Muizenbestrijding

muizen bestrijdenMuizen bestrijden is een vak apart. Kennis en goed materiaal is niet eenvoudig te verkrijgen. Toch zijn bepaalde materialen en biociden noodzakelijk om muizen effectief te kunnen bestrijden in woningen en bedrijven.

Bedrijf of instelling?

Ga dan verder naar beneden en bekijk onze werkwijze en tarieven.

U kunt ook direct contact opnemen voor een inspectie van onze deskundige:  0900-2556677 (lokaal tarief) 

muizen bestrijden in huis

Bestrijden in huis

Heeft u last van muizen in huis? Dan kunt u 2 dingen doen. Optie 1 is via ons. Dan heeft u direct de juiste aanwijzingen en middelen in huis. Ga in dat geval naar onze pagina over muizen bestrijden in huis.

Zelf aan de slag?

De tweede optie is muizen verdelgen met muizengif of muizenvallen uit de winkel of de muizen te verjagen met geuren of geluidsapparaten. Dit klinkt aantrekkelijk, maar kan ook uitdraaien op nare bloedige toestanden of zelfs een toename van de muizenplaag. Lees verder over zelf muizen bestrijden

Bestrijden op de werkplek
muizen in school en instelling van een zorginstelling

Voor bestrijding van muizen bij instellingen zoals op een school, een kinderdagverblijf, een opvangcentrum of een zorginstelling is experimenteren met muizengif en vallen uiteraard geen optie.

 

Bel ons in dat geval via bovenstaand telefoonnummer of lees hieronder verder over de werkwijze en de kosten.

Bedrijfsgebouwen en kantoren

Signaleert u muizen op kantoor, in het magazijn, in de kantine of rondom het gebouw van uw bedrijf? Ga dan verder naar onze pagina over muizenbestrijding voor bedrijven

Hoe bestrijden wij?

Hoe bestrijden wij?Indien u muizen signaleert op kantoor, op school, in een kantine of in een magazijn, dan komt onze bestrijdingsdeskundige langs om de bestrijding van de muizen te realiseren met middelen die aansluiten op de situatie en omstandigheden.

 

inspectie muizen in bedrijf en magazijnHij inspecteert, inventariseert en bespreekt met u de mogelijkheden met betrekking tot structurele preventie. Aan een muizenbestrijding zijn meestal meerdere bezoeken gekoppeld.

Kwetsbare doelgroepen

Muizen bestrijden in bijvoorbeeld kinderdagverblijven, zorginstellingen en opvancentra gaat gepaard met extra aandachtspunten in het kader van veiligheid en restricties.

kinderdagverblijf

 

Er zullen goede overwegingen gemaakt worden met betrekking tot de keuze tussen toxicologische bestrijdingsmiddelen en mechanische vangmaterialen. Instellingen die werken met kwetsbare groepen adviseren wij altijd preventieve oplossingen te realiseren met ons. 

zorginstellingStructurele bescherming

Wanneer wij muizen bestrijden met professionele rodenticiden, dan volgen er tevens nog een nacontrole en een eindcontrole. Daarna kan de muizenbestrijder met u bespreken hoe muizenproblemen beter voorkomen kunnen worden middels onze materialen en periodieke werkzaamheden.

muizen bestrijden in bedrijf met muizengif

 

Ouderenzorg, Jeugdzorg, Scholen en Kinderdagverblijven

Binnen instellingen zoals in de ouderenzorg of jeugdzorg waar geen voldoende preventie is, kan de muizenoverlast meerdere keren per jaar terugkeren of zelfs het hele jaar aanhouden. Is het de eerste keer dat uw instelling te maken heeft met muizen? Lees dan onze informatie over muizen op de werkplek

Kosten

Bestrijding op incidentele basis komt meestal neer op 3 bezoeken van ieder  €90,-. Let op! Dit is een richtlijn. 

Wanneer onze bestrijdingsdeskundige ter plekke constateert dat deze richtlijn niet realistisch is t.o.v. de omvang van het probleem, dan bespreekt hij met u de daadwerkelijke kosten of dat er op structurele wijze verder gewerkt wordt teneinde een preventief beheersplan te realiseren.

Grote bedrijven 

groot bedrijfBedrijven met een significante omvang, denk aan grote loodsen en pakhuizen van bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie en fabrieken zullen door onze bestrijdingsdeskundige eerst bezocht worden voor een uitgebreide inventarisatie. 

 

De meeste bedrijfsgebouwen kunnen door ons geholpen worden met de bestrijding van muizen op incidentele wijze, maar afhankelijk van de branche komen wij samen met de bedrijfsleiding regelmatig tot de conclusie dan het bedrijf meer gebaat is bij een structureel beheersplan. 

Meer informatie vindt u op onze pagina muizenbestrijding voor bedrijven

muizen wering preventie en detectieWering, preventie en detectie

Naast bestrijding is het ook onze taak om tijdens het proces de aandacht te vestigen op alle maatregelen die getroffen kunnen worden om de kans op muizenoverlast op de lange termijn te minimaliseren.

 

muizen weren opslag en hygiëneOp structurele wijze bedrijven beschermen tegen muizen vergt maatregelen die door zowel ons als u in overleg uitgevoerd worden.

Samenwerking

samenwerking muizen bestrijden gemeente gebouwenbeheerOok kunnen er andere partijen aan te pas komen zoals de gemeente of gebouwenbeheer. De communicatie over wie welke verantwoordelijkheid heeft is van groot belang

 

Hierbij kan worden gedacht aan initiatieven ten aanzien van wering, bouwtechnische maatregelen, en het beleid rondom hygiëne en opslag zowel binnenin als rondom het pand.

Muizen bestrijden in de tuin

Muizen in de tuin bestrijden zal alleen effect hebben wanneer de oorzaak ook aangepakt wordt. Bepaalde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat muizen onophoudelijk voor overlast kunnen zorgen en zelfs een plaag kunnen veroorzaken bij omwonenden. Belangrijke aandachtspunten zijn o.a. ;

vuilniszakken in de tuin aantrekkelijk voor muizenVuilniszakken

Zet geen vuilniszakken open en bloot in de tuin. Muizen zijn zoals gezegd goed in staat om door plastic heen te knagen. Langdurige opslag van vuilnis buiten kan tot een serieuze muizenplaag leiden waar ook omwonenden de gevolgen van zullen ondervinden.

Kippen, vogels en konijnen

kippenren met muizen in de tuinKippen, vogels (in een volière) en konijnen zijn hartstikke leuke dieren om te houden en te verzorgen, maar het zorgt ook voor veel aantrekkingskracht van muizen en ratten. Dit heeft wederom te maken met de diervoeding. Het is uiterst belangrijk dat u hier bewust mee omgaat, met name wanneer uw woning geschakeld is aan andere woningen. Muizen kunnen ook woningen binnendringen en voor geluidsoverlast zorgen op een plafond.

rommel in de tuin veroorzaakt muizenSchuilplekken

Muizen zitten uiteraard graag verscholen. Ze voelen zich beschermd buiten het zicht van roofdieren zoals katten en sommige vogels of marters. 

 

Uw tuin zal snel als schuilplek uitgekozen worden wanneer hier veel rommel of opslag ligt zoals bijvoorbeeld brandhout of oude dakpannen. Zorg daarom dat het met name langs uw gevel goed opgeruimd is.

Muizen werenmuizen weren spouwmuur

Verder kunt u zo goed mogelijk gaten in huis afdichten. Muizen wringen zichzelf door openingen van nog minder dan een centimeter. Inspecteer het huis daarom goed op openingen.

 

Buiten zijn het vooral spouwmuuropeningen en dakaansluitingen. Binnenshuis zitten de zwakke punten vooral onder het keukenblok, in de meterkast en op zolders.

 

Let er hierbij op dat u het probleem niet verergert door verkeerde openingen af te dichten! Aan de buitenzijde kunt u materiaal gebruiken zoals spouwmuurbescherming of staalwol.

Muizenoverlast muizenoverlast bestrijden

Muizenoverlast kan veel discussie veroorzaken tussen buren, huurders en verhuurders, collega's en inwoners en gemeenten. Voordat men naar elkaar wijst is het van groot belang dat iedere partij bewust is van de verantwoordelijkheden die hij of zij heeft. Niet alleen welke zijn ingekaderd binnen de wet, maar ook vanuit een stukje gezond verstand. Meer hierover leest u op onze pagina over muizenoverlast

 

menu