Muizen bestrijden

Signaleert u muizen in huis of op de werkplek?

Dan zult u direct maatregelen moeten treffen voordat ze schade toebrengen en de leefomgeving bevuilen. Muizen kunnen zich razendsnel doorontwikkelen.

Zelf muizen bestrijden

Zelf muizen bestrijden is een behoorlijke uitdaging en kan voor veel narigheid zorgen wanneer met verkeerde produkten gewerkt wordt.

Laat u goed informeren voordat u begint. Onderaan deze pagina wordt meer verteld over wat u kunt doen of juist niet moet doen. 

Deskundig laten bestrijden

Velen kiezen ervoor om de muizen door onze deskundige te laten bestrijden. Hij kan bij u de muizen bestrijden met behulp van speciale valsystemen of geschikte rodenticiden.

Als u direct de meest effectieve aanpak wenst, dan kunt u het beste contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.

Afspraak maken:

Tel.Nr : 0900-2556677

email : info@meldpuntongedierte.nl

Onze werkwijze

Onderstaande informatie is bedoeld voor particulieren. Wilt u meer informatie over onze aanpak bij instellingen of bedrijven? Klik dan hier

Muizenbestrijding voor particulieren

Als u een afspraak met onze bestrijdingsdeskundige maakt, dan kunt u het volgende verwachten;

 

  • Inspectie

Onze deskundige voert eerst een inspectie uit. Hierbij wordt gezocht naar sporen van muizen en schade die ze toegebracht kunnen hebben in huis. Ook de toedracht van het muizenprobleem wordt geanalyseerd. Op basis van de bevindingen bespreekt hij met u de mogelijkheden om de muizen te bestrijden en te weren.

 

  • Bestrijding

Indien gewenst wordt de bestrijding meteen in gang gezet. De wijze van bestrijding wordt met u besproken aan de hand van uw wensen en ons advies. De muizen kunnen op twee manieren bestreden worden:

 

Mechanische muizenbestrijding

Met een mechanische bestrijding bedoelen wij dat met behulp van één of meerdere professionele valsystemen met speciale lokstof de muizen worden gevangen en direct gedood.

Met deze bestrijdingswijze wordt maar één bezoek afgelegd. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de voortgang. De nadruk ligt dan ook op instructie en advies die wij geven om met het geleverde materiaal tot een goed resultaat te komen. 

Alle materialen die wij inzetten zijn met de meegeleverde instructies geschikt voor particulier gebruik, dus de veiligheid is gewaarborgd.

 

Toxicologische muizenbestrijding

Hier wordt meestal voor gekozen omdat het geschikt is voor de wat verder gevorderde problemen rondom muizen en bovendien alle nadelen van het onsmakelijke opruimwerk vermeden worden. Kadavers worden meestal niet aangetroffen.

Met een toxicologische muizenbestrijding wordt bedoeld dat divers detectiemateriaal wordt gebruikt met speciaal lokaas op basis van rodenticiden ( gif ).

Wij zetten alleen rodenticiden in die verpakt en bestemd zijn voor particulier gebruik.

Kosten

Wij hanteren een starttarief van €55,-. Hierbij is de inspectie inbegrepen. Wanneer het dus bij alleen advies blijft op basis van de bevindingen en bestrijdingsmiddelen niet nodig of ongewenst zijn, dan komen hier geen extra kosten bij.
 
Voor het inzetten van onze bestrijdingsmiddelen brengen wij €40,- in rekening, ongeacht welke soort materialen of middelen dat zijn. 
 
Voor alle werkzaamheden inclusief de materialen en de middelen komt u dus op een totaalbedrag van €95,-

Vervolg

Omdat wij maar één bezoek verrichten, zult u na dit bezoek zo goed mogelijk de adviezen die onze deskundige aan u heeft gegeven op moeten volgen. Bestrijdingsmiddelen hebben vaak alleen effect wanneer er ook aanpassingen verricht worden aan de woning, binnen het huishouden of de omgeving. Ook de buren kunnen een rol spelen.

Indien de overlast aan blijft houden heeft dit bijna altijd te maken met factoren die door ons niet beïnvloed kunnen worden. Onze deskundigen zijn echter getraind om deze zaken zo goed mogelijk te kunnen voorzien en zodoende deze met u te bespreken tijdens het bezoek.

Muizen bestrijden in een restaurant, een instelling of een bedrijf.

Wanneer een muizenprobleem zich in een bedrijf, restaurant of in een instelling bevindt, bijvoorbeeld in scholen, zorginstellingen of kinderdagverblijven, dan vraagt dat om gepaste maatregelen die aansluiten op uw wensen en de omstandigheden waarin niet alleen de bestrijding, maar ook de veiligheid en preventie voorop staan.

U kunt een afspraak maken met onze deskundige waarin de mogelijkheden besproken worden naar een oplossing.

Meer over onze werkwijze bij instellingen en bedrijven leest u hier

 

Muizen in huis bestrijden

Een enkele muis in huis kunt u met voldoende kennis en goed materiaal soms zelf vangen. Het is echter uiterst belangrijk dat u dit tijdig doet in de beginfase van het probleem.

Indien inmiddels meerdere muizen zich in huis bevinden, dan wordt het moeilijk om ze te bestrijden omdat ze in groepsverband alleen met een slimme strategie en professionele middelen effectief aangepakt kunnen worden.

Ook als u twijfelt of wanneer de muizen er al een tijdje zitten of ieder jaar weer terugkeren, dan kunt u beter een afspraak met ons maken. Kwetsbare omstandigheden met betrekking tot oude huizen, kinderen, dieren, of geschakelde woningen verdienen een deskundige benadering, teneinde een structurele oplossing te kunnen bieden. 

 

Zelf muizen bestrijden

Let op! 

Zelf muizen in huis bestrijden kan een behoorlijke uitdaging zijn zonder de benodigde kennis en materialen.

Lees daarom eerst aandachtig onze pagina over muizen in huis

Met de benodigde kennis is het goed mogelijk om bij een beperkt muizenprobleem met succes de strijd aan te gaan.

Materiaalkeuze

Het zou natuurlijk het beste zijn om te voorkomen dat muizen bepaalde gebouwen binnendringen, maar zelfs het meest solide huis heeft zijn zwakke punten die soms moeilijk zijn op te sporen en te verbeteren. Wanneer muizen eenmaal in huis zitten, dan staat men voor de keuze : Vangen of vergiftigen. Een nare keuze, maar helaas is het in de meeste gevallen onvermijdelijk.

Muizen bestrijden met muizengif of muizenvallen?

Muizengif of muizenvallen. Een belangrijke keuze die in grote mate beslist moet worden op basis van de omstandigheden, de omgevingsfactoren en de persoonlijke afwegingen.

Over muizengif is een hoop te doen geweest de laatste jaren. Discussies rondom de diervriendelijkheid ervan, de veiligheid, de aanslag op het milieu, doorvergiftiging en tevens de resistentievorming onder muizen die toeneemt, maken de keuze voor deze methode er niet gemakkelijker op. Toch was het voorheen een populaire manier om muizen te bestrijden, simpelweg omdat muizenvallen veelal niet voldoende effectief leken te zijn bij de wat verder gevorderde muizenproblemen.

Met onderstaande informatie kunnen wij u wellicht helpen om een goede afweging te maken. Eerst wordt het muizengif besproken. Daarna komen we terug op de mechanische werkwijze om muizen te bestrijden, zoals klapvallen, vangkooien en andere manieren. Ook diegene die ter discussie staan of verboden zijn. 

Muizengif voor consumenten

In sommige winkels wordt muizengif verkocht aan consumenten. Helaas zijn deze middelen door de toegenomen resistentievorming niet altijd toereikend voor een effectieve bestrijding. Ook zijn de producten vaak niet aantrekkelijk genoeg voor muizen en ratten. Met name in stedelijk gebied wordt men met deze problemen geconfronteerd. Daarnaast wordt er niet altijd doordacht mee omgegaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de problemen juist verergeren.

Toch kan men in sommige situaties succesvol te werk gaan met deze middelen. Het vergt wel een frequente periodieke controle, een veilige toepassing voor derden en uiteraard het "liever te veel dan te weinig- principe", juist om verdere resistentie te voorkomen. Daarnaast mag het gif niet op plekken gezet of gestrooid worden waar controle niet meer mogelijk is. Verwijdering van het product na de bestrijding is namenlijk van essentieel belang, ook weer om resistentie te voorkomen en aantrekkingskracht op nieuwe problemen te vermijden.

 

Muizen vangen

Mocht het om een enkele muis in huis gaan dan kan deze het beste worden bestreden door middel van een slimme muizenval met de juiste behuizing en lokmiddelen. Denk goed na over welke soort u gebruikt. De goedkopere soorten kunnen veel leed veroorzaken omdat ze niet goed functioneren.

Verder zien onze deskundigen vaak dure muizenvallen die weinig tot geen effect hebben zonder juiste toepassing. Verkopers van muizenvallen spreken graag over de techniek zonder dat verder wordt nagedacht over de strategie eromheen.

Binnen onze rubriek muizen in huis heeft u kunnen lezen dat muizen bestrijden zinloos is zonder aanvullende maatregelen. 

Wat is een goede muizenval?

In algemene zin is een goede muizenval een val die de muis direct dood. Dit klinkt natuurlijk vrij simpel, maar in de praktijk zien wij vele muizenvallen die pretenderen de muizen direct de doden, maar dit niet doen.

Regelmatig treffen wij muizenvallen aan van onvoldoende kwaliteit die veel onnodig leed veroorzaken of de muizen net niet te pakken krijgen waardoor de schrik er bij de muis in zit en vervolgens dus nooit meer in de val loopt. Voorbeelden hiervan zijn de bekende houten klapvallen die niet altijd goed dichtklappen of zelfs helemaal niet dichtklappen.

Muizen levend vangen is ook een optie, maar u moet zich ervan bewust zijn dat ook dit wel degelijk leed veroorzaakt in de vorm van paniek en stress. Daarnaast moet de muis vrijgelaten worden. Vanzelfsprekend zou het niet netjes zijn om dit in de buurt van een andere woning te doen. De muis is gewend binnen te zitten, dus hij zal zo snel mogelijk bij het dichtstbijzijnde huis binnen proberen te dringen om zijn veiligheid te waarborgen.

Controle van muizenvallen

Even zo belangrijk is de controle van de muizenval. Zodra een muis gevangen is, dient de muis direct verwijderd te worden. Hoe eerder hoe beter. Anders bestaat het risico dat andere muizen het gevaar herkennen en zodoende niet hetzelfde lot zullen ondergaan. Waar één muis lijkt te zitten, blijken er meestal toch meerderen te zijn. Men dient dus consequent opvolging te geven aan het bestrijdingsproces. Wij constateren vaak dat mensen na het vangen van een muis al snel denken van het probleem af te zijn en daarom geen vervolg geven aan de bestrijding. Net als met de toepassing van gif kan dit zeer nadelige gevolgen hebben. 

Muizen vangen met klapvallen

Wanneer men aan muizenvallen denkt, dan denkt men meestal als eerste aan de klassieke klapval. Het bestaat uit een klein plateau bedoeld voor lokmiddel en twee beugels die strak gespannen worden. De eerste beugel wordt met de handen in een haakje gespannen die in verbinding staat met het plateau. Zodra er gewicht op het plateau komt, dan laat het haakje de beugel los waardoor de andere beugel de muis direct dient te doden. Deze manier van muizen vangen wordt al sinds de middeleeuwen toegepast en wordt zelfs tot op heden nog steeds door professionele bestrijdingstechnici gehanteerd. Dit is niet voor niets. De klapval is een uitermate doeltreffend product gebleven in de strijd tegen muizen. Het enige grote nadeel van de klapval is dat de mechaniek nogal kwetsbaar is. Deze dient van goede kwaliteit te zijn. Verder eist dit systeem een constante controle op de aanwezigheid van dode muizen. Zoals reeds beschreven kan bij het ontbreken van tijdige controle de bestrijding volledig mislukken en zelfs averechts effect hebben.

Elektrocutie

Er zijn ook vallen verkrijgbaar waarmee muizen geëlektrocuteerd worden. Ook hierbij is het de bedoeling dat de muizen gelokt worden en gedood. Ze komen dan in contact met een ondergrond die onder stroom staat. Of dit een diervriendelijkere manier van doden is dat valt te bezien. Ook hierbij speelt net als bij de klapvallen de kwaliteit een cruciale rol. Nadelen van deze vallen zijn meestal de kosten van dergerlijke vallen en de onsmakelijke beeldvorming. Er wordt weinig mee gewerkt door de professionele plaagdierbestrijders.
 

Muizen levend vangen

Een populaire bestrijdingsmethode onder de mensen is de vangkooi waarmee de muizen levend gevangen kunnen worden. Meestal wordt dan lokaas aan een pinnetje gebracht binnenin het kooitje. Zodra de muis van het lokaas eet komt het pinnetje in beweging en wordt het klepje achter de muis geactiveerd en valt het dicht. Hiermee is de muis opgesloten in het kooitje. Deze methode is populair omdat het een diervriendelijke methode lijkt te zijn. Ze worden immers niet direct gedood.

Verder is het een aantrekkelijke manier van bestrijden omdat we onszelf niet hoeven te confronteren met een dode muis. Op nobele wijze laten we de muis dan meestal weer ergens vrij. Toch is deze wijze van bestrijden niet zo vriendelijk als het lijkt. De paniek en stress die bij muizen in plotselinge gevangenschap ontstaat is zeer hevig. De traumatische ervaring gecombineerd met de nieuwe onbekende omgeving waar de muis vrijgelaten wordt bieden de muis tevens weinig overlevingskans. Bovendien bestaat de kans dat de muis elders in een huis voor overlast gaat zorgen en opgejaagd wordt.

Muizen vangen met lijmvallen

Lijmvallen inzetten ter bestrijding van muizen is verboden. Dit is zeer terecht gezien het leed wat ermee veroorzaakt wordt. De gevolgen die het voor muizen heeft zijn dermate afschuwelijk dat wij ons hard inzetten om mensen ervan te overtuigen van deze bestrijdingswijze af te zien. Bovendien werkt het zeer averechts. De angstkreten die muizen uitslaan dringen direct door naar de rest van de muizenfamilie waardoor de muizen andere wegen gaan creëren om hun doel te bereiken. Dit kan veel schade en narigheid veroorzaken.
 

Betrouwbaarheid

Muizen bestrijden vergt een goed en betrouwbaar product. Persoonlijke afwegingen spelen een rol evenals de situatie. Heeft u kleine kinderen of huisdieren? Bent u iedere dag thuis? Spelen de buren een rol? Treft u de juiste diersoort met het juiste product? Deze factoren spelen allemaal mee tijdens uw keuze voor een product en de strategie.

Ons centraal magazijn heeft complete bestrijdingspakketten tegen muizen beschikbaar voor particulieren welke betrouwbaar, veilig en doeltreffend zijn. Onze deskundigen hebben samen met de fabrikanten duidelijke gebruiksaanwijzingen bijgevoegd met een stappenplan. Het is belangrijk dat deze serieus opgevolgd wordt alvorens men deze bestrijdingsmiddelen toepast.

De pakketten zijn te bestellen via http://www.directbestrijden.nl/product-categorie/muizen/

Muizen bestrijden met een kat

Wij krijgen vaak de vraag of het zin heeft om een kat in te zetten om muizen te bestrijden. Preventief is het een prima middel, maar een huidig muizenprobleem wordt niet opgelost met het inzetten van een kat. De muizen zullen er behoorlijk nerveus van worden en voorzichtiger te werk gaan, maar muizen zullen niet opeens gaan verhuizen bij de plotselinge aanwezigheid van een kat.
 
Preventief werkt het in de meeste gevallen uitstekend. Muizen die op zoek zijn naar een leefomgeving worden zeer zeker ontmoedigd door de aanwezigheid van een kat. Alleen al de geur van een kat zal de muizen motiveren om eerst verder te zoeken.
 

Muizen verjagen

Muizen verjagen zou een geweldige oplossing zijn, maar helaas bestaan er tot op heden nog geen apparaten die aantoonbaar muizen effectief en structureel uit ons huis verjagen zodra de muizen hun leefomgeving eigen hebben gemaakt. Toch zijn er diverse pogingen ondernomen door met name Duitse en Amerikaanse fabrikanten. Met name apparaten op basis van 'ultrasoon' zijn er ontwikkeld.   

Muizen verjagen met geluid (ultrasoon)

Apparaten op basis van ultrasoon kunnen met behulp van stroom trillingen uitdragen met een dermate hoge frequentie dat wij deze als mens niet waar kunnen nemen. In tuincentra en sommige dierenwinkels zijn deze apparaten verkrijgbaar in vele prijsklassen.
 
Er zijn wetenschappelijke bewijzen dat deze ultrasone geluiden een storend effect kunnen hebben op muizen en andere zoogdieren. Wij trekken deze conclusies niet in twijfel, maar helaas merken wij hier in de praktijk weinig van. Indien u met een muizenprobleem zit, dan raden wij het gebruik hiervan daarom ook af.
 
Preventief kan het wederom een goed hulpmiddel zijn. Echter, zelfs hier hebben wij onze bedenkingen bij. Natuurlijk hebben muizen liever geen storend geluid, maar wanneer andere voorwaarden voor een fijne leefomgeving zoals voedsel, warmte en veiligheid wel aanwezig zijn en er is geen andere aantrekkelijke optie beschikbaar voor de muizen, dan zullen ze zich naar alle waarschijnlijkheid niet tegen laten houden door een storend geluid.
 

Zorg dat u op tijd bent

Helaas worden problemen rondom muizen meestal pas serieus genomen wanneer we ze daadwerkelijk beginnen te zien. Wanneer dit het geval is, hebben de muizen kennelijk hun leefomgeving inmiddels eigen gemaakt en mag worden aangenomen dat de muizen er al een tijd zitten met meerdere individuen. Te laat dus. Preventieve maatregelen zoals katten, geluidsapparaten, wering, en voedsel afsluiten bieden meestal geen uitweg meer. Als het eenmaal zover is dan kunnen dit soort maatregelen het probleem vaak juist verplaatsen of verergeren.

Houd er rekening mee dat muizen zeer behendige dieren zijn. Het zijn uitstekende klimmers en springers en hebben meestal aan een centimeter al genoeg ruimte om ergens naar binnen te kunnen dringen. Blijkt dit niet afdoende, dan gebruiken ze hun scherpe tanden waarmee ze zich door vele materialen heen kunnen knagen. Wanneer ze een geschikte leefomgeving hebben gevonden, dan planten ze zich snel voort en laten ze zich niet zo makkelijk meer verjagen. Er zijn vele produkten op de markt verkrijgbaar, maar deze zijn vaak alleen geschikt om een eventueel probleem te voorkomen.

Bouwtechnische maatregelen, evenals een goede hygiene zijn erg belangrijk, maar ook hiervoor geldt hetzelfde; Tijdig muizen bestrijden is van cruciaal belang. Wanneer muizen al eenmaal gewend zijn aan de leefomgeving, dan zijn huis- tuin- en keukenmiddelen meestal niet meer afdoende. Daarnaast kan een verkeerde aanpak het probleem nog erger maken dan het al is en kan het probleem zich ook verspreiden of verplaatsen op plekken waar het nog minder gewenst is.

Buren

De oorzaak van een muizenprobleem kan ook verder weg liggen. Muizenoverlast wat door de buren veroorzaakt lijkt te worden vergt natuurlijk een aanpassing in de strategie, maar hoeft geen probleem te vormen in het behalen van resultaat. Echter, het kan een enkele keer voorkomen dat een individueel probleem niet verholpen kan worden zonder medewerking van derden. Als de deskundige dat ter plekke constateert zullen met u de mogelijkheden besproken worden op basis van de situatie en de omstandigheden. Meer informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is leest u hier