Ratten in de tuin

een bruine rat in de tuinRatten in de tuin kunnen voor veel onrust zorgen. Soms gaat het om een toevallige voorbijganger die zich maar één keer laat zien, maar helaas komt het regelmatig voor dat de rattenoverlast toeneemt. Soms kan de overlast van ratten ontstaan door toedoen van de buren

Wanneer ingrijpen?

Toevallige voorbijganger Bruine Rat in de tuinWanneer u voor het eerst een rat in de tuin ziet, dan is dit niet direct reden tot paniek. Het kan incidenteel voorkomen dat uw tuin opeens bezocht wordt door een rat die op zoek is naar voedsel of een geschikte leefomgeving. Meestal gaat het dan om de Bruine Rat.

Brutaal

Ratten kunnen na verloop van tijd brutaal wordenValt het echter op dat de rat zich steeds minder schuw gaat gedragen of wordt hij zelfs brutaal? Goede kans dat de rat uw tuin dan heeft gekozen als verblijfplaats. Het is dan noodzakelijk om maatregelen te treffen voordat de populatie toeneemt. Ratten kunnen zich razendsnel voortplanten.

Ratten vangen in de tuin

Kist om ratten te bestrijden in de tuinRatten vangen in de tuin vereist kennis, geduld en betrouwbaar materiaal. In diverse (web)winkels vindt u rattenvallen en kooien, maar zonder aandacht te besteden aan de oorzaak van het probleem hebben deze waarschijnlijk geen van allen het gewenste effect.

Liever professionele hulp?

Professionele hulp van de rattenbestrijderHeeft u liever direct professionele hulp met de juiste kennis en materialen om de ratten in de tuin te kunnen bestrijden? Maak dan een afspraak met onze rattenbestrijder

Zelf ratten vangen

Met de juiste instelling en een beetje geduld kunt u de ratten dus zelf vangen. Betrouwbaar materiaal kunt u aanschaffen middels ons bestrijdingspakket. De noodzakelijke kennis kunt u opdoen via deze pagina

Gif is verboden

Dode rat door rattengif. De gifkorrels blijven liggen.jpgGif strooien is verboden en werkt averechts i.v.m. resistentie en andere ratten of muizen die erop af komen. Het probleem kan daardoor juist groter worden. Ook gaan andere dieren dood aan gif. Het gif is gevaarlijk voor vogels, katten en honden. Zelfs kinderen kunnen het onbedoeld binnenkrijgen.

 

Helaas is het via dubieze kanalen nog steeds via een omweg verkrijgbaar. Rattengif wordt dan verkocht onder het mom van muizengif. Lees meer hierover in onze rubriek over bestrijden met rattengif

Oorzaak van ratten in de tuin

Waar komen die ratten nu eigenlijk vandaan? Een prangende vraag welke de gemoederen vaak bezighoudt. De verantwoordelijkheid van de rattenoverlast wordt ook regelmatig aan andere partijen toegekend. Soms terecht, maar regelmatig ook te kort door de bocht.

Wat beweegt de ratten?

Wat beweegt de rat om uw tuin te betreden?In plaats van de vraag waar de ratten precies vandaan komen speelt de 'waarom-vraag' een grotere rol. Vooral tijdens de aanvang van een bestrijdingsproces. Om snel tot een oplossing te komen is het dus belangrijk om eerst te analyseren waar de ratten op af komen.

 

Oorzaak van ratten in de tuin ligt vaak aan vogelvoerMeestal heeft dit te maken met het aanbod van diervoeding zoals vogelvoer of andere diervoeding. Pas als u duidelijk antwoord heeft op deze vraag kunt u op efficiënte wijze de ratten vangen.

Riool

Ratten komen meestal vanuit het riool

Tijdens de middeleeuwen hadden we bijna allemaal last van ratten in de tuin. Dit is veranderd toen er een rioolnetwerk kwam en er verzamelpunten kwamen voor afval. De grootste populaties ratten zitten nu vooral in de stadsriolering. De ratten in het riool leven vooral van water en keukenafval wat wij wegspoelen.

Grote populaties

Door het grote aanbod aan voedsel in het riool nemen de populaties ook in rap tempo toe. Harde cijfers zijn er niet, maar het is zeker dat sommige steden met tienduizenden, soms wel honderdduizenden ratten onder de stad leven.

Breuk of werkzaamheden

Ratten kunnen in de kruipruimte terecht komen door een mankement aan het rioolOm diverse redenen kunnen ratten vanuit het riool in het straatbeeld terecht komen. Meestal komt dit door een breuk, een verzakking of door werkzaamheden aan het riool. Dit kan door een groot project komen binnen de publieke voorziening, maar ook door werkzaamheden onder uw eigen woning of van de buren waarmee de kruipruimte gedeeld wordt. Wanneer de rat op straat of in uw kruipruimte terecht komt dan kan er overlast ondervonden worden in de vorm van geluidsoverlast, stankoverlast of activiteit in de tuin. Als ratten een nieuwe voedselbron aantreffen is dit het beginstadium van een toenemend probleem. 

Hoe kom je erachter?

Een breuk of opening in het rioolsysteem is niet altijd eenvoudig op te sporen. Het gaat vaak gepaard met stank of verstoppingen, maar dit is niet altijd zo. Soms heeft men lange tijd niet in de gaten dat er wat mankeert aan het riool.

 

Signaleert u echter ratten en heeft u een kruipruimte? Open dan de toegang en bekijk deze met een goede zaklamp. Hangt er een penetrante lucht of ziet u veel uitwerpselen? Goede kans dat er dan ergens een opening in het riool zit.

Loodgieter

Breuken en werkzaamheden aan het riool zijn niet altijd te voorkomen, maar het dient wel snel opgespoord en gerepareerd te worden. Dit kunt u het beste door een loodgieter laten doen. Opsporen geschiedt meestal met een camera of middels een rookinspectie.

Gemeente

Als u vermoed dat er een mankement bestaat buiten de grenzen van uw eigen perceel, dan kunt u de gemeente onderzoek laten doen. Het is dan wel verstandig om eerst geheel uit te sluiten dat het geen probleem aan uw eigen riool is of van de directe buren. Meer hierover leest u op deze pagina

Huurwoning

Als u rattenoverlast ervaart door toedoen van een mankement aan het riool en het betreft een huurwoning, dan is de verhuurder verantwoordleijk voor een oplossing. U kunt dan contact met ze opnemen voor een onderzoek. Geven ze geen gehoor hieraan? Ga dan verder naar deze pagina

Diervoeding als oorzaak

In Nederland hebben veel inwoners een tuin waar diervoeding te vinden is. We houden kippen, konijnen en voeren graag de vogels. Dit voer is voor ratten nog veel aantrekkelijker dan het voedsel waar ze in het riool op aangewezen zijn.

 

Ratten eten dolgraag pitten, zaden en knaagdiervoer. Wanneer een rat dit type voedsel aantreft is het direct aanleiding om zich rondom deze bron van voedsel te vestigen. 

Afschermen

Ratten kunnen goed klimmenAls wij als mens de overlast van ratten in de tuin willen terugdringen, dan moeten we er vooral voor zorgen dat het voedsel voor ratten ontoegankelijk is. Als dit onmogelijk is, dan hoeven we onze hobby's niet direct overboord te gooien, maar we moeten dan wel slimmer omgaan met het aanbod van de diervoeding.

 

Scherm het voedsel goed af en voer de dieren vooral niet teveel. Zorg dat alles opgegeten wordt. Voorkom ook schuilplaatsen zoals begroeiing of tuinafval rondom het kippenhok, het konijnenhok of de voerplaats. Als u dit allemaal voor mekaar heeft, dan kunt u de ratten in de tuin vangen

Rattenholen

Rattenholen in de tuinWij komen regelmatig langs bij bewoners die alleen een vermoeden hebben van ratten in de tuin omdat ze een gat in de grond aantreffen wat veel op een rattenhol lijkt. Het klopt dat ratten zorgen voor een gangenstelsel, maar er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de ratten die van boven naar beneden graven of andersom.

 

Bij een breuk in het riool of vanuit de kruipruimte kunnen ratten zich ook een weg naar boven graven. In dat geval moet er goed worden gekeken naar eventuele mankementen onder de woning of in de bodem.

Ratten bij de buren

ligt de oorzaak van de rattenoverlast bij de buren?Soms moet het probleem gezamenlijk aangepakt worden en vergt de bestrijding van ratten goede communicatie. Verschillende belangen spelen een rol. Zoals gezegd wordt de overlast van ratten meestal veroorzaakt door vogelvoer of andere diervoeding in de tuin. Dergelijke hobbies moeten gerespecteerd worden, maar dienen tegelijkertijd niet tot overlast bij de buren te leiden.

Ga in gesprek

Ga in gesprek met de buren als u denkt dat de ratten daar vandaan komenRatten in de tuin kunnen veel discussie teweegbrengen over de verantwoordelijkheid. Constateert u ratten, maar heeft u het vermoeden dat de oorzaak bij de buren ligt? Ga dan in gesprek. Soms hebben de buren zelf niet in de gaten dat de ratten voedsel vinden in hun tuin. Geef de buren nooit meteen de schuld, maar vraag of ze ook ratten signaleren en of ze bereid zijn mee te werken aan een oplossing.

Samen bestrijden

samen ratten vangenDe beste oplossing om de vrede te bewaren en dus ook produktief te werk te gaan is om gezamenlijk de ratten in beide tuinen te bestrijden. Soms zult u wat water bij de wijn moeten doen.

 

Goede spullen uit de winkel of een webwinkel kosten meestal rond de €50,-. Een bezoek van onze bestrijdingsdeskundige inclusief materialen kost €115,-. Deze kosten zijn opzich redelijk te overzien als ze gedeeld kunnen worden. U kunt bijvoorbeeld de buren aanbieden dat u bereid bent om de helft te betalen, maar dat u dan wel wilt dat zij meewerken aan de aanbevelingen van de deskundige.

Aanbevelingen haalbaar?

Sommige aanbevelingen zijn lastig om op te volgenMeestal zijn de aanbevelingen die onze deskundige geeft vrij eenvoudig op te volgen zoals het (tijdelijk) weghalen van vogelvoer of bijvoorbeeld de vuilnisbak goed afsluiten. Echter, soms zijn de maatregelen die genomen moeten worden complex, zoals bijvoorbeeld het hermetisch afschermen van een kippenren, een konijnenhok of een vollière. Dit vergt tijd en moeite.

 

Soms lukt het om de buren zover te krijgen als u bijvoorbeeld aanbiedt om mee te helpen met de werkzaamheden of dat u de betreffende materialen bijvoorbeeld zelf in huis haalt. Ook al kan dit voor sommigen aanvoelen als oneerlijk, de beloning kan desondanks wel groot zijn. Het rattenprobleem kan er namelijk mee opgelost worden.

Gesprek echt niet mogelijk?

Als een gesprek echt niet mogelijkWanneer de situatie erger lijkt te worden en u komt er samen niet uit, dan moet er een andere strategie gehanteerd worden. Ga voor het juiste stappenplan naar onze pagina over de verantwoordelijkheden rondom rattenoverlast

Zijn ratten in de tuin gevaarlijk?

Materiële schade

Ratten zijn knaagdieren. De tanden blijven hun hele leven doorgroeien. Om de snijtanden te onderhouden zal een rat aan allerlei zaken gaan knagen, niet alleen aan voedselverpakkingen. In huis betekent dit dat er schade kan ontstaan aan leidingen en kabels. Dit kan kortsluiting of lekkage tot gevolg hebben. Zolang de ratten zich ophouden in de tuin hoeft dit niet direct tot problemen te leiden tenzij er stroomkabels lopen voor bijvoorbeeld de tuinverlichting.

Hygiëne

Naast knaagschade is de hygiëne het grootste probleem. Dit is vooral het geval wanneer de ratten in huis zitten, maar ook in de tuin laten ze natuurlijk overal keutels en urine achter. Ratten maken vaak zogenaamde latrines, plekjes waar zij het liefst hun ontlasting doen. Op deze manier kan er een flinke ophoping van ontlasting ontstaan.

Ziekten

In de uitwerpselen van ratten kunnen ook ziektekiemen voorkomen die slecht zijn voor uw gezondheid. In de ontlasting zitten veel bacteriën en door besmetting met speeksel of urine kan de Ziekte van Weil verspreid worden. Gelukkig komt besmetting in Nederland niet vaak voor maar uit onderzoek van het RIVM blijkt er wel een toename te zijn de laatste jaren.

 

Het risico op besmetting is het grootst wanneer men in contact komt met stilstaand lauw water of modder waar rattenurine in zit. Wondjes op de handen of het lichaam maken het de bacteriën gemakkelijk binnen te dringen. Let hier dus goed op.

 

De ziekte van Weil uit zich meestal in griepverschijnselen die na enkele weken weer verdwijnen. In sommige gevallen treden er risicovolle complicaties op. Bij twijfel adviseren wij uw arts te raadplegen.

 

Meer informatie hierover treft u aan op het rivm 

 

Lees verder