Ratten in de tuin

een bruine rat in de tuinRatten in de tuin kunnen voor veel onrust zorgen. Soms gaat het om een toevallige voorbijganger die zich maar één keer laat zien, maar helaas komt het regelmatig voor dat de rattenoverlast toeneemt. Soms kan de overlast van ratten ontstaan door toedoen van de buren

Wanneer ingrijpen?

Toevallige voorbijganger Bruine Rat in de tuinWanneer u voor het eerst een rat in de tuin ziet, dan is dit niet direct reden tot paniek. Het komt soms incidenteel voor dat een rat passeert die op zoek is naar voedsel of een geschikte leefomgeving. Meestal gaat het dan om de Bruine Rat.

Brutaal

Valt het echter op dat de rat zich steeds minder schuw gaat gedragen of wordt hij zelfs brutaal? Dan is er goede kans dat de rat uw tuin heeft gekozen als verblijfplaats. Het is dan noodzakelijk om maatregelen te treffen voordat de populatie toeneemt. Ratten kunnen zich razendsnel voortplanten.

Ratten bestrijden in de tuin

Kist om ratten te bestrijden in de tuinRatten bestrijden in de tuin vereist kennis, geduld en betrouwbaar materiaal. In diverse (web)winkels vindt u rattenvallen en kooien, maar zonder aandacht te besteden aan de oorzaak van het probleem hebben deze waarschijnlijk geen van allen het gewenste effect, ook al betaalt u de hoofdprijs. Daarom gaan wij hieronder dieper in op de oorzaak, zodat u de juiste combinatie van maatregelen kunt treffen.

Liever professionele hulp?

Professionele hulp van de rattenbestrijderLiever professionele hulp of direct de juiste materialen in huis? Maak dan een afspraak met onze rattenbestrijder of bestel ons bestrijdingspakket met instructie.

 

U kunt ons nu ook een bericht sturen via Whatsapp: 06 - 25580718

Gif is verboden

Dode rat door rattengif. De gifkorrels blijven liggen.jpgGif strooien is verboden en werkt averechts i.v.m. resistentie. Het probleem kan zelfs verergeren. Ook gaan andere dieren dood aan gif. Het gif is gevaarlijk voor vogels, katten en honden. Zelfs kinderen kunnen het onbedoeld binnenkrijgen.

 

Helaas is het via dubieze kanalen nog steeds via een omweg verkrijgbaar. Rattengif wordt dan verkocht onder het mom van muizengif. Lees meer hierover in onze rubriek over bestrijden met rattengif

Oorzaak van ratten in de tuin

Meerdere ratten in de tuinWaar komen die ratten nu eigenlijk vandaan? Een prangende vraag welke de gemoederen veelal bezighouden. Vooral omdat er ook regelmatig de behoefte is om de verantwoordelijkheid van de rattenoverlast ergens anders neer te willen leggen.

Waarom?

Wij willen benadrukken dat het niet direct relevant is waar de ratten vandaan komen. Om op korte termijn tot een oplossing te komen is het veel belangrijker om te analyseren waar de ratten op af komen. De 'waarom-vraag' speelt dus een grote rol. Waarom zitten de ratten bij u in de tuin?

 

Uitzondering op die vraag is de situatie wanneer er een mankement bestaat in het rioolsysteem in huis of rondom de woning. Zodra dit het geval is dient het zo snel mogelijk hersteld te worden. Ook wanneer er een structureel probleem is met afval of voedselopslag rondom de woning dient dit aangepakt te worden. Als er naast uw deur een ware rattenplaag heerst dan moet dit uiteraard eerst worden opgelost.

Is het riool in orde?

Waar komen de ratten vandaanTijdens de middeleeuwen hadden we bijna allemaal last van ratten in de tuin. Dit is veranderd toen er een rioolnetwerk kwam en er verzamelpunten kwamen voor afval. De grootste populaties ratten zitten nu vooral in de stadsriolering. De ratten in het riool leven vooral van het water en het keukenafval wat wij wegspoelen.

 

Door het grote aanbod aan voedsel in het riool nemen de populaties ook in rap tempo toe. Harde cijfers zijn er niet, maar het is zeker dat sommige steden met tienduizenden, soms wel honderdduizenden ratten onder de stad leven.

 

Breuk in afvoer naar rioolOm diverse redenen kunnen ratten vanuit het riool in het straatbeeld terecht komen. Meestal door een breuk of werkzaamheden waardoor het riool openligt. Wanneer de rat niet meer terug kan keren of wanneer de rat een nieuwe interessante voedselbron aantreft, dan kan er overlast ondervonden worden. En dan komen we in veel gevallen dus in de tuin terecht.

Hoe kom je erachter?

Kijk als eerste in de kruipruimte (als u die heeft). Treft u veel uitwerpselen aan of hangt er een penetrante geur? Grote kans dat er ratten zitten in de kruipruimte en daarom ook goede kans dat ze uit een breuk in het riool tevoorschijn komen. 

Diervoeding

Kippenhok trekt ratten aanIn Nederland hebben veel inwoners een tuin waar diervoeding te vinden is. We houden kippen, konijnen en voeren graag de vogels. Dit voer is voor ratten nog veel aantrekkelijker dan het voedsel waar ze in het riool op aangewezen zijn. Ratten eten dolgraag pitten, zaden en knaagdiervoer. Wanneer een rat dit type voedsel aantreft is dat dus direct aanleiding om zich rondom deze bron van voedsel te vestigen. 

Afschermen

Ratten kunnen goed klimmenBreuken en werkzaamheden aan het riool zijn niet altijd te voorkomen, behalve dat het snel opgespoord en gerepareerd moet worden. Als wij als mens de overlast van ratten in de tuin willen terugdringen, dan moeten we er vooral voor zorgen dat hier geen voedsel beschikbaar is. We hoeven hiermee niet direct onze hobby's overboord te gooien, maar wel slimmer om te gaan met de diervoeding. Scherm het voedsel goed af en voer de dieren vooral niet teveel. Zorg dat alles opgegeten wordt. Voorkom ook schuilplaatsen zoals begroeiing of tuinafval rondom het kippenhok, het konijnenhok of de voerplaats.

Rattenholen

Rattenholen in de tuinWij komen regelmatig langs bij bewoners die alleen een vermoeden hebben van ratten in de tuin omdat ze een gat in de grond aantreffen wat veel op een rattenhol lijkt. Het klopt dat ratten zorgen voor een gangenstelsel, maar er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de ratten die van boven naar beneden graven of andersom. Bij een breuk in het riool of vanuit de kruipruimte kunnen ratten zich ook een weg naar boven graven. In dat geval moet er goed worden gekeken naar eventuele mankementen onder de woning of in de bodem.

Ratten bij de buren

Soms moet het probleem gezamenlijk aangepakt worden en vergt de bestrijding van ratten goede communicatie. Verschillende belangen spelen een rol. Overlast wordt veelal veroorzaakt door vogelvoer of andere diervoeding in de tuin. Dergelijke hobbies moeten gerespecteerd worden, maar dienen tegelijkertijd niet tot overlast bij de buren te leiden. Ratten in de tuin kunnen veel discussie teweegbrengen over de verantwoordelijkheid.

Ga in gesprek

Constateert u ratten, maar heeft u het vermoeden dat de oorzaak bij de buren ligt? Ga dan in gesprek. Geef ze niet de schuld, maar vraag of ze bereid zijn mee te werken aan een oplossing.

Komt u er onderling niet uit?

Wanneer de situatie erger lijkt te worden en u komt er samen niet uit, dan moet er een andere strategie gehanteerd worden. Meer hierover leest u op onze pagina over de verantwoordelijkheden rondom rattenoverlast

Zijn ratten in de tuin gevaarlijk?

Materiële schade

Ratten zijn knaagdieren. De tanden blijven hun hele leven doorgroeien. Om de snijtanden te onderhouden zal een rat aan allerlei zaken gaan knagen, niet alleen aan voedselverpakkingen. In huis betekent dit dat er schade kan ontstaan aan leidingen en kabels. Dit kan kortsluiting of lekkage tot gevolg hebben. Zolang de ratten zich ophouden in de tuin hoeft dit niet direct tot problemen te leiden tenzij er stroomkabels lopen voor bijvoorbeeld de tuinverlichting.

Hygiëne

Naast knaagschade is de hygiëne het grootste probleem. Dit is vooral het geval wanneer de ratten in huis zitten, maar ook in de tuin laten ze natuurlijk overal keutels en urine achter. Ratten maken vaak zogenaamde latrines, plekjes waar zij het liefst hun ontlasting doen. Op deze manier kan er een flinke ophoping van ontlasting ontstaan.

Ziekten

In de uitwerpselen van ratten kunnen ook ziektekiemen voorkomen die slecht zijn voor uw gezondheid. In de ontlasting zitten veel bacteriën en door besmetting met speeksel of urine kan de Ziekte van Weil verspreid worden. Gelukkig komt besmetting in Nederland niet vaak voor maar uit onderzoek van het RIVM blijkt er wel een toename te zijn de laatste jaren.

 

Het risico op besmetting is het grootst wanneer men in contact komt met stilstaand lauw water of modder waar rattenurine in zit. Wondjes op de handen of het lichaam maken het de bacteriën gemakkelijk binnen te dringen. Let hier dus goed op.

 

De ziekte van Weil uit zich meestal in griepverschijnselen die na enkele weken weer verdwijnen. In sommige gevallen treden er risicovolle complicaties op. Bij twijfel adviseren wij uw arts te raadplegen.

 

Meer informatie hierover treft u aan op het rivm 

 

Lees verder