.

 

Meerdere dagen per week zijn wij actief met ongediertebestrijding binnen de omgeving van Amsterdam. Het tijdsblok waarin wij u helpen is afhankelijk van uw postcode.

Ratten en muizen

muizenbestrijdingBestrijding en beheersing van ratten en muizen heeft gedurende het hele jaar prioriteit. Particulieren, bedrijven en instellingen zoals scholen of kinderdagverblijven kunnen bij ons terecht voor bestrijdingsmaterialen en bescherming.

 

Onze deskundige plaatst deze materialen en geeft aanwijzingen en advies. Bij bedrijven en instellingen worden periodieke controles uitgevoerd.

Afspraak maken

afspraak makenBij actuele overlast van muizen, ratten of bijvoorbeeld een wespennest kunt u met ons een afspraak maken. Voor de bestrijding van wespen hoeft u meestal niet langer dan een dag te wachten. Tijdens de zomer hebben wij in Amsterdam een extra wespenbestrijder in dienst. Lees verder over het verwijderen van een wespennest

Melding maken:

Meldingen en Actualiteit Amsterdam

Wespenbestrijding

wespenbestrijdingIn Amsterdam voeren wij wespenbestrijding uit met geavanceerde apparatuur. Hiervoor moet de uitvliegopening zichtbaar zijn. U kunt de vliegopening aanwijzen aan onze wespenbestrijder die bij u langskomt.

 

Het wespennest zit meestal verstopt in een holle ruimte achter een muur of in kastjes en schuurtjes. Soms zit een wespennest ook in de grond

 

Wij bestrijden het wespennest met een poeder welke met hoge druk in de holle ruimte wordt geblazen waar het wespennest zit. Als het wespennest zichtbaar is dan duwen wij het spuitstuk naar de kern van het nest.

Wespennest verwijderen

wespennest verwijderenEen wespennest kan pas verwijderd worden nadat het uitgeschakeld is. Het verwijderen van een wespennest is geen optie zolang het actief is. Onze wespenbestrijder in Amsterdam moet eerst de bestrijding succesvol uitgevoerd hebben. Hij kan u ter plekke verder adviseren over de vervolgstappen.

 

Ga verder naar onze pagina over het verwijderen van een wespennest 

Spouwmuur

WespennestWij treffen de meeste wespennesten aan in de spouwmuur. Meestal dringen ze binnen via de ventilatie, open voegen of via een boeideel. Een oud wespennest in de spouwmuur hoeft meestal niet verwijderd te worden. Als er geen levende wespen meer in te vinden zijn dan kan het verder geen kwaad. Het loont meestal de moeite niet om de muur open te breken om een oud wespennest te verwijderen.

Wespennest in huis of in de tuin

Wespenkoninginnen kiezen hun plek voor het stichten van een wespennest meestal in bebouwde gebieden. Onze huizen die veelal van hout en steen gemaakt zijn bieden uitstekende bescherming voor de groei van het wespennest.

 

Ook opslaghokken, garages en schuren worden vaak uitgekozen. De meest gevaarlijke situaties doen zich voor wanneer het wespennest zich bevindt in de schuur omdat men hier soms nietsvermoedend tuinmeubilair of kussens wegtrekt terwijl er een wespennest tussen zit.

 

Een nest wat uit elkaar getrokken wordt zorgt voor grote risico's. Meer informatie over de levenswijze en hoe een wespennest is opgebouwd leest u hier

Mierenbestrijding

mierenbestrijdingAls er sprake is van een mierenplaag waartegen geen natuurlijke producten bestand zijn, dan kunnen wij in Amsterdam langskomen voor een mierenbestrijding. U kunt gewoon thuisblijven tijdens de behandeling.

Kosten en Werkwijze

Mieren zijn voor ons één van de meest lastige beestjes om te bestrijden volgens de verwachtingen die er veelal zijn. Leest u alstublieft verder over onze mierenbestrijding

 

mieren bestrijden in huisEen mierenbestrijding voeren wij uit met speciale geldruppels die worden toegepast in naden en kieren van bijvoorbeeld plinten en muuraansluitingen. 

 

Mieren overlastWanneer mierennesten binnenin de constructie zitten van de woning, dan kan het zijn dat meerdere behandelingen in een seizoen of eens per jaar een behandeling noodzakelijk is. Laat u goed informeren door de uitvoerder.

Rattenbestrijding

rattenbestrijdingRatten ( De Bruine- en de Zwarte rat ) kunnen in Amsterdam voor veel overlast zorgen in tuinen bij inwoners en op bedrijventerreinen. Niet alleen de bedreiging voor de gezondheid speelt een rol maar tevens ook de risicovolle situaties die zich kunnen voordoen door het kapotknagen van kabels en voorraden. Het advies is daarom om direct maatregelen te treffen zodra ratten gesignaleerd worden.

Onze werkwijze bij particulieren

ratten bestrijden in de tuinIn Amsterdam helpen wij inwoners met de bestrijding van ratten. De meeste meldingen gaan over de aanwezigheid van ratten in de tuin

 

Tijdens het bezoek kan de rattenbestrijder een plan van aanpak met u bespreken. Hij plaatst meestal direct materialen afhankelijk van de urgentie en de noodzaak. Een bezoek van onze rattenbestrijder is éénmalig en wij gebruiken geen gif meer. Aan een bestrijding zijn altijd kosten verbonden

 

Ga voor meer informatie over de kosten en de werkwijze naar onze pagina over rattenbestrijding bij particulieren

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

Rattenbestrijding bij bedrijvenRattenoverlast in gebouwen van bedrijven en instellingen dient adequaat onderzocht te worden. Onze rattenbestrijder zal voordat hij begint met de inzet van bestrijdingsmiddelen en materialen, eerst de toedracht van het probleem nader onderzoeken. Het doel is om tot een structurele oplossing te komen.

 

Voor een inspectie en onderzoek van het probleem kunt u met ons een afspraak maken

Schoolpleinen en bedrijfsterreinen

Rattenbestrijding moderne werkwijzeRattenbestrijding in Amsterdam wordt tegenwoordig uitgevoerd met moderne vangkasten die geschikt zijn om te plaatsen rondom gebouwen, op bedrijfsterreinen en in de openbare voorzieningen zoals op straat of in een park. Ook plaatsen wij deze kasten steeds vaker op schoolpleinen.

 

Deze kasten beschermen zowel de buitenruimte alsook gebouwen tegen het binnendringen van ratten. Denk hierbij aan opslagloodsen, kantoren en magazijnen. Meer informatie vindt u op onze pagina over rattenbestrijding

Muizenbestrijding

MuizenbestrijdingMuizen zorgen in Amsterdam regelmatig voor problemen in woningen en gebouwen. Vooral de 'Huismuis' is de boosdoener. Deze knagen kabels en voorraden kapot en zorgen voor een slechte hygiëne. 

Werkwijze bij particulieren

Muizenbestrijding in Amsterdam omvat één bezoek waarin een inspectie wordt gedaan, materiaal geplaatst en aanwijzingen, advies en instructies worden gegeven. muizenbestrijding gaat altijd gepaard met aanvullende maatregelen. Let erop dat bestrijding kosten met zich meebrengt.

bestrijding ratten en muizen

 

Het materiaal wat door onze muizenbestrijder geplaatst wordt is duurzaam en kwalitatief zeer goed. Als u er zuinig mee omgaat, dan kan het materiaal in de toekomst iedere keer weer opnieuw ingezet worden indien problemen zich opnieuw mochten voordoen.

 

Ga voor meer informatie over de werkwijze en de kosten naar deze pagina

Werkwijze bij bedrijven en instellingen

muizen schade bedrijfBedrijven en instellingen in Amsterdam kunnen eerst een inspectie uit laten voeren. Muizen op de werkplek kunnen dan direct door ons bestreden worden.

 

Nadat de muizenbestrijding is afgerond is er regelmatig behoefte aan structurele bescherming. Onze muizenbestrijder kan hierover advies geven en een aanbieding doen voor het verrichten van periodieke werkzaamheden.

 

De werkzaamheden hebben als doel de beheersing van plaagdieren gecontinueerd voort te zetten middels detectiemiddelen en materialen die bedoeld zijn ter preventie. Tijdens de periodieke controles wordt dan ook aandacht besteed aan bouwtechnische wering en hygiëne.

Insecten in huis

Insecten welke regelmatig in huis kunnen voorkomen zijn vlooien en zilvervisjes

Deze insecten worden bestreden middels een 'residuele behandeling'. De bestrijdingsdeskundige kan u hier meer informatie over geven.

Mieren en kakkerlakken in huis

Indien u mieren in huis aantreft of te maken heeft met een kakkerlakkenplaag in huis dan kunt u ons bellen voor een afspraak. U kunt tijdens de behandeling gewoon thuisblijven.

 

Een mierenbestrijding of een kakkerlakkenbestrijding voeren wij tegenwoordig uit met geldruppels die middels een doseernaald toegepast worden in naden en kieren. Personeel en bewoners kunnen tijdens deze werkzaamheden gewoon aanwezig zijn.

Vlooien

Vlooien bestrijden wij volgens de klassieke wijze met een vloeistofoplossing. Bewoners moeten hiervoor de woning ongeveer een halve dag verlaten. Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover meer details geven alvorens de behandeling uitgevoerd wordt.

 

Houd u er verder rekening mee dat de vlooien niet direct allemaal uitgeroeid zijn nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Ook dienen eventueel huisdieren die de plaag vermoedelijk veroorzaakt hebben op juiste wijze behandeld te zijn met geschikte middelen. Anders komt de plaag weer terug.

Zilvervisjes en Papiervisjes

De behandeling van deze insecten is vergelijkbaar met de behandeling van vlooien. Onze bestrijder concentreert zich hierbij echter op de plekken waar deze beestjes zich hoofdzakelijk verschuilen. Ook willen wij u erop attenderen dat de bestrijding van deze insecten niet automatisch betekent dat u ze nooit meer ziet.

 

Er zal een flinke verbetering zichtbaar zijn, maar we voeren soms ook een nabehandeling of zelfs meerdere nabehandelingen uit om tot een bevredigend resultaat te komen. Wij kunnen op voorhand geen uitspraken doen over het te verwachten resultaat na een behandeling. Lees verder over zilvervisjes en papiervisjes

Beperkingen

Het meeste ongedierte kan meestal zonder problemen bestreden worden met onze bestrijdingsmiddelen, maar er zijn ook tal van plaagdieren en insecten die een beschermde status hebben of alleen bestreden en voorkomen kunnen worden met alternatieve maatregelen. Lees daarom aandachtig de informatie die wij geven rondom de diersoort die bij u tot overlast leidt.

 

Meer informatie over verschillende plaagdieren en insecten vindt u in onze plaagdierengids of insectengids

Verantwoordelijkheden

De aanwezigheid van ongedierte in Amsterdam dient altijd adequaat aangepakt te worden. Dit vereist een inspanning en meestal ook kosten die gemaakt moeten worden voor ongediertebestrijding. Omdat de toedracht van de overlast niet altijd geheel duidelijk is en ongedierte zich ook veelal verplaatst tussen woningen en erfgrenzen, onstaat er soms discussie over wie deze inspanning moet verrichten en op wie de kosten verhaald moeten worden.

 

Er bestaat nog steeds een grijs gebied rondom de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen zoals bijvoorbeeld huurder en verhuurder, VVE's of buren. Vooral wanneer bijvoorbeeld muizen of kakkerlakken zich verspreid hebben over meerdere woningen, winkels, restaurants of een mix daarvan. De gemeente speelt in sommige gevallen ook een rol. 

 

Meer informatie rondom dit thema leest u hier

Extra aandacht Ratten- en Muizenoverlast

Amsterdam is een grote stad waar inwoners dicht op elkaar leven. Geschakelde woningen en een mix van verschillende doelgroepen en culturen kunnen het oplossen van plaagdierproblemen bemoeilijken. Vooral de bestrijding van muizen en de rattenoverlast kan hier een serieuze uitdaging zijn.

Kwetsbare wijken

Muizen zorgen vooral voor aanhoudende overlast in het stadscentrum binnen de grachtengordel, maar ook in De Baarsjes, Oud-Zuid en de Transvaalbuurt komen wij regelmatig langs vanwege problemen met muizen. Ook worden soms ratten gesignaleerd. Dit kan te maken hebben met een scheur of breuk in het riool of de aanwezigheid van huishoudelijk afval.

 

In Bos en Lommer, De Bijlmer en in delen van Amsterdam-Noord zijn grote appartementencomplexen waar ongedierte kans heeft om zich snel te verspreiden tussen appartementen. Vooral kakkerlakken en muizen kunnen hier voor problemen zorgen. Een kakkerlakkenplaag verspreid zich naar naastgelegen woningen via meterkasten, luchtkanalen en gezamenlijke ruimten.

VVE's en Woningcorporaties

Verenigingen van Eigenaren en Woningcorporaties in Amsterdam zoals Ymere en Woningstichting Eigen Haard kunnen ons bellen voor het maken van een afspraak inzake bestrijding. Indien muizen of kakkerlakken kans hebben gezien om zich te verspreiden naar meerdere woningen, dan ondersteunen wij bij de inventarisatie en maken samen met u een bestrijdingsplan op. 

Toerisme en studenten

Amsterdam heeft te maken met een grote hoeveelheid toeristen die soms één of enkele dagen een appartement huren. De hygiëne wordt niet altijd serieus genomen waardoor vooral in de binnenstad muizen een hardnekkig probleem vormen. Een muizenplaag bestrijden kost tijd en verdient veel aandacht. 

 

Ook in studentenwoningen blijkt het vaak lastig te zijn om de aanwezigheid van muizen te beperken. Het is niet alleen een probleem met hygiëne, maar ook het aantal personen binnen een huishouden is van invloed. Voor een structurele beheersing zijn goede afspraken noodzakelijk. Hoe meer bewoners, hoe lastiger het is om consequent om te gaan met maatregelen die getroffen moeten worden.

Hoe gaan wij hiermee om?

Beheersing

Om ratten - en muizenpolulaties optimaal te kunnen beheersen verricht de gemeente veel inspanning op het gebied van afvalinzameling, infrastructuur, beleid en voorlichting. Desondanks kan de gemeente niet altijd voorkomen dat in bepaalde wooneenheden of kantoorhuisvesting problemen met ratten en muizen ontstaan.

 

Inwoners en bedrijven in Amsterdam zullen ieder hun bijdrage moeten leveren aan een schone en gezonde leefomgeving.

Tijdig ingrijpen

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zodra muizen, ratten of andere plaagdieren en insecten gesignaleerd worden, neem dit dan serieus en probeer direct de achterliggende oorzaak te vinden. Dit kan bijvoorbeeld de aanwezigheid zijn van voedsel of afval.

Communiceren

De anonimiteit, de onderlinge gedrags- en cultuurverschillen en de taalbarrieres die kenmerkend zijn voor een stad als Amsterdam kunnen de communicatie onderling helaas soms bemoeilijken welke juist zo essentieel is om een probleem met ongedierte aan te pakken.

 

Ligt de oorzaak niet bij u, maar vermoedelijk bij de buren? Ga dan eerst in gesprek. Geef niet iemand de schuld, maar bied eventueel hulp aan bij de inspanning die vereist is voor een oplossing.

 

Met name rondom de aanwezigheid van muizen treffen wij regelmatig vervelende situaties aan tussen buren die achteraf voorkomen hadden kunnen worden. Lees verder hierover op onze pagina muizen en buren

Contact met de bestrijdingsdienst

Indien u er niet uitkomt, dan kunt u ons altijd bellen voor een afspraak voor inventarisatie, inspectie of bestrijding. Meestal zorgt onze ongediertebestrijder voor een oplossing met de beschikbare middelen en materialen. Houdt er echter rekening mee dat wanneer de oorzaak verder weg ligt en sprake is van onwil of overmacht, dat ook wij beperkt zijn in onze mogelijkheden.

 

Lees verder over muizen in huis

Industrie en Havengebied

Bedrijventerreinen in Amsterdam, zoals Sloterdijk, het Westelijk Havengebied en het industriegebied van Amsterdam-Noord aan het IJ kunnen te maken krijgen met rattenoverlast. Wij hebben een nieuwe methode ontwikkeld om rattenpopulaties op efficiënte wijze te bestrijden zonder het gebruik van gevaarlijke Rodenticiden. Gebouwen en opslagloodsen worden hiermee structureel beschermd tegen ratten en ook muizen. Onze bestrijdingstechnici komen 6x per jaar langs voor controle, onderhoud en het afvoeren van kadavers.  Lees verder >

Kantoorhuisvesting

In Amsterdam hebben wij tevens veel kantoorhuisvesting welke vooral kwetsbaar zijn voor muizen. Ze veroorzaken een ongezonde werkomgeving en kunnen schade toebrengen aan voorraden en bekabeling. Bij grote kantoorgebouwen zoals in het Amstel Businesspark en Amsterdam Zuid-Oost moet vooral de begane grond beschermd worden. Andere kantoren zoals oude herenpanden in de binnenstad dienen in zijn geheel beschermd te worden met detectie- en bestrijdingsmiddelen.  Lees verder >

Instellingen en Woonvoorzieningen

Instellingen in Amsterdam zoals scholen, buurtverenigingen en opvanglocaties zijn tevens erg kwetsbaar voor problemen met bijvoorbeeld muizen. Leerlingen, jongeren en cliënten nuttigen voedsel op diverse plekken op verschillende momenten. Schoonmaakroosters zijn lastig om hierop aan te passen en de hoeveelheid prullenbakken is niet altijd relevant wanneer de mentaliteit hier niet om vraagt. Onze muizenbestrijder probeert dan samen met u te zoeken naar een passende oplossing.

 

Woonvoorzieningen zoals bijvoorbeeld zorginstellingen hanteren meestal een goede structuur m.b.t. hygiëne en de zorg voor de cliënten, maar hebben desondanks veelal te maken met overlast van muizen en insecten. dit kan te maken hebben met de aanwezigheid van meerdere kantines, keukens en eetgelegenheden waar cliënten de mogelijkheid hebben om zelfstandig te koken. Ook zijn er veelal grote voorraden opgeslagen in ruimten die toegankelijk zijn voor muizen of insecten die zich snel kunnen ontwikkelen in voedselvoorraden. Dit brengt uiteraard de nodige gezondheidsrisico's met zich mee.

Horeca

Amsterdam heeft vooral in het stadscentrum veel restaurants, bars en hotels. Vooral langs de grachten en de Amstel is veel horeca. Wederom zijn het vooral de muizen die voor hardnekkige problemen zorgen binnen deze branche. Lokdoosjes met gif of vallen met lokmiddelen bieden soms geen soelaas meer. Wij zien zelfs ondernemers die inmiddels de aanwezigheid van muizen gedeeltelijk geaccepteerd hebben vanwege een langdurig gebrek aan vooruitgang en wanhoop. Wij zien ook dat sommige ondernemers al jarenlang een contract hebben met een muizenbestrijder die periodiek langskomt zonder enige verbetering.

 

Bent u restauranthouder of horecaondernemer en herkent u zich in dit probleem? Dan loont het de moeite om onze bestrijdingsdeskundige eens langs te laten komen voor een gesprek. Wij hebben een iets andere werkwijze dan wat men gewend is in deze branche welke wellicht bij kan dragen aan een structurele oplossing.

Meldingen en Actualiteit Amsterdam

verantwoordelijkheden rondom ongedierteAls u inwoner bent van Amsterdam, dan kunt u bij ons ook melding doen van ongedierte. Hiermee helpen wij buurtbewoners en andere betrokkenen om een beter beeld te krijgen van bepaalde toenamen en afnamen van (plaag)dieren en insecten.

 

Om melding te maken klikt u hieronder op de knop "Doe een melding". Wij vragen hier om een beschrijving en of u akkoord wenst te gaan met het openbaar maken van uw melding op de pagina. Betreft de melding niet bij uzelf noch in de openbare ruimte? Denk dan wel aan zijn/haar privacy bij de locatieomschrijving. Wij publiceren geen specifieke namen en adressen. Als het probleem zich bij u thuis of in uw gebouw afspeelt, dan kunnen wij een afspraak met u maken voor ongediertebestrijding.

 

feedbackDoe een melding

Gemeente Amsterdam

Wanneer ongedierte de volksgezondheid in gevaar brengt of u bent van mening dat er acuut gevaar dreigt op een locatie binnen de gemeente Amsterdam, neemt u dan alstublieft direct telefonisch contact op met de gemeente.

 

Wij voeren alleen bestrijding uit bij derden of binnen de openbare ruimte wanneer de gemeente ons uitdrukkelijk opdracht verstrekt hiervoor.

Melding maken

X

Uw melding helpt ons om een beter beeld te krijgen van toenamen of afnamen van bepaalde insecten en (plaag)dieren. Verder kunnen meldingen dienen om in samenspraak met de gemeente of andere betrokkenen tot een oplossing te komen.


Let op! Benoem enkel een herkenningspunt of de straatnaam (géén huisnummers). Als het uw eigen woning of gebouw betreft nemen wij contact met u op voor de exacte adresgegevens. Lees meer

?
Geef de straatnaam (géén huisnummer) of een kruispunt / herkenningspunt zoals bijvoorbeeld een park of een andere publieke voorziening. Wij behandelen alleen diersoorten die als ongedierte worden bestemd, dus diersoorten die dermate hinderlijk of gevaarlijk zijn, dat bestrijding nuttig, noodzakelijk en verantwoord is. Denk hierbij aan ratten, (huis)muizen, kakkerlakken en wespen(nesten).
Ja Nee
Ja Nee
?

Als u voor ‘ja’ kiest, dan kunnen wij uw omschrijving toevoegen onderaan de pagina. Dit helpt nieuwe bezoekers om de geschiedenis en de omvang van de situatie in de buurt beter in kaart te krijgen. U blijft anoniem.

Als u voor ‘nee’ kiest, dan blijft uw melding alleen bij ons in het systeem en delen wij deze alleen met de verantwoordelijke instantie indien zij deze gegevens bij ons opvragen . Denk hierbij vooral aan de gemeente of de provincie.

Actuele meldingen

woensdag 21 september 2022 15:40

“Ratten over voetpad langs/naar Sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad, 1106 AW Amsterdam Zuidoost, Rattennest bij vetafscheidingspunt buiten het pand bij voormuren. Maar er zijn er waarschijnlijk veel meer. Gesignaliseerd door oversteken van ratten naar Lelylyceum en in- en uitgaan van het nest van de ratten. Vandaag 21 september vele ratten aan het 'wandelen' gezien. Waarschijnlijk ook ratten in kruipruimte pand. Sowieso rattengangen opgemerkt door gemeentedienst omdat stoeptegels verzakten (met gevaar voor voetgangers en bezoekers sporthal) wat door die dienst wat de tegels betreft is verholpen. De situatie is zeer ernstig. Graag snelle reactie.”

donderdag 15 september 2022 02:07

“Er loopt een grote wilde rat in huis(Amsterdam).”

zondag 11 september 2022 09:26

“In het Wibautpark zijn er nu ook overdag ratten aanwezig die inmiddels niet meer schrikken van mensen of honden ”

zaterdag 3 september 2022 14:12

“Wespennest in buitenmuur van schuurtje, Van Musschenbroekstraat Amsterdam”

zaterdag 3 september 2022 13:34

“Wespennest in de grond vlak voor de portiek deur, aan het Henriette Ronnerplein in Amsterdam ”

donderdag 18 augustus 2022 11:17

“Ratten, ratten, ratten, ik ben er zo bang voor. Ik zou willen dat iemand me daar vanaf kan helpen. Niet van de rat maar van de angst voor de rat. In het donker op straat fietsend stel ik me voor dat ze onder een geparkeerde auto zitten en vlak voor mijn fiets oversteken. Echt zien doe ik ze sowieso niet vaak. Maar nu ik ga verhuizen naar IJburg ben ik bij voorbaat doodsbang, Want daar zal het heel erg zijn. Natuurlijk.”

zondag 14 augustus 2022 22:15

“Er lopen veel ratten in de bosjes bij Noorderbreedte en Stenghof. ”

zondag 14 augustus 2022 13:17

“Wespennest in de tuin; Molenbeekstraat.”

woensdag 10 augustus 2022 11:27

“Wespen in het centrum Amsterdam: Als ik ben aan het eten voorbereiden, komen ze meteen binnen via de balkondeuren.”

woensdag 10 augustus 2022 11:26

“Wespen in het centrum Amsterdam: ze komen via de balkonsdeuren iedere dag naar binnen als ik ben eten aan het voorbereiden en vrijwel direkt.”

dinsdag 9 augustus 2022 22:23

“Amsterdam zuidoost, Nellestein - overal ratten! ”

dinsdag 26 juli 2022 18:28

“Bruine rat / Mauvestraat ”

dinsdag 26 juli 2022 08:36

“In de voortuin van het complex Uithoornstraat 2 / 4 heb ik opnieuw ratten zien rondlopen.”

donderdag 14 juli 2022 17:15

“De laatste tijd hebben wij last van steeds meer ratten. Wij merken dat aan de achterkant van de woning in de tuin. Wij hebben al een jaar geleden het voeren van de vogeltjes afgezworen. Het pand bevindt zich in de van Reigersbergenstraat. Tel|: 0612439544”

dinsdag 12 juli 2022 10:54

“Sinds kort hebben we ratten in de voortuin lopen”

maandag 11 juli 2022 20:43

“Wij hebben een wespennest. Adres Venetiehof te Amsterdam. De wespen vliegen af en aan. Zit tussen 2 etages in.Ik heb foto en film hiervan. Kunt u dit bestrijden?”

woensdag 6 juli 2022 20:25

“Ratten en muizen amsterdam ”

dinsdag 5 juli 2022 07:29

“Rattenplaag in mijn moestuinbakken op mijn terras.”

zondag 19 juni 2022 21:09

“Er lopen ratten door de binnentuin van de Haardstee, bij het speeltoestel. ”

dinsdag 7 juni 2022 21:07

“(beginnend) wespennest ontdekt in achtertuin in rottend hout van een boedhha beeld. De tuin is klein en potentieel gevaarlijk voor onze spelende kinderen.”

zondag 24 april 2022 21:23

“Er zijn ratten in de omgeving Marchanthof, Amsterdam ”

vrijdag 15 april 2022 10:20

“Veel muizen in huis sinds drie maanden. Enorm stank en overlast.”

woensdag 13 april 2022 10:23

“Ratten. Onder de gevel en vloer. ”

zaterdag 26 februari 2022 14:37

“Een wesp gespot. Wat vroeg voor toch? Purmerplein. Erg suf maar was buiten. ”

dinsdag 15 februari 2022 22:14

“Voor de tweede keer in vier jaar tijd last van een muizenplaag. Er lopen ook ratten in en rondom het gebouw en heb ook wel eens kakkerlakken aangetroffen in mijn woning. De muizenplaag is het voornaamste probleem. De locatie is aan de Louwesweg in Amsterdam. ”

maandag 14 februari 2022 17:10

“Meerdere ratten bij bosjes hoek Mercatorstraat/Jan van Galenstraat”

zaterdag 5 februari 2022 21:26

“muizen plaag in mijn straat , en nu dus ook in huis”

zaterdag 29 januari 2022 10:15

“ratten op het Haarlemmerplein. Onder bankjes, riolen en kiosken”

zondag 2 januari 2022 10:54

“Ratten op straat/bij vuilcontainer, omgeving pleintje Vier Heemskinderenstraat /Twee Koningskinderenstraat ”

zondag 28 november 2021 15:58

“Ik weet dat ratten bij onze Amsterdamse parken horen maar toen ik net, in de loop van de middag, een wandelingetje maakte door het Oosterpark zat er een groep van 6 ratten gemoedelijk bij elkaar rondom een boom. Overdag! Op een meter vanaf het pad. Ze keken niet op of om. Volgens mij loopt dit toch echt uit de hand nu.”

zaterdag 20 november 2021 09:45

“Vossiusstraat de ratten lopen op straat het zijn er veel ”

maandag 15 november 2021 16:49

“Ik heb verschillende malen diverse ratten gezien. Locatie: in het struikgewas naast de parkeergarage Leerdamhof. In het struikgewas naar het water toe bij de parkeergarage.”

maandag 8 november 2021 14:17

“Wederom verzakking van tegelpad voor de deur door ratten gangenstelsel. Is inmiddels al jaren een probleem hier in de buurt. Graag een blijvende oplossing bedenken omdat dit meerdere keren per jaar verzakt.”

dinsdag 26 oktober 2021 06:56

“Rat(ten?) in huis, vierde verdieping, slaapverdieping, vermoedelijk binnengekomen via toiletpot. Eerste Keucheniusstraat. Hoe krijg ik ze weg???”

zaterdag 23 oktober 2021 18:52

“We, bewoners aan de Weesperzijde, hebben/zien in ons woonblok tegenwoordig ratten. Ik heb er zelf 1 in huis gehoord: zie poep. Er is in het afgelopen jaar aan het polder-riool gewerkt op het binnenterrein en de Amsteloever is geschoond van al zijn oude begroeiing, waar volgens de tuinmannen veel rattennesten inzaten. Ik heb nu aan de buren gevraagd of zij ook ratten zien en dat wordt bevestigd, ook in de zijstraat. Ze zijn er zolang ik hier woon, vanaf 1987, zijn hier nog nooit ratten bij de huizen geweest. Dit is dus nieuw.”

zondag 19 september 2021 10:59

“Er zit een wespennest in de spouwmuur en de dakrand.”

maandag 13 september 2021 19:07

“Ik kwam er achter dat er onder het dakrand in de spouwmuur een wespennest zit ”

zondag 5 september 2021 17:09

“Op de hoek bij de coornhertstraat en de Lodewijk deysselstraat achter de vuilcontainers heeft iemand een Bijen nest gedumpt in een doos met zak er omheen op maandag worden deze geleegd als dit opzij word gegooid kan dit voor onaangename verrassingen zorgen ”

maandag 16 augustus 2021 17:16

“Bruine rat gesignaleerd in tuin (Van Eeghenlaan) aan begin van de avond.”

maandag 16 augustus 2021 16:56

“Een grote rat tussen de terrassen op het Olympiaplein op maandag 9 augustus om 23:30 uur”

maandag 16 augustus 2021 16:54

“2 grote bruine ratten, gewoon overdag op het grasveld naast de verharde weg, tussen de mensen. Op vrijdag 13 augustus om 19:15 uur”

zaterdag 14 augustus 2021 21:46

“Wespen nest in de boom bij de zandbak achter de flat. Ons Zoontje van 3 en mijn man zijn aangevallen zonder reden door t nest waar ze een stuk ervandaan aan t frisbeen waren. Zoontje is 2 keer gestoken en mijn man meer dan 4 keer. Dit is levens gevaarlijk en moet verwijderd worden van de openbare speelplek”

zondag 1 augustus 2021 16:31

“Ratten in de tuin en op straat ”

vrijdag 30 juli 2021 20:34

“ratten op haarlemmerplein onder de bankjes bij de boom, kom niet uit de stad maar zag ze lopen vandaag...en als je ze ziet is het al gevorderd dus aanpakken die beesten!”

maandag 26 juli 2021 11:03

“ratten graven tunnels onder het trottoir tegen de gevels van de woningen. De stoeptegels zakken daardoor op meerdere plekken in de straat weg. Bij ons voor het huis zie je in de bosjes de ingang van het hol. Ik heb de ratten ook onder ons huis gehoord”

maandag 26 juli 2021 07:29

“rat onder de woonkamer, kelder dus. Bij nacht en on getij knaag geluiden. Duurt al enkele maanden. Ik melde het el eerder. Graag bezoek van de bestrijder. Op zijn scooter. ”

donderdag 22 juli 2021 14:59

“Wespennest op balkon in Spaarndammerbuurt ”

dinsdag 20 juli 2021 13:37

“Ratten lopen hier door de tuin en de tuinen verzakken hier door de holen onder de rond. Hele tegels zakken de grond in. Er worden beesten gevoerd en het vuilnos los op straat gezet ipv in de containers. Meerdere bewoners hebben meldingen gedaan. Je hoort de ratten gewoon vechten als je in de tuin zit en laatst zat er 1 mij gewoon aan te kijken. Slotermeer/ Paul Scholtenstraat. ”

vrijdag 9 juli 2021 15:46

“ratten lopen in tuin ”

vrijdag 9 juli 2021 15:41

“ratten lopen in tuin ”

maandag 21 juni 2021 11:56

“Ratten door vuilins plaats achter een bloemenstal. Holletjes bij de bomen en onder de tegels”

maandag 21 juni 2021 10:43

“Op zaterdag 26 juni maar liefst 5x een rat gezien op KLAARLICHTE dag in de Topaasstraat. Ze staan gewoon rustig 10 centimeter naast je, niet bang niets. Ook andere buren zien iedere dag wel een rat in de straat, overdag, laat staan 's nachts. Het is nog nooit zo erg geweest.”

zondag 13 juni 2021 17:32

“Rat in de tuin gesignaleerd.. Bij buren benedenwoning binnen geweest Binnentuin Lutmastraat/2e vander Helst straat”

zaterdag 5 juni 2021 17:57

“Zaterdagmiddag, 5 juni 2021, 17.10 uur jonge rat in tuin van blok Kerkstraat-Vijzelstraat-Keizersgracht-Reguliersgracht.”

donderdag 3 juni 2021 15:28

“Er lopen ratten aan de rand van het water op de hoek van de schokkerjachtdijk en de ijburglaan, Ijburg. In het water liggen meerdere grote dode vissen in een staat van ontbinding. In hetzelfde water wordt op warme dagen gezwommen door kinderen en volwassenen. ”

dinsdag 1 juni 2021 18:56

“Ratten op Koninginneweg op straat voor nr 103 !!”

maandag 31 mei 2021 17:19

“Rattenhol in geveltuin Filmacademie Meester Visserplein”

vrijdag 21 mei 2021 12:55

“ratten in bossage voor de Hoge School Amsterdam Weesperzijde”

vrijdag 14 mei 2021 15:56

“Ik zag vanmiddag zowel een rat lopen als een dode rat liggen bij de Pieter Lastmankade, nabij brug Amsterdams Lyceum. Amsterdam Oud Zuid. ”

donderdag 13 mei 2021 18:33

“Ratten in de tuin en om het huis colenbranderhof amsterdam”

donderdag 13 mei 2021 18:32

“Ratten in de tuin en om het huis colenbranderhof amsterdam”

dinsdag 11 mei 2021 15:14

“Tegels van de stoep verzakken ter hoogte van Hogeweg 120, Amsterdam Oost”

dinsdag 20 april 2021 00:20

“Er lopen dagelijks ratten op klaarlichte dag in de tuinen (ook mijn tuin) rondom de speelplaats aan de Van Reigersbergenstraat in de Frederik Hendrikbuurt. Ze zijn vermoedelijk vanuit de Kostverlorenkade opgerukt tijdens de sneeuwval, en werden aangetrokken door bewoners die vogelvoer in hun tuin hadden opgehangen. De etensresten van de bezoekers aan de speelplaats en de overvolle vuil- en papiercontainers waar mensen hun vuil meestal naast dumpen, maakt de openbare ruimte tot een waar ratten-walhalla. De GGD is al langsgekomen maar de ene plastic zwarte val die tot nu toen in een tuin is geplaatst gaat deze rattenplaag niet bestrijden. ”

woensdag 14 april 2021 22:11

“Nest waterratten, J van Lennepkanaal, Gerard Borstkade ter hoogte van Ski inn. Talud bij boom.”

woensdag 7 april 2021 18:14

“Rat in de tuin bij de vijver”

woensdag 31 maart 2021 02:00

“Continu ratten in mijn tuin. Zowel overdag al snachts. Ze worden steeds brutaler en heb nu ook een nest geconstateerd met babies! Ik wordt helemaal gek en vind het echt onsmakelijk. Graag wil ik dat het nest verwijderd wordt.. buren hebben een composthoop, dat is waarschijnlijk de oorzaak.”

zaterdag 20 maart 2021 14:52

“aanleggen van minimoestuintjes in tuinen van onze flatgebouw, ik voorzie een AH vers markt voor ratten. kan de folder op deze pagina niet vinden, waar moet ik met deze klacht naar toe, voordat het plan wordt gerealiseerd. In zuid is een verbod voor vogels ingevoerd ivbm Ratten, en nu bij onze een wel vers markt ?”

zondag 14 februari 2021 17:59

“locatie; Krammerstraat, 1078 KE Amsterdam Ratten in kruipruimte onder huis, maken veel kabaal door over leidingen te lopen en hard te piepen. Ik vermoedt dat ze elkaar aanvallen c.q. opeten.”

donderdag 11 februari 2021 17:19

“Constateer vandaag grote bruine rat op mijn patio aan Huntum. Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat ik voor het eerst (door sneeuw) pijnboompitten en pinda's heb gestrooid! ”

dinsdag 9 februari 2021 10:54

“Rondom de lage nummers van Kantershof zwerven verschillende ratten. Dit is in de openbare ruimte en in de diverse voor- en achtertuinen. Diverse MORA-meldingen hebben geen enkel resultaat. Ik lees graag een noplossing ”

dinsdag 22 december 2020 22:21

“Er ligt sinds gisteren of langer geleden een dode rat in de achtertuin vlak voor de achterdeur van Zeelandstraat 24 en hoger. Professioneel phalen lijkt me beter dan in de struiken wegvegen met de bezem, wat mijn buurman vandaag suggereerde.”

vrijdag 11 december 2020 09:33

“Afgelopen dagen zowel overdag als 's avonds lopen er ratten rond in de Amstelvlietstraat. ”

maandag 7 december 2020 16:40

“Muizen woonhuis eeuwige Jeugdlaan amsterdam”

zondag 11 oktober 2020 14:44

“Dikke bruine rat in de tuin aan de Edmond Halleylaan Amsterdam ( IJburg). Twee dagen later weer een maar dan een iets kleinere.”

maandag 28 september 2020 16:45

“Vlak bij flmacademie, Jonas Daniel Mijerplein, centrum te Amsterdam, roondoom de lojf bomen en banken, waar mensen laten hun afval, vrees ik.”

woensdag 9 september 2020 00:31

“Ratten; tot nu toe 1 in huis en waarschijnlijk meerdere in de leidingen”

dinsdag 8 september 2020 11:57

“bruine rat Hoogte Kadijk”

vrijdag 28 augustus 2020 21:41

“Er zitten onder onze flat 2 grote wespennest. Eerst dacht ik laat maar is goed voor de natuur. Maar het worden er momenteel wel heel veel. Het zit naast een kinderspeeltuin en ze zijn ook agressief aan het worden. Heb er zelf al wat vallen bij geplaatst en al met azijn geprobeerd maar niks helpt .”

zaterdag 1 augustus 2020 19:00

“ratten op parkeerplaats en onder de motorkap van diverse auto's op parkeerterrein Maassluisstraat tussen de hoge flats”

woensdag 29 juli 2020 09:24

“Ratten op eerste etage in de Jekerstraat”

dinsdag 28 juli 2020 10:46

“Grote ratten gesignaleerd op Kop van Jut/Marcantilaan.”

maandag 27 juli 2020 01:23

“Sinds twee weken muizen op balkon terwijl daar niets eetbaars staat. Daarom kruipen ze in plastic zakken met afvalplastic (plastic verpakkingen). 's Nachts woelen ze in de balkonbakken alsof ze daar willen gaan wonen. ”

maandag 20 juli 2020 19:32

“Er lopen ratten in de tuin rond. ”

zaterdag 18 juli 2020 11:36

“Wespen onder dakrand en in zolderkamer aansluitend aan dakrand”

donderdag 9 juli 2020 13:01

“ratten in de plantsoenen op de Curacaostraat in de Baarsjes..ter hoogte van basisschool Corantijn”

woensdag 8 juli 2020 01:44

“Er lopen geregeld ratten door mijn tuin, ”

woensdag 1 juli 2020 12:11

“Er loopt een rat door de achtertuin J.m den uijlstraat Geuzenveld”

woensdag 17 juni 2020 13:33

“Evenals vorig jaar (2019) is er voor ons huis en dat van de buren overlast door mieren die het trottoir ondergraven waardoor er zand naar boven komt met dreigende verzakking. Mierenpoeder en mierenlokdoosjes helpen niet afdoende en maar tijdelijk. Met vriendelijke groeten, Eveline Varekamp De Lairessestraat 68hs 1071PE AMSTERDAM TEL. 0650637571”

dinsdag 9 juni 2020 22:02

“Muizen Martelaarsgracht April en Mei 2020”

zondag 10 mei 2020 00:03

“Muizen, thuis. Van Spilbergenstraat.”

zaterdag 9 mei 2020 11:56

“Omgeving Kouwenoordweg in Amsterdam zuidoost komen ratten zelfs in je tuin te voorschijn, als je met z'n allen buiten zit. ”

zaterdag 9 mei 2020 09:41

“Ratten in tuin De Wittenstraat”

vrijdag 10 april 2020 16:37

“bij uitstappen gezamelijke deur naar buiten zijn de tegels enorm gezakt, dit is te wijten aan ratten. Vorig jaar zelfde tijd ongeveer is er een mat geplaatst en later de stoep hersteld maar dat heeft niet geholpen. Nu zijn de tegels op dezelfde plaats gezakt , dat is levens gevaarlijk je kan je nek breken. Graag willen wij weer een mat , wellicht voor langere periode dan vorig jaar”

dinsdag 7 april 2020 23:18

“Heel veel ratten de laatste tijd bij Galileïplantsoen/Wethouder Frankeweg.”

zaterdag 29 februari 2020 19:37

“Huis boven horeca, spaghetteria in Amsterdam West. Ik woon boven dit restaurant en elk jaar heb ik last van muizen. Ook mijn buren hebven hier last van. Maar het houdt maar aan”

vrijdag 21 februari 2020 13:30

“Doorgeknaagde bougiekabels door rat (2x in een week) bij auto die geparkeerd staat aan de Haarlemmermeerstraat.”

zondag 9 februari 2020 16:49

“een grote bruine rat wandelde eerst alleen toen met z'n tweeën naar de buren dit op het Geerdinkhof.....”

dinsdag 17 december 2019 13:47

“Een nogal dikke rat schuifelde vanmorgen heel rustig langs het hek van de botanische tuin bij de Plantage Parklaan. Hij leek totaal niet bang. Mijn onderburen van de begane grond hebben inmiddels al iets van een rattenval op hun 'bordes' staan, maar blijkbaar gaat daar weinig afschrikwekkende werking van uit.”

vrijdag 6 december 2019 07:52

“Rat aangetroffen in het toilet. Hij loopt nog steeds door het huis. ”

maandag 11 november 2019 23:33

“Cornelis springerstraat rattenzitten tussen de muren en komen uit stoeptegels”

dinsdag 17 september 2019 10:07

“Last van muizen en af en toe een rat”

zondag 1 september 2019 18:11

“Muizen in de Klipperstraat, muizen gespot in trappenhuis, in de woning; 8 stuks; bij navraag bij meerdere huishoudens in de flat. Op meerdere etages. In de woning hebben we ze als het goed is nu kunnen verwijderen maar wanneer er niets wort gedaan in de openbare ruimten van het gebouw staan ze zo weer op de stoep.”

zaterdag 24 augustus 2019 12:04

“Er is in de afgelopen tijd al 2 keer een mijnheer bij ons geweest die zowel aan de voorkant als achterkant van onze woning een metalen bak met gif heeft geplaatst. De vervolgcontrole wordt echter niet uitgevoerd. Verzoek om dit alsnog te doen en de bakken te verwijderen. (Aan de voorkant ligt die er al maanden en zit vastgeklonken aan een stoeptegel).”

zondag 18 augustus 2019 18:52

“Dode rat op de stoep. Marathonweg t.h.v. nr 42, tussen fietsenrek en troittoirrand.”

zondag 18 augustus 2019 16:08

“Veel wespen op het balkon, Westerpark, Amsterdam.”

woensdag 14 augustus 2019 08:28

“bij de voordeur zijn stoeptegels plotseling diep aan het wegzakkken, ik denk ratten, Jozef Israelskade”

zaterdag 3 augustus 2019 05:12

“Op station Sloterdijk aan de Orlyplein zijn er heel veel ratten en ook kleinere ratten te zien. Ze komen voornamelijk in de nacht te voorschijn en schuilen zich overdag in de perkjes en bosjes. ”

zaterdag 27 juli 2019 21:29

“Groot aantel wespen (een of meerdere nesten) in voorgevel woning die grenst aan andere woningen. Veel overlast.”

dinsdag 16 juli 2019 16:23

“Sinds enige weken zien wij regelmatig een (licht)bruine rat op Leidsekade ter hoogte van nrs 55-58. Het fdier voedt zich met de talrijke aren van de grassen die in grote mate groeien tussen de parkeerplekken aan de Leidsekade. Ook kan de rat zich hier goed tussen schuilhouden. Geen frisse situatie waar ik de gemeente Amsterdam wel verantwoordelijk voor houd. Graag zou ik hierover op enige wijze actie zien. Met vriendelijke groeten, Edward Janning -Leidsekade 4 (woomark) +31644488911”

maandag 15 juli 2019 09:53

“Zie dagelijks ratten lopen vanuit mijn tuin aan de Niftrikhof”

zaterdag 22 juni 2019 21:50

“Muizen, pizza restaurant, de Clercqstraat, Amsterdam.”

donderdag 20 juni 2019 17:18

“Vanochtend heb ik een rat in mijn tuin gezien ( Banne Noord).Er is geen vuilnis of dierenvoeding daar, maar wel een sloot achter. Sinds ik hier woon (6 jaar) heb ik af en toe een rat in de buurt gezien. sommige buren voeden de vogels en leggen vuilnis naast de containers”

donderdag 20 juni 2019 03:24

“Ratten in de woning/trappenhuis. Bentinckstraat Amsterdam”

zondag 9 juni 2019 11:49

“Wespennest in tuinschuur op terras vlakbij huis”

vrijdag 24 mei 2019 15:44

“Bijennest brug arenaboulevard terhoogte ingang B van de Johan cruijfarena . Brug naar parkeerplaats toe ”