Ratten in de tuin

Ratten in de tuin kunnen voor veel onrust zorgen. Soms gaat het om een toevallige voorbijganger die zich maar één keer laat zien, maar helaas komt het regelmatig voor dat de rattenoverlast toeneemt.

Tijdig ingrijpen

Wanneer u een rat in de tuin ziet die zich steeds minder schuw gaat gedragen, dan kan het betekenen dat de rat zich de leefomgeving inmiddels al eigen heeft gemaakt.

Het is dan noodzakelijk om maatregelen te treffen.

 

Wilt u direct goed materiaal in huis? Klik hier

Ratten bestrijden in de tuin

Om ratten te bestrijden is goed materiaal vereist. Zomaar iets uit de winkel kopen kan verkeerd aflopen. Vooral zonder de juiste kennis.

Gif strooien is verboden en werkt averechts i.v.m. resistentie. Het probleem kan zelfs verergeren. Ook gaan andere dieren dood aan gif.  

 

Laat u dus goed informeren! Meer over de bestrijding van ratten leest u hier

Wat is de oorzaak?

Ratten leven voornamelijk van ons restafval. Wanneer restafval langdurig op straat ligt, dan is de kans groot dat binnen korte tijd ratten worden gesignaleerd in de buurt.

 

Vele landen in Zuid-Oost Azie kampen daarom met grote problemen rondom ratten. Afval, maar ook gewoon voedsel wat nog geconsumeerd wordt ligt daar veelal lang op straat. Wanneer weinig actie ondernomen wordt om deze problemen tegen te gaan, dan neemt de rattenpopulatie razendsnel toe. Zodoende wordt het territorium ook vergroot en krijgen meer mensen last van ratten.

 

In West-Europa gaan we hier beter mee om. Bij ons zijn Ratten voornamelijk aangewezen op het riool. Dat is hier de plek waar ze het meeste voedsel en vooral ook water tot hun beschikking hebben. Voedsel wat wij door de spoelbak of het toilet laten verdwijnen komt terecht bij de ratten.

Riolering 

Vele grote steden kampen met enorme hoeveelheden ratten in het riool, maar over het algemeen ondervinden wij daar weinig overlast van. Totdat er ergens een breuk ontstaat of werkzaamheden aan het riool plaatsvinden. Dan kunnen de ratten vrij komen en gaan ze - veelal tegen wil en dank - op zoek naar een andere verblijfplaats. Dan ziet men ook de bekende rattengangen ontstaan.

 

De aanwezigheid van ratten in de tuin worden ook veelal vermoed naar aanleiding van deze gangen of gaten in de tuin.  

Wat te doen met ratten in de tuin?

Allereerst is het van belang om de oorzaak te achterhalen. Kan het vuilnis zijn? Of bijvoorbeeld het voer van kippen en konijnen die gehouden worden in de tuin?

Het is zaak om voedsel onbereikbaar te houden of te verwijderen. Dit is niet makkelijk gezien het atletisch vermogen en de krachtige knaagtanden die ratten bezitten, dus men moet creatief en consequent omgaan met voedsel en het opbergen ervan.

Ratten bij de buren

Soms moet het probleem gezamenlijk aangepakt worden en vergt het goede communicatie rekening houdend met ieder zijn belang. 

Constateert u ratten, maar heeft u het vermoeden dat de oorzaak bij de buren ligt? Ga dan in gesprek. Geef ze niet de schuld, maar vraag of ze bereid zijn mee te werken aan een oplossing.

 

U kunt met ons contact opnemen voor een afspraak.

Zijn ze schadelijk voor ons?

Materiële schade

Omdat ratten knaagdieren zijn, betekent dit dat hun tanden een leven lang doorgroeien. Om de snijtanden te onderhouden zal een rat aan allerlei zaken gaan knagen, niet alleen aan voedselverpakkingen. In huis betekent dit dat er schade kan ontstaan aan leidingen en kabels. Dit kan kortsluiting of lekkage tot gevolg hebben.

Hygiëne

Naast knaagschade is het natuurlijk ook zeer onhygiënisch om ratten in huis te hebben. ratten laten overal keutels en urine achter. Ratten maken vaak zogenaamde latrines, plekjes waar zij het liefst hun ontlasting doen. Op deze manier kan er een flinke ophoping van ontlasting ontstaan.

Ziekten

In de uitwerpselen van ratten kunnen ook ziektekiemen voorkomen die slecht zijn voor uw gezondheid. In de ontlasting zitten veel bacteriën en door besmetting met speeksel of urine kan de Ziekte van Weil verspreid worden. Gelukkig komt besmetting in Nederland niet vaak voor maar uit onderzoek van het RIVM blijkt er wel een toename te zijn de laatste jaren.

 

Het risico op besmetting is het grootst wanneer men in contact komt met stilstaand lauw water of modder waar rattenurine in zit. Wondjes op de handen of het lichaam maken het de bacteriën gemakkelijk binnen te dringen. Let hier dus goed op.

 

De ziekte van Weil uit zich meestal in griepverschijnselen die na enkele weken weer verdwijnen. In sommige gevallen treden er risicovolle complicaties op. Bij twijfel adviseren wij uw arts te raadplegen.

 

Meer informatie hierover treft u aan op het rivm 

 

Lees verder

menu