Rattenoverlast op bedrijventerreinen

Bedrijventerrein ratten.jpgBedrijventerreinen zijn extra kwetsbaar voor rattenoverlast. Verschillende bedrijven maken gebruik van afvalcontainers die niet altijd goed afsluiten. Ook personeel en bezoekers zorgen soms voor zwerfafval. Gezamenlijk optreden om de hygiëne rondom de bedrijven en gebouwen te verbeteren vergt veel communicatie en wilskracht.

Melden

ratten bedrijventerrein meldenAls u last heeft van ratten bij uw bedrijf of op het bedrijventerrein, dan kunt u dit bij ons melden. Onze deskundige komt dan langs voor een opname teneinde de ratten te bestrijden. Ga voor meer informatie hierover naar onze rattenbestrijding voor bedrijven en instellingen

Afspraak maken

U kunt telefonisch met ons een afspraak maken > 0900-2556677

Gevaren en risico's

symbool gezondheid gevaar.jpgRatten staan bekend om ziektes die ze kunnen overbrengen. Vooral de Ziekte van Weil wordt veelal gerelateerd aan ratten. Het risico op besmetting is het grootst wanneer men in contact komt met stilstaand lauw water of modder waar rattenurine in zit. De ziekte van Weil uit zich meestal in griepverschijnselen die na enkele weken weer verdwijnen. In sommige gevallen treden er gevaarlijke complicaties op.

Personeel en bezoekers

In rattenkeutels en speeksel kunnen ook ziektekiemen voorkomen die een risico zijn voor de gezondheid. In de ontlasting zitten veel bacteriën waar wij mee besmet kunnen raken. Personeel, klanten en bezoekers van bedrijven zouden hier niet aan blootgesteld moeten worden.

 

Gelukkig is de kans klein om besmet te raken zolang de ratten zich buiten ophouden. Meestal zit het gevaar enkel in materiële schade. Ratten verschuilen zich veelal op parkeerplaatsen onder (de motorkap van) auto's, onder afvalcontainers of in fietsenstallingen. Hier kunnen ze knagen aan kabels en andere materialen.

Bedrijven aan het water

bedrijventerrein aan water.jpgVeel bedrijventerreinen en industrieterreinen zijn gelegen aan het water. Ratten verplaatsen zich graag door het water en zijn door de aanwezigheid van water niet afhankelijk van het riool. Ze kunnen daarom vrij leven en overlast veroorzaken rondom de gebouwen die aan het water staan.

 

Omdat ratten ook goed kunnen klimmen en springen zijn ze al gauw in staat om op steigers te klimmen of fundamenten binnen te dringen. Dergelijke omstandigheden vragen om structurele bescherming en beheersing van rattenpopulaties. Hier hebben wij speciale systemen voor.

Levensmiddelen

rattenoverlast bij levensmiddelenBedrijventerreinen hebben daarnaast meestal ook te maken met bedrijfsvoering waarin met levensmiddelen wordt gewerkt. Op- en overslag van goederen en producten die aantrekkelijk zijn voor ratten zorgen voor een kwetsbare omgeving. Tenslotte zien we ook steeds vaker restaurants die zich vestigen op een industrieterrein.

Wie is verantwoordelijk?

Bedrijven kunnen onderling met elkaar in discussie raken over wie de rattenoverlast die gezamenlijk ondervonden wordt moet aanpakken. Vooral wanneer de rattenpopulatie sterk is toegenomen kan de oorzaak buiten beeld raken en is niet meer duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van ratten op zich moet nemen.

 

Wij plaatsen onze vangkasten altijd op de meest optimale strategische locatie waar wij de grootste slag denken te slaan. Onze rattenbestrijder gaat in gesprek met de bedrijven die kunnen bijdragen aan een oplossing. Ook kunnen wij meer helderheid verschaffen over wie welk deel eigenlijk zou moeten betalen binnen de termen van redelijkheid. In de praktijk zullen de bedrijven samen met onze aanwijzingen eruit moeten komen.

 

Afdwingen kan alleen de gemeente. Wanneer wij als specialist concluderen dat dit het laatste redmiddel is om een rattenplaag te bestrijden, dan zullen wij dit advies bij de gemeente neerleggen.

 

 

 

Lees verder